Про утворення Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України

Постанова КМУ № 1028 від 23.09.09 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1028 від 23 вересня 2009 року

Про утворення Всеукраїнської студентської ради
при Кабінеті Міністрів України

З метою забезпечення ефективного розв'язання проблем студентів, реалізації державної політики у сфері освіти та розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Всеукраїнську студентську раду при Кабінеті Міністрів України.

2. Затвердити Положення про Всеукраїнську студентську раду при Кабінеті Міністрів України, що додається.

Прем'єр-міністр України       Ю.ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. № 1028

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську студентську раду при Кабінеті Міністрів України

1. Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів України  далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо розв'язання проблем студентів;

2) вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних та суспільно-політичних процесів у студентському середовищі;

3) підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері вищої освіти;

4) визначення шляхів, механізмів та способів розв'язання соціально-економічних проблем студентів;

5) участь у підготовці і здійсненні заходів, спрямованих на розв'язання соціально-економічних проблем студентів.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) проводити аналіз стану справ і причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері вищої освіти;

2) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

3) подавати Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції;

4) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

6) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

7) готувати проекти нормативних документів;

8) організовувати студентські конференції, семінари, наради, громадські слухання та інші заходи;

9) висвітлювати у засобах масової інформації свою позицію з найважливіших питань.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. До складу Ради включаються керівники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації за їх письмовим зверненням. Голова Ради, заступники голови і секретар Ради обираються на її засіданні більшістю голосів.

7. Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється президія Ради, яка діє у період між її засіданнями. До складу президії входять голова, заступники голови, секретар та члени Ради. Персональний склад президії затверджує голова Ради.

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням її голови. Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності - один з його заступників. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На засіданнях Ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції Ради оформляються у формі протоколу засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

11. Член Ради, який не підтримує пропозиції, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОН.


23.09.2009

Популярні новини
МОН рекомендує поширювати англійську у вищій освіті МОН розроблений проєкт рекомендацій щодо забезпечення якісного вивчення англійської
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
У МОН і ВР оголосили ініціативу з перевірки дисертацій Міністр та голова комітету ВР відмовляться від наукових ступенів у разі плагіату
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів