Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні

Указ Президента України № 857/2008 від 25 вересня 2008 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 857/2008 від 25 вересня 2008 року

Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні

З метою дальшого вдосконалення структури і змісту системи вищої освіти в Україні на принципах її доступності та підвищення якості, інтеграції в європейський освітній простір постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення методики та критеріїв визначення до 1 травня 2009 року рейтингу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації усіх форм власності, сприяти створенню незалежних агенцій з моніторингу якості вищої освіти відповідно до вимог Європейського реєстру забезпечення якості освіти;

2) забезпечити вдосконалення протягом  2009 - 2010 років мережі вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності, створення укрупнених регіональних університетів з метою посилення наукової та інноваційної складових їх діяльності;

3) вжити дієвих заходів щодо вдосконалення системи підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема, шляхом створення у вищих навчальних закладах сучасної інноваційної навчально-лабораторної бази, розвитку навчально-виробничих комплексів, навчально-дослідних господарств, державного стимулювання участі роботодавців в освітніх і наукових процесах;

4) вжити у двомісячний строк заходів щодо вдосконалення нормативно-правової бази проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

5) забезпечувати затвердження не пізніше 1 березня кожного року обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) з урахуванням перспективних потреб національної економіки;

6) розглянути до 20 жовтня 2008 року питання щодо узгодження строків початку та закінчення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників таких закладів, «вступу до вищих навчальних закладів з метою створення більш сприятливих умов для учнів, абітурієнтів та приймальних комісій вищих навчальних закладів;

7) забезпечити вдосконалення до 1 грудня 2008 року умов прийому до вищих навчальних закладів, у тому числі оптимізувати перелік категорій осіб, яким надаються пільги при вступі до таких закладів;

8) удосконалити механізм працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, розробити систему державних гарантій щодо надання таким випускникам першого робочого місця та забезпечити реалізацію цих гарантій;

9) опрацювати питання щодо оптимізації педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які проводять і виконують наукові дослідження у межах основного робочого часу;

10) забезпечити бюджетне фінансування видання українською мовою навчальної та наукової літератури для вищих навчальних закладів, насамперед з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей;

11) передбачати, починаючи з 2009 року, видатки на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у сфері вищої освіти за окремою бюджетною програмою;

12) удосконалити систему матеріального заохочення та фінансової підтримки молодих учених, аспірантів, докторантів та студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт;

13) забезпечити надання фінансової підтримки державним і комунальним вищим навчальним закладам для оновлення їх матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази;

14) вирішити питання щодо підвищення з 1 січня 2009 року рівня оплати праці працівників Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних центрів;

15) передбачити під час доопрацювання проекту Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008 - 2011 роки заходи щодо популяризації національної освіти за кордоном;

16) вжити додаткових заходів щодо поліпшення умов проживання та забезпечення житлом педагогічних і науково-педагогічних працівників, насамперед тих, які працюють у сільській місцевості;

17) здійснити протягом 2009 - 2012 років заходи щодо забезпечення потреби вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності у сучасних студентських гуртожитках;

18) розробити заходи, спрямовані на оснащення вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності автономними міні-котельнями, впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення функціонування систем водо-, енерго-, теплопостачання та інженерних мереж.

2. Міністерству освіти і науки України:

1) розробити разом із Національною академією наук України та Академією педагогічних наук України та затвердити у тримісячний строк програму підвищення якості природничо-математичної освіти у вищих навчальних закладах;

2) забезпечити в установленому порядку дальше розширення автономії вищих навчальних закладів;

3) опрацювати питання щодо вдосконалення системи акредитації вищих навчальних закладів;

4) вирішити разом із Київською міською державною адміністрацією в установленому порядку питання щодо забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти необхідним приміщенням;

5) забезпечити створення в установленому порядку структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти в усіх обласних центрах, вирішити питання їх належного фінансового та матеріально-технічного забезпечення;

6) вжити додаткових заходів щодо створення умов для забезпечення участі громадських спостерігачів у здійсненні контролю під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, та вступної кампанії до вищих навчальних закладів;

7) забезпечити розроблення та видання збірників тестів зі шкільних предметів для тематичного контролю навчальних досягнень учнів протягом навчального року з метою широкого використання тестових технологій у навчальному процесі в середній школі;

8) вжити додаткових заходів щодо широкого висвітлення в засобах масової інформації проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, та умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2009 році.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  • проаналізувати результати проведення в 2008 році зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, та в межах своєї компетенції вжити вичерпних заходів щодо недопущення повторення в подальшому виявлених недоліків;
  • ужити додаткових заходів для підтримки талановитої молоді, створення належних умов для її навчання;
  • проаналізувати з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіонів потреби у фахівцях з вищою та професійно-технічною освітою, створити чіткі механізми вирішення відповідних кадрових питань.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО


25.09.2008

Популярні новини
В Україні скасують заочну форму навчання у вишах Вступ на заочну форму навчання до закладів вищої освіти пропонують скасувати з 2024 року
Магістранти-правники склали апробаційний ЄДКІ Успішне складання державного іспиту є необхідною умовою для отримання диплома про вищу освіту
В Україні реорганізують мережу коледжів і підрозділів вишів МОН пропонує припинити діяльність відокремлених структурних підрозділів вишів
МОН підтримує скасування відстрочки для деяких студентів У МОН кажуть, що вступ до вишу не має бути формальністю для отримання дозволів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів