Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році

Затверджено наказом МОН № 937 від 16.10.09

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України 16.10.2009 № 937

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2010 році
(Зі змінами внесенеми згідно наказу МОН №238 від 25.03.2010)

(Увага! Затверджено Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році, див.: наказ МОН №1207 від 06.12.10 р.)

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні засади проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які бажають вступити в 2010 році на навчання до вищих навчальних закладів України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) (далі - зовнішнє оцінювання).

1.2. Зовнішнє оцінювання здійснюється на основі технологій педагогічного тестування.

1.3. Головна мета проведення зовнішнього оцінювання - об'єктивне та неупереджене оцінювання рівня навчальних досягнень осіб, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад і виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів України.

II. Права та обов'язки осіб, які проходять зовнішнє оцінювання

2.1. Взяти участь у зовнішньому оцінюванні може особа, яка:

 • має повну загальну середню освіту або є учнем (студентом) випускного класу (курсу) навчального закладу системи загальної середньої освіти;
 • планує вступати в 2010 році на навчання до вищих навчальних закладів України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань);
 • зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання.

2.2. Особи, які проходять зовнішнє оцінювання (далі - абітурієнти), мають право на:

2.2.1. Виконання тестів, що відповідають вимогам програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.2.2. Ознайомлення із правами й обов'язками абітурієнта.

2.2.3. Ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення тестування.

2.2.4. Безпечні умови проведення тестування.

2.2.5. Доступ до інформації про:

 • мету та програми зовнішнього оцінювання; форми тестових завдань;
 • порядок проходження зовнішнього оцінювання; час та місце проведення тестування;
 • форму та час повідомлення результатів зовнішнього оцінювання.

2.2.6. Апеляцію щодо порушення процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання.

2.3. Абітурієнти, які проходять зовнішнє оцінювання, зобов'язані:

2.3.1. Зареєструватися у спосіб, визначений розділом ІV цього Порядку.

2.3.2. Ввічливо ставитися до осіб, які організовують, проводять чи беруть участь у зовнішньому оцінюванні.

2.3.3. Своєчасно прибути до визначеного Українським центром оцінювання якості освіти пункту тестування з документами, необхідними для проходження зовнішнього оцінювання, зазначеними у пункті 7.14 розділу VII цього Порядку.

2.3.4. Завчасно ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання.

2.3.5. Виконувати вказівки та вимоги фахівців, які організовують та проводять зовнішнє оцінювання в межах конкретного пункту тестування, що стосуються процедури тестування.

2.3.6. Після закінчення роботи над тестом повернути бланки відповідей особам, які проводять тестування, переконатися, що їх вкладено до спеціального пакета, засвідчивши це власним підписом в аудиторному протоколі проведення зовнішнього оцінювання.

2.3.7. До виходу з пункту тестування надати уповноваженій особі Українського центру оцінювання якості освіти сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для відмітки про проходження тестування.

2.3.8. Під час перебування в пункті тестування не користуватися в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, калькуляторами та іншими технічними засобами, друкованими й рукописними матеріалами (підручниками, посібниками, записками тощо), що не передбачені процедурами тестування.

2.3.9. Протягом часу, відведеного на складання тесту, в приміщеннях пункту тестування:

 • не заважати іншим абітурієнтам у роботі над тестом, а також особам, які проводять зовнішнє оцінювання, у виконанні покладених на них обов'язків;
 • не спілкуватися з іншими абітурієнтами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали;
 • не мати при собі будь-яких засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурами тестування;
 • не псувати майна навчального закладу та інших учасників.

2.4. У разі порушення вимог, передбачених підпунктом 2.3.3 пункту 2.3 цього Порядку, особа, яка зареєструвалася для участі в зовнішньому оцінюванні, до тестування не допускається.

У разі порушення абітурієнтом вимог, передбачених підпунктом 2.3.9 пункту 2.3 цього Порядку, він позбавляється права на продовження роботи над тестом і на вимогу осіб, які організовують та проводять тестування, має здати бланки відповідей і залишити аудиторію, де відбувається тестування.

ІІІ. Суб'єкти адміністрування зовнішнього оцінювання

3.1. Суб'єктами адміністрування зовнішнього оцінювання є:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Український центр оцінювання якості освіти;
 • Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Івано-Франківський, Київський, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Харківський регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри оцінювання якості освіти);
 • Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.2. Повноваження суб'єктів адміністрування зовнішнього оцінювання:

3.2.1. Міністерство освіти і науки України:

 • установлює строки проведення зовнішнього оцінювання;
 • визначає перелік навчальних предметів, із яких буде проведено зовнішнє оцінювання;
 • організовує розробку та затверджує програми зовнішнього оцінювання з навчальних предметів;
 • здійснює контроль за проведенням зовнішнього оцінювання.

3.2.2. Український центр оцінювання якості освіти:

 • здійснює організаційно-технологічну підготовку та проведення зовнішнього оцінювання;
 • розробляє і видає методичні та інформаційні матеріали з питань зовнішнього оцінювання;
 • розробляє та впроваджує комплекс засобів програмного забезпечення, які використовуються в процесі організації та проведення зовнішнього оцінювання;
 • організовує реєстрацію абітурієнтів, формує зведені бази даних абітурієнтів, результатів зовнішнього оцінювання;
 • в умовах суворої конфіденційності здійснює підготовку та тиражування зошитів із тестами для проведення зовнішнього оцінювання;
 • організовує доставку до пунктів тестування, регіональних центрів для подальшої обробки контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;
 • обробляє результати зовнішнього оцінювання, ознайомлює з ними органи управління освітою, заклади освіти, громадськість;
 • надсилає абітурієнтам запрошення-перепустки для участі у зовнішньому оцінюванні;
 • організовує розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання;
 • координує діяльність регіональних центрів оцінювання якості освіти, Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання.

3.2.3. Регіональні центри оцінювання якості освіти:

 • взаємодіють із місцевими органами управління освітою з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;
 • спільно з місцевими органами управління освітою та вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації формують мережу пунктів тестування, реєструють осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання;
 • проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості з питань зовнішнього оцінювання;
 • забезпечують інформаційними й методичними матеріалами осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;
 • організовують добір, навчання та реєстрацію осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;
 • формують бази даних осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;
 • організовують у межах відповідних регіонів доставку й охорону контейнерів (пакетів) із тестовими матеріалами;
 • здійснюють первинну обробку бланків відповідей абітурієнтів;
 • організовують перевірку екзаменаторами відкритої частини тестових завдань;
 • розглядають апеляційні заяви щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.

3.2.4. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій:

 • здійснюють координацію дій між регіональними центрами оцінювання якості освіти та місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань проведення зовнішнього оцінювання;
 • надають допомогу регіональним центрам оцінювання якості освіти в доборі осіб, які будуть залучатися до проведення зовнішнього оцінювання;
 • надають допомогу регіональним центрам оцінювання якості освіти в організації навчання фахівців, які залучаються до проведення зовнішнього оцінювання;
 • сприяють поширенню інформації про порядок реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, розташуванні пунктів реєстрації;
 • надають пропозиції регіональним центрам оцінювання якості освіти щодо формування мережі пунктів реєстрації та пунктів тестування;
 • сприяють регіональним центрам оцінювання якості освіти в організації перевірки відкритої частини тестових завдань;
 • взаємодіють з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;
 • спільно з місцевими органами управління охороною здоров'я організовують надання медичної допомоги абітурієнтам і персоналу пунктів тестування;
 • створюють безпечні умови учасникам зовнішнього оцінювання в місцях проведення тестування.

ІV. Реєстрація осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання

4.1. Реєстрація осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, триває не менше трьох місяців і закінчується не пізніше ніж за два місяці до початку проведення тестування.

4.2. Для реєстрації осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, регіональними центрами оцінювання якості освіти в кожній із областей, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі на договірних засадах з навчальними закладами, установами освіти створюються пункти реєстрації.

4.3. Реєстрація особи проводиться на підставі її паспорта, документа про повну загальну середню освіту. Особа, якій до початку реєстрації не виповнилося 16 років, у разі відсутності паспорта, може зареєструватися для проходження зовнішнього оцінювання на підставі свідоцтва про народження. Крім того, особа, яка реєструється для проходження зовнішнього оцінювання, має надати дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

4.4. У процесі реєстрації до реєстраційної бази заносяться такі дані абітурієнта:

 • прізвище, ім'я, по батькові; дата народження;
 • дані паспорта (свідоцтва про народження);
 • фактичне місце проживання на період проходження зовнішнього оцінювання;
 • номер контактного телефону (за наявності); електронна адреса (за наявності);
 • перелік навчальних предметів, із яких абітурієнт бажає пройти зовнішнє оцінювання;
 • мова, якою абітурієнт бажає отримати словник основних термінів з предмета тестування;
 • назва навчального закладу системи загальної середньої освіти, в якому навчається абітурієнт (для осіб, які є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів).

4.5. Факт реєстрації особи підтверджується:

 • заявою - реєстраційною карткою абітурієнта, що оформляється за місцем реєстрації та передається особою, яка її здійснювала, для подальшого зберігання до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти;
 • сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат), що оформляється за місцем реєстрації та вручається абітурієнту для подальшого використання в процесі проходження зовнішнього оцінювання, вступу до вищого навчального закладу.

4.6. Для кожного абітурієнта на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється персональна інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката та ріn-кодом, указаним у ньому.

4.7. Абітурієнт може внести зміни до реєстраційних даних шляхом повторної реєстрації. Для повторної реєстрації, крім документів, зазначених у пункті 4.3 цього розділу, особа має додатково надати раніше отриманий Сертифікат. У разі відмови від проходження зовнішнього оцінювання абітурієнт повинен звернутися до найближчого пункту реєстрації та повернути Сертифікат, який анулюється.

4.8. У разі надходження від особи кількох заяв про реєстрацію реєстрація проводиться за останньою з них за часом подання.

V. Кадрове забезпечення зовнішнього оцінювання

5.1. До проведення зовнішнього оцінювання залучаються особи з числа педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти, а також інші фахівці шляхом укладання з ними відповідних договорів.

5.2. Проведення зовнішнього оцінювання забезпечують:

 • уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти;
 • відповідальні за пункти реєстрації абітурієнтів;
 • відповідальні за пункти тестування; помічники відповідальних за пункти тестування; старші інструктори, інструктори; чергові пунктів тестування;
 • відповідальні за пункти перевірки відкритої частини тестових завдань; старші екзаменатори, екзаменатори;
 • фахівці із забезпечення технологічних процесів в Українському центрі оцінювання якості освіти та регіональних центрах оцінювання якості освіти.

5.3. Оплата праці осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.4. Організацію навчання осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюють регіональні центри оцінювання якості освіти. Форму організації такого навчання визначає відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти.

VI. Інформаційне забезпечення зовнішнього оцінювання

6.1. Інформування осіб, які бажають взяти участь у зовнішньому оцінюванні, щодо змісту, порядку, строків проведення зовнішнього оцінювання здійснюється з допомогою інформаційно-реєстраційного бюлетеня, веб-сайтів Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також доводиться до відома громадськості через засоби масової інформації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Інформація про початок та закінчення основних етапів проведення зовнішнього оцінювання анонсується Українським центром оцінювання якості освіти через засоби масової інформації у співпраці з інформаційними агенціями.

VII. Проведення зовнішнього оцінювання

7.1. Усім абітурієнтам створюються рівні умови для роботи над тестом шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання. Процедури проведення зовнішнього оцінювання регламентуються технологічними картами, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.

7.2. Для проведення зовнішнього оцінювання використовуються тести, що розробляються Українським центром оцінювання якості освіти.

7.3. Тести для проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмета укладаються Українським центром оцінювання якості освіти державною мовою (за винятком тестів з іноземних мов).

7.4. Для абітурієнтів, які здобували повну загальну середню освіту російською, іншою мовою національних меншин, за їхнім бажанням тести перекладаються мовою навчання (за винятком тестів з української мови і літератури та іноземних мов). Мову складання тестів вибирають особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання.
(Пункт 7.4. викладений у редакції наказу МОН №238 від 25.03.2010 року)

7.5. Підготовка та друк зошитів із тестовими завданнями здійснюються в умовах суворої конфіденційності. Розголошення в будь-якій формі конфіденційної інформації про зміст тестових завдань до завершення їх виконання абітурієнтами заборонено.

7.6. Організацію доставки тестових матеріалів до місць проведення зовнішнього оцінювання, їх охорону забезпечують Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, у тому числі шляхом укладання договорів з відповідними спеціалізованими організаціями.

7.7. Зовнішнє оцінювання проводиться в пунктах тестування -навчальних закладах, що добираються з числа загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

7.8. Формування пунктів тестування, їх облаштування та організація роботи визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

7.9. Рішення про створення пунктів тестування приймаються регіональними центрами оцінювання якості освіти спільно з Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівниками вищих навчальних закладів та затверджуються спільними наказами не пізніше п' яти днів після закінчення реєстрації абітурієнтів.

7.10. Використання бази навчальних закладів державної форми власності для організації пунктів тестування здійснюється на безоплатній основі, інших форм власності - на договірних засадах.

7.11. Український центр оцінювання якості освіти не пізніше ніж за три тижні до дати першого тестування інформує абітурієнтів про місце і час проходження зовнішнього оцінювання. Інформування здійснюється у формі запрошень-перепусток для участі у зовнішньому оцінюванні, що розсилаються абітурієнтам поштовими відправленнями за місцем їх проживання, вказаним під час реєстрації. Ця інформація також подається на персональних інформаційних сторінках абітурієнтів, що розміщені на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

7.12. Абітурієнти спрямовуються для проходження зовнішнього оцінювання до пунктів тестування відповідно до місць їх проживання, указаних ними під час реєстрації. Розподіл абітурієнтів між сесіями тестування, а також аудиторіями в пунктах тестування здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

7.13. Під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування мають право перебувати лише абітурієнти, особи, які залучаються до проведення зовнішнього оцінювання, а також особи, які мають на це право згідно із чинним законодавством.

7.14. Абітурієнт допускається до пункту тестування за наявності:

 • документа, на підставі якого відбулася реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні (паспорт або свідоцтво про народження); Сертифіката;
 • запрошення-перепустки для участі в зовнішньому оцінюванні.

7.15. Встановлення особи, яка допускається в пункт тестування для проходження зовнішнього оцінювання, здійснюється персоналом пункту тестування. Перевірка особи, яка залучається до проведення зовнішнього оцінювання, здійснюється відповідальним за пункт тестування та уповноваженою особою Українського центру оцінювання якості освіти на підставі документа, що посвідчує особу, та списків, наданих відповідним регіональним центром оцінювання якості освіти.

7.16. Доступ осіб до пункту тестування після початку роботи абітурієнтів над тестами забороняється, за виключенням працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, осіб, які уповноваженні на здійснення державного контролю за проведенням зовнішнього оцінювання.

7.17. Робота абітурієнтів у пунктах тестування здійснюється в аудиторіях групами чисельністю до 15 осіб. Персональний склад таких груп і розподіл робочих місць в аудиторіях визначаються Українським центром оцінювання якості освіти. Ця інформація оприлюднюється у відповідному пункті тестування не раніше ніж за дві години до початку роботи над тестом.

7.18. Кожен абітурієнт забезпечується зошитом із тестовими завданнями та бланками відповідей до нього. Бланки відповідей абітурієнта кодуються спеціальними наліпками із штрих-кодами та не повинні містити будь-яких інших ознак персоналізації. Після завершення тестування та повернення бланків відповідей персоналу пункту тестування абітурієнт може отримати зошит із тестовими завданнями для його подальшого використання у власних цілях.

VIII. Результати зовнішнього оцінювання

8.1. Результати зовнішнього оцінювання визначаються за підсумками комплексної перевірки виконання абітурієнтами тестових завдань.

8.2. Оцінювання робіт абітурієнтів проводиться за нормалізованою (рейтинговою) шкалою 100-200 балів (далі - шкала 100-200 балів).

 

8.3. Персоніфікація результатів зовнішнього оцінювання проводиться після завершення обробки та оцінювання робіт усіх абітурієнтів, які проходили тестування з відповідного предмета.

8.4. Результати зовнішнього оцінювання формуються Українським центром оцінювання якості освіти у вигляді зведеної електронної бази даних (далі - зведена база даних результатів), складовими якої є бази даних реєстрації абітурієнтів, результатів комплексної обробки їхніх робіт та оцінок за шкалою 100-200 балів.

8.5. Зведена база даних результатів формується окремо з кожного предмета зовнішнього оцінювання.

8.6. Документом, що підтверджує результати зовнішнього оцінювання, є Протокол результатів зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Протокол).

8.7. Протокол укладається окремо з кожного предмета зовнішнього оцінювання після завершення формування зведеної бази даних результатів.

8.8. Протокол укладається у вигляді персоніфікованого реєстру результатів абітурієнтів в алфавітному порядку та затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

8.9. У разі зміни результатів зовнішнього оцінювання за рішенням апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти або регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти формується Протокол змін результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що затверджується директором Українського центру оцінювання якості освіти.

8.10. Результати зовнішнього оцінювання абітурієнта з предмета можуть бути анульовані рішенням Українського центру оцінювання якості освіти за пропозиціями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти у випадках:

 • виявлення в період часу, відведеного на виконання тесту, в абітурієнта або на його робочому місці будь-яких технічних засобів зв'язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження, відтворення інформації, друкованих або рукописних матеріалів, що не передбачені процедурами тестування;
 • неправильного або неповного оформлення бланків відповідей, що унеможливлює встановлення номера зошита, із яким працював абітурієнт;
 • виконання роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;
 • виконання роботи іншою особою;
 • спілкування в процесі роботи над тестом з іншими абітурієнтами; списування роботи в іншого абітурієнта;
 • пошкодження абітурієнтом бланків відповідей, що унеможливлює їх автоматизовану обробку;
 • персоналізації роботи абітурієнтом;
 • неповернення бланків відповідей особам, які проводять тестування, після завершення часу, відведеного на виконання тесту.

8.11. Рішення про анулювання результатів приймається на підставі аудиторного протоколу проведення зовнішнього оцінювання, актів про порушення вимог цього Порядку, карт спостереження за процедурами проведення зовнішнього оцінювання, інших документів, де відображено стан проведення зовнішнього оцінювання.

8.12. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на персональних інформаційних сторінках веб-сайту Українського центру оцінювання якості освіти. Інформація про день розміщення на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти результатів зовнішнього оцінювання оприлюднюється через засоби масової інформації.

8.13. Сертифікат - документ, що засвідчує факт проходження особою зовнішнього оцінювання, отримані нею результати. До Сертифіката додається інформаційна картка, де вказано результати зовнішнього оцінювання з усіх предметів, із яких абітурієнт проходив тестування. Сертифікат та інформаційна картка до нього оформляються відповідно до Технічного опису сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до нього, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 № 937.

8.14. Сертифікат вручається особі під час її реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Інформаційну картку до Сертифіката абітурієнт роздруковує самостійно з персональної сторінки, розміщеної на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, після офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання з усіх предметів.

8.15. Облік Сертифікатів здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти за окремим реєстром спеціальних номерних голографічних наліпок, розміщених на них.

8.16. У разі втрати або пошкодження Сертифіката абітурієнт може звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти з письмовою заявою про виготовлення дубліката Сертифіката. Виготовлення дубліката Сертифіката здійснюється за кошти фізичної особи, яка його замовляє.

8.17. Сертифікат, отриманий абітурієнтом у 2010 році, дійсний до 31 травня 2011 року.

8.18. Український центр оцінювання якості освіти надає можливість доступу до інформації про результати зовнішнього оцінювання абітурієнтів приймальним комісіям вищих навчальних закладів для перевірки достовірності даних, указаних у Сертифікаті та інформаційній картці. Поширення та використання інформації про результати проходження особою зовнішнього оцінювання без її письмової згоди заборонено.

8.19. Неперсоніфікована інформація може надаватися іншим установам для моніторингових і наукових досліджень.

IX. Апеляція результатів зовнішнього оцінювання

9.1. У процесі зовнішнього оцінювання предметом апеляційного оскарження є:

 • порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування;
 • результати зовнішнього оцінювання.

9.2. До порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання належать:

9.2.1. Технологічні порушення:

 • неправильний відлік часу, відведеного на виконання завдань; відсутність або пошкодження тестових матеріалів;
 • неправильні дії персоналу пункту тестування, що вплинули на якість виконання роботи абітурієнтом.

9.2.2. Природні, техногенні катастрофи, що зашкодили проведенню зовнішнього оцінювання.

9.3. Розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії).

9.4. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання здійснює апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

9.5. Подання та розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання:

9.5.1. Апеляційна заява про порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що, на думку абітурієнта, негативно вплинули на результати його роботи (далі - апеляційна заява про порушення процедури), подається в письмовій формі до регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти через уповноважену особу Українського центру оцінювання якості освіти до моменту виходу заявника з пункту тестування.

9.5.2. У апеляційній заяві про порушення процедури мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові заявника, дані документа, що посвідчує його особу, на підставі якого відбувалася реєстрація для участі в зовнішньому оцінюванні, місце проживання, номер контактного телефону, предмет оцінювання, назва пункту тестування, короткий опис порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті тестування, що може негативно вплинути на результати заявника.

9.5.3. У разі надходження апеляційної заяви про порушення процедури уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти має видати заявнику письмове підтвердження про її отримання, здійснити попереднє вивчення фактів, викладених у цій заяві, передати апеляційну заяву та матеріали, отримані під час попереднього вивчення, до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

9.5.4. Розгляд апеляційних заяв про порушення процедури здійснюється регламентними комісіями відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти у триденний строк із часу їх надходження.

9.5.5. Регламентна комісія за наслідками розгляду апеляційної заяви про порушення процедури може прийняти такі рішення:

 • відмовити в задоволенні у зв'язку з тим, що порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання не встановлено;
 • задовольнити у зв'язку з тим, що встановлено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування заявника.

9.5.6. Рішення регламентної комісії доводиться до відома заявника письмово.

9.6. Подання та розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання:

9.6.1. Апеляційна заява щодо результатів зовнішнього оцінювання (далі - апеляційна заява щодо результатів) подається особою, яка проходила тестування, в письмовій формі протягом трьох днів з моменту офіційного оголошення результатів оцінювання з предмета. Такі заяви розглядаються апеляційною комісією Українського центру оцінювання якості освіти.

9.6.2. У апеляційній заяві щодо результатів заявник має зазначити своє прізвище, ім'я, по батькові, дані документа, що посвідчує його особу, на підставі якого відбувалася реєстрація для участі в тестуваннях, місце проживання, номер контактного телефону, предмет, результат проходження зовнішнього оцінювання з якого оскаржується.

9.6.3. Апеляційні заяви щодо результатів надсилаються поштовим відправленням до Українського центру оцінювання якості освіти. Дата подання заяви визначається за штемпелем відправлення на поштовому конверті.

9.6.4. Апеляційна комісія може залишити без розгляду апеляційну заяву, у якій не вказано в повному обсязі дані, зазначені в підпункті 9.6.2 цього розділу.

9.6.5. Розгляд апеляційних заяв щодо результатів здійснюється апеляційною комісією протягом десяти днів із часу їх надходження.

9.6.6. Розгляд апеляційних заяв здійснюється після проведення технічної та предметної перевірок виконання тестових завдань на бланках відповідей.

9.6.7. Технічна перевірка здійснюється з метою підтвердження правильності визначення результату зовнішнього оцінювання під час автоматизованої обробки бланків відповідей та їх персоналізації.

9.6.8. Предметна перевірка здійснюється з метою встановлення об'єктивності оцінювання відповідей абітурієнтів на тестові запитання відкритого типу в тестах з української мови та літератури, іноземної мови.

9.6.9. Висновки технічної та предметної перевірок розглядаються апеляційною комісією.

9.6.10. Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційних заяв щодо результатів може прийняти такі рішення:

 • відмовити в прийнятті до розгляду апеляційної заяви як такої, що не належить до компетенції комісії, або такої, що не містить повної інформації про особу або предмет апеляційного оскарження (рішення приймається до направлення на перевірку робіт, результати з яких оскаржуються);
 • відмовити в задоволенні;
 • задовольнити.

9.6.11. У разі задоволення апеляційної заяви щодо результатів комісією приймається рішення про зміну оцінки зовнішнього оцінювання.

9.6.12. Рішення апеляційної комісії повідомляється заявнику письмово у вигляді витягу з протоколу засідання апеляційної комісії, копії первинних бланків відповідей, картки абітурієнта зовнішнього незалежного оцінювання.

X. Зовнішнє оцінювання за рішеннями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти

10.1. Абітурієнти, які через об'єктивні причини не змогли взяти участь у зовнішньому оцінюванні або щодо яких були порушені процедури проведення зовнішнього оцінювання, за рішенням регламентних комісій мають право взяти участь у спеціально організованому для них тестуванні.

Таке зовнішнє оцінювання проводиться лише з предмета, з якого абітурієнт через об'єктивні причини не зміг у визначені строки пройти тестування або під час тестування з якого були допущені порушення процедури.

10.2. До об'єктивних причин, які перешкодили абітурієнту взяти участь у зовнішньому оцінюванні, належать:

10.2.1. Участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, які включені до офіційних заходів, що проводяться з участю Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства України у справах сім' ї, молоді та спорту.

10.2.2. Порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, які негативно вплинули на результати тестування, що підтверджено рішенням регламентної комісії відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

10.2.3. Хвороба, що перешкоджає участі в тестуванні, підтверджена довідкою з відповідного закладу охорони здоров'я.

10.2.4. Смерть рідних по крові або по шлюбу.

10.2.5. Стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень тестування.

10.2.6. Інші об'єктивні причини, що унеможливили участь у проходженні зовнішнього оцінювання.

 

10.3. Реєстрація абітурієнтів, які через об'єктивні причини не змогли взяти участь у зовнішньому оцінюванні у визначені Міністерством освіти і науки України строки, здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти протягом п'яти робочих днів, уключаючи день проведення зовнішнього оцінювання з відповідного предмета.

10.4. Пункти тестування для проведення зовнішнього оцінювання осіб, які через об'єктивні причини не змогли взяти участь у тестуванні у визначені строки, створюються за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти, як правило, за місцем розташування регіональних центрів оцінювання якості освіти.

XI. Державний контроль та громадське спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання

11.1. Державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання організовує Міністерство освіти і науки України у встановленому законодавством порядку.

11.2. Громадські організації, представники засобів масової інформації, навчальних закладів, батьківських комітетів, піклувальних рад, які зареєструвалися в Українському або регіональних центрах оцінювання якості освіти й отримали відповідне посвідчення, можуть здійснювати громадське спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання.

11.3. Відкритими для громадського спостереження є:

 • реєстрація осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання;
 • проведення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування;
 • перевірка та обробка бланків відповідей абітурієнтів;
 • розгляд апеляційних заяв абітурієнтів.

11.4. Перед початком зовнішнього оцінювання в пункті тестування громадським спостерігачам обов'язково має бути продемонстровано наявність і цілісність контейнерів, пакетів із тестовими матеріалами, процедуру розподілу обов'язків між особами, які проводять зовнішнє оцінювання в пункті тестування. Після завершення тестування - цілісність пакетів з бланками відповідей перед їх відправкою до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

11.5. Суб'єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог, визначених Міністерством освіти і науки України.

XII. Фінансування зовнішнього оцінювання

Фінансування зовнішнього оцінювання здійснюється за рахунок коштів, передбачених на реалізацію бюджетної програми 2201470 «Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами», а також коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти       І.Л. Лікарчук


16.10.2009

Популярні новини
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Оприлюднено рекомендації МОН з викладання шкільних предметів Документ містить рекомендації з викладання предметів та інтегрованих курсів за предметними галузями
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів