Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну

Наказ МОН № 248 від 21.03.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 248 від 21 березня 2014

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2014 року за № 393/25170

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс
з флористики та фітодизайну

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, долучення її до вирішення екологічних проблем, підготовки до професійного самовизначення, наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр               С. М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освітиі науки України
21.03. 2014 № 248

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 квітня 2014 року
за № 393/25170

Положення
про Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться щороку з метою формування в дітей та молоді дбайливого ставлення до природи, підготовки їх до професійного самовизначення.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до художнього оформлення інтер’єрів навчальних закладів засобами мистецтва флористики, формування відповідних умінь і навичок;
 • вивчення та поширення кращого досвіду щодо створення художнього образу інтер’єру навчального закладу;
 • обмін кращим досвідом організації роботи гуртків флористики та фітодизайну в позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладах;
 • виховання в учнівської молоді екологічної та естетичної культури;
 • ознайомлення дітей та молоді із сучасними тенденціями розвитку мистецтва флористики, досягненнями вітчизняної та зарубіжної флористики.

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та НЕНЦ, у засобах масової інформації.

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь індивідуальні учасники або команди творчих учнівських об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з напряму "Флористика та фітодизайн" (далі - учасники).

2. До складу команди входять три-п’ять осіб: два-чотири учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 років включно та один керівник. Керівник команди призначається з числа педагогічних працівників загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу.

3. Заміна учасників Конкурсу можлива за рішенням голови організаційного комітету після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.

4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки.

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ.

2. До складу організаційного комітету входять представники МОН України, НЕНЦ, педагогічні та науково-педагогічні працівники науково-дослідних установ, вищих начальних закладів, представники громадських організацій (за згодою).

3. Очолює організаційний комітет голова, який розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

5. Секретар організаційного комітету:

 • оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;
 • сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 • відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.

ІV. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу (далі - журі) формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, установ та організацій (за згодою).

Склад журі затверджується наказом НЕНЦ.

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими родичами учасників.

3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників, але не бути меншою ніж п’ять осіб.

До складу журі входять: голова журі, члени та секретар журі.

4. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

5. Члени журі:

 • забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників під час проведення Конкурсу;
 • заповнюють протоколи Конкурсу;
 • визначають переможців і призерів Конкурсу.

6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

V. Порядок і строки проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • I етап - заочний (відбірковий);
 • II етап - Всеукраїнський (фінальний).

2. Для участі в І етапі Конкурсу учасники надсилають на поштову адресу НЕНЦ або на електронну адресу e-mail: nenc@nenc.gov.ua заявку щодо участі в Конкурсі (форма додається) та конкурсний проект відповідно до теми, яка визначається організаційним комітетом щороку.

Вимоги до конкурсних проектів розміщуються на офіційному веб-сайті НЕНЦ.

3. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні проекти та визначає учасників ІІ етапу.

Список учасників ІІ етапу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу.

4. Строки, місце проведення та тема Конкурсу визначаються наказом МОН України та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

5. Для участі в ІІ етапі Конкурсу подаються такі документи:

 • заявка за формою, що додається, на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на електронну адресу e-mail: nenc@nenc gov.ua;
 • медична довідка про результати медичного огляду, пройденого у встановленому законодавством порядку;
 • учнівський квиток.

6. До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника, який забезпечує збереження життя та здоров’я учнів, своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі, передбачених пунктом 5 цього розділу, а також прибуття учасників на Конкурс та їх повернення.

7. Програма ІІ етапу Конкурсу передбачає:

 • реалізацію конкурсних проектів (створення квіткових композицій чи фіто композицій відповідно до теми Конкурсу);
 • творчий захист конкурсного проекту;
 • майстер-класи, тренінги, флористичні виставки, зустрічі з провідними фахівцями та майстрами.

8. Для реалізації конкурсного проекту учасники можуть використовувати домашні заготовки, загальна частка яких не повинна перевищувати 50% від усієї роботи.

Орієнтовний розподіл складових конкурсного проекту:

 • рослинний матеріал - не менше ніж 70%;
 • аксесуари - не більше ніж 30%.

НЕНЦ не забезпечує учасників необхідними інструментами для реалізації конкурсного проекту.

9. Захист конкурсного проекту проводиться учасниками у довільній формі. Тривалість захисту - до 15 хвилин.

10. Майстер-класи, тренінги, флористичні виставки, зустрічі з провідними фахівцями та майстрами організовує та проводить НЕНЦ.

11. Реалізація конкурсних проектів та їх захист оцінюються за такими критеріями:

 • відповідність темі Конкурсу - до 10 балів;
 • техніка виконання - до 20 балів;
 • оптимальність підбору матеріалу - до 20 балів;
 • композиційна довершеність - до 15 балів;
 • оригінальність художнього оформлення - до 20 балів;
 • творчий захист проекту - до 15 балів.

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники за реалізацію творчого проекту та його захист, - 100 балів.

12. Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН України та НЕНЦ не пізніше ніж через 10 робочих днів після його завершення.

VІ. Визначення та нагородження переможців та призерів Конкурсу

1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.

2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє місця.

4. Переможець та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ відповідних ступенів. Решті учасників Конкурсу вручаються дипломи учасників.

5. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЕНЦ.

VІІ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти                          В. В. Супрун

Освіта.ua
21.03.2014

Популярні новини
Опубліковано рейтинг шкіл України 2020 року Сайт Освіта.ua склав рейтинг шкіл України за результатами зовнішнього оцінювання випускників шкіл 2020 року
У МОН визначили, як оцінювати учнів 3-4-х класів НУШ Метою рекомендацій є визначення підходів та вимог до оцінювання результатів навчання
Школярам не вистачає українських підручників Школам, які раніше були російськомовними, бракує українських підручників
МОН: зарплата вчителів зростатиме впродовж 2021 року У проекті бюджету передбачено понад 102 млрд грн на заробітні плати шкільних вчителів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!