Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для 5 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН №650 від 13.07.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№650 від 13 липня 2009 року

Про підсумки апробації та моніторингових
досліджень підручників для 5 та 6 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Згідно з рішенням колегії від 30 квітня 2009 року (протокол №5/9-19) «Про підсумки апробації та моніторингових досліджень підручників для 5 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказую:

1. Надати гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України" підручникам для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Українська мова (авт. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.), видавництво „Освіта України";

2. Українська мова (авт. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.), видавництво „Грамота";

3. Рідна мова (авт Заболотний О.В., Заболотний В.В.) видавництво „Навчальна книга";

4. Українська література (авт. Мовчан Р.В.) видавництво „Генеза";

5. Українська література (авт. Шабельникова Л.П., Дончик В.Г.) видавництво „Грамота";

6. Українська література (авт. Цимбалюк В.І., Потіха В.В.) видавництво „Навчальна книга";

7. Зарубіжна література (авт. Волощук Є.В.) видавництво „ Генеза";

8. Зарубіжна література (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В., Наливайко Д.С.) видавництво „ Грамота";

9. Зарубіжна література (авт. Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М.) видавництво „Освіта";

10. Зарубіжна література (авт. Мірошниченко Л.Ф., Клименко Ж.В.) видавництво „Навчальна книга";

11. Англійська мова (авт. Карп'юк О.Д.) видавництво „Астон";

12. Англійська мова (авт. Несвіт А.М.) видавництво „Генеза";

13. Німецька мова (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

14. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.) видавництво „Ранок";

15. Французька мова (авт. Чумак Н.П., Голуб Т.В.) видавництво „Перун";

16. Іспанська мова (авт. Редько В.Г.) видавництво „Генеза";

17. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.О.) видавництво „Знання України";

18. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) (авт. Пашківська Н.А., Ґудзик І.П., Корсаков В.О.) видавництво „Освіта";

            19. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання) (авт. Ґудзик І.П., Корсаков В.О., Бикова К.І.) видавництво „Освіта";

20. Вступ до історії України (авт. Власов В.С., Данилевська О.М.) видавництво „Генеза";

21. Вступ до історії України (авт. Мисан В.О.) видавництво „Генеза";

22. Етика (авт. Данилевська О.М., Пометун О.І.) видавництво „Генеза";

23. Музичне мистецтво (авт. Волошина О.В., Мільченко О.В.) видавництво „Перун";

24. Музичне мистецтво (авт. Лобова О.В.) видавництво „Школяр";

25. Образотворче мистецтво (авт. Рубля Т.Є., Федун С.І.) видавництво „Перун";

26. Образотворче мистецтво (авт. Бєлкіна О.В., Поліщук А.А., Фесенко Л.В.) видавництво „Промінь";

27. Математика (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництво „Гімназія";

28. Математика (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництво „Зодіак-ЕКО";

29. Природознавство (авт. Базанова Г.І., Новак К.К. та інші) видавництво „Світ дитинства";

30. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Терещук Б.М., Туташинський В.І.) видавництво „Арка";

31. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці (авт. Денисенко Л.І. та ін.) видавництво „Педагогічна думка";

32. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Мадзігон В.М. та ін.) видавництво „Педагогічна думка";

33. Трудове навчання. Обслуговуючі технічні види праці (авт. Климук Л.В. та ін.) видавництво „Арка";

34. Основи здоров'я (авт. Бойченко Т.Є. та ін.) видавництво „Навчальна книга";

35. Основи здоров'я (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Репік І.А.) видавництво „Алатон";

36. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) (авт. Бондаренко Н.В., Ярмолюк Я.В.) видавництво „Освіта";

37. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) видавництво „Освіта";

38. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Розумик Т.М., Лавер К.М., Пензова О.М. та ін.) видавництво „Світ";

39. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Скаб М.С., Скаб М.В.) видавництво „Світ";

40. Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з мовами національних меншин) (авт. Івасюк О., Гуйванюк Н., Бузинська В.) видавництво „Світ";

41. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Снітко О.С.) видавництво „Зодіак-ЕКО";

42. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Михайлівська Г.О., Пашківська Н.А., Корсаков В.О., Барабашова О.В.) видавництво „Освіта";

43. Інтегрований курс „Література" (російська і зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Ісаєва О.О., Сафарян С.І.) видавництво „Навчальна книга";

44. Інтегрований курс „Література" (російська і зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Волощук Є.В.) видавництво „Генеза";

45. Румунська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Маноїл Є.М., Михай Д.М., Єнакюк І.С., Шапке М.Д.) видавництво „Технодрук";

46. Література. Інтегрований курс: румунська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Маноїл Є.М., Пушкарьова Л.С., Дирда Р.М.) видавництво „Технодрук";

47. Молдовська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання) (авт. Кьося В.В., Фетєску Л.І.) видавництво „Астропринт";

48. Література. Інтегрований курс: молдовська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання) (авт. Кьося В.В., Фетєску Л.І.) видавництво „Астропринт";

49. Угорська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Ковтюк І.Я.) видавництво „Букрек";

50. Література. Інтегрований курс: Угорська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Гортвай Є.Ф.) видавництво „Світ";

51. Польська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання) (авт. Іванова М.С.) видавництво „Світ";

52. Література. Інтегрований курс: польська та зарубіжна (для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання) (авт. Лебідь Р.К., Біленька-Свистович О.В.) видавництво „Світ";

53. Література (кримськотатарська та зарубіжна) (авт. Веліулаєва А., Акімова С.) видавництво „Кримнавчдержпедвидав".

2. Надати гриф „Затверджено Міністерством освіти і науки України" підручникам для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Рідна мова (авт. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.) видавництво „Педагогічна преса";

2. Рідна мова (авт. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.) видавництво „Грамота";

3. Українська література (авт. Мовчан Р.В.) видавництво „Генеза";

4. Українська література (авт. Шабельникова Л.П., Авраменко О.М.) видавництво „Грамота";

5. Українська література (авт. Дудіна Т.К., Панченков А.О.) видавництво „А.С.К.";

6. Зарубіжна література (авт. Клименко Ж.В.) видавництво „Навчальна книга";

7. Зарубіжна література (авт. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.) видавництво „Грамота";

8. Зарубіжна література (авт. Півнюк Н.О., Гребницька Н.М., Чепурко О.М.) видавництво „Освіта";

9. Англійська мова (5-й рік навчання) (авт. Карп'юк О.Д.) видавництво „Астон";

10. Англійська мова (5-й рік навчання) (авт. Несвіт А.М.) видавництво „Генеза";

11. Іспанська мова (авт. Редько В.Г.) видавництво „Генеза";

12. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Пашківська Н.А., Ґудзик І.П., Корсаков В.О.) видавництво „Освіта";

13. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В., Лебеденко С.О.) видавництво „Знання України";

14. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою) (авт. Ґудзик І.П., Корсаков В.О.) видавництво „Освіта";

15. Музичне мистецтво (авт. Волошина О.В., Левченко А.Б., Мільченко О.В.) видавництво „Перун";

16. Інтегрований курс „Мистецтво" (авт. Масол Л.М., Руденко О.В., Гайдамака О.В., Комаровська О.А.) видавництво „Генеза";

17. Образотворче мистецтво (авт. Рубля Т.Є., Федун С.І.) видавництво „Перун";

18. Образотворче мистецтво (авт. Бєлкіна Е.В., Марчук Ж.С.) видавництво „Навчальна книга";

19. Математика (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництво „Гімназія";

20. Математика (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництво „Генеза";

21. Математика (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М.) видавництво „Підручники і посібники";

22. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Сидоренко В.К., Терещук Б.М., Туташинський В.І.) видавництво „Арка";

23. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці (авт. Денисенко Л.І. та ін.) видавництво „Педагогічна думка";

24. Трудове навчання. Технічні види праці (авт. Кондратюк Г.А.) видавництво „Педагогічна думка";

25. Географія (авт. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Є.) видавництво „Генеза";

26. Географія (авт. Бойко В.М.) видавництво „Педагогічна преса";

27. Географія (авт. Скуратович О.Я.) видавництво „Педагогічна преса";

28. Фізична культура (авт. Арефьєв В.Г. та ін.) видавництво „Просвіта";

29. Основи здоров'я (авт. Василенко С.В., Гущина Н.І., Манюк О.І.) видавництво „Навчальна книга";

30. Основи здоров'я (авт. Бойченко Т.Є., Дивак В.В., Коваль Н.С.) видавництво „Генеза";

31. Основи здоров'я (авт. Поліщук Н.М.) видавництво „Генеза";

32. Основи здоров'я (авт. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.) видавництво „Алатон";

33. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Михайловська Г.О., Пашківська Н.А., Корсаков В.О., Барабашова О.В.) видавництво „Освіта";

34. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Бикова К.І., Давидюк Л.В., Стативка В.І.) видавництво „Педагогічна преса";

35. Російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Малихіна О.В.) видавництво „Генеза";

36. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Ворон А.А., Солопенко В.А.) видавництво „Освіта";

37. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В.) видавництво „Освіта";

38. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Горошкіна О.М., Нікітіна А.В., Попова Л.О.) видавництво „Знання України";

39. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Сімакова Л.А. та ін.) видавництво „Вежа";

40. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Ісаєва О.А., Сафарян С.І.) видавництво „Навчальна книга";

41. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Волощук Є.В.) видавництво „Генеза";

42. Література (польська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою) (авт. Лебедь Р.К.) видавництво „Світ";

43. Література (молдовська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою) (авт. Кьося В.В., Фетеску Л.І.) видавництво „Астропринт";

44. Література (кримськотатарська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою) (авт. Веліулаєва А., Муртазаєва Г., Алієва А.) видавництво „Кримнавчдержпедвидав";

45. Література (угорська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою) (авт. Ковтюк В.О.) видавництво „Букрек";

46. Література (румунська та зарубіжна) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою) (авт. Колесникова Д.О., Жар Л.С.) видавництво „Світ";

47. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання) (авт. Криган С.Г., Івашина Є.) видавництво „Букрек";

48. Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання) (авт. Гаврилюк С.Г., Івашина Є.) видавництво „Букрек";

49. Українська література (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин) (авт Тодорюк С., Гуйванюк Н., Бузинська В.) видавництво „Світ";

50. Румунська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою) (авт. Криган С.Г.) видавництво „Букрек";

51. Молдовська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою) (авт. Кьося В.В., Фетеску Л.І.) видавництво „Астропринт";

52. Угорська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою) (авт. Ковтюк І.Я.) видавництво „Букрек";

53. Польська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою) (авт. Іванова М.С.) видавництво „Світ";

54. Кримськотатарська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою) (авт. Мємєтов А.М., Алієва Л.А., Мємєтов І.А.) видавництво „Кримнавдержпедвидав".

3. Підтвердити гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Англійська мова (авт. Кучма М.О., Морська Л.І., Плахотник В.М.) видавництво „Перун";

2. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Сірик Т.Л.) видавництво „СТЛ-Книга";

3. Фізична культура (авт. Єрмолова В.М. та ін.) видавництво „Просвіта";

4. Фізична культура (рос. мовою) (авт. Єрмолова В.М. та ін.) видавництво „Просвіта".

4. Підтвердити гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Фізична культура (авт. Єрмолова В.М. та ін.) ВД „Слово";

2. Основи здоров'я (авт. Тагліна О.В., Наглов О.В.) ВД „Ранок".

5. Направити на доопрацювання підручники для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Рідна мова (авт. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І., Омельчук С.А.) видавництво „Освіта";

2. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Горбач Л.В.) видавництво „Генеза";

3. Наша англійська (авт. Биркун Л.В.) видавництво „Освіта";

4. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

5. Математика (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М.) видавництво „Підручники і посібники";

6. Природознавство (авт. Ярошенко О.Г., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.) видавництво „Генеза";

7. Природознавство (авт. Сак Т.В., Гірний О.І., Зінкевич М.В.) видавництво „Навчальна книга";

8. Природознавство. Довкілля (авт. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Булава Л.М.) видавництво „Довкілля-К".

6. Направити на доопрацювання підручники для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Рідна мова (авт. Пентилюк М., Гайдаєнко І., Ляшкевич А., Омельчук С.) видавництво „Освіта";

2. Англійська мова (5-й рік навчання) (авт. Биркун Л.В.) видавництво „Освіта";

3. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Сірик Т.Л.) видавництво „СТЛ-Книга";

4. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Кучма М.О., Морська Л.І.) видавництво „Перун";

5. Англійська мова (друга іноземна мова) (авт. Козловська Т.П.) видавництво „Знання України";

6. Німецька мова (авт. Орап В.І., Кириленко Р.О.) видавництво „Генеза";

7. Добрий день! Німецька мова (5-й рік навчання) (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

8. Німецька мова (авт. Гергель А.Ф., Радченко Т.В.) видавництво „Перун";

9. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.) видавництво „Ранок";

10. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Сидоренко Н.Н., Палій О.А.) видавництво „Знання України";

11. Німецька мова (друга іноземна мова) (авт. Басай Н.П.) видавництво „Освіта";

12. Французька мова (5-й рік навчання) (авт. Чумак Н.П.) видавництво „Перун";

13. Французька мова (друга іноземна мова) (авт. Клименко Ю.М.) видавництво „Генеза";

14. Історія стародавнього світу (авт. Голованов С. О., Костирко С.В.) видавництво „Грамота";

15. Історія стародавнього світу (авт. Шалагінов Б.Б., Шалагінова О.І.) видавництво „Педагогічна преса";

16. Історія стародавнього світу (авт. Д'ячков С.В., Мартем'янов О.П.) видавництво „Ранок";

17. Етика (авт. Данилевська О.М., Пометун О.І.) видавництво „Генеза";

18. Етика (авт. Хоружа Л.Л., Мовчун А.І.) видавництво „Навчальна книга";

19. Музичне мистецтво (авт. Лобова О.В.) видавництво „Школяр";

20. Образотворче мистецтво (авт. Желєзняк С., Ламонова О.) видавництво „ЛДЛ";

21. Природознавство (авт. Ярошенко О.Т., Баштовий В.І., Коршевнюк Т.В.) видавництво „Генеза";

22. Природознавство (авт. Запорожець Н.В., Малікова С.О.) видавництво „Ранок";

23. Природознавство (авт. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Рибалко Л.М.) видавництво „Довкілля-К".

7. Зняти з апробації підручники для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Німецька мова (авт. Орап В.І., Кириленко Р.О.) видавництво „Навчальна книга";

2. Французька мова (друга іноземна мова) (авт. Гергель А.Ф., Лемешко Ю.В., Алауі Н.М..) видавництво „Генеза";

3. Французька мова (друга іноземна мова) (авт. Голуб Т.В., Чумак Н.П.) видавництво „Перун";

4. Етика (друга іноземна мова) (авт. Фесенко В.І. та ін..) видавництво „Навчальна книга";

5. Інтегрований курс „Література" (російська і зарубіжна) (авт. Сімакова Л.А.) видавництво „Вежа";

6. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Пахарева К.М., Пахарева Т.А., Резніченко Н.А.) видавництво „Освіта".

8. Зняти з апробації підручники для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів:

1. Французька мова (5-й рік навчання) (авт. Клименко Ю.М.) видавництво „Генеза";

2. Література (інтегрований курс) (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою) (авт. Пахарєва К.М., Пахарєва Т.А., Резніченко Н.В.) видавництво „Освіта".

9. Наказ розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України та газеті «Освіта України».

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр         І.О. Вакарчук


13.07.2009

Популярні новини
МОН розробило типову освітню програму для учнів 5–9 класів Документ окреслює підходи до розроблення школами освітніх програм на кожному циклі освіти
Час використання гаджетів на уроці є обмеженим Учителі мають не перевищувати визначену тривалість роботи учнів з технічними засобами
Цього року у 265 школах відбудуться інституційні аудити Під час аудитів буде вивчено освітнє середовище, систему оцінювання, педагогічну діяльність
Розпочалося підключення шкіл до електронних журналів В Україні розпочато підключення шкіл до сервісу електронних шкільних журналів та щоденників
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів