Про впровадження нової навчальної програми з фізичної культури

Лист МОН № 1/9-546 від 17.08.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

№ 1/9-546 від 17 серпня 2009 року

Про впровадження нової
навчальної програми з фізичної культури

Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
інститутам післядипломної
педагогічної освіти

На виконання рішення спільної колегії Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року розроблено нову навчальну програму з фізичної культури для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.Ю.Круцевич та інші), якій надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" (лист від 01.07.09р. №1/11-4630).

З 2009/2010 навчального року зазначена навчальна програма упроваджується у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Вона спрямована на реалізацію принципу варіативності в навчальному процесі. Уперше, враховуючи досвід провідних Європейських країн у галузі фізичного виховання, не декларативно, а реально передбачається планування змісту навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів та їх інтересів.

Навчальна програма, варіативні модулі до неї та орієнтовні календарні плани надруковані у методичному посібнику "Фізична культура в школі" видавництва "Літера ЛТД", у журналі "Фізичне виховання в школі" № 4/2009, газеті "Здоров'я та фізична культура" №26/2009 та розміщені на сайті міністерства (mon.gov.ua). Надалі нові варіативні модулі будуть друкуватися видавництвом "Літера ЛТД" та розміщуватись у фахових виданнях.

Діюча дотепер навчальна програма для 12-річної школи "Фізична культура" для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи (авт. С.І.Операйло та інші, "Перун", 2005р.) втратила свою чинність.

Навчальна програма містить інваріантну та варіативну частини. Інваріантну частину програми складають теоретико-методична та загально фізична підготовка. Варіативні модулі представлені різними видами спорту чи фізкультурної діяльності.

З переліку модулів навчальний заклад самостійно формує змістове наповнення предмета "Фізична культура". Перед початком навчального року шкільним методичним об'єднанням затверджується план-графік розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у кожному класі, що фіксується у протоколі. У плані-графіку зазначаються варіативні модулі, які опановуватимуть учні, рік їх вивчення та кількість відведених на вивчення годин. Набір модулів та порядок їх вивчення у класах може відрізнятися. Відлік року вивчення варіативного модуля за цією програмою розпочинається з 5-го класу. Такий порядок прийнято з метою уникнення непорозуміння у випадку, коли лише певні види спорту були представлені у навчальній програмі початкової школи. Запропонований порядок не порушує принципу наступності у вивченні програмового матеріалу. Отже п'ятикласники будуть опановувати будь-який модуль за програмою першого року вивчення.

Протягом року учні 5-6 класів мають опанувати 4-6 варіативних модулів, 7-8 класів - 3-5, 9 класу - 3-4 модулі. Конкретна кількість варіативних модулів залежить від річної кількості годин, що відводиться на опанування фізичної культури, матеріально-технічної бази закладів, спортивних традицій тощо.

На вивчення всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Так, у 5-му класі навчальним планом передбачено 87 годин фізичної культури на рік. За умови вивчення 5 модулів на один модуль відводиться близько 17 навчальних годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Програми варіативних модулів розроблено на п'ять років. Вони містять пояснювальну записку, зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, необхідного для освоєння модуля.

Натепер розроблені та отримали гриф (лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.09р. № 1/11-6353) такі програми варіативних модулів: баскетбол, волейбол, гандбол, гімнастика, легка атлетика, настільний теніс, туризм, футбол. Підготовлено до розгляду науково-методичної комісії з фізичної культури проекти програм з плавання, аеробіки, бадмінтону. Останні 3 варіативні модулі можуть також бути внесені до плану графіку розподілу варіативних модулів на цей навчальний рік. Навчання за ними можна планувати з 01.11.09р.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов'язковим письмовим опитуванням перед початком (у наступні роки наприкінці попереднього) навчального року. Результати опитування додаються до протоколу засідання шкільного методичного об'єднання.

Оскільки упровадження нової навчальної програми у цьому навчальному році відбувається одночасно у 5-9 класах, то звертаємо увагу на те, що:

  • учні 5-х класів навчання за всіма модулями розпочинають з 1-го року вивчення;
  • учні 6-х класів: гімнастику, футбол, легку атлетику, туризм, спортивні ігри, що вивчалися у 5-му класі, плавання - з 2-го року вивчення; інші варіативні модулі - з 1-го року вивчення;
  • учні 7-х класів: гімнастику, футбол, легку атлетику, туризм, спортивні ігри, що вивчалися у 5-6 класах, плавання - з 3-го року вивчення; інші варіативні модулі - з 1-го року вивчення;
  • учні 8-х класів: гімнастику, футбол, легку атлетику, туризм, спортивні ігри, що вивчалися у 5-7 класах, плавання - з 4-го року вивчення; інші варіативні модулі - з 1-го року вивчення;
  • учні 9-х класів: гімнастику, футбол, легку атлетику, туризм, спортивні ігри, що вивчалися у 5-8 класах, плавання - з 5-го року вивчення; інші варіативні модулі - з 1-го року вивчення;

Надалі варіативні модулі протягом навчання у наступних класах можуть змінюватися.

За потреби, у 6-9 класах у межах одного варіативного модуля можна освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення. У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5-го класу, учитель повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

Заступник Міністра       П.Полянський

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи).

Варіативні модулі до навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (5-9 класи).


17.08.2009

Популярні новини
Школи проведуть національний урок з безпеки дорожнього руху В українських школах відбудеться проведення єдиного уроку з безпеки дорожнього руху
Учитель наділений свободою творчості, – Служба якості освіти Освітнє законодавство надає педагогічним працівникам право на академічну свободу
Місцеву владу просять не скорочувати вчительські надбавки Профспілка та Міністерство освіти сподіваються на забезпечення трудових прав учителів
У школах проведуть «Уроки звитяги» МОН рекомендує школам провести на початку травня «Урок звитяги» для учнів 5-11 класів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів