Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 589 від 13.10.05 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 589 від 13 жовтня 2005 року

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс
навчальних програм з
профільного навчання для учнів 10-12 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

З метою поліпшення якості навчально-вховного процесу та вдосконалення системи конкурсного відбору навчальних програм, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання", від 14.01.2004р. №24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів (додається).

2. Конкурсним комісіям здійснювати відбір навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів на основі Положення.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр              С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
13.10.2005 №589

Положення
про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного
навчання для загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає принципи та процедуру проведення конкурсного відбору навчальних програм з профільного навчання предметів інваріантної складової навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Конкурсний відбір програм здійснюється з метою поліпшення якості змісту загальної середньої освіти.

2. Організація конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Оголошення про конкурс містить інформацію про строки, дати початку і закінчення реєстрації заявок на участь у конкурсі, умови його проведення, порядок подання рукописів, номери контактних телефонів (факсу), прізвище, ім'я, по батькові відповідального за реєстрацію заявок, режим роботи конкурсної комісії.

2.3. Оголошення про конкурс доводиться до відома Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів системи загальної середньої освіти, методичних установ, громадськості через Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, газети "Освіта України", "Освіта", "Педагогічна газета", фахові журнали та інші видання, а також розміщується на сайті Міністерства освіти і науки України.

2.4. Конкурс, що його проводить Міністерство освіти і науки України, є відкритим. У конкурсі можуть брати участь окремі автори, авторські колективи, наукові установи, навчальні заклади та видавництва, які мають необхідну науково-теоретичну і фахову підготовку та уклали навчальну програму (одну або декілька) відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та згідно із запропонованою структурою (додаток 1).

2.5. Заявка на участь у конкурсі (додаток 2) подається до Міністерства освіти і науки України.

Термін подачі заявок на участь у конкурсі визначає Міністерство освіти і науки України.

2.6. Разом із заявкою подаються примірники рукописів програм для профільного навчання, а також у закритому конверті дані про авторів (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи, посада, учений ступінь і наукове звання, адреса, номери телефонів).

2.7. На конкурс подаються навчальні програми з предметів інваріантної складової навчальних планів, що затверджуються МОН України, з академічного та з одного, декількох або всіх напрямів профільного навчання: суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський, економічний профілі); філологічний напрям (історико-філологічний профіль, української та іноземної філології); природничо-математичний напрям (фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрономічний профілі); художньо-естетичний напрям, технологічний напрям (технологічний, інформаційно-технологічний профілі); спортивний напрям за переліком предметів для розроблення навчальних програм з профільного навчання (додаток 3).

2.8. Навчальні програми варіативної складової навчального плану, спеціальних курсів та факультативів на конкурс не подаються.

2.9. Міністерство освіти і науки України з метою встановлення відповідності рукописів основним вимогам до програм, визначених цим Положенням, шифрує рукописи і без зазначення їх авторства надсилає до експертних установ: Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, науково-методичних центрів середньої та професійно-технічної освіти, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, методичних установ, незалежних експертів.

У місячний термін експертні установи проводять експертизу, результати якої разом з рукописами програм надсилають до Міністерства освіти і науки України для підготовки висновку відповідної конкурсної комісії.

2.10. Рукописам, визнаним рішенням конкурсних комісій кращими, присуджуються дипломи.

2.11. Після визначення переможців рукописи навчальних програм розшифровуються.

2.12. Навчальним програмам, визнаним рішенням конкурсних комісій кращими, надається відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

2.13. Результати конкурсу оприлюднюються через пресу та інші засоби масової інформації.

3. Технічні вимоги до рукописів, що подаються на конкурс

3.1. Рукописи навчальних програм повинні бути виконані державною мовою (для навчальних закладів з мовами навчання національних меншин - мовою національної меншини з підрядковим перекладом, з іноземних мов - відповідною іноземною мовою з підрядковим перекладом). Рукописи надсилаються у семи примірниках.

3.2. Рукописи мають бути виконані комп'ютерним набором, стандартним шрифтом (14) через 1,5 інтервалу. На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.

4. Конкурсні комісії

4.1. Конкурсна комісія (далі - комісія) створюється наказом Міністерства освіти і науки України з кожного навчального предмета інваріантної складової навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів. Орієнтовний склад комісії від 7 до 13 осіб.

4.2. Персональний склад комісії формується з наукових і практичних педагогічних працівників, працівників методичних служб, інших компетентних осіб і затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

До складу комісії не можуть входити автори навчальних програм, поданих на конкурс. У разі подачі на конкурс власного рукопису член комісії має зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

4.3. Перед оголошенням чергового конкурсу проводиться ротація складу комісії.

4.4. Організація роботи комісії покладається на її голову, заступника та секретаря, які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють терміни оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо.

4.5. Кожен з членів комісії складає власний висновок про якість рукопису навчальної програми з урахуванням висновків експертних установ.

Бали виставляються в оцінних листах установленого зразка за 10-бальною системою (додаток 4).

4.6. Остаточне рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови комісії.

Засідання комісії вважається правочинним у разі участі в ньому не менше 2/3 її складу та наявності оцінних листів присутніх на засіданні членів комісії.

4.7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова, а в разі відсутності його на засіданні комісії - заступник голови, секретар та члени комісії.

Протокол і закриті конверти з документацією засідань комісії зберігаються у Міністерстві освіти і науки України.

Протокол засідання комісії є підставою для підготовки відповідного наказу Міністерства освіти науки України про підсумки конкурсу.

4.8. Конверт з відомостями про автора (авторів) розкривається та оприлюднюється на відкритому підсумковому засіданні комісії після прийняття остаточного рішення про результати конкурсу і присудження рукописам, що надійшли на конкурс, дипломів.

5. Фінансове забезпечення конкурсу

Витрати на проведення конкурсу здійснює Міністерство освіти і науки України.

Директор департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти                 П.Б.Полянський

Завантажити: MON_589.doc (94.00 Кб.)


13.10.2005

Популярні новини
Школам пропонують розробляти власні освітні програми Кожен заклад загальної середньої освіти може розробити власну освітню програму
Вартість утримання 1 учня різниться у громадах у 19 разів Утримання шкіл з малою наповнюваністю зумовлюють зростання видатків на одного учня
У школах можуть ввести вивчення правил дорожнього руху У парламенті зареєстрована ініціатива щодо вивчення правил дорожнього руху в закладах освіти
Учителям доручили запобігати поширенню руху «Рьодан» МОН висловлює занепокоєння щодо поширення агресивної субкультури серед підлітків
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів