Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2008/2009 навчальному році

Лист МОН № 1/9-73 від 30.01.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-73 від  30 січня 2009 року

Міністерству освіти і науки АР Крим,
управлінням освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Інститутам післядипломної педагогічної освіти
Загальноосвітнім навчальним закладам

Про порядок закінчення
навчального року та проведення
державної підсумкової атестації
у загальноосвітніх навчальних закладах
в 2008/2009 навчальному році

Закінчення 2008/2009 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-83 від 18.02.08, та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти  (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) зі змінами, затверджений наказом №845 від 12.09.08, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2008р. за № 974/15665, відповідно до яких державна підсумкова атестація учнів проводиться після завершення ними кожного ступеня навчання.

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчальні заняття мають завершитися: у 1-4-х класах - 25 травня, 5-10 класах - 28 травня 2009 р.

У 11-х (12-х) класах відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 804 від 03.09.2008 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та № 848 від 12.09.2008 «Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану завершуватиметься 30 квітня 2009 року. Методичними рекомендаціями (листом МОН № 1/9-599 від 17.09.08) визначено форми ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану.

У травні 2009 року з метою якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації для учнів 11-х (12-х) класів організовуються індивідуально-групові заняття. Порядок організації та проведення індивідуально-групових занять визначено листом МОН № 1/9-844 від 26.12.08.

Після завершення занять у 1-4-х класах проводяться навчальні екскурсії, а у 5-8-х і 10-х класах - навчальні екскурсії та навчальна практика.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 орієнтовно у такі строки:

 • з 26 по 29 травня (4 дні) - для учнів 1- 4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день);
 • з 1 по 12 червня (10 днів) - для учнів 5-6-х класів (по 3 академічні години), 7-8-х класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день).

Керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання та необхідності надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених захворюваністю учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, та іншими причинами.

Загальна кількість навчального часу залишається незмінною: у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня - 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів - 190 робочих днів з урахуванням навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.

Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 29 -30 травня проводиться свято "Останній дзвоник".

У випускних 9-х класах з 3 по 20 червня, а у 11-х (12-х) класах - з 6 по 22 червня 2009 р. проводитиметься державна підсумкова атестація.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів проводитиметься 3 червня. Для випускників 11-х класів державна підсумкова атестація з української мови та літератури проводиться у червні 2009 р. Конкретну дату її проведення визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, а в усній формі - для першої групи - о 9.00, для другої групи - о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений з відповідними органами управління освітою.

При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно передбачити, щоб для підготовки до проходження атестації з кожного предмета учні мали не менше двох-трьох днів.

І. Державна підсумкова атестація у початковій школі

Державна підсумкова атестація у початковій школі проводиться з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4-х класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів до навчання в основній школі.

У загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

У загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт, які проводяться з метою визначення рівнів сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до вимог, викладених у Програмах для середньої загальноосвітньої школи (1 - 4 класи), видавництво „Початкова школа", 2006 рік.

Для проведення підсумкових контрольних робіт пропонуються апробовані в шкільній практиці збірники підсумкових контрольних робіт, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України:

 • Барна М.М., Онопрієнко О.В. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
 • Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. Підсумкові контрольні роботи з української мови у школах з українською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
 • Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. Підсумкові контрольні роботи з читання у школах з українською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
 • Шереметьєва Н.М., Мартиненко Т.Г. Підсумкові контрольні роботи з української мови у школах з російською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
 • Новикова Т.Г., Смаковська Т.В. Підсумкові контрольні роботи з читання у школах з російською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
 • Лаптєва Л.І., Лунько Н.І. Підсумкові контрольні роботи з російської мови у школах з російською мовою навчання 4 клас. - К.: Генеза, 2009;
 • Гайдученко Т.Л., Астахова Т.К. Підсумкові контрольні роботи з російського читання у школах з російською мовою навчання. 4 клас. - К.: Генеза, 2009.

Річна підсумкова робота з української мови є комбінована письмова робота, яка передбачає перевірку мовленнєвих умінь учнів (зокрема: будувати речення, зв'язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів), а також практичне застосування мовних знань з  фонетики, лексики, граматики, орфографії тощо відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів зазначеного предмета.

Підсумкова контрольна робота з мови складається з восьми завдань різних рівнів складності, серед яких: п'ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два відкритих завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь, і одне творче - зв'язне висловлювання (5-7 речень) на задану тему.

Річна підсумкова робота з читання спрямована на перевірку розуміння змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; усвідомлення літературознавчих понять на елементарному рівні, необхідних під час аналізу твору; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); здатності відчувати роль та красу художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу подію, предмети, явища); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Підсумкова контрольна робота з математики проводитися у вигляді комбінованої контрольної роботи (традиційної) або контрольної роботи, укладеної з тестових завдань різних форматів.

Зміст підсумкових контрольних робіт з математики відповідає програмовим вимогам до рівня загальнооосвітньої підготовки учнів за змістовими лініями «Нумерація чисел», «Дроби», «Дії над числами», «Вирази», «Рівняння і нерівності», «Задачі», «Величини», «Геометричні фігури та величини».

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. № 755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».

На проведення річної підсумкової роботи відводиться 1 академічна година (шкільний урок).

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться вчителем початкових класів відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п'ятниці.

Бал за державну підсумкову атестацію з цих предметів виставляється у класному журналі під датою проведення підсумкової роботи.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів та балу за атестацію.

II. Державна підсумкова атестація в основній школі

Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по телебаченню та радіо. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.

Текст диктанту визначатиметься за посібником: Авраменко О.М., Федоренко В.Л. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 клас. - К.: Грамота, 2008. - 80 с. У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться з алгебри (письмово) за навчальним посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас" (Бурда М.І. та інші, Харків, "Гімназія", 2007 - 2009 рр.),

Посібник "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри. 9 клас" містить 100 варіантів атестаційних робіт.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з трьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині атестаційної роботи запропоновано завдання з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

Друга частина атестаційної роботи складається із завдань відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь.

Третя частина атестаційної роботи складається із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають високому рівню навчальних досягнень. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої частини - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частини атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої частини атестаційної роботи.

Кожен учень у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої частини атестаційної роботи.

Перед початком атестації учні почергово вибирають атестаційні бланки для виконання першої та другої частини атестаційної роботи. Атестаційні бланки адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

Дату проведення державної підсумкової атестації визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація з алгебри проводиться протягом 135 хвилин (2 години 15 хвилин). Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики та оцінювання завдань (лист МОН від 27.02.07 № 1/9-103) видрукувані у науково - методичному журналі «Математика в школі» (№3, 2007 р.) та «Математичній газеті» (№3, 2007 р., №2, 2008 р.).

У наступному 2009-2010 навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації з математики в 9-х класах у формі інтегрованого іспиту з алгебри та геометрії.

Державна підсумкова атестація з географії покликана виявити рівень навчальних досягнень школярів з оволодіння географічною інформацією та вміння її використовувати у повсякденному житті.

Форму проходження державної підсумкової атестації з географії обирає навчальний заклад з урахуванням побажань учнів. При проведенні атестації в усній формі використовуються білети, в кожному з яких учням пропонується відповісти на три запитання з курсу «Географія України». Перше запитання - з фізичної географії, друге - з економічної географії, третє має практичну спрямованість та передбачає обов'язкове використання тематичних карт.

При оцінюванні відповідей учнів необхідно звертати увагу на розуміння ними зв'язків у системі "природа-людина-суспільство", сформованість в учнів гуманістичного світогляду, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі за курс  основної школи здійснюється за навчальним посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи" авторів Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. - Харків: Гімназія, 2005, 2006, 2008 роки.

При укладанні завдань за основну школу використовується навчальний матеріал курсу "Географія України" (8-9 класи). Комплект завдань має охоплювати різні розділи програми.

Добираючи завдання для атестації застосовують принцип їх поступового ускладнення. У збірнику представлено завдання різного рівня складності та різних типів (тести, робота з контурною картою, робота з атласом, відкриті запитання четвертого рівня складності, що мають узагальнюючий, систематизуючий, порівняльний характер), що стимулюватиме учнів до виконання завдань усіх чотирьох рівнів.

Кожен із варіантів завдань укладається за такою схемою:

 • три завдання I-го рівня;
 • одне завдання II-го рівня;
 • одне завдання III-го рівня;
 • одне завдання IV-го рівня.

Правильна відповідь на кожне завдання I-го рівня оцінюється в 1 бал. Отже, виконавши три завдання цього рівня, учень може максимально набрати 3 бали. Кожне правильно виконане завдання II-го, III-го і IV-го рівнів оцінюється, відповідно, у три бали, тобто максимальна кількість балів за правильне виконання всіх завдань становить 12.

На виконання завдань відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після оголошення завдань.

Державна підсумкова атестація з біології може проводитися як в усній (білети), так і в письмовій формі за завданнями з навчального посібника "Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи" (авт. Матяш Н.Ю., Костильов О.В., Вихренко А.С., Вихренко Т.О. - К.: Генеза, 2004, 2008).

Зміст завдань для атестації та кількість їх варіантів визначають за вказаним посібником вчителі біології, комплектуючи кожний варіант із 32 завдань за такою схемою:

 • 12 завдань початкового рівня складності (рослинний світ - 3 завдання, тваринний світ - 3 завдання, людина - 6 завдань). За своїм характером вони є завданнями з альтернативною відповіддю «так» чи «ні», тестові завдання на знаходження 1 правильної відповіді з декількох запропонованих, завдання на доповнення;
 • 12 завдань середнього рівня складності (рослинний світ - 3 завдання, тваринний світ - 3 завдання, людина - 6 завдань). Це можуть бути тестові завдання на знаходження 1 правильної відповіді з декількох запропонованих, завдання на встановлення відповідностей у вигляді таблиці, схеми; завдання з «німими» малюнками. Кожна правильна відповідь початкового та середнього рівня складності оцінюється в 0,25 бала, максимальна оцінка за кожен рівень - 3 бали;
 • 6 завдань достатнього рівня складності (рослинний світ - 2 завдання, тваринний світ - 2 завдання, людина - 2 завдання). Це можуть бути тестові завдання на знаходження 1 правильної відповіді з декількох запропонованих, завдання на встановлення відповідностей у вигляді таблиці, схеми; розв'язування біологічних задач. Правильне розв'язання кожного завдання достатнього рівня складності оцінюється в 0,5 бала;
 • 2 завдання з «відкритою» відповіддю високого рівня складності (людина - 1 завдання, рослинний або тваринний світ - 1). Ці завдання узагальнюючого, систематизуючого, порівняльного характеру. Кожне з завдань оцінюється в 1,5 бала.

На виконання завдань атестації у письмовій формі відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після оголошення вчителем завдань.

Білети з біології укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 6-9-х класів. Білети містять по три завдання. Перші два - спрямовані на перевірку теоретичних знань школярів про будову та функції живих організмів, їх пристосованість до умов середовища, способу життя, поведінки, значення у природі й житті людини. Практично у кожному білеті є запитання про будову та функції організму людини, психофізіологічні особливості її поведінки.

Третє запитання має практичний зміст, спонукає учнів до виявлення уміння застосувати набуті знання у практичній діяльності: про надання першої допомоги при зупинці дихання, різних видів кровотеч, опіках, обмороженні, ударах, вивихах тощо; запитання що стосуються профілактики вживання алкоголю, наркотичних речовин, ВІЛ-інфікування, негативного впливу на організм куріння тощо. Вони спрямовані на формування в учнів свідомої мотивації до здорового способу життя, формування здоров'язберігаючої компетенції.

Форму проходження державної підсумкової атестації обирає навчальний заклад з урахуванням побажань учнів.

Білети для державної підсумкової атестації з іноземної мови складаються з трьох завдань. Перше - бесіда за поданою ситуацією; друге - читання та переказ тексту; третє - письмова робота.

Перше завдання має на меті перевірити рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв'язного висловлювання, зміст і форма якого визначається зазвичай ситуацією. Основними характеристиками готовності до продукування зв'язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків, нормативного мовлення, зв'язність. Для того,  щоб зміст завдання усвідомлювався та правильно сприймався учнями, до кожної ситуації подано інструкції щодо врахування психологічних особливостей та навчального досвіду учнів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв'язати засобами іноземної мови.

Оцінюванню підлягає вміння вибирати з ряду іншомовних засобів ті, що відповідають комунікативному завданню. Важливим складником цієї технології є також вміння розгорнути свою відповідь за рахунок часових, просторових, особистісних та інших характеристик об'єкта або дії, спонукавши співбесідника запитанням або проханням до продовження мовленнєвої взаємодії. Монологічне висловлювання повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об'єкта висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Друге запитання білетів спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється розуміння матеріалу, який читається, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Тексти добираються вчителем і повинні бути присвячені різним аспектам життя людини. Основними джерелами текстів можуть бути статті журналів і газет, брошур і проспектів, інструкції, програми телебачення та радіо, театру і кіно, витяги з художніх творів. Тексти можуть містити певну кількість незнайомих слів, тлумачення яких не подається. Розуміння прочитаного тексту перевіряється шляхом переказу. Під час переказу учнем прочитаного тексту перевіряється вміння виділяти основну думку, робити висновки на основі прочитаного тексту тощо.

Третє запитання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції, тобто вміння зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію; вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей, оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо.

Під час оцінювання відповідей учнів з третього завдання звертається увага на оформлення ними структури речень, рівень володіння лексичним матеріалом, рівень використання граматичних засобів, кількість граматичних помилок, організацію тексту, розвиток змісту, зв'язність тексту, логічне узгодження речень, обізнаність із соціолінгвістичними аспектами; уміння здійснювати комунікацію.

Під час підготовки до відповіді учням дозволяється користуватися двомовними словниками. Час на підготовку - не  менше 30 хвилин.

Державна підсумкова атестація з гуманітарних предметів, зазначених нижче, проводитиметься лише у тих загальноосвітніх навчальних закладах, що не обрали державну підсумкову атестацію з іноземної мови.

Державна підсумкова атестація з курсів української та зарубіжної літератур, інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань.

Завдання білетів відображають розмаїття представлених у чинних програмах напрямів, методів, стилів, родів, жанрів, тем тощо. Формулювання запитань відображають усталені у шкільній практиці інтерпретації творів української, зарубіжної та інших літератур, пропорційно поєднують різні аспекти вивчення національного та світового художнього письменства: від морально-етичного до суто естетичного.

У багатьох випадках формулювання запитань білетів передбачають надання учневі можливості вибору конкретного матеріалу для відповіді, тобто враховують варіативність програм із літератур, різноманіття читацьких уподобань учнів, потребу особистісної зорієнтованості у вивченні літератури.

Головними критеріями оцінювання відповіді школяра є знання ним тексту аналізованого твору, його розуміння, усвідомлення родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики. Важливим також є сприйняття аналізованого твору в літературно-мистецькому контексті епохи, коли його було написано, у зв'язках із літературною традицією України і світу, а також уміння порівняти з типологічно подібними літературно-мистецькими явищами інших епох. Суттєвими є й поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу конкретного літературного твору; розуміння школярем духовної природи літературної творчості, уміння характеризувати й оцінювати духовний світ персонажів і їхні морально-етичні цінності.

У окремих білетах для перевірки декламаторських умінь учнів, сформованості у них техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам'ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів більшого обсягу. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов'язані насамперед із поезією; як правило, вони пропонують учням можливість вибирати вірш для декламування.

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української, зарубіжної та інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською мовами білети розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (тексти завдань подаються до 20 квітня 2008 р. до Міністерства освіти і науки України української та рідною мовами); російською мовою - Міністерством освіти і науки України.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі диктанту. Завдання з польської, молдовської, кримськотатарської, угорської мов визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; з російської мови атестація проводиться за посібником "Російська мова. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації. 9 клас" (авт. Полякова Т.М., Бикова К.І. та ін. - К.: Генеза, 2008, 2009); з румунської мови - за посібником "Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з румунської мови" (авт. Є.М. Маноїл - Чернівці: Технодрук, 2007).

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту.

Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання. Завдання зорієнтовані на визначення рівня знань учнями фактів, процесів, закономірностей становлення державності України, особливостей  історичного розвитку українських земель у складі різних державних утворень, економічні процеси, суспільне, культурне, духовне й повсякденне життя.

Особливий наголос під час підготовки до державної атестації варто зробити на характеристиці історичних постатей. Значна кількість питань зорієнтована також на вивчення історії рідного краю. Під час підготовки учням дозволяється користуватися настінними історичними картами, а також атласами.

У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ - на початку ХХ ст. Під час відповідей оцінюються вміння аналізувати економічні, соціальні і культурні наслідки промислового перевороту; характеризувати зміни у господарюванні, політичному житті, утвердженні парламентаризму. Особливу увагу варто акцентувати на вміння учнів визначати основні напрямки політичної еволюції провідних держав, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх мисленні.

Оцінюючи відповідь дев'ятикласників з історії варто звернути увагу на рівень сформованості предметних компетенцій: хронологічних; просторових; інформаційних; мовленнєвих; логічних; аксіологічних. Так, зокрема, дев'ятикласник має визначати дати і хронологічні межі подій; встановлювати послiдовність та синхронність історичних подій; виділяти сутнісні ознаки історичного періоду чи етапу; користуючись картою, визначати причини та наслідки історичних подій, пов'язані з геополiтичними чинниками; використовувати карту як джерело інформації при характеристиці історичних подій, явищ, процесів; розповідати про історичні події й явища та описувати їх; давати історичну характеристику видатним діячам; формулювати емоційно-ціннісну оцінку історичних подій і діяльності історичних осіб; визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та подій; використовувати картографічну інформацію для пояснення розвитку міжнародних відносин, полiтичних інтересів тієї чи іншої країни; співставляти та порівнювати однотипні явища; синтезувати засвоєну інформацію; оцінювати окремі факти, події; аналізувати та узагальнювати; формулювати висновки та узагальнення; давати визначення поняттям.

Державна підсумкова атестація з основ правознавства має на меті визначити рівень навчальних досягнень учнів у системі державно-правових реалій України; визначити та спрямовувати їх на необхідність дотримання правових норм. Учні мають продемонструвати розуміння питань, що собою являє сучасна держава і право, особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, їх роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості, вміння аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами. Особливу увагу варто приділити практичним навичкам учнів, зокрема вмінню користуватися правовими актами.

Білети також включають завдання з теорії держави і права, основ публічного і приватного права.

Під час державної атестації дозволяється користуватися схемами і таблицями, відповідними кодексами.

Державна підсумкова атестація з фізики проводиться в усній формі за білетами. Білети укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7-9-х класів 11-річної школи. Білети містять три завдання, спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями основних понять, законів і принципів фізики та сформованості практичних умінь, необхідних для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці й побуті.

Перше запитання передбачає перевірку теоретичних знань школярів, вміння ілюструвати виклад фактів та теорій відповідними прикладами перебігу фізичних явищ, їх прояву в природі або використання в технічних пристроях і повсякденному житті.

Друге та третє завдання мають практичний зміст, спонукають учнів до виявлення вміння застосувати набуті знання у практичній діяльності.

Відповідаючи на друге запитання білета, учень має продемонструвати вміння планувати дослідження, використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати та узагальнювати результати досліджень. Під час підготовки обладнання для виконання лабораторних робіт учителеві потрібно спиратися на опис їх проведення, що наводиться у підручниках. Підбір обладнання для виконання експериментальних завдань здійснюється відповідно до матеріально-технічного забезпечення фізичного кабінету з урахуванням уточненого завдання для дослідження певної фізичної величини або закономірності, що пропонується вчителем.

Третє завдання - задача, що добирається вчителем з відповідних розділів "Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики" (За ред. Гельфгата І.М. - Х.: Гімназія, 2007, 2008). Від учнів вимагається письмово оформити розгорнутий розв'язок задачі. Для проведення обчислень дозволяється використовувати калькулятори.

ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі

Державна підсумкова атестація як форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти зберігає своє призначення і функції в умовах утвердження зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до наказу МОН № 804 від 03.09.2008р. "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2009 році" результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2009 року.

Ті ж з випускників, які не мають наміру, щонайменше в 2009 році, вступати до вищих навчальних закладів, проходитимуть державну підсумкову атестацію у своєму навчальному закладі. Вступники до вищих навчальних закладів можуть пройти  державну підсумкову атестацію за місцем навчання з тих предметів, які їм не потрібні для вступу.

У заяві на ім'я директора школи випускники зазначають, які іспити вони будуть проходити у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а які - у письмовій чи усній формі за завданнями МОН у своїх загальноосвітніх навчальних закладах.

З метою дотримання рівних умов, перескладання у школі у формі державної підсумкової атестації результатів, отриманих на тестуванні, не передбачено.

Наказом МОН № 898 від 02.10.2008р. "Про затвердження календарного плану зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році" затверджено графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання (таблиця), яке триватиме  з 6 травня  по 5 червня ц.р.

Графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2009 році

Предмет

Дата проведення зовнішнього оцінювання

Історія України

06.05.2009

Біологія

08.05.2009

Фізика

12.05.2009

Географія

15.05.2009

Українська мова та література

19.05.2009

Математика

26.05.2009

Іноземна мова (англійська)

02.06.2009

Іноземна мова (німецька, французька, іспанська)

03.06.2009

Хімія

05.06.2009

 

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання керівник загальноосвітнього навчального закладу отримує відомість, згідно з якою вноситься відповідний запис до класного журналу та до додатку до атестата про повну загальну середню освіту.

У цьому навчальному році державна підсумкова атестація випускників, учнів 11-го класу складається з 5 предметів: української мови та літератури, математики або історії України та трьох предметів за вибором.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням може проводитись атестація з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з мовами навчання національних меншин предметом за вибором може бути мова навчання.

Обов'язково, у формі зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься ДПА з української мови та літератури для учнів, які вирішили вступати до вищих навчальних закладів. Ті ж з випускників які не планують вступати до вищих навчальних закладів, складатимуть ДПА з української мови та літератури у загальноосвітньому навчальному закладі у формі переказу з творчим завданням за текстом, визначеним та оголошеним Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за посібником: Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. -  К.: Ґенеза, 2009.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з української мови та літератури в 11 класі відводиться 4 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу учням. Переказ із творчим завданням як державна підсумкова атестація проводиться за традиційною методикою. За допомогою переказу з творчим завданням в учнів перевіряється комплекс важливих комунікативних умінь: сприйняття почутої інформації, докладне її відтворення, самостійне визначення предмета й завдань висловлювання, добір для їх вирішення потрібних мовних засобів, побудова власного висловлювання відповідно до конкретних комунікативних завдань, створення самостійного висловлювання певного стилю, типу й жанру мовлення.

Державна підсумкова атестація з курсу зарубіжної літератури проводиться в усній формі за білетами, розробленими і затвердженими Міністерством освіти і науки України. Питання білетів охоплюють більшу частину матеріалу, який опановувався учнями протягом двох навчальних років (10-11 класи), і враховують наявність варіативних програм з предметів.

Окремо пропонуються білети для проведення державної підсумкової атестації із зарубіжної літератуи у класах філологічного профілю. Білети укладено на основі чинних профільних програм для вивчення предметів. Структура цих білетів інша - вони містять по три завдання, які спираються на чинні програми для профільних філологічних класів із української та зарубіжної літератур. Вимоги, які ставляться до навчальних досягнень учнів є дещо вищими, тож і самі формулювання питань є складнішими і глибше охоплюють літературний матеріал.

Білети з інтегрованих курсів «Література» (рідна та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин: польською, молдовською, румунською, кримськотатарською, угорською розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (тексти завдань подаються до Міністерства освіти і науки України української та рідною мовами до 20 квітня 2009р.); російської - Міністерством освіти і науки України.

Під час державної підсумкової атестації з літератури учні мають виявити знання літературного процесу і змісту художніх творів, вміння аналізувати їх, висловлювати та доводити власні думки щодо позиції автора і героїв твору, декламувати напам'ять вірші.

Враховуючи варіативність навчальних програм з курсів літератур, вчителі можуть вносити до завдань зміни і доповнення, попередньо обговоривши їх на засіданнях методичних об'єднань та погодивши з керівником навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі переказу з творчим завданням.

Тексти переказів та завдання до них:

 • з мов національних меншин (польської, молдовської, кримськотатарської, угорської) визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України;
 • з російської мови - за посібником "Російська мова. Збірник текстів переказів для державної підсумкової атестації (автори Л.В.Мельникова, Г.М.Король - К.: Генеза, 2008 р.);
 • з румунської мови - за посібником "Збірник текстів переказів з творчими завданнями для державної підсумкової атестації з румунської мови" (автор Є.М.Маноїл - Чернівці: Технодрук, 2008р.).

На виконання завдання з мови навчання  відводиться 4 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.

Білети для державної підсумкової атестації з іноземної мови складаються із трьох запитань.

Перше - спрямоване на виявлення рівня сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв'язного висловлювання, зміст і форма якого визначаються ситуацією. Ситуація не змінюється з кожною наступною реплікою, а залишається відносно стабільною упродовж усієї розмови. Основними характеристиками готовності до продукування зв'язного висловлювання є засвоєння різноманітних мовленнєвих форм, зразків, нормативного мовлення, зв'язність. На підготовку до відповіді відводиться 30-хвилин.

Комунікативне завдання вважається виконаним у разі змістової та функціональної відповідності висловлювання до ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Рівень сформованості навичок та вмінь мовлення оцінюється за такими критеріями: повнота розкриття теми - характеризується достатнім за обсягом висловлюванням, яке відповідає зазначеній тематиці, розкриває її логічно та послідовно, містить власну думку; комунікативна спрямованість - орієнтація на висловлювання, яке повністю відповідає ситуації спілкування, містить особистісні оцінюючі фрази, передає власне ставлення учня до об'єкту висловлювання; інформаційна значимість оцінюється за адекватне і достатнє використання країнознавчого матеріалу, своїх знань з інших дисциплін на підтримку власних міркувань або для посилення естетичного рівня викладу; вимова - оцінюється за нормативний рівень вимови всіх звуків іноземної мови та правильне інтонаційне оформлення мовлення; лексичний запас - включає високу лексичну насиченість, різноманітність вжитих структур, кліше, виразів, ідіом, точність епітетів, порівнянь тощо; граматична правильність - враховується нормативне додержання правил порядку слів у реченні, вживання інверсії, правильність утворення і адекватність вживання граматичних форм, достатню різноманітність вжитих граматичних структур.

Друге завдання білету спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів умінь і навичок з читання. Оцінюється рівень розуміння прочитаного матеріалу, вміння узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Тексти добираються вчителем; вони повинні бути присвячені різним аспектам життя людини. Основними джерелами відбору текстів є статті журналів, газет, брошур і проспектів, інструкції, програми телебачення та радіо, театру і кіно, уривки з художніх творів. Тексти можуть містити певну кількість незнайомих слів, тлумачення яких не подається. Розуміння  прочитаного тексту перевіряється шляхом переказу. Під час переказу учнем прочитаного тексту перевіряється вміння виділяти основну думку, робити передбачення, висновки на основі прочитаного тексту тощо.

Третє завдання має на меті перевірити рівень сформованості в учнів використання писемного мовлення для вирішення комунікативно-орієнтованих завдань, тобто вміння зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію; вміння правильно, з урахуванням соціокультурних відмінностей, оформлювати і писати особистий лист, вітальну листівку, оголошення, повідомлення, нотатки тощо. Це завдання спрямовано на перевірку сформованості рівня писемної мовленнєвої компетенції учнів; їх лексико-граматичні навички; ступені засвоєння ними системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини; формування мовних та мовленнєвих умінь і навичок, де важливим є уміння користуватися іноземною мовою як в усному так і в писемному спілкуванні в різних сферах; словниковий запас учнів з урахуванням тих груп слів, усталених висловів, що відображають реальне життя народу, мова якого вивчається.

Учням пропонуються завдання, які вони мають розв'язати, опираючись на власний досвід і рівень писемної мовленнєвої компетенції. Вони орієнтовані на сфери інтересів учасників, спонукають їх до письмового висловлення життєвої і громадської позиції, ставлення до тих чи інших фактів або осмислення певних проблемних ситуацій.

Від учнів очікують уміння правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи ряд фразеологічних зворотів, розмовних фраз та ідіоматичних зворотів; наскільки правильно вони використовують відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні, та дієслова зв'язки, іменники, прикметники тощо). Комунікативна спрямованість і практичне використання є основними принципами при оцінюванні письмового завдання.

Обсяг усного повідомлення і письмового завдання обумовлюється вимогами програми. Користуватися підручником, іншим посібником або довідником під час виконання письмової роботи не дозволяється.

Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту Sprachdiplom DSD (В-1,B-2) - німецька мова; DELF (B-1,B-2) - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL (B-1, B-2) - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова, зазначені вище іспити зараховуються як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.

Випускники класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, спортивного напрямів обов'язково проходитимуть державну підсумкову атестацію з історії України.

Ці іспити учні можуть проходити або у формі зовнішнього незалежного оцінювання (для вступника до вищого навчального закладу, де необхідний відповідний сертифікат), або складати за білетами, розробленими міністерством, у загальноосвітніх навчальних закладах. Вибір залежить від того, які вступні випробування складає випускник. Під час державної підсумкової атестації з історії України учні мають продемонструвати розуміння історичних подій; процеси і явища вітчизняної історії висвітлюються у контексті загальноєвропейської та світової історії.

Білети з історії України містять по два запитання, для класів історичного профілю - по три.

Особливу увагу в завданнях відведено піднесенню національно-визвольного руху та національної самосвідомості українського народу, визначальним подіям та історичним постатям ХХ століття.

Розкриваючи сутність трагічних подій Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, учням належить знати соціальну значущість Закону України "Про Голодомор 1932- 1933 років в Україні", прийнятого 28 листопада 2006 року № 376-V.

З метою посилення патріотичного виховання учнівської молоді слід звернути увагу на теми, присвячені Українській революції 1917-1921рр., Великій Вітчизняній, Другій світовій війні, знанням історії рідного краю. На це звернули увагу учасники Всеукраїнської наради «Проблеми змісту сучасної історичної освіти та шляхи їх вирішення», яка відбулася за участю Міністра освіти і науки України, провідних вчених- істориків та кращих вчителів.

 

Білети зі всесвітньої історії включають завдання на знання визначальних тенденцій світового розвитку ХХ ст., інтеграційних та глобалізаційних процесів, їх спричиненість, прояви та наслідки.

Запитання охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства: соціально-економічну, політичну, культурну, особливий наголос робиться на характеристиці історичних осіб. При тому, що програми зорієнтовано на вивчення історії сусідніх країн, завданнями білетів передбачено висвітлення таких питань, як японське економічне диво; питання міжнародних відносин, конфлікти, що мали місце у ХХ столітті і продовжуються або виникли у ХХІ столітті.

Під час атестації з історії України та всесвітньої історії оцінюється рівень сформованості в учнів таких компетенцій, як то: порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на здобуті знання; розглядати суспільні явища у розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу; співставляти історичні події, явища з періодами (епохами) орієнтуватися в науковій періодизації історії; аналізувати інформацію карти як джерело знань про геополітичні інтереси країн у конкретно-історичний період; аналізувати карту як джерело інформації про основні тенденції розвитку міжнародних відносин та місця в них України; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських та національних цінностей.

Білети з основ філософії складено у двох варіантах, відповідно до варіативності програм: "Людина і суспільство" (по два завдання в кожному білеті) та "Людина і світ" (по три завдання в кожному білеті). Значне місце в них відводиться розкриттю взаємовідносин людини і природи, особистості й суспільства, особи і держави, актуальним проблемам сучасного життя, що становлять великий інтерес для молоді. Під час відповідей учні мають охарактеризувати надбання світової і національної світоглядної культури з точки зору визнання плюралізму думок та врахування інваріантності соціального вибору людини; проявити вміння логічно мислити, розуміти зміст головних філософських категорій, вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

Завдання білетів дають змогу випускникам продемонструвати ставлення до реальної дійсності, власні погляди на навколишній світ, на своє місце в пізнанні і перетворенні світу відповідно до власних потреб й інтересів, здатність самостійно зробити найзагальніший висновок стосовно свого місця, ролі і значення у суспільстві.

Державна підсумкова атестація з основ економіки може відбуватися в усній (за білетами) або у письмовій формі за навчальним посібником "Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки" (за ред. Тимченко І.Є. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005).

Білети складаються з двох теоретичних і одного практичного завдання. Теоретичні завдання спрямовані на перевірку знання учнями основних економічних понять і законів, вміння аналізувати економічні явища, аргументувати прикладами власну думку; висловлювати власне ставлення до подій, що відбуваються в сучасній економіці. Третє завдання - задача, що добирається вчителем зі "Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки" (за ред. Тимченко І.Є. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005). Для загальноосвітніх навчальних закладів, у яких предмет вивчається за 35-годинною програмою, задачі добираються із завдань достатнього або високого рівнів, а для класів з профільним і поглибленим вивченням економіки - із високого рівня.

На виконання завдання атестації у письмовій формі відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після одержання учнями завдання. Форму проходження атестації обирають учні.

Державна підсумкова атестація з математики є обов'язковою для учнів універсального, природничо-математичного напрямів, економічного, інформаційно-технологічного профілів, класів з поглибленим вивченням математики, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень. Інші навчальні заклади (класи) можуть проводити атестацію з математики за вибором учнів. ДПА з математики може проходити  у формі зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників до вищих навчальних закладів, де необхідний відповідний сертифікат), або складатися у загальноосвітньому навчальному закладі (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) у письмовій формі за навчальним посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11клас. Книга 1. Книга 2" (Бурда М.І. та інші, Харків, Гімназія, 2008). Посібник містить 100 варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Перша частина розміщена у Книзі 1 посібника, а друга, третя і четверта частини - у Книзі 2.

У першій частині атестаційної роботи запропоновано 16 завдань (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильне розв'язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 8 завдань (6 завдань з алгебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках. Правильне розв'язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається із 3 завдань (2 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Четверта частина атестаційної роботи складається із 4 завдань (3 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань. Правильне розв'язання кожного із завдань цих блоку оцінюється чотирма балами.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Учні загальноосвітніх класів, у яких на вивчення математики відводиться 4-5 годин на тиждень, виконують завдання першої, другої та третьої частин, учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин, учні профільних класів, у яких на вивчення математики відводиться 6-7 годин на тиждень, виконують завдання першої, другої, третьої частин та одне завдання четвертої частини за своїм вибором.

Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем (ученицею) завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником. Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи. Кожен учень (учениця) у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частин атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої та четвертої частин атестаційної роботи.

Перед початком атестації учні почергово вибирають атестаційні бланки для виконання першої та другої частини атестаційної роботи. Атестаційні бланки адміністрація загальноосвітнього навчального закладу готує заздалегідь.

Дату проведення державної підсумкової атестації визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням рекомендацій міністерства.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 180 хвилин (3 години) для учнів загальноосвітніх та профільних класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 210 хвилин (3 годин 30 хвилин). Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики, схеми оцінювання завдань та орієнтовні варіанти атестаційних робіт подані у листі Міністерства освіти і науки України  від 11.03.08 № 1/9-138, видрукувані у Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України №9, 2008 р., науково - методичному журналі «Математика в школі» та «Математичній газеті».

Державна підсумкова атестація з фізики може проводитися за вибором учнів в усній чи письмовій формі або ж у формі захисту учнівських дослідницьких робіт. Атестація в усній формі відбуватиметься за білетами, що включають три завдання. Перші два завдання спрямовані на з'ясування рівня володіння учнями теоретичними знаннями - основними фізичними законами та принципами, поняттями, теоріями, фактами, методами наукового пізнання тощо. Відповіді учнів мають супроводжуватися виконанням відповідних дослідів і демонстрацій, наведенням прикладів фізичних закономірностей, що лежать в основі певних процесів виробництва або принципів будови та використання приладів і пристроїв, з якими людина стикається у повсякденній практичній діяльності, сучасних досягнень науки і техніки. Уміння учнем використовувати теоретичні знання під час розв'язання задач різного типу (розрахункових, якісних, графічних) та володіти практичними навичками, виконуючи експериментальні задачі чи лабораторні роботи, перевіряються під час виконання третього завдання білета.

Задачі (третє завдання) добираються відповідно до розділів, що зазначені в третьому завданні білета, зі "Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики" (За ред. Гельфгата І.М. - Х: Гімназія, 2007, 2008) достатнього або високого рівнів.

При оцінюванні враховуються такі якісні показники відповідей, як глибина (відповідність вивчення теоретичним узагальненням), усвідомлення (вміння застосовувати здобуті знання відповідно до вимог навчальної програми), повнота викладу, кількість та характер помилок тощо.

Для учнів, які навчаються в класах фізико-математичного профілю та класах (школах) з поглибленим вивченням фізики, рекомендується провести державну підсумкову атестацію з фізики у письмовій формі. Державна підсумкова атестація у письмовій формі та у формі захисту учнівських дослідницьких робіт проводиться відповідно до листа Міністерства освіти і науки України "Про проведення державної підсумкової атестації з фізики в 11(12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів". На виконання завдання атестації у письмовій формі відводиться 2,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після одержання учнями завдань.

Державна підсумкова атестація з астрономії проводиться в усній формі за навчальним посібником "Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії" (авт. Казанцев А.М., Крячко І.П. - Гімназія, 2008).

Для кожного учня вчитель добирає атестаційне завдання, що складається з 6 запитань із запропонованого збірника, які охоплюють не менше 6 тем шкільного курсу астрономії. З них: три запитання - початкового рівня та по одному - середнього, достатнього та високого рівнів. Варіанти атестаційних завдань формуються методичними об'єднаннями вчителів (районними, міськими, шкільними) або вчителями та погоджуються директором (заступником директора) загальноосвітнього навчального закладу.

У своїх відповідях учні мають послугуватися науковою термінологією, оцінювати і застосовувати відомі зі шкільного курсу астрономії різноманітні факти і теорії, розв'язувати типові задачі, використовувати набуті знання в нестандартних ситуаціях. За кожну правильну вичерпну відповідь на запитання початкового рівня учень отримує 1 бал, середнього - 2, достатнього - 3, а високого рівня - 4 бали. Оцінюючи відповіді учнів, необхідно враховувати рівень володіння ними навчальним матеріалом, уміння аналізувати, порівнювати, систематизувати відомості про астрономічні поняття, явища, теорії, наводити приклади, робити висновки, користуватися зоряною картою і моделлю небесної сфери, демонструвати власний кругозір, доводити свою точку зору з проблемних питань.

Метою державної підсумкової атестації з географії в 11-му класі є виявлення рівня навчальних досягнень школярів із географії за курс основної і старшої школи. Учні мають продемонструвати сформовані знання про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів. Учні демонструють цілісне уявлення про навколишній світ, показують взаємозв'язок природи, населення, господарства землі, вміють мислити просторово, демонструють повагу й любов не тільки до свої Батьківщини, а й до історії та культури інших народів та країн, що є надзвичайно важливим сьогодні, коли світ змінюється із небаченою швидкістю.

Під час відповіді необхідно спонукати випускників до використання планів типових характеристик географічних територій та об'єктів, матеріалів із засобів масової інформації та науково-популярної літератури, пов'язуючи навчальний матеріал із сьогоденням. Такий підхід сприятиме актуалізації навчально-пізнавальної, комунікативної та інформаційної компетенцій і значно поглиблюватиме загальнокультурні надбання старшокласників.

Державна підсумкова атестація з географії може проводитися або в усній або в письмовій формі. Форму проходження атестації обирають учні.

Атестація в усній формі проводиться за білетами, що містять по три завдання. Перше розраховане на виявлення знань загальних фізико-географічних закономірностей, друге - географії України, третє - економічної і соціальної географії світу. Атестація у письмовій формі проводитиметься за завданнями з навчального збірника «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи» (Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. - Харків: Гімназія, 2005-2008). Завдання для атестації у письмовій формі добирають вчителі. При доборі завдань за курс старшої школи мають бути охоплені різні розділи навчальної програми із 6-го по 10-й клас, але перевага (50 відсотків від загальної кількості) надається навчальному матеріалу за курс 10-го класу. На виконання завдань відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинається після оголошення завдань. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами державної підсумкової атестації має здійснюватися з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і передбачає диференційований підхід. Критерієм оцінки є не стільки обсяг засвоєного навчального матеріалу, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, використовувати в життєвих ситуаціях, вміння самостійно здобувати знання.

Державна підсумкова атестація з біології може проводитися або в усній, або у письмовій формі. Форму проходження атестації обирають учні. Оцінюючи навчальні досягнення учнів, враховується  повнота, осмисленість  відповіді, ступінь сформованості загальнонавчальних та предметних умінь, навичок, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки.

Атестація у письмовій формі проводиться за навчальним посібником "Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи" (авт. Данилова О.В., Данилов С.А. - К.: Генеза, 2004, 2008). Завдання для атестації у письмовій формі добирають вчителі. На виконання завдань відводиться 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після оголошення завдань. Завдання перших двох рівнів складності орієнтовані на визначення рівня навчальних досягнень репродуктивного характеру. Через завдання достатнього рівня складності перевіряються уміння школярів характеризувати біологічні явища і процеси, розв'язувати типові біологічні вправи та задачі. Завдання високого рівня складності носять узагальнюючий характер і вимагають уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Білети з біології містять по три завдання з курсу 10-11-х класів. Перші два передбачають перевірку теоретичних знань щодо рівнів організації живого, хімічного складу організмів, будови і життєдіяльності клітин, розуміння законів спадковості та мінливості. Третє завдання має практичний зміст і спонукає учнів до виявлення вмінь застосовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Державна підсумкова атестація з хімії проводитиметься в усній формі за білетами, що складаються з трьох завдань: двох теоретичних і одного практичного. Теоретичні запитання стосуються розділів загальної, неорганічної чи органічної хімії. Відповіді на них мають супроводжуватися записами формул речовин, рівнянь хімічних реакцій, ґрунтуватися на провідних ідеях курсу, містити висновки, означення, підтверджені прикладами, виявляти застосування хімічних знань, у тому числі в повсякденній практиці.

Практичне завдання передбачає розв'язування розрахункової чи експериментальної задачі або складання рівнянь хімічних перетворень за наведеною схемою. З метою кращої орієнтації учнів до білетів додаються  зразки третіх завдань. За цими зразками вчителі складають завдання атестації або підбирають їх з посібників. Паралельні класи забезпечуються окремими комплектами практичних завдань. Звертаємо увагу на необхідність ретельної підготовки хімічного кабінету до атестації: розміщення реактивів, чистого посуду, приладів, пальників, засобів гігієни тощо.

Під час підготовки відповіді учні можуть користуватись Періодичною системою хімічних елементів, таблицею розчинності кислот, основ і солей у воді, рядом активності металів, моделями, макетами, схемами.

Державна підсумкова атестація з інформатики може проводитися:

усно (за білетами);

 • у тестовій формі (бланкове або комп'ютерне тестування);
 • у формі захисту творчих робіт зі створення програмного засобу підтримки навчально-виховного процесу.

Атестація в усній формі відбуватиметься за білетами, що містять три завдання. Перші два спрямовані на з'ясування рівня володіння учнями теоретичними знаннями курсу інформатики відповідно до чинної програми для класів універсального профілю. Відповіді учнів мають супроводжуватися демонстраціями умінь щодо їх застосування на конкретних прикладах.

Виконання третього завдання передбачає розв'язування прикладної задачі у певних середовищах, а саме: програмування або інформаційно-технологічного призначення. Практичні завдання для класів різних профілів відрізняються рівнем складності, вибором ефективних способів їх реалізації тощо. Зміст практичних завдань вчитель добирає самостійно відповідно до профілю класу. Атестація у формі виконання тестових завдань проводиться за варіантами атестаційних робіт, які вчитель формує самостійно, розподіляючи їх кількість за темами: інформація та інформаційні процеси; інформаційна система та її складові; графічний редактор; текстовий процесор; комп'ютерні презентації; табличний процесор; бази даних; Інтернет; основи алгоритмізації та програмування; та рівнем застосування програмового матеріалу.

Сформований варіант атестаційної роботи складається із 30-и тестових завдань різної форми: з вибором відповіді із набору запропонованих; відкритої форми з короткою відповіддю; відкритої форми з розгорнутою відповіддю; на встановлення відповідності між елементами двох поданих списків; на встановлення правильної послідовності елементів поданого списку; на вибір фрагмента запропонованої графічної ілюстрації.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з трьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині атестаційної роботи запропоновано 9 завдань з вибором однієї або декількох правильних відповідей, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Правильне розв'язання кожного завдання цієї частини №№1-9 оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 15 завдань на застосування програмового матеріалу в змінених ситуаціях, що відповідають середньому та достатньому рівню навчальних досягнень. Правильне розв'язання кожного із завдань №№ 10-25 цієї частини оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається із  5 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю на застосування програмового матеріалу в ускладнених і нестандартних ситуаціях, що відповідають високому рівню навчальних досягнень. Завдання №№26-30 вважаються виконаними правильно та оціненими трьома балами, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування завдання та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань.

Вчитель може запропонувати учням як бланкове, так і комп'ютерне тестування.

На виконання завдань атестаційної роботи рекомендується відвести до 120 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

Атестація у формі захисту творчих робіт зі створення програмного засобу підтримки навчально-виховного процесу сприяє: надбанню учнями особистого і професійного досвіду в процесі навчання нестандартними засобами; розвитку пізнавальних, творчих навичок учнівської молоді; виробленню в учнів прагнення і вмінь самостійно здобувати та використовувати отримані знання; розвитку логічного та критичного мислення.

Тематику робіт учні обирають за напрямами: навчальні, демонстраційні та контролюючі програми підтримки навчання загальноосвітніх дисциплін; бази та банки даних; підтримка мережевих технологій та інформаційна безпека; системне програмування; автоматизація наукових досліджень та розрахунків; створення мультимедійних засобів навчання та виховання із використанням HTML-технологій або 3D-графіки.

Атестацію у формі захисту творчих робіт зі створення програмного засобу підтримки навчально-виховного процесу можуть обирати учні, які виявили особливий інтерес до предмета, мають глибокі знання інформаційних технологій та навчальні досягнення з інформатики високого рівня.

Державна підсумкова атестація з інформатики у формі захисту творчих робіт зі створення прикладного програмного забезпечення підтримки навчально-виховного процесу проводиться відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 02.02.07 № 1/9-52 (Інформаційний збірник №8, 2007 р.). Орієнтовні приклади практичних завдань до білетів, схеми оцінювання завдань та орієнтовні варіанти атестаційних робіт у тестовій формі видрукувані у науково - методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» (№1, 2008 р.) та навчально-методичному посібнику «Державна підсумкова атестація з інформатики. 11 клас» (Потапова Ж.В. та інші, Київ, «Ґенеза», 2008 р.).

Державна підсумкова атестація з основ безпеки життєдіяльності проводитиметься в усній формі за білетами, які містять по два завдання переважно практичного спрямування. Відповіді учнів повинні бути підкріплені прикладами реальних або умовних, наближених до реального життя ситуацій, на основі яких учні мають продемонструвати вміння аналізувати ситуації та надавати першу допомогу.

У цьому навчальному році передбачається проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури (за вибором учнів). Методичні рекомендації щодо її проведення будуть надруковані у березні ц.р.

Учасники весняних тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від проходження атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту їм виставляється 12 балів з того предмета, з якого учень(учениця) брав(ла) участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються оцінки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або підсумками річного оцінювання (п.8.6 наказу МОН №845 від 12.09.2008 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти).

Переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від проходження атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах), виконували науково-дослідницьку роботу. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів - 12 балів (пп.8.7,8.8 наказу МОН №94 від 18.02.2008 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів), у т.ч. допоміжних шкіл (шкіл-інтернатів), також  звільняються від державної підсумкової атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис «звільнений(а)». За бажанням учнів у додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються оцінки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ МОН № 186 від 17.03.2008 «Про внесення змін до Положення про золоту медаль «За високі успіхи у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.04. 2008 за № 279/14970).

Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам на урочистих зборах. До участі в зборах запрошуються батьки, представники громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації.

У процесі підготовки до організації випускних вечорів доцільно залучати органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітнього навчального закладу, піклувальну раду тощо).

Дата проведення випускних вечорів (остання декада червня) визначається Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Відповідно до п.1 статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації учнів має бути завершено не пізніше 1 липня 2009 року.

Міністр               І.О. Вакарчук

Завантажити: MON_1_9_73.doc (210.50 Кб.)


30.01.2009

Популярні новини
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Школи включать до системи охорони поліції Кабінет Міністрів планує включити школи всіх форм власності до системи охорони поліції
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів