Про затвердження примірних вимог до супровдження дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Наказ МОН № 1094 від 11.10.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1094 від 11 жовтня 2018 року

Про затвердження примірних вимог до
супровдження дистанційного курсу для
підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Відповідно до підпункту 6 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 284 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 668), абзацу другого підпункту 3 пункту 22 Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903-р (із змінами), та ураховуючи експертний висновок Державного вищого. навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України від 09. 1 0.2018 № 01-02/576 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити примірні вимоги до супроводження дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, що додаються.

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) при здійсненні закупівель послуг з супроводження дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи користуватися примірними вимогами, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

3. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської Міської державних адміністрацій довести інформацію до відома вчителів початкової школи щодо безкоштовного доступу до дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                            Лілія Гриневич

Затверджено
наказ Міністерства освіти і науки України
від 11.10.2018 № 1094

Примірні вимоги до супроводження дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

І. Інформація про структуру дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

Характеристика курсу

Назви модулів

Вимоги до інформаційного супроводження дистанційного курсу

Частина 1

Частина 2

 

Модуль 1. Загальний огляд
Модуль 2. Організація класу
Модуль 3. Інтегроване навчання
Модуль 4. Методики викладання у 1 класі
Модуль 5. Психолого-педагогічні особливості роботи з учнями 6-ти річного віку
Модуль 6. Інклюзивна освіта

Модуль1. Компетентнісний підхід до навчання
Модуль 2. Наскрізні уміння та їх роль у навчанні учнів
Модуль 3. Конструювання навчальних програм
Модуль 4. Планування освітньої діяльності
Модуль 5. Способи інтеграції освітнього змісту
Модуль 6. Педагогіка партнерства
Модуль 7. Організація навчального діалогу в освітньому процесі
Модуль 8. Виховання лідера у НУШ
Модуль 10. Освітнє середовище класу
Модуль 11. Інклюзивне навчання
Модуль 12. Оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ

Розроблення комунікаційної стратегії, стратегії підтримки і просування курсу (на увесь період його тривалості).
Розміщення матеріалів курсу на платформі/сайті Розробка інструкцій для команди комунікаційного супроводження курсу. надання слухачам курсу персонального електронного сертифікату після успішного завершення навчання (подолання визначеного прохідного балу) із зазначенням тривалості курсу й унікального шифру (за яким можна переглянути підтвердження видачі електронного сертифікату особі, що його пред'являє).
Здійснення модифікації і адаптації навчальних матеріалів під потреби цільової аудиторії курсу (не нижчої якості і за форматом тих матеріалів, що вже є розробленими). Інформування громадськості через соціальні мережі тощо про перебіг навчання на курсі.
Створення інтерактивного онлайн-посібника за матеріалами курсу для популяризації дистанційного курсу.
Розробку промо-ролика для популяризації курсу.

Складові навчальних матеріалів курс

не менше 18 навчальних відео роздільна здатність не гірше 1920х1080; бітрейт: 320 кбіт/с, без артефактів комп'ютерної графіки у відео, тривалість не більше 10 хв.;
не менше 18 навчальних текстових додатків з методичними й дидактичними матеріалами у форматі pdf;
завдання (не менше 216 од.):
не менше 120 міжлекційних запитань; не менше 60 модульних запитань;
не менше 36 у фінальному іспиті.

не менше 18 навчальних відео роздільна здатність не гірше 1920х1080; бітрейт: 320 кбіт/с, без артефактів комп'ютерної графіки у відео, тривалість не більше 10 хв.;
не менше 60 навчальних текстових додатків з методичними й дидактичними матеріалами у форматі pdf;
завдання (не менше 336 од.):
не менше 360 міжлекційних запитань; не менше 180 модульних запитань;
не менше 36 у фінальному іспиті.

ІІ. Примірні технічні вимоги до супроводження дистанційного курсу для підвищення кваліфікації вчителів

Характеристика курсу

Вимоги до 1 частини

Вимоги до 2 частини

Загальні вимоги

Служба підтримки

Організація роботи call-центру підтримки користувачів курсу (учасники курсу можуть зв'язатися з організаторами навчання їх технічною підтримкою платформи/сайту через електронну пошту, контактні номери телефонів або форум, чат та FAQ).

Організація роботи call-центру підтримки користувачів курсу (учасники курсу можуть зв'язатися з організаторами навчання їх технічною підтримкою платформи/сайту через електронну пошту, контактні номери телефонів або форум, чат та FAQ).

Забезпечення стабільної цілодобової роботи сайту/платформи, де розміщувати меться курс. Організація роботи call-центру підтримки користувачів курсу (учасники курсу можуть зв'язатися з організаторами навчання й технічною підтримкою платформи/сайту через електронну пошту, контактні номери телефонів або форум, чат та FAQ). Налагодження алгоритму швидкої співпраці між організаторами навчання та представниками ІМЗО для оперативного реагування на проблеми, які можуть виникнути під час проведення «хвилі» курсу. Забезпечення можливості зворотного зв'язку користувачам курсу як через сall-центр так і через форум. Розроблення деталізованих інструкцій для користувачів курсу з користування платформою/сайтом.
Забезпечення цілодобового доступу до курсу через платформу/сайт для навчання й виконання завдань.

Технічні вимоги до платформи/сайту де здійснюватиметься супроводження курсу

·         наявність функціоналу для розміщення і редагування всіх складових курсу

·         адаптивність до розмірів екрану комп'ютера, планшета, смартфона.

·         наявність функції аутентифікації користувачів. Програмний продукт повинен мати такі функціональні характеристики: можливість імпорту бази даних завдань у форматі XML; автоматичний розрахунок підсумкових оцінок за результатами тестування; доступ до модулів системи за допомогою web-інтерфейсів; архівація дій користувачів усіх рівнів доступу; розміщення інформації про результати проходження курсу на сторінці сайту;
можливість одночасної роботи із системою не менше 30 користувачів (для групового заняття).
Надійне (стійке) функціонування програмного комплексу має бути забезпечене шляхом:
контролю коректності та повноти вхідних даних;
всі дані, що вводяться користувачем, перевіряються на формальну коректність;
у разі виникнення програмного збою система повинна відновлювати роботу з останнього зафіксованого стабільного стану; надання можливості періодичного створення резервних копій інформаційної бази (періодичність встановлюється адміністратором системи).
·         Підтримка кількох версії інтернет-браузерів та їх актуальних версій.
·         Наявність вбудованого програвача для відтворення цифрового аудіо чи відео з можливістю регулювати швидкість відтворення.
·         Надання інформації про успішність проходження курсу користувачами за:

 • окремими завданнями;
 • лекціями;
 • модулями;
 • підсумковим іспитом.

·         Можливість розміщувати рандомізовані тестові завдання різних типів (вибір однієї, декількох правильних відповідей тощо), їх автоматично перевіряти та обробляти, з подальшим автоматичним генеруванням електронного сертифікату в разі успішного завершення навчання користувачам курс (подолання визначеного прохідного балу) із зазначенням тривалості курсу й унікального шифру (за яким можна переглянути підтвердження видачі електронного сертифікату особи, що його пред'являє).
·         Наявність засобів для цілодобового зворотного зв'язку (від експертів розробників і організаторів курсу, служби технічної підтримки).

·         наявність функціоналу для розміщення і редагування всіх складових курсу

·         адаптивність до розмірів екрану комп'ютера, планшета, смартфона.

·         наявність функції аутентифікації користувачів. Програмний продукт повинен мати такі функціональні характеристики: можливість імпорту бази даних завдань у форматі XML; автоматичний розрахунок підсумкових оцінок за результатами тестування; доступ до модулів системи за допомогою web-інтерфейсів; архівація дій користувачів усіх рівнів доступу; розміщення інформації про результати проходження курсу на сторінці сайту;
можливість одночасної роботи із системою не менше 30 користувачів (для групового заняття).
Надійне (стійке) функціонування програмного комплексу має бути забезпечене шляхом:
контролю коректності та повноти вхідних даних;
всі дані, що вводяться користувачем, перевіряються на формальну коректність;
у разі виникнення програмного збою система повинна відновлювати роботу з останнього зафіксованого стабільного стану; надання можливості періодичного створення резервних копій інформаційної бази (періодичність встановлюється адміністратором системи).
·         Підтримка кількох версії інтернет-браузерів та їх актуальних версій.
·         Наявність вбудованого програвача для відтворення цифрового аудіо чи відео з можливістю регулювати швидкість відтворення.
·         Надання інформації про успішність проходження курсу користувачами за:

 • окремими завданнями;
 • лекціями;
 • модулями;
 • підсумковим іспитом.

·         Можливість розміщувати рандомізовані тестові завдання різних типів (вибір однієї, декількох правильних відповідей тощо), їх автоматично перевіряти та обробляти, з подальшим автоматичним генеруванням електронного сертифікату в разі успішного завершення навчання користувачам курс (подолання визначеного прохідного балу) із зазначенням тривалості курсу й унікального шифру (за яким можна переглянути підтвердження видачі електронного сертифікату особи, що його пред'являє).
·         Наявність засобів для цілодобового зворотного зв'язку (від експертів розробників і організаторів курсу, служби технічної підтримки).

Технічні аспекти супроводження

Для серверної підтримки дистанційного курсу можуть використовуватися не гірше за характеристиками віртуальні instance AWS EC2 типу m3/large -2 CPU, 64-bit processor, 30Gb RAM, 160Gb storage.
До складу програмного комплексу повинні входити програмні модулі:

 • адміністрування; тестування;
 • інформаційний модуль;
 • статистично-аналітичний модуль;
 • приватний кабінет для перегляду на сайті.

Для серверної підтримки дистанційного курсу можуть використовуватися не гірше за характеристиками віртуальні instance AWS EC2 типу m3/large -2 CPU, 64-bit processor, 30Gb RAM, 160Gb storage.
До складу програмного комплексу повинні входити програмні модулі:

 • адміністрування; тестування;
 • інформаційний модуль;
 • статистично-аналітичний модуль;
 • приватний кабінет для перегляду на сайті.

Вимоги до досвіду та кваліфікації виконавця супроводження курсу

 • Наявний досвід роботи у сфері електронного навчання.
 • Наявні приклади впроваджень систем дистанційного навчання та супроводження онлайн-курсів, із активною залученість у користувачів (показники середньої кількості й тривалості переглядів відео тощо).
 • Спроможність, у тому числі кадровий потенціал, необхідний для виконання проекту у зазначені терміни та з дотриманням високої якості продукту.
 • Наявність власної технічної підтримки.
 • Наявний досвід роботи у сфері електронного навчання.
 • Наявні приклади впроваджень систем дистанційного навчання та супроводження онлайн-курсів, із активною залученість у користувачів (показники середньої кількості й тривалості переглядів відео тощо).
 • Спроможність, у тому числі кадровий потенціал, необхідний для виконання проекту у зазначені терміни та з дотриманням високої якості продукту.
 • Наявність власної технічної підтримки.

 


Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти                             Ю. Г. Кононенко

Освіта.ua
11.10.2018

Популярні новини
Уряд встановив дату початку навчального року Новий навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня і завершиться 30 червня
Учителів і учнів зруйнованих шкіл переведуть до інших Усі вчителі та учні шкіл, які зазнали пошкоджень, будуть переведені до сусідніх шкіл
Вимоги оплати документів про освіту є незаконними, – МОН Свідоцтва про базову та повну середню освіту й додатки до них видаються безоплатно
У МОН не бачать загроз масового скорочення вчителів Майже 700 тисяч учнів перебуває за кордоном, 70 тисяч змінили місце перебування
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів