Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році

Лист МОН № 1/9-396 від 12.06.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-396 від 12 червня 2009 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Особливості організації навчально-виховного
процесу в початкових класах загальноосвітніх

навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році».

Просимо довести його до відома вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Заступник Міністра       П.Б. Полянський

Додаток до листа МОН
від 12.06.2009 р. № 396

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, підпорядкування і форми власності 2009-2010 навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань.

Тему першого уроку в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів учитель обирає самостійно. Форми і методи проведення першого уроку обираються з урахуванням можливостей навчального закладу та індивідуальних особливостей учнів класу.

Структура 2009-2010 навчального року встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.09 № 1/9-120).

Навчальні заняття в початкових класах організовуються за семестровою системою. Перший семестр розпочинається 1 вересня, а закінчується 25 грудня. Другий семестр триває з 11 січня по 29 травня включно.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні - з 26 по 31 жовтня, зимові - з 26 грудня по 9 січня, весняні - з 22 по 31 березня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації в 4-х класах, навчальних екскурсій, річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів.

З урахуванням кліматичних умов, місцевих особливостей, специфіки роботи загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, впровадження для учнів 1 класу додаткових весняних тижневих канікул, організації та проведення навчальних екскурсій.

У 2009/2010 навчальному році залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації від 07.07.2008 р. №1/9-433 щодо розроблення робочих навчальних планів для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та особливостей вивчення навчальних предметів інваріантної складової навчальних планів.

Організація навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 20.06.2006 р. № 469 згідно з рішенням колегії від 24 травня 2006 року):

 • «Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1-4 класи. (К.: Початкова школа, 2006 р.);
 • «Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1-4 класи, авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006 р.);
 • «Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1-4 класи, авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006 р.);
 • «Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1-4 класи. авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006 р.);

Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:

 • «Програма інтегрованого курсу з математики, читання, Я і Україна, основ здоров'я», 1 клас, авт. Вашуленко М.С., Бібік Н.М., Кочина Л.П., Коваль Н.С., 2006 р.;
 • «Математика», 1-4 класи, авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006 р.;
 • «Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1-4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006 р.;
 • «Математика», 1-4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007 р.;
 • «Українська мова», 2-4 класи, авт. Кальчук М.І., Кучинський М.В., 2008 р.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 р. № 469):

 • «Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова), 1-4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008 р.);
 • «Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008 р.).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4-х класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН від 20.08.2008 р. № 755).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2-х класів здійснюється вербально, у 3-4-х класах - за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру, за 12-бальною шкалою.

Учитель початкових класів повинен враховувати, що оцінка впливає на емоційний стан дитини, викликаючи як позитивні, так і негативні емоції, створюючи емоційний комфорт чи дискомфорт. Негативні емоції, як правило, зумовлені неаргументованою оцінкою.

У процесі навчання, зокрема, під час оцінювання, вчителю необхідно виявляти доброзичливість, терпіння, вимогливість поєднувати з індивідуальним підходом, а нормативний спосіб оцінювання - із особистісним, порівнюючи виявлені досягнення дитини не тільки з нормою, але й з її попередніми успіхами.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2008 р. за № 151/14842)). У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мови і читання).

Бали за атестацію із цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Річне оцінювання, що є підсумковим, здійснюється на основі семестрових балів. З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за програмами системи розвивального навчання Б.Д.Ельконіна - В.В.Давидова державна підсумкова атестація проводиться на загальних підставах.

Варіативною частиною кожного з Типових навчальних планів для учнів 1-4-х класів передбачено від 1 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

 • на посилення предметів інваріантної складової;
 • на вивчення додаткових курсів;
 • на проведення індивідуальних та групових занять.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. З цією метою можна скористатися чинними навчальними програмами:

 • «Риторика», 1-4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.(Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Зарубіжна література», 2-4 класи, авт. Мовчун А.І., . (К.: АВДІ, 2007, 2009), (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007; Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів», авт. Гісь О.М. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Елементи геометрії», 3-4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2-4 класи, авт. Коршунова О.В. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Сходинки до інформатики», 2-4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (К.: «Світич, 2007; Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Основи комп'ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», авт. Кашуба Л.В.. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Права дитини», для 1-4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Азбука споживача», 1-2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Основи споживчих знань», 1-12 роки навчання, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (К.: Навчальна книга, 2008);
 • «Християнська етика в українській культурі», 1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (Т.: Мандрівець, 2009);
 • «Хореографія», 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Т.: Мандрівець, 2009).

Особливістю курсу риторики є практичне спрямування на виховання комунікативної культури дітей, навчання конструктивному спілкуванню, формування в них комунікативної грамотності та психологічної компетентності.

Метою курсу є забезпечення формування особистості, яка б володіла знаннями, уміннями і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу.

Риторика має особливий потенціал для формування духовної культури, що є основою для виховання інших якостей, таких як толерантність, чесність, доброта, справедливість, відповідальність за власні слова та дії, повага до співрозмовника.

Елементи змісту риторики можна використовувати під час вивчення предметів інваріантної частини: навчання грамоти, читання.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: «Риторика», 1, 2, 3, 4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д. (К.: Літера, 2009).

Метою вивчення курсу «Зарубіжна література» є залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, формування в учнів здатності сприймати найкраще і найцінніше, що виробило людство протягом століть, розширення в них культурно-пізнавальних інтересів.

Програма побудована за принципом поступового ускладнення матеріалу. Коло дитячого читання розширюється шляхом представлення різних за жанрами й темами творів і окремих книжок нових авторів світової літератури відповідно до віку дітей. Логіка навчального матеріалу структурована з урахуванням принципів наступності й послідовності в процесі вивчення тем від 2-го до 4-го класу, міжпредметних зв'язків, передбачено дотримання принципу наступності між початковою та основною школою.

Тематично-жанровий та художньо-естетичний принципи є визначальними у виборі творів для читання. При доборі текстів для кола дитячого читання враховувалися кращі здобутки світової класики, зокрема твори письменників, відзначених Андерсенівською премією (занесених у Почесний список та відзначених Золотою медаллю Андерсена).

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України: «Зарубіжна література», 2, 3, 4 класи, авт. Мовчун А.І. (К.: АВДІ, 2006, 2009).

Курс «Поетика» розрахований на викладання в 2-4-х класах.

Метою курсу є створення сприятливих умов для творчої діяльності, підвищення рівня оволодіння українською мовою; ознайомлення учнів з основними категоріями й поняттями методології творчості; надання можливості дітям проявити себе у творчості.

Основними завданнями курсу є: прищеплення любові до рідної мови через поезію; сприяння розвитку в школярів мови, уяви, мислення, фантазії; виховання художнього смаку та естетичної культури учнів.

Програмою передбачено розкриття багатосторонніх можливостей творчості, перехід від простих завдань до складних, підвищення здатності учнів мислити, поступово ускладнюючи систему образів.

Вивчення курсу здійснюється за навчальним посібником: «Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В. (К.: Генеза, 2009);

Навчальною програмою «Логіка» передбачено вивчення дисципліни з другого класу (після завершення періоду навчання грамоти) протягом наступних трьох років.

Метою курсу є ознайомлення учнів із законами і формами правильного мислення.

Завданнями курсу передбачено ознайомлення учнів із змістом основних логічних понять, законів логіки, логічних дій та операцій; із логічними прийомами отримання знань; з основними видами і принципами розв'язання логічних задач.

Логічними прийомами отримання знань виступають:

 • розгляд об'єкта, що вивчається з різних сторін, та виділення найбільшої кількості властивих йому ознак, рис, якостей тощо (на основі операцій аналізу і синтезу);
 • порівняння виділених рис, якостей, властивостей з метою вибору найбільш вагомих, головних (на основі логічних операцій порівняння та абстрагування);
 • встановлення причинно-наслідкових зв'язків та залежностей;
 • формування нових положень (на основі операції узагальнення);
 • обґрунтування (доведення) їх правильності.

У кожному розділі курсу пропонується низка проблемно-пошукових завдань, для розв'язання більшості з яких не потрібні спеціальні знання, вони не мають певних загальних способів, прийомів розв'язання. Це завдання на розвиток пізнавальних (психічних) процесів: пам'яті, уваги, уяви, швидкості реакції, асоціативності мислення.

Успішне оволодіння даним курсом протягом трьох років допоможе кожній дитині досягти творчого рівня при опануванні основ усіх шкільних дисциплін.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (К.: Початкова школа, 2006, 2007, 2008, 2009).

Особливістю навчальної програми «Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів» є формування мислення дітей 6-10-річного віку за принципом інтеграції логіки, математики та психології.

Зміст курсу зорієнтовано на розвиток основних аспектів розумової діяльності. Його мета - стимулювати мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, просторову уяву, пам'ять та увагу.

Програма враховує розвиток основних аспектів мислення як на вербальному, так і невербальному рівні.

Завдання курсу полягають у формуванні в дітей здатності до аналізу та синтезу, абстрагування та конкретизації, вміння класифікувати та узагальнювати, порівнювати та виділяти суттєве, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, знаходити причинно-наслідкові зв'язки; у формуванні вміння мислити асоціативно та шукати нестандартні підходи до розв'язання задач. На інтуїтивному та процедурному рівнях діти отримають початкові уявлення про такі фундаментальні наукові поняття, як симетрія, парність, інваріантність, відображення, правильна стратегія. Сформовані в процесі навчальних занять навички мислительної діяльності допомагатимуть дітям у свідомому засвоєнні будь-якого навчального матеріалу.

У програмі збережено принцип спіральності та циклічності.

Важливою особливістю програми є те, що вона базується на досягненнях сучасної психології.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів», авт. Гісь О.М. (К.: Інститут сучасного підручника, 2009);

Головною метою курсу «Елементи геометрії» є забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики знань учнів початкових класів.

Особливістю вивчення курсу є інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Основними завданнями курсу є:

 • формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів, умінь планувати свої дії;
 • формування просторових уявлень молодших школярів;
 • активізація пізнавальної діяльності учнів;
 • розвиток інтелектуальних і творчих здібностей;
 • розвиток пізнавальних здібностей школярів (пам'яті, уваги, мислення, математичного мовлення тощо).

Програмою не передбачено ґрунтовне вивчення означень та доведення тих чи інших тверджень, формул тощо. Діти вчаться розпізнавати геометричні фігури на малюнках, моделях, у навколишньому середовищі, оволодіти елементарними графічними вміннями.

Навчальний матеріал програми структурований за темами, які вивчаються впродовж двох років у певній послідовності, дозволяючи таким чином поступово ускладнювати і доповнювати одна одну більш складними поняттями. Гнучка система реалізації завдань курсу забезпечує умови для інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра.

До програми розроблено мультимедійний супровід у формі презентацій.

Навчальні програми «Азбука споживача» та «Основи споживчих знань» є програмами початкової економічної освіти в умовах формування ринкової економіки з практичним спрямуванням для учнів початкової школи.

«Азбука споживача» - це навчальний курс за вибором, розрахований на два роки.

Курс «Основи споживчих знань» розрахований на вивчення протягом 4-х років у початкових класах.

Мета зазначених курсів - сприяти формуванню в учнів культури споживача, необхідної для якісного та безпечного споживання, що базується на засвоєнні прав споживача, визнаних світовою спільнотою та законодавством України.

Навчальні курси «Азбука споживача» та «Основи споживчих знань» спрямовані на формування в учнів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» поваги до закону як загальносуспільних правил, встановлених державою для захисту прав та інтересів споживачів через створення уявлення про відповідальність споживача за свій вибір на ринку, засвоєння навичок і вміння правильно поводитися в різних ситуаціях, зокрема в стосунках із продавцем при виборі товару та здійсненні покупки тощо.

Розвивальний аспект курсів передбачає формування особистого споживчого досвіду учня, усвідомлення необхідності вдосконалювати і підвищувати свою споживчу грамотність протягом усього життя, що пов'язано з оновленням ринку товарів і послуг, засобів рекламування, інтегруванням України в європейську та світову спільноту.

Виховний аспект курсів передбачає формування в учнів свідомого ставлення до економії та бережливості, культури споживання, розуміння ролі грошей, виваженого сприйняття реклами, а також усвідомлення потреб і можливостей родини та окремих її членів. Важливим виховним фактором є використання і поширення учнем набутих споживчих знань серед близького оточення. Набуття учнем споживчих знань сприяє підвищенню самооцінки, основою якої є навчальна праця і відчуття своєї корисності для інших людей завдяки засвоєним знанням та навичкам.

Важливим аспектом навчальних курсів є їх персоніфікований характер, тобто безпосереднє відношення всіх тем і понять до життя та інтересів кожної дитини особисто. «Я є споживач», - усвідомлює учень уже на початку вивчення курсу. Із цим усвідомленням, яке підвищує самооцінку дитини, продовжується ознайомлення та засвоєння ним подальших понять. Такий підхід дозволяє учням відчувати персональну причетність до світу товарів і послуг, створених для задоволення споживчих потреб людини.

Навчальні курси сприяють соціальній адаптаціїї молодших школярів до життєвих реалій. Активізується здатність учнів як споживачів до особистої внутрішньої дисципліни в дотриманні правил грамотної споживчої поведінки.

Кожний з обраних предметів включає елементи інтернаціонального виховання учнів через спільність споживчих потреб, які поєднують людей різних країн.

Вивчення зазначених курсів здійснюється за навчальними посібниками:

 • «Азбука споживача», 1, 2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. (К.: Інститут споживчих програм, 2007, 2008, 2009).
 • «Абетка юного споживача». Навчально-методичні матеріали для 1 класу, авт. Магалецька Т.Д., Подолюк С.М., Пужайчереда Л.М. (К.: Навчальна книга, 2008);
 • «Перші сходинки споживання». Навчально-методичні матеріали для 2 класу, авт. Подолюк С.М. (К.: Навчальна книга, 2008);
 • «Споживання у родині». Навчально-методичні матеріали для 3 класу, авт. Магалецька Т.Д. (К.: Навчальна книга, 2008);
 • «Споживання і громада». Навчально-методичні матеріали для 4 класу, авт. Пужайчереда Л.М. (К.: Навчальна книга, 2008);

Мета курсу «Цікава економіка» - сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; формування економічного мислення і виховання культури поведінки в умовах ринкового суспільства; засвоєння духовних цінностей у різноманітних сферах: комунікативній, пізнавальній, екологічній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній.

Програма зорієнтована на реалізацію таких завдань: ознайомлення молодших школярів з основами економічних істин, понять, категорій, явищ, процесів із навколишнього життя; ознайомлення молодших школярів із доступними для них економічними взаємозв'язками; набуття початкових практичних навичок культури споживання в умовах ринкових відносин; формування конкурентної особистості.

Програма зорієнтована на активне використання діяльнісного підходу до навчання учнів. Значна роль у ній відводиться методам активного навчання, які прогнозують розвиток у школярів здібностей проводити спостереження, порівнювати, аналізувати і зіставляти, встановлювати зв'язки, класифікувати, систематизувати, робити узагальнення та висновки.

Програмою передбачено використання рольових, дидактичних та ейдетичних ігор, дискусій, залучення засобів образотворчого мистецтва, використання літературного та енциклопедійного матеріалу, екскурсій, а також організацію фронтальної, парної та групової роботи учнів.

Курс економіки для учнів початкових класів пов'язаний з математикою, логікою, образотворчим мистецтвом, основами безпеки життєдіяльності, природознавством, розвитком мовлення.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками:

 • «Цікава економіка», 1 клас, авт. Кашуба Л.В., Жихарєва О.М., Романушко О.М. (К: Новий друк, 2005);
 • «Цікава економіка», 2 клас, авт. Кашуба Л.В., Жихарєва О.М., Романушко О.М. (К: Новий друк, 2005);

Головною метою вивчення предмета «Права дитини» є ознайомлення молодших школярів із правами дитини, які гарантуються Конвенцією ООН, сприяння осмисленню ними найважливіших гарантованих державою законів, спрямованих на захист прав дітей, формуванню правового світогляду учнів, розумінню прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та переконань.

Зазначений курс зорієнтований на формування в дітей молодшого шкільного віку правової культури, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків, поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися їх.

Вивчення курсу сприятиме усвідомленню необхідності розбудови правової держави, вихованню в молодших школярів необхідності дотримання правових обов'язків як важливої умови профілактики правопорушень і шкідливих звичок.

Курс «Права дитини» є логічним продовженням таких навчальних предметів, як: «Я і Україна», «Основи здоров'я» - і є пропедевтичним до вивчення предметів «Правознавство» та «Етика», що вивчаються в основній школі.

В основу уроків «Права дитини» в 3-4-х класах рекомендуємо покласти читання і правовий аналіз посібника С.Б. Гавриша «Маленькі історії про великі істини. Права та свободи дитини» (Х.: Ранок, 2004, 2006); «Права дитини». Робочі зошити д ля учнів 3, 4 класів, авт. А.І. Мовчун (Х.: Ранок, 2004, 2006).

Розповіді-історії цієї книги допоможуть учням усвідомити найважливіші статті Конвенції про права дитини, а вчителеві - формувати активну життєву позицію молодших школярів, їхню повагу до прав і свобод людини й громадянина.

Метою курсу «Християнська етика в українській культурі» є сприяння духовно-моральному розвитку дітей і прищеплення їм любові до ближнього, до України через ознайомлення з національними культурними надбаннями, з християнськими моральними цінностями: людяністю, милосердям, пошаною до батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдячністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі і за своєю суттю є загальнолюдськими.

Цей процес передбачає наступні етапи: отримання інформації (ознайомлення з основними чинниками духовного розвитку); формування позитивного ставлення до предмета вивчення; засвоєння матеріалу (розуміння важливості дотримання певних етичних норм поведінки): формування переконань щодо важливості обраної моделі поведінки; бажання і внутрішня потреба наслідування зразкам християнської моралі; втілення в життя отриманих знань.

У програму введено категоріальний апарат етичних понять («совість», «чесноти», «милосердя», «доброчинність», «відповідальність» тощо), розкриття яких здійснюється відповідно до вікових та психологічних особливостей учнів.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками, схваленими до використання Міністерством освіти і науки України: «Дорога добра», 1 клас, авт. Огульчанський Я.Ю., (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка; АДЕФ КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006, 2007); «Дорога милосердя», 2 клас, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007); «Дорога доброчинності», 3 клас, авт. Огульчанський Я.Ю., Сіданич І.Л. (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007); «Дорога мудрості», 4 клас, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007).

Основна мета навчання за програмою «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» полягає у формуванні інтелектуально розвиненої особистості, яка володіє вміннями й навичками доводити і спростовувати, методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагальнення.

Мета вивчення зазначеного курсу в початковій школі - надати учням знання, які складають уявлення про інформаційну картину світу та інформаційні процеси, які сприятимуть засвоєнню основних теоретичних понять у базовому курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логічного мислення; сформувати навички і вміння використовувати комп'ютерну техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією в навчальній діяльності та повсякденному житті.

Пропедевтичний розвивальний курс «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» має чітко виражену практичну спрямованість і відповідає основам будь-якого базового курсу інформатики. Програмою курсу передбачено проведення практичних робіт на кожному уроці з урахуванням вікових особливостей і державних санітарних правил (ДСанПіН 5.5.6.009-98). Практичні роботи розраховані на 15 хвилин.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними зошитами-посібниками: «Інформатика», 2, 3, 4 клас, авт. Коршунова О.В. (Х.: Весна, 2009).

Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для учнів 2-4-х класів. Вивчаючи його, учні набувають основних навичок роботи з комп'ютером, отримують уяву про його можливості, навчаються використовувати комп'ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працюючи з навчальними комп'ютерними програмами, закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають логічне мислення, пам'ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності.

При вивченні цього курсу передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрям - пізнавальний. У цьому напрямку учні повинні засвоїти відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи. Багато уваги приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп'ютерів. Важливою частиною цього напрямку є ознайомлення учнів із властивостями інформації, з інформаційними процесами в оточуючому світі та в комп'ютері.

Другий напрям - прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, навички пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у музичному редакторі, створення малюнків у графічному редакторі тощо.

Третій напрям - алгоритмічний. У 3-4-х класах учні засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності.

Четвертий напрям - розвиваючий. На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та інші), так i на теоретичній частині уроку.

П'ятий напрям - підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української та іноземної мови, математики, природознавства тощо.

Для забезпечення вивчення курсу використовують ліцензійні програмні засоби: операційна система Microsoft Windows (включаючи текстовий редактор WordPad та графічний редактор Paint); підручник «Сходинки до інформатики», авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.; комплекс навчально-розвивальних ігрових програм «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних програм для 1-7 кл.», авт. Андрусич О.О. та робочі зошити «Сходинки до інформатики» для 2, 3, 4 класів, авт. Андрусич О.О., Гордієнко С.І (К.: Світич, 2007, 2008, 2009).

Курс «Основи комп'ютерної грамотності» призначений для учнів 3-4-х класів.

Метою курсу є пропедевтика теоретичних знань учнів з основ інформатики, формування початкових практичних навичок застосування комп'ютера в повсякденній і навчальній діяльності, здійснення комп'ютерної підтримки вивчення інших предметів початкової школи.

Завданнями курсу є: розвиток в учнів логічного мислення, пам'яті, просторової уяви, уваги, творчих здібностей; ознайомлення учнів із можливостями комп'ютера; навчання використовувати комп'ютер для складання текстів та створення малюнків; ознайомлення з поняттям інформації та алгоритму на інтуїтивно-понятійному рівні; навчання складати алгоритми різних дій, здійснювати комп'ютерну підтримку знань, набутих у процесі вивчення інших предметів.

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: «Основи комп'ютерної грамотності», 3, 4 класи, авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я. (К.: Освіта, 2006)

Метою хореографічного навчання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів є сприяння естетичному вихованню і фізичному розвитку дітей.

Завдання програми «Хореографія» - дати учням початкову хореографічну підготовку, ви­явити нахили дітей і задовольнити їх потребу в руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію рухів і на цій основі виховувати художній смак, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю.

Зміст та обсяг програми включає такі розділи: «Ритміка», «Танцювальна азбука» (елементи класичного, народного, бального танців), «Танці» (танцювальний репертуар) та вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Кожен урок має включати всі основні розділи програми. Час, відведений на кожний розділ, можна варіювати залежно від теми, мети і завдань уроку. Важливо так організувати навчання, щоб перехід від одного виду діяльності до іншого був логічним і природним.

Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Жоден з курсів не може бути нав'язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

У загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, у спеціалізованих школах (класах) дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, встановлених санітарно-гігієнічними нормами «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01).

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах із навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128). Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про поділ класів на групи і при меншій від нормативної наповнюваності за наявності бюджетних асигнувань та залученні додаткових коштів.

Організація навчальних екскурсій у 1-4-х класах, їх зміст та форми проведення визначені листом Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61.

Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем. Обов'язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів із техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення.

Відповідно до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» обов'язки класного керівника в початкових класах покладаються, як правило, на класовода.

Учитель класу організовує навчально-виховну роботу на уроках та активний відпочинок на перервах.

Учитель класу як організатор класного колективу створює умови для організації змістовного позакласного дозвілля, планує та проводить відповідні заходи з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, готовності до певних видів діяльності, рівня сформованості учнівського колективу.

Реалізовувати ідею цілісності педагогічного впливу на дитячу особистість через взаємодію педагогів із батьками допоможе вчителям та методистам початкового навчання науково-методичний посібник «Виховний потенціал початкової освіти», авт. Савченко О.Я. (К.: Цудзинович Т.І, 2007, 2008). Посібник допоможе вчителю як у ефективній організації навчально-виховного процесу, так і в удосконаленні особистих професійних досягнень, оскільки автор розкриває різні аспекти виховання молодших школярів (цінностей здорового способу життя, духовного і морально-етичного, громадянського, екологічного виховання, розвитку мовленнєвої діяльності учнів, їх творчих здібностей, навичок самостійності здобуття знань) з використанням яскравих реальних прикладів зі шкільної практики.

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках, під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вчителі-предметники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів.


12.06.2009

Популярні новини
Частка дітей, хворих на COVID-19, найвища за час пандемії Частка випадків хвороби на COVID-19 серед дітей досягла найвищих значень за час пандемії
Столичні школи не закриватимуть на карантин Рішення про режим роботи приймають їх керівники, залежно від рівня захворюваності
МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання Міністерство освіти рекомендувало запровадити дистанційне навчання у закладах середньої, передвищої, вищої освіти
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів