Про підсумки вступної кампанії 2008 року та основні завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 2008 року. Протокол № 12/2-4

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2008 р.Протокол № 12/2-4

Про підсумки вступної кампанії 2008 року
та основні завдання щодо організації прийому
на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році

Заслухавши та обговоривши доповіді директора Департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбаша і Голови Державної інспекції навчальних закладів О.М. Бурлакова "Про підсумки вступної кампанії 2008 року та основні завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році", та з метою забезпечення якісної організації і проведення вступної кампанії 2009 року

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Відзначити, що Міністерством освіти і науки та відповідними підрозділами центральних органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, вищими навчальними закладами проведено значну роботу щодо забезпечення відкритості, прозорості й об'єктивності вступної кампанії 2008 року та рівного доступу громадян до вищої освіти.

Доповідну записку "Про підсумки вступної кампанії 2008 року та основні завдання щодо організації прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2009 році" (додається) довести до відома міністерств і відомств, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та керівників вищих навчальних закладів для вжиття заходів щодо усунення недоліків і порушень та недопущення їх при проведенні вступної кампанії 2009 року.

2. Враховуючи виявлені порушення і недоліки, допущені вищими навчальними закладами в організації і проведенні вступної кампанії 2008 року:

2.1. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) спільно з Державною інспекцією навчальних закладів (Бурлаков О.М.) підготувати подання до правоохоронних органів про здійснення прийому за відсутності ліцензії у Міжнародному інституті міжкультурної комунікації (Смирнова Л.А.) та Приватному вищому навчальному закладі "Природничий коледж"- (Шупенюк Ю.Д.) та розглянути на засіданні ДАК питання про припинення освітньої діяльності у цих закладах.

2.2. Розглянути на засіданні ДАК питання про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у приватному вищому навчальному закладі "Донецький коледж радіоелектроніки та управління" Товариства сприяння обороні України (Лактіонов В.Г.), Інституті країн Сходу та Африки приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет, м. Харків" (Панін С.М.), приватному вищому навчальному закладі "Вища школа бізнесу - інститут економіки та менеджменту" (Терзіян С.П.), Хмельницькому інституті соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (Чайковський М.Є.), Класичному приватному університеті (Огаренко В.М.), Університеті "Львівський Ставропігіон" (Кміт Я.М.) за прийом і врахування результатів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти під час конкурсного відбору нижче 124 балів.

3. Попередити керівників вищих навчальних закладів за допущені порушення і недоліки в організації і проведенні вступної кампанії 2008 року при:

- врахуванні під час проведення конкурсу кількості балів сертифікатів з української мови - Запорізький національний університет (Тимченко С.М.), Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова (Воробієнко П.П.), Черкаський державний технологічний університет (Лега Ю.Г.);

- застосуванні пункту 15 Умов прийому - Волинський національний університет імені Лесі Українки (Коцан І.Я.), Луцький державний технічний університет (Божидарнік В.В.), Запорізький інститут імені гетьмана Петра Сагайдачного МАУП (Бабенко І.Д.), Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (Клименко Л.П.), приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарний університет" (Коваленко М.П.), Харківська державна академія культури (Шейко В.М.), Харківський національний медичний університет (Лісовий В.М.), Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва (Євтушенко М.Д.);

- прийомі на скорочений термін навчання - приватний вищий навчальний заклад "Вища школа  бізнесу - інститут економіки та менеджменту" (Терзіян С.П.), приватний вищий навчальний заклад "Кримський інститут бізнесу" (Тарасов B.L), приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет" (Білоконний П.Г.);

- інформаційному забезпечення вступної кампанії - Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (Докашенко В.М.), Первомайський інститут Одеського національного університету імені I.I. Мечнікова (Навоєва H.L), Львівський автомобільно-дорожній технікум (Боярський Т.Й.), приватний вищий навчальний заклад "Таврійський коледж комп'ютерних технологій" (Овчаров В.В.), приватний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини" (Абрамов В.В.), Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв (Чуніхін О.Н.);

- забезпеченні громадського контролю за роботою приймальних комісій -Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (Пшінько О.М.), приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки і права" (Берсуцький Я.Г.), Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (Савченко В.Г.), Донецький національний університет (Шевченко В.П.), Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва (Воєводін В.В.);

- документальному забезпеченні організації роботи приймальної комісії -Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (Клименко Л.П.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Скотний В.Г.), Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова   (Воробієнко П.П.),   Запорізька  державна інженерна академія (Пожуєв B.I.), приватний вищий навчальний заклад "Таврійський коледж комп'ютерних технологій" (Овчаров В.В.), Харківська державна академія культури (Шейко В.М.), Одеський національний університет імені I.I. Мечнікова (Сминтина В.А.), Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (Федоркін C.I.), приватний вищий навчальний заклад "Донецький університет економіки і права" (Берсуцький Я.Г.), приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України "Донецький коледж радіоелектроніки і управління" (Лактіонов В.Г.), Інститут країн Сходу та Африки приватного вищого навчального закладу "Міжнародний Слов'янський університет, м. Харків" (Панін С.М.), Запорізький інститут імені гетьмана Петра Сагайдачного МАУП (Бабенко І.Д.);

- прийомі документів - приватний вищий навчальний заклад "Таврійський коледж комп'ютерних технологій" (Овчаров В.В.), ТОВ "Вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут міжкультурної комунікації" (Смирнова Л.А.), Харківський   національний   аграрний університет імені В.В. Докучаєва (Євтущенко М.Д.), приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет" (Білоконний П.Г.), Вінницький будівельний технікум (Шатило В.В.), Дніпропетровське училище культури (Рижов В.В.), Донецький коледж будівництва та архітектури (Калюжний В.А.), Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (Докашенко В.М.), Донецький державний аграрний технікум (Рибак A.M.), Класичний приватний університет (Огаренко В.М.), приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний медичний коледж" (Чайковський І.Г.), Черкаський політехнічний технікум (Блонський Г.Г.), Львівський автомобільно-дорожній технікум (Боярський Т.Й.), приватний вищий навчальний заклад "Таврійський гуманітарно-екологічний інститут" (Каминіна І.Б.), приватний вищий навчальний заклад "Кримський інститут бізнесу" (Тарасов B.I.);

- запровадженні платних послуг - Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (Клименко Л.П.), Донецька

- запровадженні платних послуг - Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (Клименко Л.П.), Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва (Воєводін В.В.), Дніпропетровське училище культури (Рижов В.В.), приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України "Донецький коледж радіоелектроніки і управління" (Лактіонов В.Г.), приватний вищий навчальний заклад "Донецький інститут економіки і права" (Берсуцький Я.Г.), приватний вищий навчальний заклад "Київський міжнародний університет" (Хачатурян Х.В.), Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені І.К. Карпенка-Карого (Безгін О.І.);

- використанні форм договорів, які відмінні від типового договору, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки - Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту (Савченко В.Г.), Луцький національний технічний університет (Божидарнік В.В.), приватний вищий навчальний заклад "Донецький коледж радіоелектроніки та управління" (Лактіонов В.Г.), Вищий заклад освіти "Одеський інститут підприємництва та права" (Медведєв В.О.), приватний вищий навчальний заклад "Таврійський гуманітарно-екологічний інститут" (Каминіна І.Б.), приватний вищий навчальний заклад "Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (Леонтьєв А.О.);

- встановленні термінів та порядку прийому документів, проведення вступних випробувань та зарахування - Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва (Євтушенко М.Д.), Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Рижков С.С.), Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва (Воєводін В.В.), Національний університет водного господарства та природокористування (Гурин В.А.), Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Квіт С.М.), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Пшінько О.М.), Запорізька державна інженерна академія (Пожуєв B.I.).

4. Керівникам вищих навчальних закладів, зазначених у пункті 3 даного рішення колегії, до 1 грудня 2008 року надати Міністерству освіти і науки письмові пояснення щодо встановлених фактів порушень і недоліків.

5. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади:

- вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень при проведенні вступної кампанії 2008 року та недопущення їх при прийомі до вищих навчальних закладів у 2009 році;

- забезпечити координацію роботи з Міністерством освіти і науки: питань формування державного замовлення, організації і проведення прийому до вищих навчальних закладів у 2009 році та інформувати МОН про хід результати вступної кампанії.

6. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити в регіоні координацію роботи вищих навчальних закладів регіонів незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань підготовки та проведення вступної кампанії 2009 року.

Створити оперативні штаби та забезпечити функціонування консультаційних телефонів "Вступна кампанія 2009 року".

7. Керівникам вищих навчальних закладів:

7.1. На засіданнях вчених (педагогічних) рад навчальних закладів обговорити матеріали колегії та визначити шляхи вдосконалення прийому на навчання у 2009 році.

7.2. Забезпечити:

- розроблення в установлені Умовами прийому до вищих навчальних закладів України строки Правил прийому, подання їх Міністерству освіти і науки та оприлюднення в засобах масової інформації і на сайті навчального закладу;

- проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед абітурієнтів та громадськості щодо особливостей прийому до вищих навчальних закладів у 2009 році, прозорість та публічність конкурсного зарахування на навчання до вищих навчальних закладів;

- своєчасне подання державної статистичної звітності, іншої інформації про діяльність вищого навчального закладу та її достовірність.

7.3. Здійснювати формування проектних показників державного замовлення на 2009 рік з урахуванням наявних у вищих навчальних закладів кадрових ресурсів, науково-методичного та інформаційного забезпечення, площ навчально-лабораторних приміщень, гуртожитків тощо та відповідно до потреб регіону у фахівцях з вищою освітою.

Проектні показники щодо прийому та випуску у 2009 році узгодити відповідно з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.

7.4. Не допускати випадків здійснення прийому на напрями підготовки і спеціальності без наявності ліцензії, перевищення ліцензованих обсягів підготовки, визначених для вищого навчального закладу, та невиконання чи перевищення доведених обсягів державного замовлення за напрямами підготовки і спеціальностями, надання платних освітніх послуг, не передбачених чинним законодавством у галузі освіти.

7.5. Забезпечити залучення громадськості відповідно до наказу МОН від 01.04.2008 року № 284 "Про затвердження Положення про громадський контроль за проведенням в Україні зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів" та органів студентського самоврядування до організації і проведення вступної кампанії 2009 року.

7.6. Вжити невідкладних заходів щодо попередження і недопущення випадків хабарництва шляхом проведення роз'яснювальної роботи серед студентів, викладачів, абітурієнтів та їхніх батьків і посилення контролю під час прийому документів, проведенні вступних випробувань та зарахуванні.

Забезпечити максимальну прозорість та публічність конкурсного зарахування на навчання до вищих навчальних закладів.

Розробити і реалізувати в кожному навчальному закладі заходи з виконання вимог антикорупційного законодавства.

8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.):

8.1. Забезпечити організаційну роботу щодо підготовки і проведення вступної кампанії у 2009 році відповідно до Плану заходів, затвердженого наказом МОН від 28.10.2008 року № 986 "Про створення у Міністерстві освіти і науки оперативного штабу з питань вступної кампанії 2009 року у вищих навчальних закладах".

8.2. Організувати через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу щодо особливостей вступу на навчання до вищих навчальних закладів.

8.3. До 1 грудня 2008 року підготувати зміни до затверджених Умов прийому до вищих навчальних закладів з урахуванням прийнятих законодавчих актів з питань вищої освіти та передбачити норму, відповідно до якої у терміни та за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, приймальні комісії вищих навчальних закладів усіх форм власності та підпорядкування повинні подавати письмові звіти про результати прийому у поточному році та здійснювати перевірку достовірності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти.

8.4. До 15 листопада 2008 року підготувати пропозиції Міністерству економіки щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 року № 633 "Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році".

8.5. Підготувати пропозиції щодо нових підходів до розміщення державного замовлення вищим навчальним закладам з урахуванням їх рейтингових показників, стану виконання державного замовлення, результатів працевлаштування випускників тощо.

Вивчити питання щодо недоцільності визначення вищим навчальним закладам, починаючи з 2009 року, державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра в обсягах менше як 15 місць за одним напрямом підготовки (спеціальністю).

8.6. Спільно з Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності (Тимошенко I.I.) та Конфедерацією недержавних вищих закладів освіти України (Головатий М.Ф.) у грудні 2008 року провести нараду керівників вищих навчальних закладів приватної форми власності з питань поліпшення координації роботи приватних вищих навчальних закладів та підвищення якості підготовки фахівців.

8.7. Спільно з Департаментом економіки і фінансування (Куліков П.М.) підготувати пропозиції щодо забезпечення функціонування в мережі Інтернет інформаційно-пошукової системи "Конкурс" для вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації.

9. Державній інспекції навчальних закладів України (Бурлаков О.М.).

9.1. Спільно з Департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Управлінням ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) підготувати матеріали для розгляду на ДАК щодо недотримання вищими навчальними закладами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

9.2.  Забезпечити проведення перевірки роботи приймальних комісій вищих навчальних закладів з питань організації та проведення вступної кампанії 2009 року.

10. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) спільно з Інститутом з інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.) вивчити можливості збільшення фінансування та чисельності працівників Відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю, а також створення окремого підрозділу, який би спеціалізувався на обробці статистичних даних щодо діяльності вищих навчальних закладів України всіх форм підпорядкування та власності.

11. Українському центру оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.) забезпечити перевірку сертифікатів осіб, яких було зараховано до вищих навчальних закладів у 2008 році,і тих, які будуть зараховані на навчання у 2009 році.

12. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) забезпечити виділення окремого приміщення із встановленням у ньому багатоканального телефону для прийому громадян на період вступної кампанії 2009 року.

13. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії,
Міністр       І.О. Вакарчук

Завантажити: 12_2_4.doc (63.00 Кб.)


31.10.2008

Популярні новини
Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада Кабінет Міністрів затвердив рішення про відсторонення від роботи нещеплених освітян
МОН рекомендує вишам перейти на дистанційне навчання Наразі у відомстві рекомендують встановити режим дистанційного навчання до 15 листопада
Уряд затвердив новий Держстандарт профосвіти Створення освітніх стандартів професійної освіти базуватиметься на компетентнісному підході
Агентство, що акредитовувало програми вишів, втратило повноваження Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти втратило можливість здійснювати повноваження
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів