Про проведення всеукраїнського експерименту щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг"

Наказ МОН № 1121 від 10.12.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1121 від 10 грудня 2009 року

Про проведення всеукраїнського експерименту
щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності

загальноосвітніх навчальних закладів

із застосуванням Автоматизованої інформаційної
системи "Рейтинг"

На виконання завдань, визначених Указом Президента України від 04.07.05р. №1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", стосовно розробки критеріїв оцінювання якості навчального процесу для здійснення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів,  рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 28.05.2009 р. (протокол № 6/5-17) та відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 07.11.2000 р. №522 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №114 наказую:

1. Провести впродовж 2009-2011 років всеукраїнський експеримент щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг" (далі - всеукраїнський експеримент).

2. Створити для супроводу всеукраїнського експерименту координаційну раду Міністерства освіти і науки України (склад додається).

3. Затвердити Програму проведення всеукраїнського експерименту, склад робочої групи з доопрацювання критеріїв оцінювання якості навчального процесу та Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг", склад учасників експерименту, що додаються.

4. Установити, що склад учасників всеукраїнського експерименту може змінюватись  за погодженням із координаційною радою.

5. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.):

5.1. Спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Єресько О.В.), Інститутом педагогіки Академії педагогічних наук України (Мадзігон В.М.) (за згодою) забезпечити організацію та проведення всеукраїнського експерименту.

5.2. Висвітлювати хід проведення всеукраїнського експерименту на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

6. Академії педагогічних наук України (Кремень В.Г.) (за згодою), Національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова (Андрущенко В.П.), Державному вищому навчальному закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (Коцур В.П.) забезпечити науковий супровід всеукраїнського експерименту.

7. Для науково-методичного забезпечення та комп'ютерної підтримки всеукраїнського експерименту створити відповідні центри на базі Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" та Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

8. Ректорам Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П. та Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Онищенку В.О. сприяти діяльності вищезазначених центрів.

9.Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університету імені Григорія Сковороди (ректор Коцур В.П.) забезпечити фінансування видатків на проведення Всеукраїнського експерименту в межах коштів, виділених департаментом економіки та фінансування Міністерства освіти і науки України (Даниленко С.В.) згідно зі щорічно затвердженим кошторисом.

10.Керівникам місцевих органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів, що є учасниками всеукраїнського експерименту, забезпечити необхідні умови для проведення дослідно-експериментальної роботи.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 10.12.09 № 1121

СКЛАД
координаційної ради Міністерства освіти і науки України для супроводу всеукраїнського експерименту щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи «Рейтинг»

 • Полянський Павло Броніславович - заступник Міністра освіти і науки України, голова ради.
 • Бурлаков Олександр Миколайович - голова Державної інспекції навчальних закладів, заступник голови ради.
 • Єресько Олег Вікторович - директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.
 • Коцур Віктор Петрович - ректор Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".
 • Мадзігон Василь Миколайович - директор Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (за згодою).
 • Онаць Олена Миколаївна - президент Асоціації керівників шкіл України (за згодою).
 • Онищенко Володимир Олександрович - ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 10.12.09 № 1121

СКЛАД
робочої групи з доопрацювання критеріїв оцінювання якості навчального процесу для здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг"

 • Бурлаков Олександр Миколайович - голова Державної інспекції навчальних закладів, голова робочої групи.
 • Горинь Марта Орестівна - перший заступник голови Державної інспекції навчальних закладів, заступник голови робочої групи.
 • Бондар Алла Володимирівна - начальник відділу моніторингу якості загальної середньої та професійно-технічної освіти Державної інспекції навчальних закладів, секретар робочої групи.
 • Бутник Віктор Григорович - начальник Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
 • Ващенко Лідія Семенівна - начальник відділу природничо-математичної та технічної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
 • Вернидуб Роман Михайлович - проректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
 • Вєтров Іван Васильович - начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
 • Войтенко Володимир Іванович - ректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 • Давидович Алла Василівна - головний спеціаліст відділу програм розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.
 • Доброскок Ірина Іванівна - доцент кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".
 • Калініна Людмила Миколаївна - завідуюча лабораторією управління освітніми закладами Інституту педагогіки АПН України.
 • Кононенко Віктор Васильович - методист вищої категорії Національного транспортного університету.
 • Ляхов Олександр Логвинович - завідуючий кафедрою комп'ютерних та інформаційних технологій і систем Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
 • Мірошниченко Володимир Іванович - начальник Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
 • Міцерук Олена Григорівна - начальник відділу інспектування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів Державної інспекції навчальних закладів.
 • Найда Юлія Михайлівна - координатор програм Всеукраїнського фонду "Крок за кроком", науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки АПН України.
 • Хобзей Павло Кузьмович - начальник Головного управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
 • Хомич Валерій Феодосійович - проректор Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти і науки України
від 10.12.09 № 1121

СКЛАД
учасників всеукраїнського експерименту щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг":

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Державна інспекція навчальних закладів;
 • Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
 • органи управління освітою, загальноосвітні навчальні заклади Вінницької, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ  Міністерства освіти і науки України
від 10.12.09 № 1121

ПРОГРАМА
всеукраїнського педагогічного експерименту "Здійснення  моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг"

1. Тема всеукраїнського педагогічного експерименту:

"Здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх   навчальних закладів України із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг".

2. Керівник експерименту:

Бурлаков Олександр Миколайович - голова Державної інспекції навчальних закладів, доктор економічних наук, професор.

3. Наукові консультанти експерименту:

 • Мадзігон Василь Миколайович - директор Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, перший віце-прем'єр Академії педагогічних наук України, м. Київ, вул. Артема, 52-Д, (044) 493-48-44;
 • Андрущенко Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, академік АПН України, професор, м. Київ, вул. Пирогова, 9, (044) 234-11-08;
 • Коцур Віктор Петрович - ректор Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди",  доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України, професор, м.Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, (04467) 5-63-89.

4. Назва державної установи освіти, що дала дозвіл на експеримент і розподілила відповідальність за його результати:

Міністерство освіти і науки України.

5. Актуальність теми.

Науково-теоретичне обґрунтування  базових  принципів  оптимізації державного управління освітньою системою України в умовах європейської інтеграції з урахуванням історико-національних традицій і основних напрямів світового розвитку - багатогранне і складне завдання, що потребує розробки спеціальної програми дослідження з використанням системного підходу.

Важливим інструментом удосконалення державного управління освітою на сучасному етапі є ефективна законотворча та нормотворча діяльність. Державне управління освітою передбачає постійний регулятивний вплив з боку органів управління на удосконалення структур, зв'язків, процесів, властивих освіті як цілісній системі.

У таких умовах надзвичайно важливим є вирішення завдання щодо запровадження механізмів оцінки якості освіти, створення широкої інформаційної основи для прийняття управлінських рішень та прогнозування розвитку освітньої системи, виявлення факторів впливу на якість освіти, надання широких можливостей  споживачам освітніх послуг та громадськості в отриманні інформації про стан розвитку освіти, що в свою чергу сприятиме забезпеченню державних гарантій рівного доступу до якісної освіти та формуванню системи державно-громадського управління освітньою галуззю.

Всеукраїнський експеримент організовано на виконання Указу Президента України від 04.07.05р. №1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", згідно з рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 28.05.2009р. (протокол № 6/5-17), та відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 07.11.2000 р. №522 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. за №114.

Експеримент проводиться на базі місцевих органів управління освітою та загальноосвітніх навчальних закладів з метою апробації моделі здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу за допомогою Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг".

6. Ідея експерименту.

Підвищення ефективності системи управління загальноосвітніми навчальними закладами, оптимізація процесу оцінювання їх діяльності засобами Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг".

7. Задум  експерименту.

Апробація та вдосконалення моделі моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України та визначення їх рейтингу з метою оцінювання якості навчального процесу у системі загальної середньої освіти за допомогою Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг".

8. Об'єкт дослідження:

Система загальної середньої освіти.

9. Предмет дослідження:

Система управління загальноосвітніми навчальними закладами.

10. Основна мета експерименту:

Удосконалення управлінської практики оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу на принципах об'єктивності, прозорості, відкритості.

Перевірка результативності та доцільності застосування у системі загальної середньої освіти на локальному, регіональному та державному рівнях моделі здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України за допомогою Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг".

11. Завдання експерименту:

 • провести аналіз наукових досліджень, вітчизняного та закордонного досвіду, нормативно-правових документів з проблем оцінювання якості навчального процесу та діяльності навчальних закладів, проведення моніторингу в системі освіти для виявлення успішного досвіду та врахування його в роботі;
 • удосконалити шляхом апробації критерії оцінювання якості навчального процесу для здійснення на їх основі моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу;
 • теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити доцільність технологічних етапів застосування Автоматизованої інформаційної системи у процесі моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України;
 • дослідити ефективні шляхи залучення органів учнівського самоврядування, батьків, громадськості для здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу;
 • перевірити розроблену модель здійснення  моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів за допомогою АІС "Рейтинг" у системі загальної середньої освіти на державному, регіональному та локальному рівнях;
 • створити центри науково-методичного забезпечення та комп'ютерної підтримки всеукраїнського експерименту для надання допомоги працівникам органів управління освітою, навчальних закладів з питань здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу із застосуванням Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг", провести навчання у формі семінарів-практикумів;
 • відтворити Автоматизовану інформаційну систему "Рейтинг" у нових умовах (залучення більшої кількості місцевих органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів, представників громадськості);
 • узагальнити матеріали експерименту, підготувати методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України, впровадження у практику роботи органів управління освітою Автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг";
 • систематично висвітлювати результати експериментальної діяльності для ознайомлення з ними широкого кола громадськості, отримання зворотного зв'язку, внесення коректив у науково-дослідну роботу.

12. Гіпотеза:

Стратегія реформування освіти в Україні спрямована на забезпечення державних гарантій рівного доступу до якісної освіти на різних етапах навчання та організацію науково-аналітичного супроводу всіх управлінських рішень. Дана стратегія вимагає забезпечення адекватними сучасними механізмами вимірювання досягнутої якості освіти, виявлення факторів впливу на неї, оцінювання ефективності та результативності освітніх реформ і державних освітніх програм.

Модернізація системи освіти, запровадження нових технологій, типів навчальних закладів, вимоги ринку праці, що постійно змінюються, потребують суттєвих змін структури системи державного управління освітою, форм і методів управлінської діяльності на різних рівнях. Сьогодні у системі державного управління освітою досить складно переплетені перспективні нові тенденції та залишки старого управління, відсутні дієві механізми оцінки якості загальної середньої освіти, що значно зменшує ефективність впроваджуваних реформ і результативність управлінських кроків.

Тому нагальною потребою є створення сприятливих умов для неперервного і тривалого спостереження за діяльністю навчальних закладів, аналізу та оцінювання їх роботи, визначення на підставі отриманих об'єктивних даних основних тенденцій розвитку загальної середньої освіти для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення якості освіти в державі.

Проведення  моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх  навчальних закладів, визначення їх рейтингу можливе шляхом комплексного вирішення наступних питань:

 • розробка та впровадження спеціального стандартизованого вимірювального інструментарію - критеріїв оцінювання якості навчального процесу, що є основої інформаційної моделі моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів;
 • нормативно-правове врегулювання зазначеної проблеми, зокрема, внесення змін до чинних нормативно-правових актів у системі освіти;
 • модернізація існуючої системи статистичної звітності в галузі загальної середньої освіти;
 • розроблення, впровадження та постійний супровід роботи автоматизованої системи для здійснення моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу;
 • створення спеціальних електронних сайтів, забезпечення широкого доступу до них громадськості, різних груп споживачів освітніх послуг;
 • ефективна комп'ютеризація управлінської діяльності на всіх рівнях;
 • створення спеціальної інфраструктури для здійснення моніторингу в системі освіти - моніторингових служб;
 • державна підтримка наукових досліджень у сфері управління якістю освіти;
 • підготовка фахівців, координаторів для проведення моніторингових досліджень;
 • вивчення та використання вітчизняного та міжнародного досвіду.

13. Діагностичний інструментарій.

Методи емпіричні: вивчення літератури за даною темою; вивчення й узагальнення досвіду інших; анкетування; тестування; рейтингова оцінка.

Методи теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування.

14. Терміни експерименту:

вересень 2009 року - грудень 2011 року.

15. Етапи експерименту.

 

Експеримент проводиться у три етапи:                

 

 

 

 

 

І. Констатуючий (вересень 2009 року - грудень 2009 року) передбачає блоки:

Діагностичний

 • аналіз педагогічної теорії і практики з проблеми дослідження;
 • діагностика рівня сформованості системи управління навчальними закладами (автоматизований збір даних, обробка і аналіз реальної ситуації, забезпечення об'єктивності даних, виділення "проблемного поля", поширення інформації про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та проведення їх ранжування з визначенням рейтингового місця за результатами їх діяльності);

Прогностичний

 • побудова моделі нової технології (методики, структури, системи заходів);
 • формулювання гіпотези, прогнозування позитивних результатів, компенсаційних механізмів;
 • удосконалення Концептуальних засад критеріїв оцінювання якості навчального процесу для здійснення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів та визначення їх рейтингу;

Організаційний

 • розробка концептуальних положень програми, її організаційних основ і механізмів реалізації;
 • підготовка матеріальної бази експерименту, організація спеціальної підготовки кадрів, що беруть участь в експериментальній роботі, створення методичного забезпечення їхньої діяльності та ін.
 • дослідження ефективних шляхів залучення органів учнівського та студентського самоврядування, батьків, громадськості для здійснення моніторингу ефективності діяльності навчальних закладів та визначення їх рейтингу.

ІІ. Перетворюючий (січень 2010 року - червень 2011 року)

Передбачає реалізацію комплексного вирішення поставлених завдань за блоками (методичним і практичним) у три періоди:

 • січень - червень 2010 року;
 • липень - грудень 2010 року;
 • січень - червень 2011 року.

Блок методичний

 • відтворення автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг" у нових умовах;
 • створення центрів науково-методичного забезпечення та комп'ютерної підтримки експерименту, оформлення результатів дослідно-експериментальної роботи у вигляді методичних рекомендацій з питань змісту та технологій оцінювання навчальної діяльності, проведення навчання (семінарів-практикумів) у регіонах;
 • впровадження програми експерименту, розробка та обґрунтування експериментальної технології; корекція програми експерименту;
 • цілеспрямована діяльність учасників педагогічного процесу з забезпечення об'єктивності й вірогідності зібраних даних, їх обробки та результатів;

Практичний

 • розробка й реалізація цільових підпрограм; моделі системи та механізму управління загальноосвітніми навчальними закладами,  вивчення встановлення стартових показників (комплекс характеристик діяльності навчальних закладів за основними складовими); модульні нововведення в педагогічні системи шкіл (програма навчання персоналу, підготовка навчально-методичних та інструктивних матеріалів) з врахуванням їх традицій і потенціалу;
 • обробка проміжних результатів;
 • оновлення всіх компонентів педагогічних систем шкіл щодо забезпечення неперервного й тривалого моніторингу діяльності;
 • виконання цільових підпрограм і планів інноваційних заходів;
 • організація, відстеження і корекція інноваційних програм і проектів;
 • визначення у відповідності до виділених критеріїв ефективності автоматизованої інформаційної системи "Рейтинг" щодо забезпечення управління освітою з врахуванням динаміки процесів, що відбуваються в системі освіти на державному, регіональному та локальному рівнях.

ІІІ. Узагальнюючий (червень 2011 року -грудень 2011 року).

Передбачає:

 • аналіз та обробку здобутих даних дослідно-експериментальної роботи;
 • теоретичне узагальнення результатів дослідження;
 • співвіднесення результатів експерименту з поставленими цілями і завданнями, коригування гіпотези, моделі нової технології відповідно до прикінцевих результатів;
 • оформлення й опис ходу і результатів експерименту.

16. Прогноз можливих позитивних результатів.

Очікувані результати експерименту:

 • створення моделі моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та визначення їх рейтингу;
 • вдосконалення системи організації збору, обробки і поширення інформації про діяльність загальноосвітніх навчальних закладів;
 • зміна підходів в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами через пропозицію ефективних механізмів оцінювання їх діяльності, впровадження нових форм і методів управлінської діяльності в системі загальної середньої освіти;
 • забезпечення органів управління освітою інформацією про стан і динаміку розвитку загальної середньої освіти;
 • своєчасне виявлення проблемних питань в діяльності загальноосвітніх навчальних закладах для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
 • удосконалення системи контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів, використання результатів моніторингу під час проведення їх атестації;
 • забезпечення доступу громадськості, різних соціальних груп, громадських організацій до інформаційних ресурсів освіти на різних рівнях, що в свою чергу сприятиме формуванню системи державно-громадського управління освітою.

17. Способи корекції, компенсації негативних наслідків:

 • своєчасне прийняття управлінських рішень на основі проведеного моніторингу ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;
 • внесення доповнень та змін в нормативні акти, які регулюють експериментальну роботу;
 • вдосконалення нормативно-правової бази в галузі освіти.

18. Склад учасників експерименту:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Державна інспекція навчальних закладів;
 • Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України;
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди";
 • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка;
 • Органи управління освітою, загальноосвітні навчальні заклади Вінницької, Запорізької, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей.

19. База експерименту:

Експериментальні об'єкти - загальноосвітні навчальні заклади

Контрольні об'єкти - місцеві органи управління освітою

20. Масштаб експерименту: Експеримент розраховано на 2,5 роки.

21. Тип експерименту: Експеримент носить пошуковий характер.

22. Статус експерименту: Експеримент всеукраїнського рівня.

23. Форма подання результатів експерименту:

 • щопіврічні звіти за результатами проведеної роботи;
 • аналітичний звіт за результатами проведення експерименту;
 • програми проведення науково-практичних семінарів для працівників місцевих органів управління освітою та загальноосвітніх навчальних закладів;
 • нормативні документи, розроблені в ході експериментальної роботи;
 • публікації в наукових журналах, засобах масової інформації.

24.Науково-методичне забезпечення експерименту підтверджується

Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 07.11.2000 р. №522 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за № 946/5167, Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. за №114.

25. Фінансування всеукраїнського експерименту.

Фінансування всеукраїнського експерименту здійснюється відповідно до його кошторису (додається).

Голова Державної інспекції навчальних закладів,
науковий керівник експеримент       О.М. Бурлаков


10.12.2009

Популярні новини
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів