Щодо використання державної символіки у вищих навчальних закладах

Лист МОН № 14/18.2-1560 від 07.08.01 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 14/18.2-1560 від 07 серпня 2001 року

Ректорам (директорам)
вищих навчальних закладів
I-ІV рівнів акредитацій

Щодо використання державної символіки
у вищих навчальних закладах

На виконання Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.1999 р. № 1697) Науково-методичний центр вищої освіти розробив і надсилає Інструктивно-методичний лист щодо використання державної символіки у вищих навчальних закладах.

Заступник міністра       М. Степко

Інструктивно-методичний лист щодо використання державної символіки у вищих навчальних закладах

Важливим етапом державотворення є прийняття П'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції - Основного Закону України, в якому статтею 20 визначені та описані державні символи України: Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Ця символіка - історичне надбання українського народу, складові його етнічної та національної культури.

З метою виховання в студентської молоді шанобливого ставлення до державних символів України, формування в неї національної свідомості та патріотизму, почуття глибокої любові до духовно-культурної спадщини українського народу, героїчного минулого і його історії доцільно організувати у вищих навчальних закладах роз'яснення основних положень Конституції України стосовно державної символіки. Слід особливу увагу приділити питанням державної символіки при вивченні дисципліни "Основи права", зокрема розділу "Основи конституційного права".

У виховній роботі зі студентами важливо передбачити заходи щодо виховання їх патріотичних почуттів, національної свідомості і самосвідомості. Для цього слід широко використовувати бесіди, лекції, вікторини, диспути, тематичні вечори, студентські конференції тощо за тематикою: "Конституція України", "Наша Вітчизна - демократична Україна", "Державні символи України", "Чому наш прапор синьо-жовтий?", "Про що розповідає наш Герб?", "Як слухають Гімн України і гімни інших держав", "Конституція України - логічне продовження Акта проголошення незалежності України", "У нас єдина Батьківщина - наша рідна Україна"," 3 історії державних символів України", "Геральдика-українська минувшина", "Історія українського державотворення". Необхідно широко практикувати творчі поетичні та мистецькі конкурси з тематики "Національні символи України".

Рекомендується проводити теоретичні конференції за такою тематикою: "Наш Основний закон - Конституція України", "Українська держава: історія і сучасність", "Рідний край у геральдиці, прапорі, символіці", "Від Гетьмана до Президента України", "Історія української державності", "З історії державних символів України" тощо.

Державні символи і столиця є невід'ємними атрибутами будь-якої суверенної держави. Тому рекомендується проводити екскурсії до Києва (заочна, оглядова), вивчати історію Києва, народні пісні, оповідання, проводити усні журнали, вікторини "Як тебе не любити, Києве мій", "Знову цвітуть каштани" та ін.

Формуванню національної самосвідомості студентської молоді, вихованню любові до рідного краю сприяє і ознайомлення з народною символікою України. Це може бути вивчення символів гербів історичних, географічних зон України, ознайомлення із символами, що пов'язані з козацтвом, Запорізькою Січчю, гетьманщиною. Вивчення народної символіки має велике значення в етнізації виховного процесу, формуванні історичної пам'яті в молодої людини.

Важливими подіями для кожного вищого навчального закладу повинні стати День незалежності Української держави - 24серпня та день прийняття Конституції Украіни - 28 червня.

Вищим навчальним закладам у 2001/2002 навчальному році рекомендується розробити заходи, спланувати та провести тематичні лекції, бесіди, конференції, семінари для студентів з питань розбудови демократичної держави та громадянського суспільства в Україні, входження ії до європейського та світового співтовариства. Оскільки ці дати припадають на канікулярний період, то у кожному місці організованого відпочинку й оздоровлення студентів слід оформити стенди, куточки національної символіки. У спеціально обладнаному місці встановлюється щогла, і перед відкриттям зміни в таборі відпочинку шикуються студенти, вихователі, співробітники, під урочисті звуки гімну піднімається Державний прапор. Майданчик, на якому розміщена щогла, мусить бути завжди прибраний і охайний.

Вищим навчальним закладам І-IV рівнів акредитації рекомендується оновити наукові та демонстраційні стенди з використанням державної символіки України. Куточки національної символіки мають бути розташовані в найпочеснішому, естетично оформленому місці установи. Синьо-жовтий прапор, герб - тризуб, текст національного Гімну України повинні бути обов'язковою складовою оформлення кабінетів гуманітарних, соціально-економічних дисциплін, актових залів, гуртожитків, музеїв навчальних закладів.

Проведення різноманітних урочистих заходів (посвячення в студенти, вручення дипломів тощо), державних і національних свят здійснюється з обов'язковим використанням символіки держави України.

У бібліотеках вищих навчальних закладів повинні бути оформлені тематичні стенди літератури, інформаційні підбірки для студентів та викладачів про історію виникнення, державне значення, використання Державного Прапору України, Державного Герба України, Державного Гімну України. На базі читальних залів та бібліотек доцільно проводити читацькі конференції, бесіди, семінари, зустрічі з істориками, правознавцями, представниками державної влади та ін.

У вищих навчальних закладах питання про державну символіку повинні стати предметом систематичної роботи викладачів, керівників факультетів, ректорату. Необхідно проводити роз'яснення історії становлення та ідейної суті державних символів, правил їх використання, формування стійких навиків свідомого дотримування почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистих і офіційних заходів.

Короткі відомості про державну символіку

Державний Прапор - одна з офіційних емблем держави, що символізує її суверенітет. Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Значення синього та жовтого кольорів на прапорі можна трактувати як поєднання чистого, мирного безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану - символу мирної праці і достатку, це поєднання символів життя Золотого Сонця в Синьому Космосі.

Нині Державний Прапор постійно майорить на будинках Президії Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, його представництв в областях і районах. Кабінету Міністрів України, місцевих Рад народних депутатів, у святкові дні - на будинках міністерств і відомств, інших державних і громадських організацій, установ та закладів.

Синьо-жовтий Державний Прапор України піднімається під час офіційних церемоній, при відкритті міжнародних конференцій, врученні міжнародних спортивних призів. Державний Прапор України піднімається на щоглі в супроводі Державного Гімну У країни. Він - символ міцності й незалежності держави Україна, покликаний пробуджувати в її громадян національну гордість і патріотичні почуття.

Склалися певні традиції та правила щодо використання державного прапора, на основні з яких ми звертаємо увагу:

  • Державний Прапор України при вивішуванні серед інших прапорів має займати перше, найпочесніше місце. Він вивішується або вище за всі інші, або у фронті інших прапорів займає правий геральдичний бік;
  • на зібраннях, у приміщеннях Державний Прапор України розташовується на естакаді (подіумі) з правого боку від промовця; коли ж прапор виставляється з боку аудиторії, то займає правий геральдичний бік;
  • у процесіях Державний Прапор України треба нести попереду інших прапорів або праворуч від них, тримати завжди вертикально;
  • Державний Прапор України ні перед ким не опускається вниз. Не можна ним салютувати. Не можна схиляти його перед якоюсь особою чи предметом;
  • при вивішуванні Державний Прапор України не повинен торкатися землі, підлоги. Не можна вивішувати прапор у перевернутому вигляді верхом униз. Не можна виставляти брудного або ушкодженого прапора;
  • Державний Прапор України не може бути прикрасою чи декорацією. З цією метою використовувати барви державного прапора лише у випадку державних чи національних свят, при державних урочистостях тощо;
  • "на Державному Прапорі України не можна розміщувати предмети, емблеми, прикраси, малювати чи чіпляти літери, монограми, цифри, герби, не прийнято оздоблювати його бахромою та китицями. Не можна вивішувати ніяких реклам та оголошень на щоглі державного прапора або під ним;
  • прапор, стяг, спущені напівдревка (півщогли), символічно означають жалобу.

Державний Герб - офіційна емблема держави, зображена на прапорах, грошових знаках, печатках, деяких офіційних документах тощо.

Герб держави Україна - тризуб - символізує мир і творчу працю, спорідненість поколінь; він є продовженням глибинних історичних геральдичних традицій українського народу.

Українська національна й державна символіка має давню і складну історію.

Найдавніші археологічні знахідки тризуба на українських землях походять з першого століття нашої ери. Він міг бути символом тогочасного племені чи перстом родової влади.

Впродовж століть у тризубі органічно поєднувались язичницькі й християнські символи, він уособлював не лише знак князівської адміністрації, а й почав нести державне, національне, релігійне та ідеологічне навантаження.

Найперші спогади про тризуб на території України датовані першим століттям нашої ери у Боспорському царстві, що знаходилося на Керченському півострові. Трохи пізніше, у VІ-VІІІ століттях, цей знак можна зустріти серед археологічних знахідок на Полтавщині, Київщині.

Зображення тризуба, що дуже мало відрізняється від офіційно прийнятого герба Української Народної Республіки (1918 р.), відноситься до Х-ХІ століть, часів князювання в Києві Володимира Великого (980-1015 рр.), зображення було успадковане ним від предків.

Знак у формі тризуба був на срібних монетах князя Володимира, його синів Святослава і Ярослава Мудрого. Він є у гербі Анни Ярославівни - королеви Франції. Аналогічне клеймо має і цегла, що знайдена на розкопках Десятинної церкви в Києві.

Тризуб зустрічається і на трапецієподібних підставках, виявлених під час археологічних розкопок у Новгороді, причому зображення на одній з них у всіх деталях збігається з зображенням срібних монет Володимира. Крім того, підвіски зі знаком тризуба й ускладненим малюнком знайдено (по одній); у Києві, Бєлгороді, Рюриковому городищі, у Новгороді.

Проте однієї думки щодо значення тризуба вчені не мають. Імовірно, він був знаком князівської влади Рюриковичів. Існує думка про скандинавське походження знаку, а підвіски з тризубом могли бути знаками князівської адміністрації, за типом татарських пайдзе. Деякі вчені припускають, що вони були печатками дипломатичних і зовнішньоторговельних представників Київської Русі у відносинах з Візантією та іншими державами.

Гербові відзнаки знаходили також на печатках галицьких бояр. Символіку із зображенням тризуба в 20-х роках XX століття використовували різні політичні угруповання Західної України.

Враховуючи давні геральдичні історичні традиції українського народу, глибинний зміст, що вкладався в символ тризуба, його шанування в Україні протягом багатьох століть, Верховна Рада України, як найвищий законодавчий орган держави, своєю Постановою від 19 лютого 1992 року "Про Державний герб України" затвердила тризуб як малий Державний Герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб офіційно став емблемою нашої держави.

Гімну "Ще не вмерла Україна" належить значна роль у громадсько-політичному житті як засобу масової агітації, як сили, що мобілізує, організує, підносить національний дух. Гімн України відрізняється образністю тексту, широкою урочистою мелодією, що запам'ятовується. Текст Гімну "Ще не вмерла Україна" написав патріот і визначний вчений, поет і громадський діяч Павло Чубинський (1839-1884 рр.), музику - видатний західноукраїнський композиторі диригент Михайло Вербицький (1815-1870 рр.).

Гімн "Ще не вмерла Україна" поряд з Гербом держави - тризубом і синьо-жовтим прапором - офіційні символи держави. За своїм змістом він є відображенням ідей боротьби за національну незалежність і спрямований на виховання народу в дусі непокори іноземним загарбникам, гарячої любові до своєї землі, її героїчної історії, готовності до самопожертви в ім'я України.


07.08.2001

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів