Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для 5 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН №650 від 13.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№650 від 13 липня 2009 року

Про підсумки апробації та моніторингових
досліджень підручників для 5 та 6 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Згідно з рішенням колегії від 30 квітня 2009 року (протокол №5/9-19) «Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для 5 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказую:

1. Надати гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України" підручникам для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Українська мова (авт. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.), видавництво „Освіта України";

2. Українська мова (авт. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.), видавництво „Грамота";

3. Рідна мова (авт Заболотний О.В., Заболотний В.В.) видавництво „Навчальна книга";

4. Українська література (авт. Мовчан Р.В.) видавництво „Генеза";

5. Українська література (авт. Шабельникова Л.П., Дончик В.Г.) видавництво „Грамота";

6. Українська література (авт. Цимбалюк В.І., Потіха В.В.) видавництво „Навчальна книга";

7. Зарубіжна література (авт. Волощук Є.В.) видавництво „ Генеза";

8. Зарубіжна література (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В., Наливайко Д.С.) видавництво „ Грамота";

9. Зарубіжна література (авт. Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М.) видавництво „Освіта";

10. Зарубіжна література (авт. Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В.) видавництво „Навчальна книга";

11. Англійська мова (авт. Карп'юк О.Д.) видавництво „Астон";

12. Англійська мова (авт. Несвіт А.М.) видавництво „Генеза";

13. Німецька мова (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

14. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.) видавництво „Ранок";

15. Французька мова (авт. Чумак Н.П., Голуб Т.В.) видавництво „Перун";

16. Іспанська мова (авт. Редько В.Г.) видавництво „Генеза";

17. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.О.) видавництво „Знання України";

18. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) (авт. Пашківська Н.А., Ґудзик І.П., Корсаков В.О.) видавництво „Освіта";

            19. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) (авт. Ґудзик І.П., Корсаков В.О., Бикова К.І.) видавництво „Освіта";

20. Вступ до історії України (авт. Власов В.С., Данилевська О.М.) видавництво „Генеза";

21. Вступ до історії України (авт. Мисан В.О.) видавництво „Генеза";

22. Етика (авт. Данилевська О.М., Пометун О.І.) видавництво „Генеза";

23. Музичне мистецтво (авт. Волошина О.В., Мільченко О.В.) видавництво „Перун";

24. Музичне мистецтво (авт. Лобова О.В.) видавництво „Школяр";

25. Образотворче мистецтво (авт. Рубля Т.Є., Федун С.І.) видавництво „Перун";

26. Образотворче мистецтво (авт. Бєлкіна О.В., Поліщук А.А., Фесенко Л.В.) видавництво „Промінь";

27. Математика (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництво „Гімназія";

28. Математика (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництво „Зодіак-ЕКО";

29. Природознавство (авт. Базанова Г.І., Новак К.К. та інші) видавництво „Світ дитинства";

30. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Терещук Б.М., Туташинський В.І.) видавництво „Арка";

31. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці (авт. Денисенко Л.І. та ін.) видавництво „Педагогічна думка";

32. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Мадзігон В.М. та ін.) видавництво „Педагогічна думка";

33. Трудове навчання. Обслуговуючі технічні види праці (авт. Климук Л.В. та ін.) видавництво „Арка";

34. Основи здоров'я (авт. Бойченко Т.Є. та ін.) видавництво „Навчальна книга";

35. Основи здоров'я (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Репік І.А.) видавництво „Алатон";

36. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) (авт. Бондаренко Н.В., Ярмолюк Я.В.) видавництво „Освіта";

37. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) видавництво „Освіта";

38. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Розумик Т.М., Лавер К.М., Пензова О.М. та ін.) видавництво „Світ";

39. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Скаб М.С., Скаб М.В.) видавництво „Світ";

40. Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами національних меншин) (авт. Івасюк О., Гуйванюк Н., Бузинська В.) видавництво „Світ";

41. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Снітко О.С.) видавництво „Зодіак-ЕКО";

42. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Михайлівська Г.О., Пашківська Н.А., Корсаков В.О., Барабашова О.В.) видавництво „Освіта";

43. Інтегрований курс „Література" (російська і зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Ісаєва О.О., Сафарян С.І.) видавництво „Навчальна книга";

44. Інтегрований курс „Література" (російська і зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Волощук Є.В.) видавництво „Генеза";

45. Румунська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Маноїл Є.М., Михай Д.М., Єнакюк І.С., Шапке М.Д.) видавництво „Технодрук";

46. Література. Інтегрований курс: румунська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Маноїл Є.М., Пушкарьова Л.С., Дирда Р.М.) видавництво „Технодрук";

47. Молдовська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання) (авт. Кьося В.В., Фетєску Л.І.) видавництво „Астропринт";

48. Література. Інтегрований курс: молдовська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання) (авт. Кьося В.В., Фетєску Л.І.) видавництво „Астропринт";

49. Угорська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Ковтюк І.Я.) видавництво „Букрек";

50. Література. Інтегрований курс: Угорська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Гортвай Є.Ф.) видавництво „Світ";

51. Польська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання) (авт. Іванова М.С.) видавництво „Світ";

52. Література. Інтегрований курс: польська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання) (авт. Лебідь Р.К., Біленька-Свистович О.В.) видавництво „Світ";

53. Література (кримськотатарська та зарубіжна) (авт. Веліулаєва А., Акімова С.) видавництво „Кримнавчдержпедвидав".

2. Надати гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України" підручникам для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Рідна мова (авт. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.) видавництво „Педагогічна преса";

2. Рідна мова (авт. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.) видавництво „Грамота";

3. Українська література (авт. Мовчан Р.В.) видавництво „Генеза";

4. Українська література (авт. Шабельникова Л.П., Авраменко О.М.) видавництво „Грамота";

5. Українська література (авт. Дудіна Т.К., Панченков А.О.) видавництво „А.С.К.";

6. Зарубіжна література (авт. Клименко Ж.В.) видавництво „Навчальна книга";

7. Зарубіжна література (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.) видавництво „Грамота";

8. Зарубіжна література (авт. Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Чепурко О.М.) видавництво „Освіта";

9. Англійська мова (5-й рік навчання) (авт. Карп'юк О.Д.) видавництво „Астон";

10. Англійська мова (5-й рік навчання) (авт. Несвіт А.М.) видавництво „Генеза";

11. Іспанська мова (авт. Редько В.Г.) видавництво „Генеза";

12. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Пашківська Н.А., Ґудзик І.П., Корсаков В.О.) видавництво „Освіта";

13. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.О.) видавництво „Знання України";

14. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Ґудзик І.П., Корсаков В.О.) видавництво „Освіта";

15. Музичне мистецтво (авт. Волошина О.В., Левченко А.Б., Мільченко О.В.) видавництво „Перун";

16. Інтегрований курс „Мистецтво" (авт. Масол Л.М., Руденко О.В., Гайдамака О.В., Комаровська О.А.) видавництво „Генеза";

17. Образотворче мистецтво (авт. Рубля Т.Є., Федун С.І.) видавництво „Перун";

18. Образотворче мистецтво (авт. Бєлкіна Е.В., Марчук Ж.С.) видавництво „Навчальна книга";

19. Математика (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництво „Гімназія";

20. Математика (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництво „Генеза";

21. Математика (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М.) видавництво „Підручники і посібники";

22. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Сидоренко В.К., Терещук Б.М., Туташинський В.І.) видавництво „Арка";

23. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці (авт. Денисенко Л.І. та ін.) видавництво „Педагогічна думка";

24. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Кондратюк Г.А.) видавництво „Педагогічна думка";

25. Географія (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Є.) видавництво „Генеза";

26. Географія (авт. Бойко В.М.) видавництво „Педагогічна преса";

27. Географія (авт. Скуратович О.Я.) видавництво „Педагогічна преса";

28. Фізична культура (авт. Арефьєв В.Г. та ін.) видавництво „Просвіта";

29. Основи здоров'я (авт. Василенко С.В., Гущина Н.І., Манюк О.І.) видавництво „Навчальна книга";

30. Основи здоров'я (авт. Бойченко Т.Є., Дивак В.В., Коваль Н.С.) видавництво „Генеза";

31. Основи здоров'я (авт. Поліщук Н.М.) видавництво „Генеза";

32. Основи здоров'я (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.) видавництво „Алатон";

33. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Михайловська Г.О., Пашківська Н.А., Корсаков В.О., Барабашова О.В.) видавництво „Освіта";

34. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Стативка В.І.) видавництво „Педагогічна преса";

35. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Малихіна О.В.) видавництво „Генеза";

36. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) видавництво „Освіта";

37. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В.) видавництво „Освіта";

38. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Попова Л.О.) видавництво „Знання України";

39. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Сімакова Л.А. та ін.) видавництво „Вежа";

40. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Ісаєва О.А., Сафарян С.І.) видавництво „Навчальна книга";

41. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Волощук Є.В.) видавництво „Генеза";

42. Література (польська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою) (авт. Лебедь Р.К.) видавництво „Світ";

43. Література (молдовська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою) (авт. Кьося В.В., Фетеску Л.І.) видавництво „Астропринт";

44. Література (кримськотатарська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою) (авт. Веліулаєва А., Муртазаєва Г., Алієва А.) видавництво „Кримнавчдержпедвидав";

45. Література (угорська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою) (авт. Ковтюк В.О.) видавництво „Букрек";

46. Література (румунська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою) (авт. Колесникова Д.О., Жар Л.С.) видавництво „Світ";

47. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Криган С.Г., Івашина Є.) видавництво „Букрек";

48. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Гаврилюк С.Г., Івашина Є.) видавництво „Букрек";

49. Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин) (авт Тодорюк С., Гуйванюк Н., Бузинська В.) видавництво „Світ";

50. Румунська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою) (авт. Криган С.Г.) видавництво „Букрек";

51. Молдовська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою) (авт. Кьося В.В., Фетеску Л.І.) видавництво „Астропринт";

52. Угорська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою) (авт. Ковтюк І.Я.) видавництво „Букрек";

53. Польська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою) (авт. Іванова М.С.) видавництво „Світ";

54. Кримськотатарська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою) (авт. Мємєтов А.М., Алієва Л.А., Мємєтов І.А.) видавництво „Кримнавдержпедвидав".

3. Підтвердити гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Англійська мова (авт. Кучма М.О., Морська Л.І., Плахотник В.М.) видавництво „Перун";

2. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Сірик Т.Л.) видавництво „СТЛ-Книга";

3. Фізична культура (авт. Єрмолова В.М. та ін.) видавництво „Просвіта";

4. Фізична культура (рос. мовою) (авт. Єрмолова В.М. та ін.) видавництво „Просвіта".

4. Підтвердити гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Фізична культура (авт. Єрмолова В.М. та ін.) ВД „Слово";

2. Основи здоров'я (авт. Тагліна О.В., Наглов О.В.) ВД „Ранок".

5. Направити на доопрацювання підручники для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Рідна мова (авт. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І., Омельчук С.А.) видавництво „Освіта";

2. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Горбач Л.В.) видавництво „Генеза";

3. Наша англійська (авт. Биркун Л.В.) видавництво „Освіта";

4. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

5. Математика (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М.) видавництво „Підручники і посібники";

6. Природознавство (авт. Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.) видавництво „Генеза";

7. Природознавство (авт. Сак Т.В., Гірний О.І., Зінкевич М.В.) видавництво „Навчальна книга";

8. Природознавство. Довкілля (авт. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Булава Л.М.) видавництво „Довкілля-К".

6. Направити на доопрацювання підручники для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Рідна мова (авт. Пентилюк М., Гайдаєнко І., Ляшкевич А., Омельчук С.) видавництво „Освіта";

2. Англійська мова (5-й рік навчання) (авт. Биркун Л.В.) видавництво „Освіта";

3. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Сірик Т.Л.) видавництво „СТЛ-Книга";

4. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Кучма М.О., Морська Л.І.) видавництво „Перун";

5. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Козловська Т.П.) видавництво „Знання України";

6. Німецька мова (авт. Орап В.І., Кириленко Р.О.) видавництво „Генеза";

7. Добрий день! Німецька мова (5-й рік навчання) (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

8. Німецька мова (авт. Гергель А.Ф., Радченко Т.В.) видавництво „Перун";

9. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.) видавництво „Ранок";

10. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Сидоренко Н.Н., Палій О.А.) видавництво „Знання України";

11. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

12. Французька мова (5-й рік навчання) (авт. Чумак Н.П.) видавництво „Перун";

13. Французька мова (друга іноземна мова) (авт. Клименко Ю.М.) видавництво „Генеза";

14. Історія стародавнього світу (авт. Голованов С. О., Костирко С.В.) видавництво „Грамота";

15. Історія стародавнього світу (авт. Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І.) видавництво „Педагогічна преса";

16. Історія стародавнього світу (авт. Д'ячков С.В., Мартем'янов О.П.) видавництво „Ранок";

17. Етика (авт. Данилевська О.М., Пометун О.І.) видавництво „Генеза";

18. Етика (авт. Хоружа Л.Л., Мовчун А.І.) видавництво „Навчальна книга";

19. Музичне мистецтво (авт. Лобова О.В.) видавництво „Школяр";

20. Образотворче мистецтво (авт. Желєзняк С., Ламонова О.) видавництво „ЛДЛ";

21. Природознавство (авт. Ярошенко О.Т., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.) видавництво „Генеза";

22. Природознавство (авт. Запорожець Н.В., Малікова С.О.) видавництво „Ранок";

23. Природознавство (авт. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М.) видавництво „Довкілля-К".

7. Зняти з апробації підручники для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Німецька мова (авт. Орап В.І., Кириленко Р.О.) видавництво „Навчальна книга";

2. Французька мова (друга іноземна мова) (авт. Гергель А.Ф., Лемешко Ю.В., Алауі Н.М..) видавництво „Генеза";

3. Французька мова (друга іноземна мова) (авт. Голуб Т.В., Чумак Н.П.) видавництво „Перун";

4. Етика (друга іноземна мова) (авт. Фесенко В.І. та ін..) видавництво „Навчальна книга";

5. Інтегрований курс „Література" (російська і зарубіжна) (авт. Сімакова Л.А.) видавництво „Вежа";

6. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Пахарева К.М., Пахарева Т.А., Резніченко Н.А.) видавництво „Освіта".

8. Зняти з апробації підручники для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Французька мова (5-й рік навчання) (авт. Клименко Ю.М.) видавництво „Генеза";

2. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Пахарєва К.М., Пахарєва Т.А., Резніченко Н.В.) видавництво „Освіта".

9. Наказ розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України та газеті «Освіта України».

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр         І.О. Вакарчук


13.07.2009

Популярні новини
Київ готується до переходу у «червону» зону Київ потрапить у «червону» зону карантину через стрімке погіршення епідемічної ситуації
Столична профспілка стала на захист невакцинованих освітян Профспілка закликала МОЗ скасувати рішення про обов'язкову вакцинацію освітян
Наказ про обов'язкову вакцинацію освітян оскаржили в суді Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію освітян
МОН рекомендує школам розпочати канікули У відомстві просять педради шкіл відповідально поставитися до рекомендацій
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів