Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 червня 2014 року

Наказ МОН № 792 віл 04.07.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 792 від 04 липня 2014 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів
і присвоєння вчених звань
від 26 червня 2014 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26 червня 2014 року, наказую:

1. Затвердити:

 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);
 • рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Попової Світлани Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року, на підставі висновку. У зв’язку з цим абзац третій пункту 4, абзаци вісімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцятий, тридцять четвертий, тридцять п’ятий та тридцять шостий підпункту 7.1 та абзац другий підпункту 7.9 пункту 7 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 року № 152 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 14 лютого 2014 року" скасувати;
 • рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Бучнєва Максима Михайловича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 10 жовтня 2013 року, на підставі висновку. У зв’язку з цим абзац другий пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2013 року № 1410 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 10 жовтня 2013 року" скасувати;
 • рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Пашова Ростислава Івановича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 17 січня 2014 року, на підставі висновку. У зв’язку з цим абзац третій пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2014 року № 40 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 17 січня 2014 року" скасувати;
 • рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Лисенка Миколи Владиславовича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року, на підставі висновку. У зв’язку з цим абзац дев’ятий пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 року № 152 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 14 лютого 2014 року" скасувати;
 • рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Сидорчука Олега Івановича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 28 березня 2013 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 67.135. 03 ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" від 21 квітня 2012 року протокол № 7 про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00. 07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право", та відмовити у видачі диплома кандидата юридичних наук Сидорчуку Олегу Івановичу на підставі висновку.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Скасувати рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.227. 02 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України від 19 грудня 2013 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності 17.00. 02 "Театральне мистецтво" та відмовити у видачі диплома кандидата мистецтвознавства Собіянському Віктору Дмитровичу на підставі висновку.

4. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

 • скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі – Порядок);
 • персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

5. Керівникам

 • Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова МОЗ України,
 • ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України",
 • ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України",
 • ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України",
 • Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
 • Донецького національного університет,
 • ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України",
 • Інституту агроекології і природокористування НААН,
 • Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України,
 • Інституту фізіології рослин і генетики НАН України,
 • Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
 • Львівської національної академії мистецтв,
 • Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України,
 • Національного медичного університету імені О.  О.  Богомольця МОЗ України

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

5.1 за порушення пункту 7 Порядку:

5.1. 1 щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

 • Травлєєву А. П., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Щербини В. В.;
 • Фурдичку О. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Якименко Г. М.;
 • Єгорову П. В., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Мардар О. В. та Хвостикова К. Л.;
 • Морозу В. М., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Білошицької А. В.;
 • Дзяку Г. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Педька В. М.;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Белопольській Т. В., доктору економічних наук, доценту щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Мардар О. В. та Хвостикова К. Л.;

5.1. 2 щодо персональної відповідальності голів рад за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів головам спеціалізованих вчених рад:

 • Гайку Г. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук Брагаря О. А. та Лиходія В. В.;
 • Неспрядку В. П., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Абдаллах Анан Муххамед Ахмад;
 • Павленку О. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Слюсаренка Н. Я.;

5.2 за порушення вимог пункту 12 Порядку щодо опублікування результатів дисертації у фахових виданнях з відповідної галузі науки вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

 • Крикуну В. Ю., кандидату філософських наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Мір Мохаммаді Сейед Мохаммад Хоссейн;
 • Цимбалі Л. І., кандидату мистецтвознавства щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Назарчук М. В.;

5.3 за порушення вимог пункту 17 Порядку щодо прийняття дисертації до розгляду не раніше ніж через два місяці з дня розсилання виготовлювачем обов’язкових примірників видань, у яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації, головам спеціалізованих вчених рад:

 • Акімову І. А., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора біологічних наук Кузьміна Ю. І.;
 • Вороненку Ю. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Кириченко А. Г.;

5.4 за порушення вимог пункту 18 Порядку щодо призначення офіційних опонентів головам спеціалізованих вчених рад:

 • Травлєєву А. П., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Щербини В. В.;
 • Моргуну В. В., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Обозному О. І.;
 • Волошину П. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Тягнирядка А. К.;

5.5 за порушення пункту 23 Порядку щодо участі в дискусії більше половини присутніх на засіданні членів ради головам спеціалізованих вчених рад:

 • Гайку Г. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук Брагаря О. А. та Лиходія В. В.;
 • Павленку О. В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Слюсаренка Н. Я.;

5.6 за порушення пункту 24 Порядку та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Остапко О. І., доктору медичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Абдаллах Анан Муххамед Ахмад;

5.7 за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності наукових керівників за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Мальцевій І. А., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Щербини В. В.

6. У зв’язку з неодноразовим порушенням вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів рекомендувати директору Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Акімову І. А., доктору біологічних наук, професору подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.153. 01.

7. На підставі пункту 46 Порядку доручити членам Атестаційної колегії утворити групи експертів для виявлення текстових запозичень без посилання на джерело в дисертаціях, авторам яких вже видано диплом доктора наук:

 • Артамонової Інеси Михайлівни, доктора наук із соціальних комунікацій зі спеціальності 27.00. 01 "Теорія та історія соціальних комунікацій";
 • Бучакчийської Наталії Михайлівни, доктора медичних наук зі спеціальності 14.01. 15 "Нервові хвороби";
 • Кобця Анатолія Степановича, доктора наук з державного управління зі спеціальності 25.00. 02 "Механізми державного управління";
 • Лаврука Віталія Валерійовича, доктора економічних наук зі спеціальності 08.00. 03 "Економіка та управління національним господарством";
 • Макаренка Михайла Володимировича, доктора економічних наук зі спеціальності 08.07. 04 "Економіка транспорту і зв’язку", яка трансформована в спеціальність 08.00. 04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".

8. Утворити:

 • апеляційну комісію для розгляду апеляції Мінакової Тетяни Павлівни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 67.052. 05 Херсонського національного технічного університету від 12 грудня 2012 року протокол № 20 про присудження їй наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00. 04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";
 • апеляційну комісію для розгляду апеляції Корольової Наталі Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 16 травня 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.820. 03 Державного економіко-технологічного університету транспорту від 19 квітня 2013 року протокол № 12 про присудження їй наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00. 04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", призначивши головою апеляційної комісії члена Атестаційної колегії Міністерства Павленка Анатолія Федоровича, доктора економічних наук, професора, ректора ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Голові апеляційної комісії подати пропозиції щодо формування її складу;
 • апеляційну комісію для розгляду апеляції Алієвої-Барановської Віри Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 03 квітня 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.142. 01 ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" від 21 червня 2013 року протокол № 6 про присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00. 04 "Господарське прав; господарсько-процесуальне право".

9. Затвердити склад апеляційних комісій, утворених відповідно до пункту 8 цього наказу, згідно з додатком 5.

10. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                              С. М. Квіт

Освіта.ua
04.07.2014

Популярні новини
У вишах впровадять курс з інноваційного підприємництва Студенти вивчатимуть інноваційне підприємництво в 76 українських університетах
Слуга народу в КНУ ім. Шевченка: що відбулося Студентський парламент КНУ та Офіс партії «Слуга народу» розійшлись в оцінках проведення заходу
Парламент не дозволив навчання іноземців російською У Верховній Раді забракло голосів для ухвалення змін до Закону України «Про вищу освіту»
Виші не можуть просто видавати дипломи, - секретар РНБО Вища освіта перебуває у кризі, що формує загрози державній та національній безпеці
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!