Щодо формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2011 рік

Лист МОН №1/9-3 від 06.01.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-3 від 06 січня 2011 року

Керівникам вищих навчальних закладів,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки,
молоді та спорту

Щодо формування пропозицій
обсягу прийому та випуску фахівців
з вищою освітою на 2011 рік

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02. 1996 р. №266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" та з метою формування обсягу державного замовлення на підготовку та випуск фахівців з вищою освітою у 2011 році просимо не пізніше 1 лютого 2011 року надіслати до Міністерства пропозиції за встановленими формами з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.

Зважаючи на те, що у 2011 році чисельність випускників старшої школи скоротиться порівняно з 2010 роком на 142,6 тис. осіб (на 42,1 відс.) з 338,4 тис. осіб до 195,8 тис. осіб, а основної школи - на 83,3 тис. осіб (на 14,8 відс.), відповідно з 562,8 тис. осіб до 479,5 тис. осіб, Міністерство рекомендує.

При формуванні пропозицій загального обсягу прийому за державним замовленням на 2011 рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра передбачити зменшення обсягу прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти у порівнянні з 2010 роком на 42 відсотки.

При формуванні пропозицій щодо обсягу прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти у порівнянні з 2010 роком необхідно зменшити на 10 відс. Сумарний прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра повинен становити не більше 90 відс. від чисельності випуску за ОКР бакалавра у 2011 році у такому співвідношенні: на підготовку спеціалістів - до 60 відс., магістрів - до 30 відс.

Загалом, співвідношення прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра для технічних спеціальностей повинен становити 10-15 відс., для природничо-математичних і комп’ютерних спеціальностей - 15-20 відс., для мистецьких спеціальностей - 15- 25 відс., для гуманітарних спеціальностей 25-30 відсотків.

Обсяг прийому спеціалістів та магістрів необхідно формувати за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра" та відповідно до Таблиці відповідності спеціальностей переліку 2010 напрямам підготовки переліку 2006, затвердженої наказом МОН від 09.11.2010 року №1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 787".

Крім цього, просимо врахувати, що розміщення державного замовлення за напрямами (спеціальностями) буде здійснюватися з урахуванням регіонального підходу та профільності вищого навчального закладу. Зокрема, пропозиції щодо обсягу державного замовлення на напрям  "Право" розглядатиметься для юридичних академій та класичних університетів, на напрям "Економіка підприємства" – для економічних, класичних та технічних університетів, на напрям "Фінанси і кредит" – для економічних та класичних університетів, на напрям "Облік і аудит" – для економічних, класичних та технічних університетів.

Загалом, пропозиції щодо обсягу державного замовлення Міністерством будуть враховуватися за напрямами, на які у 2010 році прийом становив не менше 15 місць.

Пропозиції щодо державного замовлення обсягом менше 15 місць будуть враховуватися лише за напрямами галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" та 0202 "Мистецтво".

Пропозиції щодо обсягу прийому за державним замовленням на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації розглядатися не будуть.

Пропозиції щодо доведення обсягу прийому на навчання за напрямами (спеціальностями), ліцензії на які було отримано вищими навчальними закладами після 31 травня 2011 року, розглядатися не будуть.

Проектні показники відокремлених структурних підрозділів (окрім відокремлених структурних підрозділів – вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації) повинні бути враховані у проектних показниках базового вищого навчального закладу.

Пропозиції щодо обсягу прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами повинні формуватися за допомогою програмного забезпечення "Обсяг прийому та випуску фахівців вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації – 2011 рік".

Напрями (спеціальності), за якими передбачається підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, у програмному забезпеченні повинні позначатися знаком (*).

Підготовлену форму на паперових носіях за підписом керівника вищого навчального закладу та завірені копії ліцензій (1 прим.) необхідно надіслати до департаменту вищої освіти, а інформаційну базу даних - до Відділення інформаційно-аналітичних систем Управління науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій і змісту освіти міністерства за адресою: [email protected], або на магнітних носіях.

Про всі наступні зміни ліцензованих обсягів підготовки просимо невідкладно інформувати департамент вищої освіти.

Необхідне програмне забезпечення для автоматизованого формування, передачі та обробки пропозицій в електронному вигляді можна отримати за вище зазначеною адресою, а консультаційну допомогу за телефонами 486-13-16, 486-71-98 та 236-21-69 (з питань програмного забезпечення).

Враховуючи факти невідповідності регіональних ринків освітніх послуг та ринків праці, перевиробництва підготовки фахівців з окремих напрямів (спеціальностей), ускладнення з працевлаштуванням випускників, просимо проектні показники обсягу прийому на навчання та випуск фахівців у 2011 році погодити з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та регіональними центрами зайнятості.

Міністр       Д.В. Табачник


06.01.2011

Популярні новини
В Україні відтепер можна відмовитися від наукового ступеня В Україні створений юридичний механізм відмови від наукового ступеня його власниками
Більшість вишів працює у змішаній та дистанційній формі В Україні спостерігається тенденція відмови від дистанційного навчання на користь очного
Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року Освіта.ua презентує рейтинг українських вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus
Плагіат стане офіційною підставою відрахування з вишу Відрахування за факт плагіату буде здійснюватись відповідно до внутрішніх документів вишу
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів