Щодо процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2016 році

Наказ МОН № 1/9-219 від 29.04.16 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

№ 1/9-219 від 29 квітня 2016 року

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV
рівнів акредитації, які перебувають у сфері
управління Міністерства освіти і науки України

Щодо процедури проведення
конкурсного відбору виконавців
державного замовлення у 2016 році

З метою забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2016 році на підготовку здобувачів вищої освіти вищим навчальним закладам, які перебувають у сфері управління МОН, необхідно подати такі документи:

1. Заяву на участь у відборі виконавців державного замовлення на офіційному бланку за підписом керівника.

2. Проектні показники державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра (далі пропозиції), як додаток до заяви за встановленою формою роздрукованої в програмному забезпеченні для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій.*

3. 3aвipeнy копію Акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу, погодженого МОН.

4. Копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для підготовки державного контракту між МОН та виконавцем державного замовлення).

5. Довідку про діяльність учасника конкурсного відбору, з коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності (кадрове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення тощо), що стане підставою для об'єктивної характеристики в цілому та прийняття рішення про розміщення державного замовлення.

Зазначені документи подаються до МОН не пізніше 1 червня 2016 року.

Документи подаються окремою папкою.

Для визначення виконавців державного замовлення на підготовку фахівців конкурсною комісією будуть використовуватися такі критерії, як:

1) наявність Акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу, погодженого МОН, сертифіката про акредитацію навчального закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку докторів філософії, аспірантів (ад’юнктів), докторантів за відповідною науковою спеціальністю;

2) наявність контингенту студентів, учнів, слухачів денної та заочної форм навчання за заявленими спеціальностями (напрямами підготовки);

3) відповідність кадрового забезпечення організації навчального процесу:

  • частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим ступенем;
  • частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим званням;

4) чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра);

5) чисельність цитувань викладачів за показниками наукометричної бази даних Scopus (для ОКР магістра);

6) місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша кількісним показником, що заснований на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій (для ОКР магістра);

7) академічна мобільність:

кількість студентів - громадян України, які пройшли стажування (навчалися упродовж не менше як 1 семестру) B іноземних навчальних закладах-партнерах;

чисельність іноземних студентів.

Звертаємо увагу, що пропозиції виконавців щодо внесення змін до поданих проектних показників державного замовлення під час роботи конкурсної комісії розглядатись не будуть.

За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення у 2016 році міністерством буде видано відповідний наказ, а з виконавцями державного замовлення укладено державний контракт із визначенням економічних і правових зобов'язань сторін (роздрукований державний контракт у трьох примірниках подається вищим навчальним закладом разом із документами для участі у конкурсі).

Опрацювання комплекту документів від учасників конкурсного відбору здійснюватиметься членами конкурсної комісії з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році та працівниками департаменту вищої освіти, закріпленими за областями (список додається).

Довідки щодо оформлення конкурсної документації:

для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 481-32-73 (Кретович С.С.);

для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 481-32-64 (Кашперський В.Є.).

Додатки: на 6 арк.

* Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) у 2016 році буде розміщуватися шляхом укладення відповідних договорів між МОН та підпорядкованими вищими навчальними закладами, які в установленому порядку надали інформацію, роздруковану з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України.

Перший заступник Міністра       І. Р. Совсун

Освіта.ua
29.04.2016

Популярні новини
100 вишів України, найбільш популярних серед вступників Лідери серед закладів освіти за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти
МОН планує змінити термін здобуття вищої освіти Відомство планує уможливити завершення освітніх програм за не фіксованою тривалістю
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Мама
Хтось зрозумів про держзамовлення бакалаврів?
Наталія Ткаченко
Для Мама: Обсяг державного замовлення на підготовку бакалавра буде залежати від ліцензованого обсягу ВНЗ, кількості студентів, якісного складу викладачів. Чим більше студентів навчається у ВНЗ та чим більше кандидатів та докторів, тим більший буде обсяг державного замовлення.
Коментувати