Про Інформаційно-пошукову систему "Конкурс"

Наказ МОН № 16 від 14.01.2009 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 16 від 14 січня 2009 року

Про Інформаційно-пошукову
систему "Конкурс"

З метою оперативного інформування абітурієнтів про надходження заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за напрямами підготовки (спеціальностями) наказую:

1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) за участю Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) (Ковтунець В.В. за згодою):

1.1. Забезпечити з 2 лютого 2009 року функціонування Інформаційно-пошукової системи "Конкурс" (далі - система "Конкурс") з доступом в мережі Інтернет за адресою http://vstup.info

1.2. До 30 січня 2009 року провести інструктивну нараду операторів локальних підсистем вищих навчальних закладів з питань забезпечення функціонування системи "Конкурс".

2. Затвердити Регламент роботи системи "Конкурс" (далі - Регламент), що додається.

3. Керівникам вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування і форм власності:

3.1. До 25 січня 2009 року визначити, відповідно до Регламенту, оператора локальної підсистеми - особу, відповідальну за подання до системи "Конкурс" відомостей про надходження заяв на вступ до вищого навчального закладу.

3.2. Забезпечити достовірність та збереження цілісності інформації, яка збирається для системи "Конкурс", недопущення незаконного поширення відомостей про абітурієнтів.

3.3. У п'ятиденний термін після завершення прийому заяв на вступ до вищого навчального закладу подати до Міністерства освіти і науки України на компакт-диску копію бази даних, створену під час прийому заяв вступників, окремо на денну і заочну форми навчання.

4. Покласти персональну відповідальність за наповнення бази даних системи "Конкурс", у частині відомостей про вищі навчальні заклади, на їх керівників.

5. Сектору взаємодії з засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Запорожець Т.М.) забезпечити широке інформування громадськості через друковані та електронні засоби масової інформації про систему "Конкурс" та доступ до її інформаційних ресурсів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Затверджено
наказ Міністерства освіти і науки України
від 14 січня 2009 року №16

РЕГЛАМЕНТ
роботи Інформаційно-пошукової системи "КОНКУРС"

1. Інформаційно-пошукова система "Конкурс" (далі - система "Конкурс") призначена для оперативного інформування абітурієнтів про надходження заяв на вступ до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за напрямами підготовки (спеціальностями).

Доступ до системи "Конкурс" здійснюється в мережі Інтернет за адресою http://vstup.info.

2. Система "Конкурс" функціонує у складі глобальної інформаційної підсистеми та локальних підсистем ведення обліку надходження заяв на вступ до вищих навчальних закладів.

3. Користувачам системи "Конкурс" надається інформація по кожному вищому навчальному закладу за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) окремо за денною та заочною формами навчання про:

3.1. Загальну кількість поданих заяв.

3.2. Кількість заяв, поданих на місця державного замовлення.

3.3. Кількість заяв, поданих від осіб, які мають право на вступ поза конкурсом.

3.4. Кількість заяв, поданих від осіб, які мають право на цільовий прийом.

3.5. Максимальну, середню та мінімальну суму балів з конкурсних предметів за сертифікатами, поданими вступниками до вищого навчального закладу.

3.6. Ліцензовані обсяги прийому з кожного напряму підготовки (спеціальності).

3.7. Обсяги державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності).

3.8. Переліки конкурсних предметів з кожного напряму підготовки (спеціальності).

3.9. Вартість одного року навчання з кожного напряму підготовки (спеціальності) окремо за формами навчання.

Кожен абітурієнт, за наданими йому при поданні документів особистими кодами доступу, може отримати відомості про рейтинг абітурієнтів, які подали заяви на цей напрям підготовки (спеціальність) у цьому ж вищому навчальному закладі із зазначенням його позиції в рейтингу.

4. Приймальні комісії вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації ведуть облік заяв на вступ за напрямами підготовки (спеціальностями) за допомогою локальної підсистеми відповідно до Інструкції розробника системи. До локальної підсистеми вводяться такі відомості про кожного абітурієнта:

4.1. Прізвище, ім'я та по батькові.

4.2. Місце проживання та адреса, за якою зареєстрований абітурієнт.

4.3. Відомості про атестат про повну загальну середню освіту  (номер, коли і ким виданий).

4.4. Код напряму підготовки (спеціальності).

4.5. Бали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Правилами прийому до вищого навчального закладу.

4.6. Відомості про наявність підстав для вступу поза конкурсом (код пільги, назва та номер документа, який надає таке право, ким і коли видано).

4.7. Відомості про цільове направлення (назва документа про цільове направлення, його код, ким і коли видано).

4.8. Відомості про право першочергового вступу до вищого навчального закладу (код відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів, додатковий код - відомості про наявність такого права відповідно до Правил прийому).

4.9. Підстави для складання вступних випробувань у вищому навчальному закладі з окремих предметів (у разі їх наявності).

Крім цього, повинно бути передбачено:

- три вільні поля для внесення результатів творчих випробувань при вступі на напрями підготовки, передбачені Правилами прийому;

- вільне поле для внесення додаткових відомостей про абітурієнта.

5. Після прийому документів від абітурієнта бали кожного поданого ним сертифікату обов'язково звіряються оператором локальної підсистеми з базою даних Українського центру оцінювання якості освіти за адресою http://testportal.gov.ua відомості про абітурієнта вводяться до локальної підсистеми і йому присвоюються особисті коди доступу до бази даних системи "Конкурс" на отримання інформації про конкурсну ситуацію за обраним напрямом підготовки (спеціальністю) у вищому навчальному закладі. Особисті коди абітурієнта (логін та пароль) вносяться до довідки про прийняття його документів. Особисті коди доступу абітурієнта до системи "Конкурс" локальною підсистемою генеруються автоматично.

6. База даних локальної підсистеми після щоденного завершення введення відомостей про абітурієнтів (у кінці кожного робочого дня) оператором вищого навчального закладу передається до глобальної підсистеми, а саме:

6.1. Коди доступу абітурієнтів до системи "Конкурс".

6.2. Бали кожного з поданих абітурієнтами сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

6.3. Відомості про наявність пільг для вступу.

6.4. У разі наявності - підстави для складання вступних випробувань у вищому навчальному закладі з окремих предметів.

6.5. Відомості про цільові направлення на навчання (із зазначенням назви органів, які видали направлення, їх номерів та дат видачі).

7. Після закінчення кожного робочого дня оператор локальної підсистеми вищого навчального закладу робить резервну копію бази даних, створену за допомогою локальної підсистеми.

8. Копія бази даних, створеної вищим навчальним закладом за допомогою локальної підсистеми, подається до Міністерства освіти і науки України на компакт-диску не пізніше, як через п'ять календарних днів після завершення прийому заяв на вступ до вищого навчального закладу окремо за денною та заочною формами навчання.

9. Після проведення зарахування у п'ятиденний термін окремо за денною та заочною формами навчання паперові варіанти копій наказів (окремо за денною і заочною формами навчання) про зарахування за підписом голови приймальної комісії засвідченої печаткою вищого навчального закладу надсилаються до Міністерства освіти і науки, а також електронний варіант за адресою: [email protected].

10. У наказах про зарахування за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) проти прізвища кожного абітурієнта обв'язково вказується, у порядку проведеного зарахування відповідно до Правил прийому вищого навчального закладу, сума балів кожного сертифікату, сума прохідного балу та код пільги, що дає право на поза конкурсне зарахування. Накази про зарахування видаються українською мовою.

11. Персональна відповідальність за достовірність та своєчасність подання інформації до системи "Конкурс", за цілісність даних та збереження їх від незаконного поширення та несанкціонованого використання покладається на голів приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Директор Департаменту вищої освіти


14.01.2009

Популярні новини
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Бюджетне навчання у майбутньому стане грантовим Гранти на навчання не покриватимуть повну вартість здобуття освіти в університеті
В Україні зменшать навчальне навантаження на викладачів вишів У ВР зареєстрований законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження працівників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів