На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. N 266

Лист МОН № 1/9-770 від 28.11.2008 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 28.11.08 № 1/9-770

Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації, підпорядкованих
Міністерству освіти і науки України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02. 1996 р. № 266 „Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" та з метою формування обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2009 році просимо до 15 грудня 2008 року подати до міністерства пропозиції за встановленою формою з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.

При формуванні проектних показників прийому до вищих навчальних закладів за кошти державного бюджету необхідно врахувати прогнозоване зменшення чисельності випускників загальноосвітніх шкіл, регіональні потреби у фахівцях з вищою освітою та потреби промислово-виробничих галузей загальнодержавного значення, а також можливості регіону щодо забезпечення працевлаштування випускників на основі моніторингу поточної та перспективної потреб у кадрах.

Особливу увагу звертаємо на факти невідповідності регіональних ринків освітніх послуг та ринків праці, перевиробництва підготовки фахівців з окремих напрямів підготовки і спеціальностей, ускладнення з працевлаштуванням випускників. У зв'язку з цим, контрольні показники обсягів прийому на навчання та випуску фахівців у 2009 році просимо в обов'язковому  порядку погодити з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.

При визначенні контрольних показників прийому за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра Міністерством освіти і науки будуть враховуватися лише ті ліцензії на напрями підготовки (спеціальності), які отримано вищим навчальним закладом до 1 січня 2009 року, доцільність відкриття нових напрямів підготовки (спеціальностей) у регіоні, а також результати працевлаштування випускників вищого навчального закладу та підсумки виконання державного замовлення у 2008 році.

Крім того, враховуючи потреби ринку праці, результати перевірки якості підготовки фахівців з вищою освітою та з метою оптимізації підготовки кадрів,  просимо не подавати пропозиції щодо обсягів державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра з напрямів підготовки (спеціальностей), на які у 2008 році доводилися обсяги менше ніж 15 місць, а також які є непрофільними для вищого навчального закладу.

Обсяги державного замовлення на прийом молодших спеціалістів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", а випуск за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 „Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" з урахуванням змін і доповнень за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Обсяги прийому бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою  Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра". Обсяги прийому та випуску спеціалістів, магістрів, а також випуск бакалаврів необхідно формувати за переліком, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507 „Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Також звертаємо увагу, що проектні показники державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра повинні визначатися, виходячи з поточного випуску бакалаврів з урахуванням результатів їх навчання і можливості вищого навчального закладу забезпечити якісний рівень навчання. Сумарна кількість місць державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра не повинна перевищувати обсягів випуску бакалаврів, які навчаються за державним замовленням у 2008/2009 навчальному році.

Водночас, враховуючи недоліки вступних кампаній останніх трьох років, звертаємо увагу керівників вищих навчальних закладів на недопустимість невиконання державного замовлення за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра (на прийом і випуск), а також невиконання державного замовлення за напрямами підготовки і спеціальностями, на які здійснено прийом за кошти фізичних і юридичних осіб.

Проектні показники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які є відокремленими структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації надсилаються окремо, незалежно від правового статусу вищого навчального закладу. Проектні показники інших відокремлених структурних підрозділів повинні бути враховані у проектних показниках базового вищого навчального закладу.

Пропозиції щодо обсягів прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами повинні формуватися за допомогою програмного забезпечення „Обсяги прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації - 2009 рік".

Напрями підготовки і спеціальності, за якими передбачається підготовка бакалаврів і молодших спеціалістів з присвоєнням кваліфікації вчителя, у програмному забезпеченні повинні позначатися знаком (*).

У зв'язку із запровадженням, починаючи з 2009 року, прийому за кошти державного бюджету за освітньо-кваліфікаціними рівнями молодшого спеціаліста (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника) та бакалавра (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) за скороченими термінами підготовки, вищі навчальні заклади на спеціальності та напрями підготовки при формуванні обсягів прийому, за умови наявності узгоджених навчальних планів, можуть до 10 відсотків місць державного замовлення передбачати на прийом за скороченою програмою. При цьому у супровідній записці до проектних показників обов'язково вищий навчальний заклад повинен зазначити терміни підготовки.

Підготовлену форму на паперових носіях та копії ліцензій (1 прим.) необхідно надіслати до Департаменту вищої освіти за підписом керівника вищого навчального закладу, а інформаційну базу даних до Відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти міністерства за адресою: ministry@mon.gov.ua, або на магнітних носіях.

Необхідне програмне забезпечення для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій в електронному вигляді можна отримати за цією ж адресою, а консультаційну допомогу за телефонами 486-13-16, 486-71-98 та 236-21-69 (з питань програмного забезпечення).

Міністр       І.О. Вакарчук

Завантажити: 1_9_770.doc (42.00 Кб.)


28.11.2008

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів