Про результати перевірки діяльності управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України та Державної акредитаційної комісії

Рішення ДАК від 4.11.2008 року, протокол № 73

РІШЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
від 4 листопада 2008 року
Протокол № 73

1. Про результати перевірки діяльності управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України та Державної акредитаційної комісії.

1.1. Інформацію Голови ДАК Вакарчука І.О. щодо результатів перевірки діяльності управління ліцензування, акредитації та нострифікації і Державної акредитаційної комісії (далі - ДАК) взяти до відома.

1.2. Визнати недопустимим включення до протоколів ДАК матеріалів навчальних закладів без проходження процедури ліцензування та акредитації в установленому законодавством порядку.

1.3. За результатами роботи розширеної комісії МОН з комплексної перевірки ДАК відмінити рішення ДАК, які незаконно були включені до протоколів експертних рад та ДАК.

1.4. Переглянути функції управління ліцензування, акредитації та нострифікації і ДАК з метою зосередження їх діяльності на виконанні відповідних суспільних завдань, усунення дублювання та унеможливлення адміністративного впливу на систему прийняття рішень.

1.5. Встановити, що усі листи-дозволи МОН про прийом студентів на навчання без наявності відповідних ліцензій втратили чинність з 04.11.08.

1.6. Головам експертних рад, членам експертних рад, апарату ДАК:

 • забезпечити відповідність рішень, прийнятих експертними радами, рішенням, які виносяться на розгляд ДАК;
 • забезпечити якісний, об'єктивний та неупереджений розгляд ліцензійних та акредитаційних матеріалів навчальних закладів;
 • забезпечити відкритий доступ до рішень ДАК;
 • привести архівні ліцензійні та акредитаційні справи у відповідність до вимог діючих нормативних документів та архівного зберігання;
 • переглянути, доопрацювати і затвердити належним чином основні внутрішні документи, що забезпечують роботу ДАК;
 • забезпечити виконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань фінансової діяльності.

1.7. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації:

 • провести аналіз виявлених комісією, створеною наказом МОН від 04.08.08 № 584-р (далі - комісія), недоліків та порушень і підготувати пропозиції щодо підвищення якості проведення процедур ліцензування та акредитації (січень 2009 р.).;
 • внести пропозиції щодо запровадження системи електронного документообігу при проведенні ліцензування та акредитації;
 • розробити і подати на затвердження ДАК чіткі критерії для прийняття рішень експертними радами ДАК про відмову у ліцензуванні чи акредитації та про відкладення розгляду ліцензійних та акредитаційних справ;
 • забезпечити об'єктивний розгляд ліцензійних і акредитаційних матеріалів вищих навчальних закладів та якісне формування складів експертних комісій для проведення ліцензійних і акредитаційних експертиз;
 • провести вибіркову перевірку дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у вищих навчальних закладах, де комісією виявлені порушення та недоліки;
 • забезпечити ефективну співпрацю управління ліцензування, акредитації та нострифікації, Державної інспекції навчальних закладів, департаменту вищої освіти, членів Державної акредитаційної комісії, голів експертних рад та голів комісій з вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • завершити розробку та подати на затвердження зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.11.2007 р. № 1008 про документи для проведення ліцензування з надання освітніх послуг у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти;
 • підготувати та подати у відповідності до Положення про експертну раду на розгляд ДАК пропозиції щодо ротації голів та членів експертних рад ДАК, передбачивши включення до складу експертної ради з права представників Міністерства юстиції України.

1.8. Розглянути на наступному засіданні ДАК результати комплексної перевірки роботи Державної акредитаційної комісії.

2. За результатами перевірки діяльності вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів:

2.1. Анулювати ліцензію серії АВ № 363177 Приватного вищого навчального закладу «Таврійський коледж комп'ютерних технологій» (м. Мелітополь) на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.080405 «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем» за порушення вимог статті 18 Закону України «Про освіту» та пункту 2 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.07р. №1019.

2.1.2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з директором Приватного вищого навчального закладу «Таврійський коледж комп'ютерних технологій» (Овчаров В.В.) та управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (Вєрозубов О.Г.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Приватного вищого навчального закладу «Таврійський коледж комп'ютерних технологій» за обраною спеціальністю в інших вищих навчальних закладах регіону.

2.1.3. Директору Приватного вищого навчального закладу «Таврійський коледж комп'ютерних технологій» (Овчаров В.В.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.01.09р. про виконання цього рішення.

2.1.4. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії на відповідну спеціальність, прийняти на продовження навчання студентів Приватного вищого навального закладу «Таврійський коледж комп'ютерних технологій».

2.2. Анулювати ліцензії серії АВ №159832, серії АВ №159279 Університету «Львівський Ставропігіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів з напрямів і спеціальностей: 0601 Право 5.060101 Правознавство, 0504 Туризм 6.050400 Туризм, 0101 Педагогічна освіта 6.010100 Соціальна педагогіка, 6.010100, 7.010107 Практична психологія, 0501 Економіка і підприємництво 6.050100, 7.050104 Фінанси, 0305 Філологія 6.030500, 7.030505 Прикладна лінгвістика за порушення Закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Припинити освітню діяльність з підготовки бакалаврів з напряму 0804 Комп'ютерні науки 6.080400 Інтелектуальні системи прийняття рішень, що здійснюється без ліцензії.

2.2.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Університету «Львівський Ставропігіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Кміт Я.М.) та управлінням освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (Хобзей П.К.) вжити заходів щодо переведення студентів Університету «Львівський Ставропігіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю до вищих навчальних закладів регіону за відповідними напрямами і спеціальностями.

2.2.2. Ректору Університету «Львівський Ставропігіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Кміт Я.М.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.01.09р. про виконання цього рішення.

2.2.3. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії на відповідні напрями та спеціальності, прийняти на продовження навчання студентів ІІ-V курсів Університету «Львівський Ставропігіон» у формі товариства з обмеженою відповідальністю та студентів І курсу, які були зараховані на навчання відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом МОН від 05.02.2007 р. №84.

2.2.4. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) поінформувати органи Державної податкової адміністрації та прокуратури про прийняте рішення.

2.3. Анулювати ліцензію серії АВ №328704 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова для Миколаївського навчально-наукового інституту за порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2.3.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з ректором Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Сминтина В.А.) та управлінням освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (Олійник А.І.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

2.3.2. Ректору Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (Сминтина В.А.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.03.09р. про виконання цього рішення.

2.3.3. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії на відповідні напрями підготовки та спеціальності, прийняти на продовження навчання студентів Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

2.3.4. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) розглянути питання та внести пропозиції щодо передачі Миколаївського навчально-наукового інституту Одеського національного університету імені І.І.Мечникова до одного із державних вищих навчальних закладів міста Миколаєва.

2.4. Припинити освітню діяльність у Приватному вищому навчальному закладі «Природничий коледж» у сфері загальної середньої освіти та вищої освіти з напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій», що здійснюється без ліцензії.

2.4.1. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Яресько О.В.) спільно з директором Приватного вищого навчального закладу «Природничий коледж» (Шупенюк Ю.Д.) та управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (Бутник В.Г.) вжити заходів щодо переведення студентів (учнів) Приватного вищого навчального закладу «Природничий коледж» до навчальних закладів регіону.

2.4.2. Директору Приватного вищого навчального закладу «Природничий коледж» (Шупенюк Ю.Д.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.01.09р. про виконання цього рішення.

2.4.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) поінформувати органи Державної податкової адміністрації та прокуратури про порушення законодавства.

2.5. Припинити освітню діяльностість Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету у сфері вищої освіти, що здійснюється без ліцензії.

2.5.1. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) поінформувати органи Державної податкової адміністрації, прокуратури та МВС про порушення законодавства.

2.5.2. Управлінню освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації (Демченко Д.М.) через засоби масової інформації повідомити роботодавців регіону про відсутність вищої освіти у випускників Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету, які отримали диплом ХГЕУ власного зразка, а також про необхідність визнання (нострифікації) в МОН дипломів випускників Московського гуманітарно-економічного інституту.

2.5.3. Звернутися до Міністерства юстиції України щодо проведення контрольної перевірки діяльності Християнського гуманітарно-економічного університету.

2.5.4. Головному редактору газети "Освіта України" (Кузнецов Ю.Б.) спростувати інформацію, надруковану в газеті 29.01.2008 р. №8 у статті "Визнання року - 2007", щодо Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету та поінформувати громадськість про здійснення освітньої діяльності у галузі вищої освіти без ліцензії.

2.5.5. Звернутися до Міністра освіти і науки Російської Федерації з проханням вивчити і перевірити освітню діяльність Московського гуманітарно-економічного інституту, зокрема ту, що здійснюється інститутом спільно з Християнським гуманітарно-економічним відкритим університетом на території України у м. Одеса, та вжити необхідних заходів щодо припинення діяльності, яка здійснюється з порушенням законодавства України.

2.6. Припинити освітню діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут міжкультурної комунікації» (м. Сімферополь), що діє без ліцензії.

2.6.1. В.о. ректора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут міжкультурної комунікації» (Смирнова Л.А.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.01.09 про виконання цього рішення.

2.6.2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Дудник Ю.П.) поінформувати органи Державної податкової адміністрації, прокуратури та МВС про порушення законодавства.

2.7. Анулювати ліцензію серії АБ №175668 Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій" за заявою голови наглядової ради (Самотокін Б.Б.) та в.о. ректора (Кирилович В.А.) на підставі рішення загальних зборів засновників щодо недоцільності подальшого проведення навчального процесу в інституті.

2.7.1. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з в.о. ректора Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій" (Кирилович В.А.) та управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (Пастовенський О.В.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій".

2.7.2. В.о. ректора Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій" (Кирилович В.А.) поінформувати Міністерство освіти і науки України до 01.01.09р. про виконання цього рішення.

2.7.3. Надати дозвіл вищим навчальним закладам регіону, що мають ліцензії на відповідні напрями підготовки та спеціальності, прийняти на продовження навчання студентів Приватного вищого навчального закладу "Інститут підприємництва та сучасних технологій".

2.8. Попередити керівництво та засновників (власників) Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса) про неприпустимість порушення законодавства у сфері освіти.

3. Про встановлення нового терміну дії ліцензій та сертифікатів.

3.1. Встановити новий термін дії ліцензій вищим навчальним закладам у зв'язку з відсутністю випуску студентів за даними спеціальностями:

Національна академія Служби безпеки України


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий
термін
дії ліцензії

Встановити
термін
дії ліцензії

1.

1602

Національна безпека

7.160203

Організація захисту інформації з обмеженим доступом

01.11.2008

01.07.2009

             

 

Нововолинське вище професійне училище


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий
термін
дії ліцензії

Встановити
термін
дії ліцензії

1.

0903

Гірництво

5.090310

Експлуатацiя та ремонт гiрничого електромеха-нiчного обладнання та автоматичних пристроїв

01.07.2008

01.07.2009

             

 

3.2. Встановити новий термін дії сертифікату про акредитацію для вищих навчальних закладів, які не планують проводити підготовку за даними спеціальностями, без права набору:

Інститут підготовки кадрів промисловості (м. Київ)
Міністерства промислової політики України


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий термін дії сертифікату

Встановити
термін дії сертифікату

1.

0202

Мистецтво

5.020211

Перукарське мистецтво і декоративна косметика

01.07.2008

31.01.2010

2.

0501

Економіка і підприємництво

5.050104

Фiнанси

01.07.2008

31.01.2010

5.050111

Бухгалтерський облiк

01.07.2008

31.01.2010

 

3.3. За рішенням ДАК відкласти встановлення нового терміну дії ліцензії:

Міжрегіональна Академія управління персоналом м. Київ
у формі акціонерного товариства закритого типу
для Львівського інституту


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий
термін
дії ліцензії

Встановити
термін
дії ліцензії

1.

0501

Економіка і підприємництво

5.050104

Фінанси

01.07.2007

01.01.2009

2.

0601

Право

5.060101

Правознавство

01.07.2007

01.01.2009

 

для Краснодонського інституту


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий
термін
дії ліцензії

Встановити
термін
дії ліцензії

1.

0402

Соціологія

6.040200

7.040201

Соціологія

01.07.2007

01.07.2007

01.01.2009

01.01.2009

             

 

для Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий
термін
дії ліцензії

Встановити
термін
дії ліцензії

1.

0601

Право

5.060101

Правознавство

01.07.2008

01.09.2009

             

 

для Полтавської філії


п/п

Напрям

Назва спеціальності

Існуючий
термін
дії ліцензії

Встановити
термін
дії ліцензії

1.

0601

Право

7.060101

Правознавство

01.07.2008

01.01.2009

             

 

4. Продовжити термін дії ліцензій та сертифікатів вищим навчальним закладам на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації до 31 грудня 2008 року для завершення підготовки акредитаційних та ліцензійних матеріалів.

Голова ДАК                   І.О. Вакарчук


04.11.2008

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Nataha
Reformi 2016 roku na uchboviy proces,dlya studentov V/VUZOV Ukraine, v/vchena rada vuziv,ekzamini ta proxodgennya testiv dlya medalistiv, avtomat v onlain /regimi