Про діяльність вищих навчальних закладів щодо профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді

Лист МОН № 14/18.2-1180 від 30.07.01 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 14/18.2-1180 від 30 липня 2001 року

Ректорам (директорам)
вищих навчальних закладів
І-IV рівнів акредитації

Про діяльність вищих навчальних закладів
щодо профілактики асоціальної поведінки
серед студентської молоді

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України "Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки" від 29.12.2000 р. № 641 Науково-методичний центр вищої освіти розробив і надсилає Інструктивно-методичний лист "Діяльність вищих навчальних закладів щодо профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді" для використання при організації виховної роботи зі студентами.

Заступник міністра       М.Степко

Інструктивно-методичний лист
"Діяльність вищих навчальних закладів щодо профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді"

Науково-теоретичні і методологічні засади національного виховання втілено в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, прийнятій Міносвіти України в лютому 1996 року, що стала практичним документом в організації виховної роботи серед студентів у вищих навчальних закладах.

Сьогодні особливої уваги, насамперед професорсько-викладацького складу закладів освіти, потребує студентська молодь, яка через кілька років становитиме "ядро" української національної інтелігенції. Майбутнє народу України залежить від змісту цінностей, що закладаються у світоглядній орієнтації молодих людей та від того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя.

Однак існуюча в Україні економічна нестабільність, недостатній рівень соціальної захищеності молоді, відсутність дієвих законів, нормативних актів з питань правових відносин молоді і суспільства - все це формує в них невпевненість у майбутньому і призводить до таких негативних явищ як загострення криміногенної ситуації, алкоголізму, наркоманії, поширення венеричних захворювань та захворюваності на СНІД у молодіжному середовищі.

Останнім часом серед студентів вищих навчальних закладів спостерігається зростання злочинів, зокрема, таких як грабіжництво, розбійні напади, крадіжки державного та приватного майна, здирництво та ін.

Аналіз підтверджує, що різко зросла кількість злочинів проти державної та особистої власності з користі. Не зменшується кількість тяжких злочинів проти особистості, скоєних студентами в стані алкогольного сп'яніння.

Аналіз показує, що зростають правопорушення та злочинність серед дівчат, підсилились прояви жорстокості, проституції та інших негативних вчинків.

Однією з форм порушення прав людини в сучасному світі є торгівля жінками та дітьми. На жаль, це явище має місце і в Україні. Варто відмітити, що сучасне економічне становище жінок в Україні є суттєвою причиною їх виїзду за кордон у пошуках матеріального заробітку. Як показали дослідження Міжнародної організації з міграції, нині в Україні від 800 тис. до 1 млн.400тис. молодих жінок можуть постраждати від контрабанди.

Різко падає рівень морально-статевого виховання молоді. Показником низької культури взаємин між юнаками та дівчатами є значна кількість статевих злочинів, більшість з них скоєна підлітками у віці 14-16 років. Становище ускладнюється проникненням у молодіжне середовище полегшених поглядів на відносини між статями, стереотипів сексуальної вседозволеності.

Показники венеричних захворювань в Україні значно вищі від середньоєвропейських. Сифілісом в Україні хворіють в 92,5 разу частіше, ніж у країнах Східної та Центральної Європи. Щодо СНІДу, то щорічно українські лікарі виявляють від 5 до 8 тисяч носіїв ВІЛ-інфекції. До недавнього часу до 80 відсотків усіх нових, зареєстрованих в Україні випадків інфекції на ВІЛ, припадали на споживачів ін'єкційних наркотичних речовин.

Для довідки: ВІЛ/СНІД становлять велику небезпеку для України. ВІЛ швидко поширюється в багатьох районах України, особливо на півдні та сході. За деякими оцінками зараз в Україні живе більше ніж 300 000 осіб ВІЛ-інфікованих і цей показник до 2005 року зросте до ! мільйона. До 2007 року вже більш ніж 100 000 українців вмиратимуть щорічно від хвороб, пов'язаних із СНІДом.

Заданими, взятими з оцінок СНІД - ООН/ВОЗ, смертність від СНІДу на Україні до 2016 року становитиме 1,8 мли. чоловік.

Загрозливим є той факт, що переважну більшість - до 75 відсотків ВІЛ-інфікованих - становлять молоді люди віком від 15 до 29 років, що позначається на дітородному та життєвому потенціалі молоді, їх працездатності і психічному здоров'ї.

За даними Українського інституту громадського здоров'я тільки 4,4 відсотка чоловіків та 2,9 відсотка жінок працездатного віку мають високий показник здоров'я і перебувають у так званій зоні безпеки; 22,1 відсотка жінок і 19,4 відсотка чоловіків мають середнє здоров'я. Але велика частка працездатного населення України - 73,5 відсотка чоловіків та 77,7 відсотка жінок -люди, яких впевнено можна віднести до розряду хворих.

На Україні спостерігається тенденція до подальшого омолодження наркоманії. Крім того, як свідчать соціологічні дослідження, серед молоді віком від 14 до 20 років майже кожний другий з них хоча б раз вживав наркотики. Більшість з них стає споживачем наркотиків.

Дослідження підтверджує, що серед спонукальних мотивів щодо вживання наркотичних речовин переважали: вплив соціальної групи (друзі, знайомі) - близько 80 відсотків, бажання задоволення - близько 60, бездіяльність, відсутність захоплення та інтересів - близько 50, цікавість до "забороненого" - близько 44, відволікання від життєвих неприємностей - близько 35, бажання бути дорослим - близько 27, невміння контролювати свої бажання - близько 22, незнання всіх наслідків від споживання наркотиків - близько 20, відсутність контролю дорослих - близько 13, примусове вживання - близько 12 відсотків.

Ситуація, що склалася в Україні, свідчить, що швидко формується наркотична субкультура, яку можна назвати процесом зараження молодіжного середовища наркотиками.

Зважаючи на це, проблеми антинаркотичної профілактики та раннього виявлення наркоспоживачів у ВНЗ набули надзвичайної важливості. Головною метою професорсько-викладацького складу є створення системи психологічних та педагогічних впливів на особистість з метою виховання в неї прагнення до здорового способу життя та вміння і навиків протистояти негативному впливу навколишнього соціального середовища, а відтак - свідомої відмови від вживання наркотиків, а також створення умов для реалізації здорового способу життя та зменшення психосоціальної дезадаптованості.

Переосмислення загальної криміногенної ситуації в державі, аналіз сучасного стану виховання підростаючого покоління з урахуванням соціальних, психолого-педагогічних та методико-біологічних факторів соціальної дезадаптації молоді дають можливість визначити детермінанти асоціальної поведінки студентів у сучасних умовах.

На фоні девальвації моральних та загальнолюдських цінностей, зниження життєвого рівня населення стрімко розвиваються кримінальні звичаї, що активно впроваджуються у молодіжне середовище, особливо підліткове. Специфіка злочинності серед студентів обумовлена також особливостями їх вікового, фізичного і психічного розвитку, незавершеністю їх морального становлення, соціальною незрілістю та правовою непідготовленістю.

Одним із суттєвих недоліків у роботі ВНЗ є неволодіння ситуацією в студентському середовищі, намагання уникнути складних проблем, попередження антигромадських проявів, неувага до порушень дисципліни, низький рівень морально-правового виховання студентів.

У Концепції національного виховання підкреслюється, що розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді, забезпечення умов їх самореалізації є пріоритетним напрямом виховної роботи. Навчально-виховний заклад повинен стати не тільки храмом науки, він повинен прилучати кожного студента до джерел культури, добра, інтелігентності. Пошук глибоко наукового, гуманного шляху виховання творчо розвиненої, духовно багатої особистості полягає в знаходженні оптимальної за змістом, формою та методами виховної роботи з профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді.

Головним напрямом в організації виховного процесу вищої школи повинен стати індивідуальний підхід до виховання студентів, стимулювання їх внутрішніх зусиль до саморозвитку і самовиховання, духовного пошуку, створення виховуючого середовища.

В організаційно-методичний системі, спрямованій на забезпечення умов організації виховної діяльності щодо профілактики асоціальної поведінки студентів необхідно визначити взаємопов'язані функції педагогічного впливу:

розробка і впровадження ([юрм і методів роботи зформування соціальної відповідальності студентів за моральні вчинки і їх самооцінка.

З мстою реалізації цих функцій доцільно впровадити в практику роботи такі оптимальні форми виховної діяльності в системі профілактичних заходів:

 • планування профілактико-виховної роботи як невід'ємної частини всієї навчально-виховної роботи;
 • програмування та методичне забезпечення морально-правового виховання студентів та їх батьків;
 • тісна взаємодія з правоохоронними органами за місцем проживання студента;
 • забезпечення належних умов для проживання, навчання і відпочинку студентської молоді в гуртожитках, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, сприяння організації здорового способу життя;
 • кураторам (наставникам) ВНЗ особливу увагу звернути на здійснення інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів; розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної позааудиторної діяльності, формування у студентів свідомої мотивації на здоровий спосіб життя;
 • співтворчість із студентським активом та органами студентського самоврядування, молодіжними творчими об'єднаннями у вирішенні питань виховної роботи та профілактики асоціальної поведінки серед студентської молоді.

Ефективність виховної роботи щодо профілактики асоціальної поведінки залежить від рівня її організації, планування і врахування специфіки життєдіяльності колективу студентської групи від структури, змісту, характеру позанавчального і вільного часу студентів.

З метою профілактики розповсюдження шкідливих звичок необхідно організовувати та проводити лекції, групові заняття, різноманітні акції, сюжетно-рольові ігри, тренінги тощо.

Наприклад, цикл лекцій, бесід, диспутів за тематикою: "Твоє здоров'я у твоїх руках", "Наркотики і закон: альтернативи немає". "Насильство: аспекти виникнення, відповідальність, шляхи уникнення", "Вибери життя"," Наркотики: чи варто?". "Алкоголь і ти", "Кримінальна відповідальність неповнолітніх", "Молодим про шкідливість куріння", "Бережись "білої хмари", "Відверта розмова", "Наркоманія руйнує здоров'я людини", "Увага: наркоманія", "Кримінально-правові засоби боротьби з наркоманією", "Ви хотіли б знати про це?", "За людину треба боротися" тощо. Створення інформаційних стендів, проведення ігротек, тематичних дискотек, акції "Здоровим бути модно", "Молодь та держава за здорове майбутнє", "Ні - наркотикам! Ні - алкоголізму", "Молодь за здоровий спосіб життя", "Світ без тютюну", "Дізнайся про свої права"; конкурси плакатів, малюнків та творів "АнтиСНІД", "Я - проти злочинності та насилля", конкурсна вікторина "Знати, щоб не помилитися", кіно- та відеолекторіїв "Між життям та смертю", "Будь обережним, цінуй здоров'я, стань щасливим".

Пропаганда серед батьків здійснюється з використанням таких форм роботи як батьківські збори, перегляд та обговорення відео-, кінофільмів, телепередач, проведення індивідуальних консультацій та зустрічей з юристами, психологами, представниками неурядових організацій на тему:" Радимо і застерігаємо. Поради батькам", "Ознаки вживання наркотичних засобів дитиною", "Молодь, наркотики, закон" та ін. При цьому варто піднімати пріоритети родинного виховання, акцентувати увагу на відповідальність сім'ї за виховання і долю дитини.

Для цієї роботи ми рекомендуємо залучити спеціально підготовлених педагогів, психологів. Раціонально проводити пропаганду здорового способу життя, користуючись музичними програмами, засобами кіно-, теле- та відеореклами. Завданням цієї пропаганди буде створення позитивного образу здорової людини, пріоритетним є здоровий спосіб життя та негативне відношення до того, хто вживає наркотичні і токсичні речовини. Слід також ширше використовувати досвід членів груп "Анонімних наркоманів", залучати до роботи авторитетних у молодіжному середовищі осіб (музикантів, спортсменів, акторів тощо). Ця інформація має бути комплексною, зверненою до студентів та неформальних молодіжних угруповань з урахуванням їх ціннісних орієнтацій та психологічних особливостей. У той же час слід якнайширше інформувати молодь про усі негативні наслідки вживання речовин, що викликають хімічну залежність. Метою цих заходів має бути досягнення ворожого ставлення до наркоманії з боку студентської молоді та формування серед них негативної інтоксикаційної установки.

У сучасних умовах реалізації молодіжної політики неможливо без плідної співпраці з органами студентського самоврядування, студентського об'єднання.

Студенти ВНЗ повинні активно включатись у просвітницько-лекційну діяльність, розповсюдження буклетів, листівок, до роботи в консультаційних пунктах, брати участь у роботі семінарів, конференцій, організовувати та проводити акції за здоровий спосіб життя тощо.

Для підвищення ефективності профілактичної роботи щодо попередження асоціальної поведінки студентів необхідне всебічне вивчення проблеми, що потребує участі науковців різного профілю: соціологів, психологів, лікарів, генетиків, педагогів та ін.

Фактично ця проблема випала з-під контролю вчених, зокрема, психологів. Розрізнені і випадкові дослідження в цьому аспекті не можуть ні розкрити причинно-наслідкові фактори, ні запропонувати заходи психопрофілактики і психокорекції асоціальної поведінки молоді.

У зв'язку з цим головними напрямами дослідження повинні бути як визначення соціально-психологічних факторів, що призводять до вживання наркотиків молоддю, так і розроблення заходів щодо його профілактики:

 • вивчення, аналіз і узагальнення світового досвіду дослідження проблеми поширення наркоманії серед студентської молоді;
 • комплексне соціально-психологічне дослідження стану проблеми вживання наркотиків студентською молоддю;
 • розробка рекомендацій для психопрофілактики виникнення та поширення наркоманії;
 • вивчення соціально-психологічних та медико-біологічних аспектів поширення СНІДу та шляхи підвищення ефективності профілактичної роботи серед студентської молоді;
 • розробка і впровадження методів педагогічної психотерапії в процес формування здорового способу життя;
 • вивчення соціальних, психолого-педагогічних та методико-біологічних факторів асоціальної поведінки дівчат-підлітків;
 • здійснення взаємодії ВНЗ сім'ї та громадських формувань в організації виховної роботи щодо профілактики асоціальної поведінки студентської молоді тощо.

Рекомендується провести дослідження та розробити методики, рекомендації: виникнення та сутність психічної залежності від алкоголю і наркотиків у неповнолітніх та молоді; експериментальне виявити якості особистості, що притаманні саме тим неповнолітнім, які мають досвід зловживання психотропних речовин; з'ясувати сутність та природу особистісної схильності до алкоголізму та наркоманії в юнаків та підлітків; розробити систему діагностики цієї схильності неповнолітніх та молоді до зловживання психотропних речовин з метою попередження виникнення в них психотропної залежності від алкоголю та наркотиків.

Пріоритетною діяльністю вищих навчальних закладів є науково-методична робота, а саме:

 • вивчення законодавчих актів, нормативно-правових документів, інструкцій, наказів, обговорення науково-методичної літератури, що відображають проблему асоціальної поведінки молоді;
 • проведення відкритих занять, навчально-виховних заходів;
 • вивчення та пропагування новітніх технологій виховання і педагогічного досвіду;
 • розробка методичних, інформаційно-довідкових, рекламних матеріалів на допомогу кураторам, вихователям, класним керівникам, батькам, студентам;
 • проведення тематичних семінарів, конференцій, засідань кафедр, вчених та педагогічних рад, психолого-педагогічних консиліумів з метою надання науково-методичної допомоги професорсько-викладацькому складу ВНЗ;
 • розробка методик щодо вивчення та прогнозування морально-ціннісних орієнтацій студентів;
 • обговорення та затвердження тем наукових досліджень експериментально-дослідницької діяльності з проблем асоціальної поведінки студентів;
 • створення творчих груп та підготовка студентів з питань поширення інформації про здоровий спосіб життя серед молоді, однокурсників, знайомих тощо.

Ректори (директори) вищих навчальних закладів повинні спільно з професорсько-викладацьким складом переглянути науково-методичні підходи до організації виховної роботи зі студентами.

Організація виховного процесу у вищій школі - особливе і складне завдання, розв'язання якого вимагає, з одного боку, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик, з іншого - активізації традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого. Виховання у вищій школі повинно мати творчий характер з орієнтацією на проблеми, пов'язані із специфікою регіону, в якому знаходиться навчальний заклад.


30.07.2001

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів