Про результати ліцензування, акредитації та атестації

Наказ МОН № 3101 Л від 31.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 3101 Л від 31 грудня 2009 року

Про результати ліцензування,
акредитації та атестації

На підставі статті 28 Закону України "Про вищу освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 "Про акредитацію вищих навчальних закладів та спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" від 08.08.2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" і від 12.02.1996 р. № 200 "Про ліцензування, акредитацію та атестацію навчальних закладів", наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. № 847, відповідно до рішення Державної акредитацій комісії від 17.12.2009 р., протокол № 80, за результатами проведення ліцензування, акредитації та атестації навчальних закладів, перевірок діяльності вищих навчальних закладів, відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів та перевірки дотримання ними Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, наказую:

1. За результатами проведення ліцензування, акредитації та атестації видати ліцензії на надання освітніх послуг, свідоцтва про атестацію та сертифікати про акредитацію, відмовити у наданні ліцензій, акредитації та атестації навчальним закладам згідно з додатком (додається).

2. За результатами перевірки діяльності вищих навчальних закладів і відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, в яких під час проведення ліцензування та акредитації було допущено порушення відповідних процедур, та перевірки дотримання ними Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти:

2.1. Визнати такими, що в них дотримуються Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (підготовка фахівців за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями, з напрямків підготовки, спеціальностей, з ліцензованими обсягами прийому), вищі навчальні заклади та відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів:

2.1.1. Вінницька філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет":

 

 

денна

заочна

0501 (0305)

Економіка і підприємництво

 

 

6.030508

Фінанси і кредит

88

50

7.050104

Фінанси

65

35

7.050105

Банківська справа

23

15

6.030504

Економіка підприємства

25

30

7.050107

Економіка підприємства

25

30

6.030509

Облік і аудит

24

30

7.050106

Облік і аудит

24

30


2.1.2. Луцький коледж рекреаційних технологій і права

5.060101

Правознавство

25

 

 

 

 

 


2.1.3. Тернопільська філія Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет".

2.1.4. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства".

2.1.5. Малинський лісотехнічний коледж визнати таким, що в ньому дотримуються Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.1.5.1. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.) включити в план перевірки організації та проведення прийому у 2010 році Малинський лісотехнічний коледж у зв'язку з неповним усуненням порушень умов прийому у 2008 році.

2.2. Визнати такими, що в них виявлені окремі порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які можуть бути усунені протягом 3-х місяців, вищі навчальні заклади та відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів та надати 3-місячний термін на усунення порушень в організації навчального процесу, кадровому, навчально-методичному, інформаційному забезпеченні освітньої діяльності, виявлених під час перевірки:

2.2.1. Новокаховський гуманітарний інституту Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна":

2.2.1.1. Усунути у 3-місячний строк виявлені порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг в частині організаційного, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення за освітньо-кваліфікаційними рівнем бакалавра за напрямом 6.050103 "Програмна інженерія".

2.2.1.2. Зменшити ліцензований обсяг підготовки бакалаврів за напрямом 6.050103 "Програмна інженерія" на 10 осіб за заочною формою навчання.

2.2.1.3. Ректору Новокаховського гуманітарного інституту Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.2.2. Спеціалізований навчально-виховний комплек спортивного профілю „Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-Ш ступенів - вище училище фізичної культури" Херсонської обласної ради:

2.2.2.1. Усунути у 3-місячний строк виявлені порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у частині навчально-методичного забезпечення та організації прийому на навчання з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.010201 Фізичне виховання у Спеціалізованому навчально-виховному комплексі спортивного профілю "Загальноосвітня школа-інтернат ІІ-Ш ступенів - вище училище фізичної культури" Херсонської обласної ради.

2.2.2.2. Директору Спеціалізованого навчально-виховного комплексу спортивного профілю "загальноосвітня школа-інтернат ІІ-Ш ступенів - вище училище фізичної культури" Херсонської обласної ради поінформувати Міністерство освіти і науки України про виконання наказу до 01.03.2010 р.

2.2.3. Чернігівський державний інститут економіки і управління:

2.2.3.1. Усунути у 3-місячний строк виявлені окремі порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнем бакалавра за спеціальністю (напрямом) 6.060100 (6.030402) "Правознавство" в організації навчального процесу, виявлених під час перевірки.

2.2.3.2. Ректору Чернігівського державного інституту економіки і управління (Каленюк І.С.) поінформувати міністерство до 01.03.2010р. про виконання цього рішення.

2.2.4. Приватний вищий навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування":

2.2.4.1. Надати 3-місячний строк на усунення виявлених порушень Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.2.4.2. Генеральному директору Приватного вищого навчального закладу "Інститут ділового адміністрування" (Власов Ю.В.) до 01.03.2010р. поінформувати Міністерство освіти і науки України про вжиті заходи щодо усунення порушень Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та організації навчального процесу.

2.2.4.3. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.) повторно провести перевірку Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування» у другому кварталі 2010 року.

2.3. Визнати такими, що в них виявлені суттєві порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не можуть бути усунені протягом 3-х місяців, вищі навчальні заклади та відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів та анулювати ліцензії на підготовку фахівців за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями, з напрямів підготовки, спеціальностей, з ліцензованими обсягами прийому:

2.3.1. На підставі підпункту 2 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №443623 Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" для Кіровоградського інституту розвитку людини на підготовку за ОКР «спеціаліст» за напрямами 0302 «Журналістика» спеціальності 7.030203 «Видавнича справа та редагування» та 0201 «Культура» спеціальності 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за істотні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.3.1.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з президентом Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Таланчук П.М.) та управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.3.1.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензії на відповідні спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів Кіровоградського інституту розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

2.3.1.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами спеціаліста зі спеціальності 7.030203 «Видавнича справа та редагування» та 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність.

2.3.1.4. Президенту Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Таланчук П.М.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.02.2010 р. про виконання цього рішення.

2.3.2. На підставі підпункту 2 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серія АВ № 159729 Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління на підготовку бакалаврів та спеціалістів за заочною формою навчання з напряму 0501 (0305) Економіка і підприємництво, спеціальності 6.030507, 7.050107 «Економіка підприємства» за перевищення ліцензованого обсягу.

2.3.2.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління (Житник Н.В.) та управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.3.2.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензію на відповідні спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління.

2.3.2.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами бакалавра та спеціаліста зі спеціальності 6.030507, 7.050107 «Економіка підприємства» за заочною формою навчання.

2.3.2.4. Надати Західнодонбаському приватному інституту економіки і управління з інших напрямів та спеціальностей 3-місячний строк на усунення виявлених порушень Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.3.2.5. Ректору Західнодонбаського приватного інституту економіки і управління (Житник Н.В.) до 01.03.2010 р. поінформувати Міністерство освіти і науки України про вжиті заходи щодо усунення порушень Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та організації навчального процесу.

2.3.2.6. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.) повторно перевірити Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління у другому кварталі 2010 року.

2.3.3. На підставі підпункту 2 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №363048 Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж права і бізнесу» для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050100 (6.030507) «Економіка підприємства» за істотні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.3.3.1. Визначити можливим продовжити освітню діяльність за умов усунення в трьохмісячний термін виявлених недоліків та порушень у ресурсному забезпеченні та організації навчального процесу в Приватному вищому навчальному закладі «Коломийський коледж права і бізнесу» для підготовки молодших спеціалістів за спеціальностями:

  • 5.050105 «Банківська справа»
  • 5.050107 «Економіка підприємства»
  • 5.060101 «Правознавство»

2.3.3.2. Зменшити ліцензійні обсяги підготовки молодших спеціалістів за напрямами підготовки:

 

Ліцензійний обсяг

Встановлені

Пропоновані

денна

заочна

денна

заочна

 

5.050105 «Банківська справа»

60

60

25

-

 

 

5.050107 «Економіка підприємства»

90

90

25

-

 

 

5.060101 «Правознавство»

100

100

30

-

 

                   


2.3.3.3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно директором Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж права і бізнесу» (Полоз В.І.) та управлінням освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації вжити заходів щодо продовження навчання студентів Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж права і бізнесу» за напрямом 6.050100 (6.030507) «Економіка підприємства» в інших вищих навчальних закладах регіону.

2.3.3.4. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензії на напрямом 6.050100 (6.030507) «Економіка підприємства», прийняти на продовження навчання студентів Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж права і бізнесу».

2.3.3.6.5. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами бакалавра з напряму підготовки 6.050100 (6.030507) «Економіка підприємства».

2.3.3.6. Директору Приватного вищого навчального закладу «Коломийський коледж права і бізнесу» (Полоз В.І.) до 01.03.2010р. поінформувати Міністерство освіти і науки України про виконання рішення.

2.4. Визнати такими, що в них виявлені суттєві порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, які не були усунені протягом 3-х місяців, вищі навчальні заклади та відокремлені структурні підрозділи вищих навчальних закладів та анулювати ліцензії на підготовку фахівців за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями, з напрямів підготовки, спеціальностей, з ліцензованими обсягами прийому:

2.4.1. На підставі підпункту 7 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №443201 від 26.01.2009 р. Київської академії міжнародної економіки і міжнародних відносин на підготовку фахівців з напряму підготовки 0501 «Економіка підприємства» за невиконання розпорядження про усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів.

2.4.1.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Київської академії міжнародної економіки і міжнародних відносин (Малашенко А.М.) та управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації вжити заходів щодо переведення студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.4.1.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензії на відповідні спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів Київської академії міжнародної економіки і міжнародних відносин.

2.4.1.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами бакалавра з напряму підготовки «Економіка підприємства».

2.4.1.4. Надати 3-х місячний строк на усунення інших виявлених під час перевірки порушень.

2.4.1.5. Ректору Київської академії міжнародної економіки і міжнародних відносин (Малашенко А.М.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.4.2. На підставі підпункту 7 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №301629 від 16.02.2007 р. Кримського республіканського вищого навчального закладу «Школа-студія при Кримському академічному російському драматичному театрі імені М.Горького» на підготовку зі спеціальності 5.02020101 (5.020201) «Акторське мистецтво» за невиконання розпорядження про усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів.

2.4.2.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Кримського республіканського вищого навчального закладу «Школа-студія при Кримському академічному російському драматичному театрі імені М.Горького» (Новиков А.Г.) та Міністерством освіти АРК Крим вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.4.2.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензію на відповідний напрям підготовки, прийняти для продовження навчання студентів Кримського республіканського вищого навчального закладу «Школа-студія при Кримському академічному російському драматичному театрі імені М.Горького».

2.4.2.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.020201 «Театральне мистецтво».

2.4.2.4. Надати 3-місячний строк на усунення інших виявлених під час перевірки порушень.

2.4.2.5. Ректору Кримського республіканського вищого навчального закладу «Школа-студія при Кримському академічному російському драматичному театрі імені М.Горького» (Новиков А.Г.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.10 про виконання цього рішення.

2.4.3. На підставі підпункту 7 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №395638 від 16.05.2008 р. Української академії бізнесу та підприємництва (м. Київ) на підготовку фахівців з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та «Економіка підприємства» за порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів та невиконання розпорядження про усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів.

2.4.3.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Української академії бізнесу та підприємництва (Попов О.І.) та управлінням освіти і науки Київської міської державної адміністрації вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.4.3.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензію на відповідний напрям підготовки, прийняти для продовження навчання студентів Української академії бізнесу та підприємництва.

2.4.3.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами бакалавра з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та 6.030104 «Економіка підприємства».

2.4.3.4. Надати 3-місячний строк на усунення інших виявлених під час перевірки порушень.

2.4.3.5. Ректору Української академії бізнесу та підприємництва (м. Київ) (Попов О.І.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.4.4. На підставі підпункту 7 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №363676 від 14.12.2007 р. Житомирському інституту культури і мистецтв з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» за порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2009 році за невиконання розпорядження про усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів.

2.4.4.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) звернутися до Міністерства культури і туризму України та вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.4.4.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензію на відповідний напрям підготовки, прийняти для продовження навчання студентів Житомирського інституту культури і мистецтв.

2.4.4.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами бакалавра зі спеціальності 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

2.4.4.4. Директору Житомирського інституту культури і мистецтв (Данчук Л.І.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.4.4.5. Державній інспекції навчальних закладів України (Бурлаков О.М.) здійснити додаткову перевірку Житомирського інституту культури і мистецтв.

2.4.5. На підставі підпункту 7 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №420743 від 27.10.2008 р. Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» за порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2009 році за невиконання розпорядження про усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів.

2.4.5.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Рижков С.С.) та управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.4.5.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензію на відповідний напрям підготовки, прийняти для продовження навчання студентів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

2.4.5.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами бакалавра зі спеціальності 6.020207 «Дизайн».

2.4.5.4. Ректору Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Рижков С.С.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.4.5.5. Державній інспекції навчальних закладів України (Бурлаков О.М.) здійснити додаткову комплексну перевірку Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

2.4.6. На підставі підпункту 2 пункту 32 та пункту 33 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 08.08.2007р. № 1019, анулювати ліцензію серії АВ №420202 від 25.07.2008 р. Чернігівському державному інституту права, соціальних технологій та праці з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.060101 «Правознавство» за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.4.6.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Андріїв В.М.) спільно з управлінням освіти у Чернігівській області вжити заходів щодо продовження навчання студентів, які навчаються за обраним напрямком підготовки, спеціальністю.

2.4.6.2. Надати дозвіл вищим навчальним закладам, що мають ліцензію на відповідний напрям підготовки, прийняти для продовження навчання студентів Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці.

2.4.6.3. Дозволити завершити підготовку та здійснити державну атестацію студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами молодшого спеціаліста зі спеціальності .060101 «Правознавство».

2.4.6.4. Чернігівському державному інституту права, соціальних технологій та праці усунути у 3-місячний строк виявлені окремі порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у підготовці фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнем бакалавра, спеціаліста за спеціальністю (напрямом) 6.060100 (6.030402), 7.060101 Правознавство в організації навчального процесу, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, виявлених під час перевірки.

2.4.6.5. Ректору Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (Андріїв В.М.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.4.7. Відповідно до наказу МОН України «Про припинення підготовки молодших спеціалістів у ВПУ і ЦПТО» від 21.07.09 №1/12-2948, рішення Державної акредитаційної комісії від 02.07.2009 року (протокол №79) анулювати ліцензію Вищому професійному училищу №17 м. Генічеськ Херсонська область серії АВ № 420738, дата видачі 27.10.2008 р., термін дії - до 01.07.2013 р. на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.02020702 «Перукарське мистецтво і декоративна косметика».

2.4.7.1. Дозволити завершити підготовку студентів випуску 2009/2010 навчального року, які навчаються за програмами молодших спеціалістів.

2.4.7.2. Директору Вищого професійного училища №17 м. Генічеськ Херсонська область (Іщенко В.Г.) подати документи для переоформлення ліцензії та поінформувати Міністерство освіти і науки України про виконання наказу до 01.03.2010 р.

2.5. За результатами перевірки наказів про зарахування до вищих навчальних закладів України у 2008 році:

2.5.1. Вінницькому обласного гуманітарно-педагогічного коледжу, Вінницькому транспортному коледжу, Запорізькому інституту економіки і інформаційних технологій, Запорізькому медичному коледжу надати 3-місячний строк на усунення виявлених порушень, які виявлені під час перевірки.

2.5.2. Керівникам цих закладів поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.2010 р. про виконання цього рішення.

2.6. За результатами перевірки наказів про зарахування до вищих навчальних закладів України у 2009 році:

2.6.1. Львівському державному університету безпеки життєдіяльності, Харківському національному університету внутрішніх справ, Донецькому педагогічному коледжу, Національному гірничому університету, Херсонському національному технічному університету, Хмельницькому університету управління та права у 3-місячний строк усунути недоліки у роботі приймальної комісії.

2.6.2. Державній інспекції навчальних закладів України (Бурлаков О.М.) здійснити додаткову комплексну перевірку цих навчальних закладів.

2.7. На виконання наказів МОН України від 23.06.09 №2573-л та від 06.04.09 № 542-л Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Державній акредитаційній комісії (Ковальчук Р.Л.), провести перевірку наступних навчальних закладів у першому кварталі 2010 року.

2.7.1. Ровеньківський гірничий технікум.

2.7.2. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» для Рівненської філії.

2.7.3. Перший Київський медичний коледж.

2.7.4. Інституту країн Сходу та Африки Приватного вищого навчального закладу Міжнародний Слов'янський університет.

3. Продовжити термін дії:

3.1. Ліцензій та сертифікатів про акредитацію вищим навчальним закладам на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації до 31 березня 2010 року для завершення підготовки акредитаційних та ліцензійних матеріалів.

3.2. Ліцензій вищим навчальним закладам з відповідної спеціальності на рік, якщо термін навчання становить більше 5 років, відповідно до навчальних планів (програм) узгоджених з Міністерством освіти і науки України.

4. Ліцензійні справи:

4.1. Луганського державного інституту культури і мистецтв направити на повторний розгляд експертної ради з культури, мистецтва і туризму при ДАК з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-ІV-го рівня підготовки фахівців.

4.2. Тбіліського інституту Чорноморського державного університету імені Петра Могили привести до норм чинного законодавства України.

5. За результатами розгляду апеляції Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури щодо акредитації молодших спеціалістів без права набору (Рішення ДАК від 04 червня 2009 р., протокол №78), у зв'язку з відсутністю спеціальності у переліку, за яким припинено набір у 2009/2010 навчальному році з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей у вищих професійних училищах та ЦПТО визнати акредитованими з напрямів (спеціальностей):

«Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури»

 

 

денна

заочна

0202

Мистецтво

 

 

5.020208

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво

30

-


5.1. Відповідно до рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 13.10.2009 р., яким визнано правомірність рішень ДАК України та МОН України щодо анулювання ліцензії серії АВ №298851 від 01.12.2008 р. Приватного вищого навчального закладу «Бучацький інститут менеджменту і аудиту», відмінити рішення ДАК від 02.07.2009 протокол №79 щодо призупинення рішення Державної акредитаційної комісії від 07.05.2009 р. протокол №77.

5.2. Анулювати ліцензії за заявою вищих навчальних закладів:

5.2.1. Вищого професійного училища №27 (м. Куп'янськ) серії АА №903309 від 02.06.04р. на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.090403 «Ливарне виробництво чорних i кольорових металів» у зв'язку з відсутністю замовлень від підприємств та зменшенням попиту в регіоні.

5.2.2. Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя серії АВ № 363175 від 03.10.2007р. на підготовку бакалаврів і спеціалістів зі спеціальності 6.010100, 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та 6.010100, 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (французька)» у зв'язку з відсутністю достатньої кількості вступників, необхідної для забезпечення прийому на навчання.

5.3. Затвердити: оновлений склад громадської регіональної експертної комісії ДАК України в Сумській, Волинській і Львівській областях та зміни в Житомирській і Закарпатській областях (Додаток №1).

6. Вилучити з експертної ради з комп'ютерних наук і технологій та національної безпеки при ДАК України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації секцію національної безпеки та створити експертну раду з національної безпеки при ДАК України.

7. Затвердити рішення експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів (Додаток №2).

8. Призначити головою експертної ради Державної акредитаційної комісії:

З освіти

Бондар Володимир Іванович

-

директор Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

 

 

 

З сільського господарства

Лисенко Віталій Пилипович

-

перший проректор Національного університету біоресурсів та природокористування України.


9. Департаменту вищої освіти поінформувати органи Державної податкової адміністрації та органи статистики про прийняті рішення.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр       І.О. Вакарчук


31.12.2009

Популярні новини
Україна позичила 200 млн доларів на вдосконалення вищої освіти Україна та Світовий банк підписали угоду щодо фінансування інвестиційного проекту
Україна найближчим часом перейде у жовту зону карантину Найближчим часом КМУ ухвалить нововведення про перехід до жовтої зони обмежень
Президент утворив Раду з молодіжних питань Метою діяльності Ради стане участь молоді в суспільному житті й ухвалення рішень щодо молодіжної політики
Заклади освіти поки продовжать працювати у звичайному режимі Усі заклади освіти найближчими днями продовжать працювати за правилами зеленого рівня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів