Про затвердження змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

Наказ МОН № 363 від 16.06.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 363 від 16 червня 2005 року

Про затвердження змін до Переліку
напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах за
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" наказую:

1. Затвердити зміни до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507, що додаються.

2. Скасувати накази Міністерства освіти від 24.07.98 № 275 "Про введення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 20.12.99 № 429 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 18.07. 2001 № 528 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 11.02. 2002 № 11 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 29.04.2002 № 280 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 16.01. 2003 № 19 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 08.05. 2003 № 277 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 17.06. 2003 № 385 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 17.07. 2003 № 469 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 23.09. 2003 № 639 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", від 26.11. 2003 № 786 "Про внесення змін і доповнень до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" як такі, що не пройшли державної реєстрації.

3. Установити, що зазначені зміни вводяться в дію з 2005/2006 навчального року.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.06.2005 № 363

Зміни
до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507

1. До розділу "Освіта" напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" спеціальності "педагогіка і методика середньої освіти (із зазначенням загальноосвітніх предметів) увести освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" - 5.010103.

Увести до напряму підготовки спеціальності: "практична психологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів: "бакалавр" - 6.010100, "спеціаліст" - 7.010107, "магістр" - 8.010107; "валеологія"** освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.010100, "спеціаліст" - 7.010108, "магістр" - 8.010108.

2. До розділу "Культура і мистецтво" напряму підготовки 0201 "Культура" ввести спеціальність "менеджмент соціокультурної діяльності" освітньо-кваліфікаційних рівнів: "бакалавр" - 6.020100, "спеціаліст" - 7.020108, "магістр" - 8.020108.

Назву спеціальності "бібліотекознавство і бібліографія" замінити на "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія".

3. У напрямі підготовки 0202 "Мистецтво" назву спеціальності "музичне виховання" замінити на "музична педагогіка та виховання" і ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" - 8.020207.

Назву спеціальності "образотворче мистецтво" замінити на "образотворче та декоративно-прикладне мистецтво".

4. До розділу "Гуманітарні науки" напряму підготовки 0301 "Філософія" ввести спеціальність "Богослов'я (Теологія)" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030100, "спеціаліст" - 7.030103, "магістр" - 8.030103.

5. Вилучити з напряму підготовки 0302 "Журналістика" спеціальність "літературна творчість".

Увести до напряму підготовки спеціальність "видавнича справа та редагування" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" - 5.030203, "бакалавр" - 6.030200, "спеціаліст" - 7.030203.

6. До напряму підготовки 0303 "Історія" ввести спеціальності: "архівознавство" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030300, "спеціаліст" - 7.030303, "магістр" - 8.030303; "археологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030300, "спеціаліст" - 7.030304, "магістр" - 8.030304.

7. До напряму підготовки 0304 "Міжнародні відносини" ввести спеціальність "міжнародний бізнес" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030400, "спеціаліст" - 7.030406, "магістр" - 8.030406.

8. До напряму підготовки 0305 "Філологія" ввести спеціальності: "фольклористика" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030500, "спеціаліст" 7.030503, "магістр" - 8.030503; "літературна творчість" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030500, "спеціаліст" - 7.030506, "магістр" - 8.030506; "переклад" освітньо-кваліфікаційних рівнів: "бакалавр" - 6.030500, "спеціаліст" - 7.030507, "магістр" - 8.030507; "філологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.030500, "спеціаліст" - 7.030508, "магістр" - 8.030508.

Вилучити з напряму підготовки спеціальність "видавнича справа та редагування".

9. До розділу "Соціальні науки" додати напрям підготовки 0404 "Реабілітаційна освіта" із спеціальністю "соціальна реабілітація" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" 6.040400, "спеціаліст" - 7.040401.

10. До розділу "Економіка, комерція та підприємництво" напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" ввести спеціальності: "комерційна діяльність" освітньо-кваліфікаційних рівнів: "молодший спеціаліст" - 5.050113, "бакалавр" - 6.050100, "спеціаліст" - 7.0501113, "магістр" - 8.050113; "оподаткування" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.050100, "спеціаліст" - 7.050114, "магістр" - 8.050114.

Замінити назву спеціальності "управління трудовими ресурсами" на "управління персоналом і економіка праці".

Замінити назву спеціальності "економічна статистика" на "прикладна статистика".

11. До напряму підготовки 0502 "Менеджмент" увести спеціальності: "менеджмент антимонопольної діяльності" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.050200, "спеціаліст" - 7.050207, "магістр" - 8.050207; "логістика" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.050200, "спеціаліст" - 7.050208, "магістр" - 8.050208.

12. З розділу "Природничі науки" напряму підготовки 0701 "Фізика" вилучити спеціальність "геофізика".

13. До напряму підготовки 0702 "прикладна фізика" ввести спеціальності: "біофізика"** освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.070200, "спеціаліст" - 7.070204, "магістр" - 8.070204; "медична фізика" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.070200, "спеціаліст" - 7.070205.

14. До напряму підготовки 0703 "Хімія" ввести спеціальність "біохімія" ** освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.070300, "спеціаліст" - 7.070303, "магістр" - 8. 070303.

15. До напряму підготовки 0707 "Геологія" увести спеціальність "геофізика" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.070700, "спеціаліст" - 7.070709, "магістр" - 8.070709.

16. У напрямі підготовки 0708 "Екологія" назву спеціальності "екологія" замінити на "екологія та охорона навколишнього середовища". *

17. До напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування" спеціальності "фотограмметрія" ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.070902, "магістр" - 8.070902.

Із спеціальності "землевпорядкування" вилучити освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр", "спеціаліст".

Увести в напрям підготовки спеціальність "геоінформаційні системи і технології" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.070900, "спеціаліст" - 7.070908, "магістр" - 8.070908.

18. До розділу "Математика та інформатика" напряму підготовки 0804 "Комп'ютерні науки" ввести спеціальність "комп'ютерний еколого-економічний моніторинг" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.080400, "спеціаліст" - 7.080407, "магістр" - 8.080407.

19. У розділі "Інженерія" напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка" назву спеціальності "підйомно-транспортні будівельні, дорожні машини і обладнання" замінити на "підйомно-транспортні будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання"; назву спеціальності "обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів" замінити на "обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів".

Уточнити шифр спеціальності "автомобілі та автомобільне господарство" освітньо-кваліфікаційних рівнів: "спеціаліст" 7.090258, "магістр" 8.090258.

 До напряму підготовки ввести спеціальності: "технологія літако- і вертольотобудування" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090200, "спеціаліст" - 7.090259, "магістр" - 8.090259; "технологія будування авіаційних двигунів" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090200, "спеціаліст" - 7.090260, "магістр" - 8.090260; "виробництво авіаційних двигунів" освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст" - 5.090261; "виробництво авіаційних та ракетно-космічних літальних апаратів" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.090262; "експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.090263; "машини і технології переробки використаної упаковки" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090200, "спеціаліст" - 7.090264, "магістр" - 8.090264.

Вилучити з напряму підготовки спеціальність "виробництво авіаційних та ракетно-космічних літальних апаратів".

20. До напряму підготовки 0904 "Металургія" назву спеціальності "термічна обробка металів" увести освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр" - 6.090400, "спеціаліст" - 7.090412, "магістр" - 8.090412.

21. У напрямі підготовки 0905 "Енергетика" спеціальність "конструювання і виробництво турбінних установок" замінити назву на "виробництво і експлуатація турбінних установок".

Назву спеціальності "монтаж і експлуатація холодильно-компресорних і кріогенних установок" замінити на "монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок".

Увести спеціальності: "холодильні машини і установки" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090500, "спеціаліст" - 7.090520, "магістр" - 8.090520; "теплові електричні станції" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090500, "спеціаліст" - 7.090521, "магістр" - 8.090521; "газотурбінні установки і компресорні станції" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090500, "спеціаліст" - 7.090522, "магістр" - 8.090522.

Вилучити з напряму підготовки спеціальність "виробництво та розподіл електроенергії".

22. До напряму підготовки 0906 "Електротехніка" ввести спеціальність "системи управління виробництвом і розподілом електроенергії" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.090600, "спеціаліст" - 7.090615, "магістр" - 8.090615.

23. У напрямі підготовки 0910 "Електронні апарати" назву спеціальності "побутова електронна апаратура" замінити на "електронна побутова апаратура" і ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" - 5.091003.

24. У напрямі підготовки 0912 "Акустотехніка" назву спеціальності "кінотехніка" замінити на "відео, аудіо та кінотехніка".

25. Назву напряму підготовки 0913 "Метрологія, стандартизація та сертифікація" замінити на "Метрологія та вимірювальна техніка".

26. З напряму підготовки 0914 "Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління" вилучити спеціальність "захист інформації з обмеженим допуском та автоматизація її обробки".

27. У напрямі підготовки 0916 "Хімічна технологія та інженерія" назву спеціальності "хімічна технологія і обладнання опоряджувальних матеріалів" замінити на "хімічна технологія і обладнання опоряджувального виробництва".

Назву спеціальності "технологія полімерів" замінити на "технологія переробки полімерів".

Назву спеціальності "виробництво опоряджувальних матеріалів" замінити на "опоряджувальне виробництво".

Назву спеціальності "обробка шкіри та хутра" замінити на "технологія обробки шкіри та хутра" та ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр" - 6.091600, "спеціаліст" - 7.091625, "магістр" - 8.091625.

Вилучити з напряму підготовки спеціальності "хіміко-механічна переробка деревини і деревинних матеріалів", "біотехнологія", "хімічна технологія фармацевтичних препаратів", "промислова фармація".

Увести до напряму підготовки спеціальність "хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.091600, "спеціаліст" - 7.091628, "магістр" - 8.091628.

28. До напряму підготовки 0917 "Харчова технологія та інженерія" спеціальності "технологія зберігання і переробки зерна" ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.091701, "магістр" - 8.091701.

До спеціальності "технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів" увести освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.091706, "магістр" - 8.091706.

До спеціальності "технологія харчування" ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" - 8.091711.

До напряму підготовки ввести спеціальність "технологія харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.091700, "спеціаліст" - 7.091722, "магістр" 8.091722.

29. У напрямі підготовки 0918 "Легка промисловість" назву спеціальності "технологія натуральних волокон" замінити на "переробка, стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості".

Назву спеціальності "технологія тканин і трикотажу" замінити на "технологія і дизайн тканин і трикотажу".

Назву спеціальності "швейні та шкіряні вироби" замінити на "швейні вироби".

Увести до напряму підготовки спеціальності: "взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.091800, "спеціаліст" - 7.091820, "магістр" - 8.091820; "виробництво взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст "- 5.091821.

Вилучити з напряму підготовки спеціальності: "фото та поліграфічні матеріали", "видавничо-поліграфічна справа", "виготовлення друкарських форм", "друкарське виробництво", "брошурувально-палітурне виробництво".

30. До напряму підготовки 0919 "Механізація та електрифікація сільського господарства" спеціальності "енергетика сільськогосподарського виробництва" ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" - 5.091901.

До спеціальності "електрифікація і автоматизація сільського господарства" ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр" - 6.091900, "спеціаліст" - 7.091903, "магістр" - 8.091903.

31. До напряму підготовки 0920 "Лісозаготівля та деревообробка" спеціальності "технологія деревообробки" ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" -.092002.

Назву спеціальності "лісозаготівля та транспортування деревини" замінити на "лісозаготівля та первинна обробка деревини".

Вилучити з переліку спеціальності "хіміко-механічна технологія деревини і деревинних матеріалів", "обробка деревини".

32. У напрямі 0921 "Будівництво" назву спеціальності "обслуговування техніки протипожежного захисту" замінити на "організація та техніка протипожежного захисту".

Вилучити з напряму підготовки спеціальності "пожежна безпека" і "організація та техніка протипожежного захисту".

33. До напряму підготовки 0922 "Електромеханіка" ввести спеціальності: "технічне обслуговування електроустатковання та автоматика суден" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092217; "експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092218; "експлуатація електрообладнання і автоматика суден" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092219.

34. У напрямі підготовки 0925 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" назву спеціальності "автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами" замінити на "автоматизоване управління технологічними процесами".

Назву спеціальності "автоматизоване управління комп'ютерно-інтегрованими технологічними комплексами" замінити на "комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва".

Назву спеціальності "обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті" замінити на "монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті".

Увести до напряму підготовки спеціальність "комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 092508.

Вилучити з напряму підготовки спеціальність "комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації".

35. До розділу "Інженерія" додати напрям 0927 "Видавничо-поліграфічна справа" із спеціальностями: "технологія друкованих видань" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092700, "спеціаліст" - 7.092701, "магістр" - 8.092701; "технологія електронних мультимедійних видань" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092700, "спеціаліст" - 7.092702, "магістр" - 8.092702; "технологія розробки, виготовлення та оформлення пакувань" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092700, "спеціаліст" - 7.092703, "магістр" - 8.092703; "комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092700, "спеціаліст" - 7.092704, "магістр" - 8.092704; "матеріали видавничо-поліграфічних виробництв" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092700, "спеціаліст" - 7.092705, "магістр" - 8.092705; "друкарське виробництво" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092706; "розробка, виготовлення та оформлення пакувань" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092707; "комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092708.

36. До розділу "Інженерія" додати напрям підготовки 0928 "Пожежна безпека" із спеціальностями: "пожежна безпека" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092800, "спеціаліст" - 7.092801, "магістр" - 8.092801; "організація та техніка протипожежного захисту" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.092802; "пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092800, "спеціаліст" - 7.092803, "магістр" - 8.092803.

 До розділу "Інженерія" додати напрям підготовки 0929 "Біотехнологія" із спеціальностями: "промислова біотехнологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092900, "спеціаліст" - 7.092901, "магістр" - 8.092901; "біотехнологія біологічно-активних речовин" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092900, "спеціаліст" - 7.092902, "магістр" - 8.092902; "екобіотехнологія" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.092900, "спеціаліст" - 7.092903, "магістр" - 8.092903.

37. У розділі "Транспорт" напряму підготовки 1001 "Авіація та космонавтика" назву спеціальності "літальні апарати" замінити на "літаки і вертольоти".

Назву спеціальності "виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і двигунів" замінити на "виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів".

До спеціальності "експлуатація літальних апаратів" увести освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.100108, "магістр" - 8.100108 та вилучити освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".

Увести до спеціальності "обслуговування повітряного руху" освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.100109, "магістр" - 8.1001109.

Увести до напряму підготовки спеціальності: "виробництво авіаційних літальних апаратів" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.100119; "виробництво ракетно-космічних літальних апаратів" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.100120; "системи аеронавігаційного обслуговування" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.100100, "спеціаліст" - 7.1001118, "магістр" - 8.100118.

Вилучити з напряму підготовки спеціальності "виробництво авіаційних двигунів", "виробництво авіаційних та ракетно-космічних літальних апаратів".

38. До напряму підготовки 1003 "Судноводіння і енергетика суден" спеціальності "судноводіння" ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" - 8.100301.

До спеціальності "експлуатація суднових енергетичних установок" увести освітньо-кваліфікаційні рівні "молодший спеціаліст" 5.100302, "магістр" - 8.100302.

Увести до напряму підготовки спеціальність "технічне обслуговування суднових енергетичних установок" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.100305.

39. До розділу "Транспорт" напряму підготовки 1004 "Транспортні технології" спеціальності "організація і регулювання дорожнього руху" ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр" - 8.100401.

40. У напрямі підготовки 1005 "Залізниці та залізнична техніка" назву спеціальності "локомотиви, вагони та залізнична техніка" замінити на "рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту".

Назву спеціальності "залізниці, колії і колійне господарство" змінити на "залізничні споруди та колійне господарство".

Назву спеціальності "техніка обслуговування і ремонт локомотивів" замінити на "обслуговування рухомого складу та спеціальної техніки залізничного транспорту".

Назву спеціальності "техніка обслуговування і ремонт вагонів" замінити на "обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства".

41. До розділу "Медицина" напряму підготовки 1101 "Медицина" ввести спеціальність "медична психологія" освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" - 7.110110.

42. До напряму підготовки 1102 "Фармація" ввести спеціальності "технологія фармацевтичних препаратів" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.110200, "спеціаліст" - 7.110204, "магістр" - 8.110204; "виробництво фармацевтичних препаратів" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.110205; "клінічна фармація" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.110200, "спеціаліст" - 7.110206, "магістр" - 8.110206.

43. Замінити назву розділу "Сільське господарство, лісництво і рибальство" на "Сільське господарство, лісництво і рибництво".

44. До напряму підготовки "Агрономія" спеціальності "агрохімія і ґрунтознавство" ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.130101, "магістр" - 8.130101.

Вилучити із спеціальності "агрономія" освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст".

Вилучити із спеціальності "захист рослин" освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" та ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "спеціаліст" - 7.130104, "магістр" - 8.130104.

Увести спеціальність "агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - 5.130107.

Увести спеціальність "селекція і генетика сільськогосподарських культур" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.130100, "спеціаліст" - 7.130108, "магістр" - 8.130108.

45. У напрямі підготовки 1302 "Зооінженерія" назву спеціальності "зооінженерія" змінити на "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" та ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" - 5.130201.

46. У напрямі підготовки 1303 "Водні біоресурси" назву спеціальності "водні біоресурси і аквакультура" замінити на "водні біоресурси".

Вилучити з напряму підготовки спеціальність "промислове рибництво".

47. До напряму підготовки 1304 "Лісове і садово-паркове господарство" спеціальності "лісове господарство" ввести освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" - 5.130401.

До спеціальності "садово-паркове господарство" ввести освітньо-кваліфікаційні рівні "молодший спеціаліст" - 5.130402, "спеціаліст" - 7.130402, "магістр" - 8.130402.

Вилучити з напряму підготовки спеціальність "обслуговування лісового господарства".

48. До розділу "Державне управління" ввести напрям підготовки 1501 "Державне управління" із спеціальностями: "державна служба" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.150101; "управління суспільним розвитком" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.150102.

49. Увести розділ "Національна безпека", до якого ввести напрям підготовки 1601 "Інформаційна безпека" (конкретний перелік спеціальностей визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством освіти і науки) освітньо-кваліфікаційних рівнів "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

50. До розділу "Національна безпека" ввести напрям підготовки1602 "Національна безпека" із спеціальностями: "державна безпека" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.160200, "спеціаліст" - 7.160201, "магістр" - 8.160201; "забезпечення державної безпеки" освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" 7.160202, "магістр" - 8.160202; "організація захисту інформації з обмеженим допуском" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.160200, "спеціаліст" - 7.160203, "магістр" - 8.160203.

51. До розділу "Національна безпека" ввести напрям підготовки 1603 "Охорона та захист державного кордону" із спеціальностями: "охорона та захист державного кордону" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.160300, "спеціаліст" - 7.160301, "магістр" - 8.160301; "забезпечення охорони та захисту державного кордону" освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" - 6.160300, "спеціаліст" - 7.160302, "магістр" - 8.160302.

52. До розділу "Специфічні категорії" ввести спеціальності: "управління навчальними закладами" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.000009; "економіка довкілля і природних ресурсів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.000010; "прикладна економіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.000011; "консолідована інформація" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.000012; "бізнес адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" - 8.000013.

Назву спеціальності "проектний менеджмент" замінити на "управління проектами".

Директор департаменту вищої освіти       Я.Я. Болюбаш


16.06.2005

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів