Щодо формування пропозицій до обсягів державного замовлення на 2010 рік

Лист МОН №1/9-928 від 30.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
(Зі змінами внесенеми згідно Листа МОН №1/9-1 від 12.01.2010)
(Внесені зміни згідно Листа МОН №1/9-191 від 22.03.2010)

№1/9-928 від 30 грудня 2009 року

Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України

Щодо формування пропозицій до обсягів
державного замовлення на 2010 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" та з метою формування обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2010 році просимо до 1 лютого 2009 року надіслати до міністерства пропозиції за встановленою формою з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.

При формуванні проектних показників прийому до вищих навчальних закладів за кошти державного бюджету просимо врахувати прогнозоване зменшення чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, а також регіональні потреби у фахівцях з вищою освітою.

Враховуючи факти невідповідності регіональних ринків освітніх послуг та ринків праці, перевиробництва підготовки фахівців з окремих напрямів підготовки і спеціальностей, ускладнення з працевлаштуванням випускників, просимо проектні показники обсягів прийому на навчання та випуску фахівців у 2010 році погодити з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.

Наголошуємо, що при визначенні контрольних показників прийому за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра Міністерством освіти і науки будуть враховуватися лише ті ліцензії на напрями підготовки (спеціальності), які отримано вищим навчальним закладом до 31 березня 2010 року.

Крім цього, з метою оптимізації підготовки кадрів, просимо не подавати пропозиції щодо обсягів державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з напрямів підготовки (спеціальностей) менше ніж 15 місць, а також з непрофільних для вищого навчального закладу.

Обсяги державного замовлення на прийом молодших спеціалістів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", а випуск за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" з урахуванням змін і доповнень за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Обсяги прийому бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра". Обсяги прийому та випуску спеціалістів, магістрів, а також випуск бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Також звертаємо увагу, що проектні показники державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра повинні визначатися, виходячи з обсягу випуску бакалаврів у поточному році з урахуванням результатів їх навчання і можливості вищого навчального закладу забезпечити якісний рівень освіти. Сумарна кількість місць державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра не повинна перевищувати обсягу випуску бакалаврів, які навчаються за державним замовленням.

Проектні показники відокремлених структурних підрозділів повинні бути враховані у проектних показниках базового вищого навчального закладу.

Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами повинні формуватися за допомогою програмного забезпечення "Обсяги прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації - 2010 рік".

Напрями підготовки (спеціальності), за якими передбачається підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів з присвоєнням кваліфікації вчителя, у програмному забезпеченні повинні позначатися знаком (*).

Звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів на дотримання відповідності пропозицій щодо обсягів державного замовлення показникам випуску і працевлаштування, за профільними спеціальностями на відповідність показників державного замовлення реальним потребам регіональних ринків праці.

Водночас, просимо у пропозиціях організацію прийому на навчання за кошти державного бюджету за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за скороченими термінами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста не передбачати.

Підготовлену форму на паперових носіях та копії ліцензій (1 прим.) необхідно надіслати до департаменту вищої освіти за підписом керівника вищого навчального закладу, а інформаційну базу даних - до Відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти міністерства за адресою: ministry@mon.gov.ua, або на магнітних носіях.

Про всі наступні зміни ліцензованих обсягів підготовки просимо невідкладно інформувати департамент вищої освіти.

Необхідне програмне забезпечення для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій в електронному вигляді можна отримати за вказаною адресою, а консультаційну допомогу за телефонами 486-13-16, 486-71-98 та 236-21-69 (з питань програмного забезпечення).

Міністр       І.О. Вакарчук


30.12.2009

Популярні новини
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Держава планує частково компенсувати здобуття ІТ-освіти В Україні планують запровадити програму співфінансування здобуття ІТ-освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів