Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

Наказ МВС України №590 від 01.12.10 року

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№590 від 01 грудня 2010 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2010 р.
за № 1340/18635

Про затвердження Порядку відбору кандидатів
на навчання до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію" та з метою вдосконалення системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС наказую:

1. Затвердити Порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі - Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, ректорам (начальникам) вищих навчальних закладів МВС:

2.1. Організувати роботу з відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС.

2.2. Довести Порядок до відома кандидатів на навчання.

3. Начальникові Департаменту кадрового забезпечення полковнику міліції Казанському Ю.С. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 20.11.2009 № 488 "Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.12.2009 за № 1197/17213.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-лейтенанта міліції Попкова С.Є.

6. Наказ надіслати за належністю.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал-лейтенант міліції       А.В.Могильов

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство освіти
і науки України
Заступник Міністра       Є.М.Суліма

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
01.12.2010 № 590

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2010 р. за № 1340/18635

ПОРЯДОК
відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) МВС за державним замовленням.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про міліцію", "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про військовий обов'язок і військову службу", Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 № 114 (зі змінами), Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 №961, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28.10.2010 за № 999/18294 (далі - Умови прийому до вищих навчальних закладів України).

1.3. ВНЗ МВС здійснюють ступеневу підготовку фахівців для органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

1.4. На навчання до ВНЗ МВС приймаються громадяни України на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.

1.5. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

1.6. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

1.7. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра у ВНЗ МВС здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста.

1.8. ВНЗ МВС мають право приймати на другий (третій) курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 №839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста", що визначається у правилах прийому до ВНЗ.

1.9. Підготовка фахівців у ВНЗ МВС на денній формі навчання за державним замовленням здійснюється на підставі укладених тристоронніх договорів про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 №313 "Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ" та наказу МВС від 14.05.2007 № 150 "Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за №547/13814.

1.10. Підготовка іноземців здійснюється згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 №136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" (зі змінами) та від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів" (зі змінами) на підставі угод МВС щодо підготовки спеціалістів, укладених з відповідними відомствами іноземних держав.

1.11. ВНЗ МВС розробляють правила прийому на навчання на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, цього Порядку і в триденний термін примірник затверджених керівником ВНЗ правил надсилають до Департаменту кадрового забезпечення МВС і МОН для погодження.

1.12. Терміни проведення конкурсу сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти, перелік та форми проведення вступних екзаменів до ВНЗ МВС установлюються МВС за погодженням з МОН.

1.13. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби внутрішніх військ на період проведення конкурсу (вступних екзаменів, проведення співбесіди та визначення рівня фізичної підготовки) забезпечуються грошовим утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, які направляють їх на навчання.

1.14. Забезпечення курсантів та слухачів харчуванням, речовим майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (зі змінами), від 17.11.2001 № 1515 "Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції", від 07.11.2007 № 1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (зі змінами).

1.15. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку МВС з урахуванням видатків державного бюджету та потреб регіонів.

1.16. Особи, які отримали вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра і були направлені для подальшого проходження служби, можуть продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за денною та заочною формами відповідно до набутого фаху.

1.17. Персональний розподіл випускників ВНЗ МВС проводиться з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

2. Вимоги до рівня освіти та віку кандидатів на навчання

2.1. Відповідно до освітньо-кваліфікаційного й освітнього рівнів, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються:

2.1.1. Особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років.

2.1.2. Особи, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, віком до 25 років.

2.1.3. Особи, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, віком до 25 років.

2.1.4. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 25 років.

2.1.5. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, віком до 30 років.

2.1.6. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 2 років після її здобуття, віком до 35 років.

2.1.7. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, стаж практичної роботи не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на висунення, віком до 35 років.

2.1.8. Особи старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу апарату управління, міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 38 років.

2.1.9. Призовники віком від 17 до 21 року, які мають повну загальну середню освіту; військовослужбовці та військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, але мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до 23 років (для Академії внутрішніх військ МВС та факультету внутрішніх військ навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ).

2.1.10. Призовники віком від 17 років 6 місяців до 24 років 6 місяців, які мають повну загальну середню освіту та виявили бажання навчатися за експериментальною навчальною програмою (з набуттям практичних умінь з охорони громадського порядку під час проходження військової служби в спеціальних моторизованих частинах міліції та інших структурних підрозділах (з'єднаннях, частинах тощо) внутрішніх військ МВС).

2.2. На заочну форму навчання приймаються:

2.2.1. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 35 років.

2.2.2. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і зараховані до резерву кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років.

2.2.3. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років.

2.2.4. Особи старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника структурного підрозділу апарату управління, міського, районного, лінійного органу внутрішніх справ не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 38 років.

2.3. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до ВНЗ МВС.

Вік кандидатів на навчання за експериментальною навчальною програмою обчислюється за станом на 1 вересня року вступу до ВНЗ.

3. Порядок відбору кандидатів на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ спільно з постійно діючими комісіями з питань профорієнтації кандидатів та відбірковими комісіями ВНЗ МВС відповідно до вимог Закону України "Про міліцію", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 № 114 (зі змінами).

3.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний заклад, у якому він бажає навчатися.

3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання, якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК) та психофізіологічного обстеження, а також за правильність оформлення особових справ є керівники підрозділів кадрового забезпечення та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ.

3.4. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ, які виявили бажання навчатись у ВНЗ МВС, подають рапорт керівнику органу внутрішніх справ, а інші особи звертаються із письмовою заявою до органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання.

Матеріали вивчення кандидатів на навчання розглядаються на засіданнях постійно діючих комісій органів (підрозділів) внутрішніх справ з питань профорієнтації, які готують обґрунтовані висновки щодо доцільності їх направлення на навчання до ВНЗ МВС, що затверджується керівниками цих органів (підрозділів) або їх заступниками з кадрового забезпечення.

3.5. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС оформляються підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ, які відбирали їх на навчання.

3.6. До особової справи кандидата на денну форму навчання долучаються:

 • рапорт (заява) кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу (навчально-наукового інституту, факультету) вищого навчального закладу, напряму підготовки (спеціальності) та спеціалізації;
 • атестаційний лист (службова характеристика) - для осіб рядового та начальницького складу;
 • характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації - для цивільних осіб, які закінчили (закінчують) навчання в році вступу до вищого навчального закладу МВС;
 • характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має трудовий стаж, або військової служби - для цивільних осіб, звільнених у запас;
 • висновок про направлення на навчання (для працівників органів внутрішніх справ (додаток 1), для цивільних осіб (додаток 2)) за підписом керівництва органу внутрішніх справ;
 • документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата - оригінали або їх завірені копії);
 • довідка і характеристика за результатами поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання (для кандидатів з числа цивільних осіб);
 • документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (за особистим вибором кандидата - оригінал або його завірена копія);
 • картка медичного обстеження з висновками військово-лікарської комісії про придатність до навчання та сертифікат наркологічного обстеження (для кандидатів з числа цивільних осіб);
 • три фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького складу - у повсякденній формі одягу);
 • довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);
 • рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою магістра (додаток 3).

3.7. До навчальної справи кандидата на заочну форму навчання долучаються:

 • рапорт кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням навчального закладу МВС, напряму підготовки та спеціалізації;
 • документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата - оригінали або їх завірені копії);
 • атестаційний лист (службова характеристика);
 • висновок про направлення на навчання за підписом керівництва органу внутрішніх справ, де працює кандидат;
 • три фотокартки (без головного убору, на матовому папері, розміром 3 x 4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);
 • довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);
 • витяг з рішення Вченої ради (для випускників ВНЗ МВС, які отримали дипломи з відзнакою, - при вступі до ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра);
 • рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою магістра.

3.8. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні (при поданні їх копій), кандидат пред'являє приймальній комісії ВНЗ МВС особисто.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому до ВНЗ МВС мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 4.1 глави 4 цього Порядку).

3.9. До особової (навчальної) справи долучається анкета кандидата на навчання (додаток 4), заповнена ним власноручно і завірена підрозділом кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - ГУМВС, УМВС).

3.10. Матеріали кандидатів на навчання обов'язково погоджуються з підрозділами Служби внутрішньої безпеки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС.

3.11. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ МВС з числа випускників юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ оформляються через органи внутрішніх справ, які направляли їх на навчання до юридичного ліцею, або через органи внутрішніх справ, які їх працевлаштовують після закінчення ВНЗ.

3.12. Строки прийому документів кандидатів на навчання визначаються правилами прийому до ВНЗ МВС за погодженням з Департаментом кадрового забезпечення МВС та МОН.

3.13. Матеріали кандидатів на навчання, що надійшли до ВНЗ МВС з ГУМВС, УМВС, попередньо розглядаються відбірковими комісіями ВНЗ, які готують обґрунтовані висновки щодо допуску кандидатів до конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів) і доповідають їх приймальній комісії ВНЗ.

3.14. Організація прийому до ВНЗ МВС покладається на приймальні комісії, які діють згідно з положеннями про приймальні комісії ВНЗ, що затверджуються їх керівниками.

3.15. Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених МВС за погодженням з МОН, здійснюється приймальними комісіями ВНЗ МВС за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (результатами вступних екзаменів), з урахуванням порядку цільового набору.

3.16. З метою проведення вступних екзаменів для окремих категорій вступників, визначених пунктами 4.9 - 4.11 глави 4 цього Порядку, на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії ВНЗ МВС.

3.17. Для проведення фахових випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста створюються атестаційні комісії.

3.18. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується керівником ВНЗ.

3.19. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів ВНЗ МВС з питань організації прийому до ВНЗ МВС визначаються керівником ВНЗ МВС.

3.20. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали кандидатів на навчання та вирішує питання про їх допуск до участі в конкурсі чи складанні вступних екзаменів, про що інформує абітурієнтів та підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ не пізніше ніж за 2 тижні до дня реєстрації абітурієнтів у ВНЗ.

3.21. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), порядком подання апеляцій, а також надання згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди) та підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

3.22. Особи, які вступають до ВНЗ МВС, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними військово-лікарськими комісіями. При виникненні сумнівів стосовно правильності оцінки придатності до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації ВНЗ МВС або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ МВС.

3.23. Оформлення особових (навчальних) справ кандидатів на навчання дозволяється також підрозділам кадрового забезпечення ВНЗ та науково-дослідних установ МВС.

3.24. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС забороняється проводити будь-які перевірки рівня підготовки кандидатів на навчання.

3.25. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов'язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

3.26. Усі копії документів звіряються з оригіналами і завіряються ВНЗ МВС, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

4. Організація конкурсного відбору

4.1. Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів не нижче 124 балів.

На окремі напрями підготовки (спеціальності) ВНЗ МВС може встановити більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх дисциплін, з якими абітурієнт допускається до участі в конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого начального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

4.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки, співбесіди) з визначених МВС за погодженням з Міністерством освіти і науки конкурсних предметів.

4.3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження в поточному році незалежного оцінювання є обов'язковим, крім передбачених пунктами 4.10 - 4.12 глави 4 цього Порядку випадків.

Особи, зазначені у пунктах 4.10 - 4.12 глави 4 цього Порядку, подають документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у ВНЗ.

4.4. Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) визначається Міністерством внутрішніх справ за погодженням з МОН з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

4.5. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів базі даних Українського центру оцінювання якості освіти.

Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі в конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

4.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється з урахуванням співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ шляхом додавання балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів (вступних екзаменів, у передбачених пунктами 4.9 - 4.11 цього глави 4 Порядку випадках), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, оцінки рівня фізичної підготовки вступників до ВНЗ, а також додаткових балів, передбачених цим Порядком. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, ураховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". При використанні іншої шкали оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія ВНЗ.

4.7. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються приймальною комісією ВНЗ МВС.

4.8. Для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

4.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних та науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

4.10. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНЗ МВС у разі їх неучасті в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

 • особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці Збройних Сил України, внутрішніх військ МВС України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання;
 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
 • особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання.

4.11. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

4.12. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

4.13. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

4.14. Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

4.15. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені документально, вступники допускаються до складання пропущених вступних випробувань за рішенням приймальної комісії лише в межах установлених строків їх проведення.

4.16. Організація конкурсного відбору, порядок, форма проведення та послідовність вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки вступників та співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ визначаються приймальною комісією ВНЗ МВС.

4.17. Для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, вступні екзамени, оцінка рівня фізичної підготовки вступників та співбесіда щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ проводяться в строки, визначені МВС за погодженням з МОН.

4.18. Випускники денної форми навчання ВНЗ МВС, допущені до вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, до їх початку направляються в розпорядження органу внутрішніх справ згідно з протоколом персонального розподілу. При отриманні виклику вступники відряджаються органами та підрозділами внутрішніх справ до ВНЗ для складання вступних екзаменів.

5. Зарахування на навчання

5.1. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється за конкурсом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або результатами вступних екзаменів, що проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати відповідні навчальні програми, оцінки рівня фізичної підготовки та співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ.

5.2. Зараховуються до ВНЗ МВС відповідно до пунктів 5.12, 5.13 глави 5 цього Порядку за умови подання в установлені терміни до приймальної комісії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленого мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі та позитивної оцінки рівня фізичної підготовки учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

5.3. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • основи інформатики - при вступі на напрями "інформатика", "комп'ютерні науки";
 • основи економіки - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "економіка та підприємництво";
 • основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань "право";
 • історія - при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет "історія України".

5.4. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня, - 50 балів;
 • особам, нагородженим дипломами II ступеня, - 40 балів;
 • особам, нагородженим дипломами III ступеня, - 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

5.5. Дія пунктів 5.2, 5.3 глави 5 цього Порядку поширюється тільки на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

5.6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) ВНЗ МВС, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього ВНЗ для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного ВНЗ додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

5.7. Дія пункту 5.6 глави 5 цього Порядку поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки ВНЗ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців.

5.8. За результатами оцінки рівня фізичної підготовки та співбесіди до ВНЗ МВС зараховуються особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право.

Програму співбесіди із цією категорією осіб затверджує голова приймальної комісії ВНЗ.

Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

5.9. Зараховуються на навчання поза конкурсом за результатами оцінки рівня фізичної підготовки та співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при поданні в установлені терміни оригіналів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних екзаменах, що проводить ВНЗ) не нижче встановленої правилами прийому мінімальної кількості балів (124 бали) та інших документів, які засвідчують право на прийом поза конкурсом:

5.9.1. Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право.

5.9.2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами).

5.9.3. Особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

5.9.4. Особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право.

5.9.5. Діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами I групи при виконанні службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України від 17.03.98 № 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків".

5.9.6. Члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф.Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

5.9.7. Особи рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ у разі їх вступу на денну форму навчання (звільняються від проходження співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ).

5.9.8. Військовослужбовці, звільнені в запас. Програму співбесіди із цією категорією осіб затверджує голова приймальної комісії.

5.10. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 5.9 глави 5 цього Порядку (за винятком тих, які передбачені підпунктами 5.9.7 та 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Порядку), установлюється приймальною комісією ВНЗ МВС за погодженням з МОН і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного ВНЗ.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 5.9 глави 5 цього Порядку, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

5.11. За інших рівних умов право на першочергове зарахування до ВНЗ МВС мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" надано статус гірського;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році" надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою (срібною) медаллю, при вступі на базі повної загальної середньої освіти;
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних з виконанням службових обов'язків;
 • вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

5.12. Рейтинговий список вступників формується з дотриманням порядку цільового набору за категоріями в такій послідовності:

 • особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • особи, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • особи, які зараховуються за конкурсом.

5.13. У межах кожної зазначеної в пункті 5.12 глави 5 цього Порядку категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до ВНЗ МВС мають:

 • особи, які мають вищий середній бал документа про повну загальну середню освіту;
 • діти працівників органів внутрішніх справ.

5.14. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування.

5.15. Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ МВС, вирішуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому, а також рішення приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників.

5.16. Порядок надання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, проведення перевірки та зберігання робіт вступників, які складали вступні екзамени, визначається положенням про приймальну комісію. Письмові екзаменаційні роботи, аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди осіб, зарахованих до ВНЗ МВС, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом усього періоду навчання, а осіб, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

5.17. Перескладання вступних екзаменів, повторне проходження співбесіди та визначення рівня фізичної готовності не дозволяються.

5.18. Апеляції щодо результатів вступних екзаменів, співбесіди, оцінки рівня фізичної готовності, які проводилися у ВНЗ, розглядає апеляційна комісія ВНЗ МВС, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора (начальника).

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома вступників перед початком вступних екзаменів, співбесіди, оцінки рівня фізичної готовності.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

5.19. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта (слухача).

5.20. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення про рекомендування вступника до зарахування на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

5.21. Рейтинговий список вступників на основі повної загальної середньої освіти із зазначенням у ньому рекомендованих до зарахування осіб оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах ВНЗ МВС.

5.22. Після завершення встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п'ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія ВНЗ МВС здійснює корегування списку рекомендованих для зарахування осіб таким чином:

 • оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
 • відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
 • формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку вступників на наявні місця.

5.23. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

5.24. Рішення про зарахування на навчання приймається приймальною комісією ВНЗ МВС тільки в межах штатної чисельності перемінного складу та ліцензованого обсягу прийому й оформлюється протоколом засідання приймальної комісії (додаток 5).

5.25. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше терміну, встановленого Умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

5.26. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці строкової служби внутрішніх військ, направлені до ВНЗ МВС для складання вступних екзаменів на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про зарахування на навчання.

5.27. На підставі рішення приймальної комісії ректор (начальник) ВНЗ МВС видає наказ про зарахування абітурієнтів слухачами (курсантами) відповідного ВНЗ МВС за формою, встановленою МОН, який доводиться до їх відома.

Витяги з наказу надсилаються до органів і підрозділів внутрішніх справ для звільнення слухачів (курсантів) з посади (роботи) у зв'язку зі вступом до ВНЗ МВС на денну форму навчання.

5.28. Накази про зарахування курсантів на основі повної загальної середньої освіти надсилаються до МОН.

5.29. Зарахування на денну форму навчання проводиться з дня початку табірного збору, а на заочну форму навчання - не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення вступних екзаменів.

5.30. Керівники органів і підрозділів внутрішніх справ зобов'язані звільнити з посади осіб, зарахованих до ВНЗ на денну форму навчання, у необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення є особистий рапорт особи, зарахованої на навчання, та витяг із наказу ректора (начальника) ВНЗ МВС про зарахування на навчання.

5.31. Особам, які не пройшли конкурс на навчання до ВНЗ МВС, на їх прохання видаються довідка (додаток 6) та довідка щодо наявності особової справи кандидата на навчання і її відповідності цьому Порядку.

5.32. Особи, які без поважних причин не розпочали занять протягом 10 днів від дня їх початку, уключаючи табірний збір, відраховуються з ВНЗ, про що до комплектуючих органів внутрішніх справ, районних військкоматів за місцем проживання цих осіб надсилається відповідна інформація. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводить ВНЗ) до цього чи іншого ВНЗ МВС і не пройшли за конкурсом на навчання.

5.33. Слухачам та курсантам на період навчання видаються службові посвідчення встановленого зразка.

Начальник ДКЗ МВС
полковник міліції       Ю.С. Казанський

Див. також:
Додаток 1 до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України;
Додаток 2 до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України;
Додаток 3 до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України;
Додаток 4 до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України;
Додаток 5 до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України;
Додаток 6 до Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів МВС України.


01.12.2010

Популярні новини
МОН впровадить реформи для порятунку вищої освіти МОН реалізовуватиме комплекс реформ, спрямованих на порятунок вищої освіти
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів