Про проведення експерименту щодо зовнішнього оцінювання загально-освітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах

Наказ МО України, МОН України № 266/289 від 13.05.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 266/289 від 13 травня 2005 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за № 540/10820

Про проведення експерименту щодо зовнішнього
оцінювання загально-освітнього рівня
та професійної придатності для проходження
військової служби в Збройних Силах України
кандидатів на навчання у вищих військових
навчальних закладах та військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів у 2005 році

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою проведення оцінювання загальноосвітнього рівня і професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та забезпечення реалізації їх конституційних прав на рівний доступ до освіти, об'єктивності оцінки навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечення прозорості, відкритості та усунення суб'єктивізму під час вступної кампанії наказуємо:

1. Затвердити Інструкцію про порядок зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що додається.

2. Командувачам видів Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які мають у підпорядкуванні вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, залучити у 2005 році до участі в експерименті щодо проведення на базі військової частини А4150 (місто Яворів) зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України осіб, які вступають за всіма спеціальностями підготовки до Харківського університету Повітряних Сил (за винятком льотних спеціальностей), Харківського інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", Севастопольського військово-морського інституту, Житомирського військового інституту радіоелектроніки, Полтавського військового інституту зв'язку, Військово-інженерного інституту Подільського державного агротехнічного університету, Військового інституту ракетних військ та артилерії Сумського державного університету та Одеського інституту Сухопутних військ.

3. Директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України:

до 1 червня 2005 року створити комісію з проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Склад комісії затвердити в Міністра оборони України;

забезпечити ефективну організацію діяльності зазначеної комісії.

4. Комісії з проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України провести в термін з 1 липня до 10 липня 2005 року.

5. Приймальним комісіям вищих військових навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, і залученим до експерименту результати зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів зарахувати як вступні випробування.

Зарахування кандидатів на навчання здійснюється на підставі розгляду конкурсного (рейтингового) списку на заключному засіданні приймальних комісій.

Заключне засідання приймальних комісій вищих навчальних закладів, залучених до експерименту, провести на базі військової частини А4150 (місто Яворів) протягом двох діб після закінчення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

На підставі рішень приймальних комісій керівникам вищих навчальних закладів видати наказ про зарахування до 18 липня 2005 року.

6. Командирам військових частин військовослужбовців строкової служби, відібраних кандидатами на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, направити на 25-денні навчальні збори. Навчальні збори провести у Львівському військовому інституті Національного університету "Львівська політехніка" в період з 5 до 30 червня 2005 року.

7. Командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України для проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів на базі військової частини А4150 (місто Яворів) забезпечити:

необхідну кількість обладнаних приміщень для розміщення членів комісії, вступників та проведення вступних випробувань;

продовольче та медичне забезпечення членів комісії та вступників;

внутрішній порядок та дисципліну під час проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України.

Для виконання цих завдань призначити необхідну кількість адміністративного складу.

8. Директору Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України до 20 травня 2005 року подати до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України пропозиції щодо складу військово-лікарської комісії для медичного огляду кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та забезпечити її діяльність.

9. Начальнику Львівського військового інституту Національного університету "Львівська політехніка" провести виплату коштів на відрядження та на інші витрати, пов'язані з проведенням зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Директору Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України забезпечити фінансування інституту з вищезазначених видатків за рахунок бюджетної програми 2101100 "Підготовка громадян на посади осіб офіцерських кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовки офіцерських кадрів, початкової військової підготовки молоді".

10. Директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України до 20 липня 2005 року доповісти про результати роботи комісії.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України Паська В.В.

12. Наказ розіслати до з'єднань та їм рівних і військових комісаріатів.

Міністр оборони України        А.С. Гриценко

Міністр освіти і науки України      С.М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України,
Міністерства освіти і науки України
13.05.2005 № 266/289

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 травня 2005 р.
за № 540/10820

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів

1. Ця Інструкція визначає порядок проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України вступників до вищих військових навчальних закладів (далі - ВВНЗ) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВНП ВНЗ).

2. Зовнішнє оцінювання якості освіти та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України запроваджується в 2005 році як експеримент і є обов'язковим для всіх вступників, які виявили бажання навчатися у ВВНЗ та ВНП ВНЗ III, IV рівнів акредитації за державним замовленням, що визначені пунктом 2 даного наказу.

3. Зовнішнє оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України включає оцінку загальноосвітнього рівня (за предметами, які визначені правилами прийому для вступу до відповідного ВВНЗ або ВНП ВНЗ), психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості, медичний огляд військово-лікарською комісією.

4. Для проведення зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України створюється Головна відбіркова комісія (далі - ГВК) у складі: голова комісії, його заступник, відповідальний секретар, його заступник, предметні екзаменаційні комісії, комісія з психологічного обстеження, комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості, військово-лікарська комісія, апеляційна комісія та технічні працівники. Голова комісії організовує та контролює роботу предметних екзаменаційних комісій, комісії з психологічного обстеження, комісії з оцінки рівня фізичної підготовленості, військово-лікарської та апеляційної комісій.

У своїй діяльності ГВК керується вимогами чинного законодавства України з питань вступу до вищих навчальних закладів, відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, а також правилами прийому до відповідних ВВНЗ і ВНП ВНЗ.

5. Відповідальні секретарі приймальних (відбіркових) комісій ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та їх заступники за п'ять діб до початку проведення оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України подають до ГВК із зовнішнього оцінювання список вступників, екзаменаційні відомості, екзаменаційні листи вступників, картки професійного відбору та відповідні медичні документи встановленої форми.

6. Розклад випробувань затверджується головою ГВК та оголошується письмово. У розкладі зазначаються час та місце проведення випробування.

7. Екзаменаційні групи формуються чисельністю по 25 - 30 осіб.

8. Вступникам, які допущені до випробувань, видається екзаменаційний листок, який разом з паспортом є перепусткою на випробування.

9. Визначення загальноосвітнього рівня вступників здійснюється у вигляді письмової роботи (тестування) або співбесіди.

Особи, які не встигли за час письмової роботи (тестування) повністю виконати завдання, здають їх незакінченими. Вступники, які не прибули для оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України без поважних причин у зазначений за розкладом час, до виконання письмової роботи (співбесіди) не допускаються і відраховуються з числа кандидатів на вступ до ВВНЗ (ВНП ВНЗ). За наявності поважних причин (хвороба, тяжкі сімейні обставини), підтверджених документально, вступники допускаються до складання пропущених випробувань з дозволу відповідального секретаря ГВК.

10. Після виконання вступником письмової роботи член предметної комісії звіряє правильність оформлення титульного аркуша з екзаменаційним листком.

Після закінчення випробування (тестування) голова предметної комісії передає всі письмові роботи відповідальному секретареві ГВК або його заступникові.

11. Відповідальний секретар ГВК або його заступник проводять шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У разі, якщо під час шифрування письмових робіт виявлено роботу, на якій є особливі помітки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної комісії, додатково перевіряє голова предметної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються в сейфі відповідального секретаря до закінчення перевірки всіх робіт, а листки письмових відповідей разом з відомістю, підписаною відповідальним секретарем, передаються голові предметної екзаменаційної комісії, який розподіляє їх між членами предметної екзаменаційної комісії для перевірки.

12. Перевірка письмових робіт проводиться тільки членами предметної екзаменаційної комісії в спеціально призначеному для цього приміщенні і повинна бути закінчена до початку роботи комісії наступного робочого дня.

13. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і систематичний контроль за роботою членів своєї комісії, додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені незадовільно та відмінно, а також не менше 5 % інших робіт і обґрунтованість оцінки засвідчує своїм підписом.

У разі зміни оцінки, виставленої членом предметної комісії, вона засвідчується підписом голови предметної екзаменаційної комісії, письмовим поясненням члена предметної комісії та затверджується рішенням комісії.

14. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами, оцінками і підписами голови предметної комісії та екзаменаторів передаються головою предметної комісії відповідальному секретареві ГВК або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

15. Оцінювання рівня фізичної підготовленості вступників проводиться в процесі практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання кожної вправи надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Рівень фізичної підготовленості оцінюється як залік або незалік.

16. Оцінка індивідуальних психологічних якостей проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ і оволодіння обраною військовою спеціальністю.

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до навчання.

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійного психологічного відбору". Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Кандидати, у яких під час тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % (менше 35 балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, уважаються такими, які не пройшли професійного психологічного відбору.

17. Перескладання отриманих оцінок не дозволяється.

18. Апеляція вступника щодо отриманої оцінки (далі - апеляція) повинна подаватися ним особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності вступника. Додаткове опитування вступника і присутність сторонніх осіб, окрім членів комісії і самого вступника, при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений до відома вступників до початку випробувань під розпис.

19. Після завершення роботи комісії із зовнішнього оцінювання загальноосвітнього рівня та професійної придатності для проходження військової служби в Збройних Силах України екзаменаційні відомості та екзаменаційні листки вступників передаються до приймальних комісій вищих навчальних закладів, зазначених у пункті 2 даного наказу.

20. Рішення щодо кандидатів, які не пройшли професійного психологічного відбору та отримали незадовільну оцінку з фізичної підготовки, приймаються на засіданнях приймальних комісій вищих навчальних закладів та оформляються окремим протоколом.

Тимчасово виконуючий посаду
директора Департаменту військової
освіти та науки Міністерства
оборони України генерал-майор       М.І.Науменко

Директор Департаменту вищої
освіти Міністерства освіти
і науки України                     Я.Я.Болюбаш


13.05.2005

Популярні новини
Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада Кабінет Міністрів затвердив рішення про відсторонення від роботи нещеплених освітян
МОН рекомендує вишам перейти на дистанційне навчання Наразі у відомстві рекомендують встановити режим дистанційного навчання до 15 листопада
Уряд затвердив новий Держстандарт профосвіти Створення освітніх стандартів професійної освіти базуватиметься на компетентнісному підході
Агентство, що акредитовувало програми вишів, втратило повноваження Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти втратило можливість здійснювати повноваження
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів