Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 03 квітня 2014 року

Наказ МОН № 456 від 15.04.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 456 від 15 квітня 2014 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів
і присвоєння вчених звань
від 03 квітня 2014 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03 квітня 2014 року, наказую:

1. Затвердити:

 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);
 • рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції здобувача наукового ступеня доктора психологічних наук Тоби Маріанни Василівни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 28 березня 2013 року, на підставі висновку.

У зв’язку з цим абзац другий пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2013 року № 381 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 28 березня 2013 року" скасувати.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

 • Д 67.830.02 ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет" Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 травня 2013 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" та відмовити у видачі диплома доктора сільськогосподарських наук Остапенку Володимиру Івановичу на підставі висновку;
 • Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України від 26 листопада 2013 року протокол № 11 про присудження наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" та відмовити у видачі диплома доктора медичних наук Банахевичу Роману Михайловичу на підставі висновку;
 • Д 64.609.02 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 18 грудня 2013 року протокол № 7 про присудження наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.10 "Педіатрія" та відмовити у видачі диплома доктора медичних наук Нечипуренко Ользі Миколаївні на підставі висновку;
 • К 26.820.02 Державного економіко-технологічного університету транспорту від 30 травня 2013 року протокол № 24 про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.07 "Історія науки й техніки" та відмовити у видачі диплома кандидата історичних наук Тороховій Марії В’ячеславівні на підставі висновку;
 • К 73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького від 22 січня 2014 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 "Історія України" та відмовити у видачі диплома кандидата історичних наук Самойленко Тетяні Іванівні на підставі висновку;
 • К 64.862.01 Харківської державної академії фізичної культури від 27 грудня 2013 року протокол № 19 про присудження наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" та відмовити у видачі диплома кандидата наук з фізичного виховання та спорту Галімському Володимиру Олександровичу на підставі висновку;
 • Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 25 червня 2013 року протокол № 64 про присудження наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.07 "Фізика твердого тіла" та відмовити у видачі диплома кандидата фізико-математичних наук Шастуну Віталію Валерійовичу на підставі висновку;
 • Д 64.051.14 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 5 грудня 2013 року протокол № 46 про присудження наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.02 "Аналітична хімія" та відмовити у видачі диплома кандидата хімічних наук Івченко Наталії Віталіївні на підставі висновку;
 • К 52.051.04 Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 12 грудня 2013 року протокол № 9 про присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" та відмовити у видачі диплома кандидата біологічних наук Демченко Тетяні Вікторівні на підставі висновку;
 • К 76.600.02 Буковинського державного медичного університету від 18 жовтня 2013 року протокол № 16 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 "Патологічна фізіологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Матолінцю Тарасу Михайловичу на підставі висновку;
 • Д 08.601.01 ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" від 20 грудня 2013 року протокол № 28 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 "Хірургія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Свисенку Олегу Вікторовичу на підставі висновку;
 • Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України від 23 вересня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Фаннуш Рамі на підставі висновку;
 • Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України від 27 листопада 2013 року протокол № 12 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Павлушенко Світлані Денисівні на підставі висновку;
 • Д 11.600.03 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України від 23 вересня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01. 01 "Акушерство та гінекологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Сімрок-Старчевій Дар’ї Василівні на підставі висновку;
 • Д 11.559.01 ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В. К. Гусака НАМН України" від 30 жовтня 2013 року протокол № 12 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 "Хірургія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Усачову Сергію Миколайовичу на підставі висновку;
 • Д 26.550.01 ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України" від 3 жовтня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.05 "Фармакологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Пакришень Світлані Віталіївні на підставі висновку;
 • Д 26.552.01 ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України" від 30 вересня 2013 року протокол № 11 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.26 "Фтизіатрія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Старковій Олені Михайлівні на підставі висновку;
 • Д 26.561.01 ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова" НАМН України від 6 вересня 2013 року протокол № 8 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01. 03 "Хірургія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Борисову Богдану Валерійовичу на підставі висновку;
 • Д 53.610.01 КРУ "Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І. М. Сєчєнова" і ДУ "Кримський державний медичий університет імені С. І. Георгієвського" від 23 січня 2014 року протокол № 1 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.33 "Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Подольському Олександру Васильовичу на підставі висновку;
 • Д 26.003.04 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України від 3 жовтня 2013 року протокол № 7 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.10 "Педіатрія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Ванхановій Тетяні Олександрівні на підставі висновку;
 • Д 41.600.02 Одеського національного медичного університету МОЗ України від 28 серпня 2013 року протокол № 37 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.01 "Акушерство і гінекологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Настрадіній Наталії Миколаївні на підставі висновку;
 • Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 22 жовтня 2013 року протокол № 2 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.23 "Променева діагностика та променева терапія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Мироновій Юлії Анатоліївні на підставі висновку;
 • Д 64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 23 жовтня 2013 року протокол № 3 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 "Хірургія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Мостюк Олені Михайлівні на підставі висновку;
 • Д 26.142.01 ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом" від 21 червня 2013 року протокол № 6 про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 "Господарське прав; господарсько-процесуальне право" та відмовити у видачі диплома кандидата юридичних наук Алієвій-Барановській Вірі Миколаївні на підставі висновку.

4. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

 • скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;
 • персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

5. Керівникам ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Класичного приватного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Одеської національної академії харчових технологій, Чернігівського національного технологічного університету взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

5.1 за порушення пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567:

5.1.1 щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт голові спеціалізованої вченої ради Юлдашеву О. Х., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої-Барановської В. М.;

офіційним опонентам:

 • Шелухіну М. Л., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В. М.;
 • Корчак Н. М., кандидату юридичних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В. М.;

членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

 • Юлдашеву О. Х., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В. М.;
 • Демченку С. Ф., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В. М.;
 • Джуню В. В., доктору юридичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої-Барановської В. М.;

5.1.2 щодо персональної відповідальності голів рад за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів головам спеціалізованих вчених рад:

 • Даниленку А. І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Скрипниченка В. В.;
 • Бутку М. П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Склярець Д. В.;

5.2 за порушення вимог пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо подання докторської дисертації до спеціалізованої вченої ради для проведення захисту не раніше ніж через п'ять років після здобуття наукового ступеня кандидата наук вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Облєс І. І., кандидату педагогічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора педагогічних наук Дяченко М. Д.;

5.3 за порушення вимог пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо оформлення автореферату дисертації вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Удовиченку С. М., кандидату фізико-математичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Бреуса В. В.;

5.4 за порушення вимог пункту 18 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Пилипчуку С. М., кандидату філологічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора філологічних наук Вірченко Т. І.;

5.5 за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, щодо строку надсилання до Міністерства атестаційної справи і дисертації здобувача та щодо оформлення атестаційної справи голові спеціалізованої вченої ради Дідух Н. А., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Вєтрова Д. І.; вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Шелудько Н. М., доктору економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Скрипниченка В. В.;

5.6 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо призначення комісії ради з попереднього розгляду дисертації голові спеціалізованої вченої Бутку М. П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Склярець Д. В.;

5.7 за порушення пункту 4.6 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо підготовки висновку ради щодо дисертації голові спеціалізованої вченої ради Гриню Г. І., доктору технічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук Барсової З. В.;

5.8 за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо особистої відповідальності наукових керівників за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Дьоміну Ю. М., доктору юридичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Алієвої- Барановської В. М.

6. Утворити:

 • апеляційну комісію для розгляду апеляції Лисенка Миколи Владиславовича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 26.002. 21 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" від 22 лютого 2013 року протокол № 20 про присудження йому наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00. 10 "Філософія освіти";
 • апеляційну комісію для розгляду апеляції Пашова Ростислава Івановича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 17 січня 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 26.002. 21 Київського національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" від 22 січня 2013 року протокол № 16 про присудження йому наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00. 10 "Філософія освіти";
 • апеляційну комісію для розгляду апеляції Попової Світлани Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.700. 01 Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України від 25 лютого 2013 року протокол № 6 про присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00. 07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право".

7. Затвердити склад апеляційних комісій, утворених відповідно до пункту 6 цього наказу, згідно з додатком 5.

8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                           С. М. Квіт

Освіта.ua
15.04.2014

Популярні новини
У вишах впровадять курс з інноваційного підприємництва Студенти вивчатимуть інноваційне підприємництво в 76 українських університетах
Слуга народу в КНУ ім. Шевченка: що відбулося Студентський парламент КНУ та Офіс партії «Слуга народу» розійшлись в оцінках проведення заходу
Парламент не дозволив навчання іноземців російською У Верховній Раді забракло голосів для ухвалення змін до Закону України «Про вищу освіту»
Виші не можуть просто видавати дипломи, - секретар РНБО Вища освіта перебуває у кризі, що формує загрози державній та національній безпеці
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!