Про огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міністерства освіти України за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді

Наказ МОН № 383 від 05.11.1999 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 383 від 05 листопада 1999 року

Про огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток
вищого навчального закладу Міністерства освіти
України за житлово-побутовими умовами, зразковим
порядком і забезпеченням умов для навчання та
організації дозвілля молоді

З метою реалізації Указу Президента України від 12.09.95 № 832/95 "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні" та Указу Президента України від 27.04.99 р. № 456/99 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян", узагальнення кращого досвіду з організації житлово-побутових умов для проживання, навчання та відпочинку студентської молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міністерства освіти України за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком, забезпеченням умов для навчання і організації дозвілля студентської молоді (додаток N 1), та склад Організаційного комітету Міністерства освіти України огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток (додаток N 2).

2. Міністрові освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій створити Організаційні комітети для проведення огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток.

3. Управлінню гуманітарної освіти та виховання (Лукашевич М.П.), Головному управлінню вищої освіти (Ямковий В.А.), Головному управлінню соціального розвитку та фінансового контролю (Куликов П.М.) організувати проведення в 1999 - 2000 н.р. огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком та забезпеченням умов для навчання і організації дозвілля студентської молоді згідно з Положенням.

4. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів створити необхідні умови для підготовки та участі в огляді-конкурсі підпорядкованих навчальних закладів.

5. Організаційному комітету Міносвіти України надрукувати Положення про огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти Холода Б.І.

Міністр       В.О. Зайчук

Затверджено
наказом Міносвіти України
від 5 листопада 1999 р. № 383

Додаток № 1

Положення
про огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міністерства освіти України за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля молоді

1. Загальні положення

Огляд-конкурс на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міносвіти за житлово-побутовими умовами та забезпеченням умов для навчання і організації дозвілля молоді, спрямований на реалізацію Указу Президента України від 12.09.95 р. № 832/95 "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні" та Указу Президента України від 27.04.99 р. № 456 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян".

Організатори конкурсу: Міністерство освіти України, Центральний комітет профспілки працівників освіти та науки України, Асоціація профспілкових організацій студентів України.

Метою огляду-конкурсу є виявлення кращого досвіду організації житлово-побутових умов для проживання, навчання і відпочинку студентської молоді та активізації органів студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя і активної життєвої позиції в молодих громадян України.

2. Завдання огляду-конкурсу

Завданнями огляду-конкурсу є:

 • поліпшення житлово-побутових умов в студентських гуртожитках, умов для навчання та відпочинку;
 • покращання стану збереження державного майна;
 • удосконалення діяльності органів студентського самоврядування;
 • поширення кращого досвіду роботи щодо поліпшення житлово-побутових умов та для організації самопідготовки і дозвілля студентської молоді;
 • стимулювання активної участі студентської молоді в організації свого дозвілля та формування здорового способу життя.

3. Порядок проведення огляду-конкурсу

3.1. Огляд-конкурс на кращий гуртожиток проводиться в три тури:

1 тур - відбірковий у кожному навчальному закладі (грудень 1999 р. - січень 2000 р.)

2 тур - обласний, проводиться в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях (лютий - березень 2000 р.)

3 тур - підсумковий (квітень - травень 2000 р.)

3.2. Для проведення 1 туру огляду-конкурсу адміністрацією та профкомітетом навчального закладу створюється Організаційний комітет. Організаційний комітет навчального закладу готує такі матеріали:

паспорт гуртожитку;

список працюючих вихователів (вказати прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіту, стаж педагогічної роботи);

план та узагальнений досвід роботи вихователя гуртожитку;

план роботи ради гуртожитку та протоколи засідань ради;

плани роботи гуртожитків та клубів, що працюють при гуртожитках;

відеофільм, в якому відображено житлово-побутові умови, умови для організації навчання і дозвілля студентської молоді, виховну роботу.

3.3. Організаційний комітет навчального закладу проводить конкурс-огляд на кращу кімнату в гуртожитках та огляд-конкурс гуртожитків навчального закладу освіти.

За результатами огляду-конкурсу на рівні навчального закладу Організаційний комітет готує і подає відповідні матеріали по одному із гуртожитків на обласний тур.

3.4. Для проведення 2 туру беруться до уваги пропозиції Організаційних комітетів навчальних закладів на кращий гуртожиток.

3.5. У ході огляду-конкурсу Оргкомітети Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя та областей визначають рейтинг гуртожитків вищих навчальних закладів за такими показниками:

 • наявність паспорта гуртожитку;
 • оснащення житлових кімнат твердим і м'яким інвентарем;
 • проведення ремонтів;
 • забезпеченість кадрами для роботи в гуртожитках;
 • створення умов для самостійного навчання;
 • наявність і відповідність санітарно-гігієнічним нормам допоміжних приміщень культурно-побутового призначення;
 • організація культурно-побутового обслуговування;
 • естетичне оформлення;
 • забезпечення дотримання студентами правил проживання в гуртожитку;
 • організація виховної і культурно-масової роботи.

3.6. В третьому турі огляду-конкурсу беруть участь гуртожитки, визнані кращими, з письмового подання Оргкомітетів Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя та областей.

Згадані матеріали подаються Організаційному комітету Міносвіти України огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міністерства освіти України до 1 липня 2000 року. (Каб. 220, тел. 216-79-13).

4. Керівництво оглядом-конкурсом

4.1. Організація та координаційні функції проведення огляду-конкурсу покладаються на Організаційний комітет огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток вищого навчального закладу Міносвіти України за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком і забезпечення умов для навчання та організації дозвілля молоді, склад якого затверджується наказом Міністерства освіти України. (Додаток N 1).

4.2. Для  проведення 2 туру конкурсу створюються Обласні оргкомітети, до складу яких входять представники навчальних закладів. Ректори (директори) навчальних закладів забезпечують участь своїх представників у роботі Обласного оргкомітету. До роботи обласного Оргкомітету обов'язково залучаються Голови Рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів, представники Асоціацій профспілкових організацій студентів регіонів та органів студентського самоврядування. Обласні оргкомітети складають графіки огляду гуртожитків вищих навчальних закладів області, організовують роботу щодо підготовки необхідних підсумкових матеріалів для подання Організаційному комітету огляду-конкурсу.

5. Підведення підсумків

5.1. Форми морального і матеріального заохочення переможців огляду-конкурсу на кращу кімнату і кращий гуртожиток на рівні навчального закладу визначають адміністрація та студентський профком навчального закладу.

5.2. За поданням Організаційних комітетів Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Організаційний комітет Міністерства освіти України огляду-конкурсу вищих навчальних закладів Міністерства освіти спільно з Центральним комітетом профспілки працівників освіти та науки, Асоціацією профспілкових організацій студентів України визначають форми матеріального та морального заохочення переможців на кращий гуртожиток.

5.3. Переможці нагороджуються Почесними грамотами Міносвіти України, знаком "Відмінник освіти України", заохочувальними відзнаками, цінними подарунками від Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України та Асоціації профспілкових організацій студентів України.

5.4. Досвід діяльності гуртожитків, що за результатами огляду-конкурсу визнано кращими, Організаційний комітет Міністерства освіти висвітлює через "Інформаційний збірник Міністерства освіти України".

ПОГОДЖЕНО
Центральний комітет
профспілки працівників
освіти і науки України
Сачков Л.С.

Додаток
до Положення про огляд-конкурс
на кращий гуртожиток

Критерії
оцінки участі в огляді-конкурсі на кращий гуртожиток за житлово-побутовими умовами, зразковим порядком, забезпеченням умов для навчання та організації дозвілля студентської молоді

1. Наявність, якість та естетичне оформлення паспорта гуртожитку.

2. Наявність в гуртожитку матеріальної бази, яка забезпечує належні житлово-побутові умови та умови для проживання, навчання і відпочинку:

 • вестибюль з вітальнею і місцем для чергового по гуртожитку;
 • кухні;
 • приміщення для занять;
 • кімнати для відпочинку;
 • ізолятор;
 • пральня з сушильнею і прасувальною;
 • приміщення для зберігання особистих, господарських, постільних речей, спортивного інвентаря та інвентаря для прибирання;
 • кімната завідуючого гуртожитком;
 • санітарно-гігієнічні приміщення (умивальники, туалети, душові, кабіни для особистої гігієни жінки);
 • приміщення побутового обслуговування (прийомні пункти обслуговування, перукарні);
 • буфет з підсобними приміщеннями;
 • приміщення для занять спортом;
 • бібліотека.

3. Організація правильної експлуатації наявної матеріально-технічної бази гуртожитку і забезпечення її збереження.

3.1. Стан збереження майна в кімнатах та місцях загального користування.

3.2. Санітарний стан кімнат.

3.3. Санітарний стан місць громадського користування.

4. Як зміцнюється матеріальна база гуртожитку (за рахунок державного фінансування, позабюджетних джерел, коштів проживаючих та їх батьків).

5. Якість проведення щорічних і поточних ремонтів гуртожитків.

6. Наявність куточка з техніки безпеки.

7. Наявність і утримання в робочому стані необхідного обладнання із забезпечення протипожежної безпеки та організація інформованості студентів з цих питань.

8. Забезпечення умов для навчання студентів. Спрямованість і системність такої роботи.

9. Якість, своєчасність та ефективність планування виховної роботи в гуртожитку (план та узагальнений досвід роботи вихователя).

10. Наявність, систематичність ведення та якість оформлення документації вихователя гуртожитку:

10.1. Журнал обліку проведених заходів.

10.2. Журнал обліку індивідуальної роботи.

10.3. Матеріали по роботі з студентами, які вимагають підвищеної педагогічної уваги та з дітьми-сиротами.

11. Наявність органів студентського самоврядування та ефективність їхньої роботи.

12. Підготовка та проведення масових заходів в гуртожитку, в навчальному закладі.

13. Методичне забезпечення роботи вихователя.

14. Організація роботи гуртків та клубів за інтересами.

15. Наявність, естетичність та ефективність інформаційних стендів, вітрин, стіннівок.

16. Результативність виховної роботи (за довідкою відповідних установ).


05.11.1999

Популярні новини
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
В Україні запроваджено жовтий рівень епідемічної небезпеки Освітні заклади працюватимуть за умови вакцинації не менше як 80% працівників
Для закладів освіти запрацюють вимоги жовтого рівня карантину Найближчим часом уся територія України перейде на жовтий рівень епідемічної небезпеки
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів