Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 836 від 09.09.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 836 від 09 вересня 2009 року

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу рукописів підручників
для учнів 10 класу загальноосвітніх
навчальних закладів

На виконання Указу Президента України від 20.03.2008 № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" (із змінами), від 28.08.2003 № 1378 "Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками", від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" та з метою забезпечення учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів якісними підручниками та іншою навчальною літературою наказую:

1. Оголосити Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) з 10.09.2009 по 10.11.2009 відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.07.2009 № 710 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україні 25.08.2009 за № 798/16814.

2. Затвердити перелік навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Конкурс для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (додаток 1) та мовами національних меншин (додаток 2).

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій організувати навчання незалежних експертів щодо виконання експертизи рукописів підручників, що подаються на Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів на базі навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.):

4.1. До 15.09.2009 сформувати пропозиції щодо персонального складу Апеляційної комісії.

4.2. До 10.10.2009 розробити оцінні листи, методичні рекомендації до складання експертних висновків та встановлення рейтингу рукописів і визначення місць кожного рукопису з відповідних навчальних предметів за рівнями їх змісту.

4.3. До 15.10.2009 розробити та затвердити в установленому порядку методику визначення переможців Конкурсу на підставі висновків, виконаних незалежними експертами, Національною академією наук України і Академією педагогічних наук України.

4.4. До 20.10.2009 провести процедуру відбору незалежних експертів зі списку незалежних експертів з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту навчання і підготувати проект наказу Міністерства освіти і науки України щодо затвердження персонального складу незалежних експертів.

4.5. З 10.09.2009 по 11.11.2009 забезпечити прийом і реєстрацію конкурсних матеріалів:

 • рукопис підручника в 7 примірниках;
 • візуальні матеріали (ескізи, фото, репродукції, схеми, графіки тощо) у 7 примірниках;
 • фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі у 7 примірниках обсягом, як правило, 32 сторінки;
 • закритий відправником конверт без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень, у якому містяться дані про учасника Конкурсу (прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи, посада, науковий ступінь (учене звання), місце проживання, номери контактних телефонів), а також копія документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору учасника (якщо участь у Конкурсі бере видавництво).

На титульній сторінці рукопису зазначається назва навчального предмета, рівень його змісту (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Для рукописів підручників з іноземних мов зазначається рік вивчення мови.

Назва рукопису підручника виконується державною мовою та має відповідати назві навчального предмета та рівня його змісту, з якого проводиться Конкурс.

Зазначені написи виконуються комп'ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів - назва навчального предмета, 14 пунктів - рівень вивчення та рік навчання, через 2 інтервали, верхнє поле 10 см.

Рукописи підручників, поданих на Конкурс, мають бути виконані комп'ютерним набором, кегль 10,5 пункту - основний текст, 9,5 пункту - додатковий текст, через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Матеріали у вигляді версток та оригінал-макетів (крім фрагмент оригінал-макета підручника) не розглядатимуться.

Рукописи підручників мають бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин - мовою відповідної національної меншини, з іноземних мов - відповідною іноземною мовою).

Фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом, як правило, 32 сторінки має бути виконаний з дотриманням Гігієнічних вимог до друкованої продукції для дітей (ДСанПіН 5.5.6-138-2007) та Галузевого стандарту «Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги» (СОУ 22.2-02477019:2007).

Вищезазначений комплект матеріалів надсилається до Інституту кур'єрською поштою в пакетах (кожний примірник рукопису підручника разом з візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі містяться в окремому пакеті) без зазначення зворотної адреси.

Конкурсні матеріали учасники конкурсу надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, загальний відділ. Телефон для довідок: 8 (044) 425-01-12.

4.6. 11.11.2009 провести шифрування конкурсних матеріалів.

4.7. До 15.11.2009 розіслати:

 • незалежним експертам по одному примірнику комплекту матеріалів з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту навчання, оцінні листи, методичні рекомендації до складання експертних висновків, встановлення рейтингу рукописів та визначення місць кожного рукопису;
 • Національній академії наук України (для наукової експертизи) та Академії педагогічних наук України (для психолого-педагогічної експертизи) по одному примірнику комплекту матеріалів з кожного навчального предмета та кожного рівня його змісту навчання.

Експертні висновки, оцінні листи з рейтинговими таблицями, комплектом матеріалів та іншими супровідними матеріалами мають бути надіслані до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 10.12.2009.

4.8. Організувати роботу Предметних комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

4.9. Передати експертні висновки, оцінні листи з рейтинговими таблицями, комплектами матеріалів та іншими супровідними матеріалами головам предметних комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України для прийняття рішення.

4.10. Провести процедуру дешифрування конкурсних матеріалів за участю учасників Конкурсу, експертів, представників педагогічної громадськості, видавництв із запрошенням засобів масової інформації після завершення роботи комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

4.11. Організувати видачу матеріалів експертиз (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів) учасникам Конкурсу на їх вимогу, на подані ними рукописи з дня, наступного за днем оголошення рішення Предметної комісії.

4.12. Підготувати спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України матеріали про результати проведення Конкурсу для розгляду колегією Міністерства освіти і науки України та затвердження переліку підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть друкуватися за кошти Державного бюджету.

5. Головам відповідних предметних комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України:

5.1. Розглянути всі комплекти конкурсних матеріалів з відповідних навчальних предметів за рівнями змісту, перевірити правильність оформлення експертних висновків та оцінних листів, відповідність зведеного обліку балів та рейтингів оцінним листам і експертним висновкам упродовж п'яти календарних днів після одержання конкурсних матеріалів від Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

5.2. Визначити переможців з кожного навчального предмета за рівнем змісту (в сумі не більше трьох з кожного навчального предмета за всіма рівнями змісту) за спеціально розробленою методикою на підставі висновків, зроблених незалежними експертами, НАН України і АПН України.

5.3. Передати всі конкурсні матеріали разом з експертними висновками (незалежної, наукової та психолого-педагогічної експертиз), оцінними листами з рейтинговими таблицями та протоколом у день засідання комісій до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

6. Наказ опублікувати в газеті „Освіта України" та розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток №1
до наказу МОН України
09.09.2009 № 836

Перелік навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

 • Українська мова (рівень стандарту).
 • Українська мова (академічний рівень).
 • Українська мова (профільний рівень).
 • Українська література (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Українська література (профільний рівень).
 • Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту).
 • Англійська мова (9-й рік навчання, академічний рівень).
 • Англійська мова (9-й рік навчання, профільний рівень).
 • Німецька мова (9-й рік навчання, рівень стандарту).
 • Німецька мова (9-й рік навчання, академічний рівень).
 • Німецька мова (9-й рік навчання, профільний рівень).
 • Французька мова (9-й рік навчання, рівень стандарту).
 • Французька мова (9-й рік навчання, академічний рівень).
 • Французька мова (9-й рік навчання, профільний рівень).
 • Іспанська мова (9-й рік навчання).
 • Англійська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень).
 • Англійська мова (6-й рік навчання, профільний рівень).
 • Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень).
 • Німецька мова (6-й рік навчання, профільний рівень).
 • Французька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту, академічний рівень).
 • Французька мова (6-й рік навчання, профільний рівень).
 • Іспанська мова (6-й рік навчання).
 • Зарубіжна література (рівень стандарту).
 • Зарубіжна література (академічний рівень, профільний рівень).
 • Історія України (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Історія України (профільний рівень).
 • Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Всесвітня історія (профільний рівень).
 • Правознавство (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Правознавство (профільний рівень).
 • Економіка (профільний рівень).
 • Філософія (профільний рівень).
 • Художня культура (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Художня культура (профільний рівень).
 • Математика (рівень стандарту).
 • Алгебра (академічний рівень).
 • Алгебра (профільний рівень).
 • Геометрія (академічний рівень).
 • Геометрія (профільний рівень).
 • Біологія (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Біологія (профільний рівень).
 • Географія (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Географія (профільний рівень).
 • Фізика (рівень стандарту).
 • Фізика (академічний рівень).
 • Фізика (профільний рівень).
 • Хімія (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Хімія (профільний рівень).
 • Екологія (профільний рівень).
 • Технології (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Технології. Основи дизайну (профільний рівень).
 • Технології. Деревообробка (профільний рівень).
 • Інформатика (рівень стандарту, академічний рівень).
 • Інформатика (профільний рівень).
 • Захист Вітчизни (рівень стандарту, для хлопців).
 • Захист Вітчизни (рівень стандарту, для дівчат).
 • Російська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту).
 • Російська мова (6-й рік навчання, рівень стандарту).

Додаток №2
до наказу МОН України
09.09.2009 № 836

Перелік навчальних предметів та рівні їх змісту, з яких проводиться Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин

1. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою.

2. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською та молдовською мовами.

3. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою.

4. Кримськотатарська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою.

5. Молдовська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою.

6. Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою.

7. Російська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою.

8. Румунська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою.

9. Угорська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою.

10. Література (інтегрований курс, кримськотатарська та зарубіжна).

11. Література (інтегрований курс, молдовська та зарубіжна).

12. Література (інтегрований курс, польська та зарубіжна).

13. Література (інтегрований курс, російська та зарубіжна).

14. Література (інтегрований курс, румунська та зарубіжна).

15. Література (інтегрований курс, угорська та зарубіжна).


09.09.2009

Популярні новини
Вибір підручників для 5 класу НУШ триватиме до 29 травня З 24 до 29 травня школи мають здійснити вибір та передати його результати в електронній формі
Свідоцтва випускників школи зберігатимуть рік після війни Невидані документи випускників про освіту школи зберігатимуть 1 рік після завершення воєнного стану
Документи випускників зможуть отримати довірені особи Довіреність має бути посвідченою нотаріально або керівником установи чи органу місцевого самоврядування
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів