Про Громадську раду з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України

Наказ МОН № 1058 від 24.11.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1058 від 24 листопада 2009 року

Про Громадську раду
з національно-патріотичного виховання

при Міністерстві освіти і науки України

На виконання п.3.17. рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 2 квітня 2009 року "Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти" наказую:

1. Створити Громадську раду з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України.

2. Затвердити Положення про Громадську раду з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України (додається).

3. Затвердити склад громадської ради з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України (додається).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства освіти і науки України
від 24 листопада 2009 року №1058

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України

1. Громадська рада з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України є дорадчо-консультативним органом, який утворюється з метою забезпечення ефективних організаційно-правових умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності міністерства, врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання його рішень, підтримання постійного діалогу з громадськістю.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, цим Положенням.

3. До складу Громадської ради входять представники від всеукраїнських громадських організацій, навчальних закладів, засобів масової інформації, бізнесу, закладів сфери культури.

4. Завданнями Громадської ради є:

  • сприяння громадянам у реалізації їх конституційного права на участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;
  • проведення громадської експертизи проектів рішень міністерства та виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття міністерством рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації.

5. Для виконання своїх завдань Громадська рада має право:

5.1 Отримувати від міністерства проекти рішень з питань, визначених для проведення громадської експертизи, та надавати міністерству пропозиції з питань, що стосуються компетенції Громадської ради.

5.2. Запрошувати для участі у своїх засіданнях керівників, фахівців міністерства та підпорядкованих йому установ.

5.3. Утворювати з метою надання експертної оцінки та розробки необхідних матеріалів постійні та тимчасові комісії відповідно до напрямів діяльності, залучаючи до участі в їх роботі спеціалістів міністерства та підпорядкованих йому установ (за погодженням з їх керівництвом).

5.4. Створювати при Громадській раді групу експертів з представників українських, міжнародних наукових експертних організацій та окремих фахівців.

5.5. Рішення Громадської ради, прийняті у межах її компетенції, надаються керівництву міністерства для врахування при прийнятті відповідних рішень.

6. Голова Громадської ради:

  • керує діяльністю Громадської ради;
  • організовує підготовку та скликає засідання Громадської ради;
  • підписує документи від імені Громадської ради;
  • представляє Громадську раду у взаємовідносинах з міністерством, бере участь у засіданнях його колегії з правом дорадчого голосу;
  • вносить пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови та секретаря Громадської ради.

Голову Громадської ради призначає Міністр освіти і науки.

7. Склад Громадської ради:

7.1. Персональний склад Громадської ради затверджується Міністром освіти і науки України.

7.2. Громадська рада на першому своєму засіданні шляхом відкритого голосування визначає свою внутрішню структуру.

8. Організація та забезпечення діяльності Громадської ради:

8.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які скликаються її головою відповідно до річного робочого плану, не рідше одного разу на квартал. Засідання Громадської ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

8.2. Засідання Громадської ради веде голова або за його дорученням заступник голови Громадської ради.

8.3. Рішення, прийняте на засіданні Громадської ради, набуває чинності, якщо за нього проголосувало більше половини персонального складу Громадської ради.

8.4. Рішення Громадської ради оформлюються протоколом, підписуються головою та секретарем і подаються керівництву міністерства для прийняття рішення.

8.5. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Міністерство забезпечує Громадську раду приміщенням для проведення її засідань.

8.6. Громадська рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

Завантажити: sklad_rada.doc (58.00 Кб.)


24.11.2009

Популярні новини
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів