Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс - фестиваль дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!"

Наказ МОН, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету у справах національностей та релігій № 559/2367/58 від 02.07.07 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ

НАКАЗ

№ 559/2367/58 від 02 липня 2007 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 845/14112

Про затвердження Положення про
Міжнародний конкурс - фестиваль
дитячої творчості
"Усі ми діти твої, Україно!"

На виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1034, з метою державної підтримки обдарованої молоді, розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнівської молоді України і молоді українського походження зарубіжних країн наказуємо:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!", що додається.

2. Фінал першого Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!" провести з 17 липня до 6 серпня 2007 року в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" (м. Одеса).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М., заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту Пекарєва І.М., першого заступника Голови Державного комітету України у справах національностей та релігій Вороніна В.М.

Міністр освіти і
науки України               С.М.Ніколаєнко

Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту     В.П.Корж

Голова Державного комітету
України у справах
національностей та релігій  Г.Д.Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН,
Мінсім'ямолодьспорту,
Держкомнацрелігій
02.07.2007 N 559/2367/58

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 845/14112

ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний конкурс-фестиваль дітячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!"

1. Загальні положення

1.1. "Усі ми діти твої, Україно!" - міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості за участю закордонних українців (далі - конкурс-фестиваль), який проводиться один раз на рік як спільний захід Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державного комітету України у справах національностей та релігій.

1.2. Засновниками конкурсу-фестивалю є: Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, Державний комітет України у справах національностей та релігій.

1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок підготовки та проведення конкурсу-фестивалю, а також засади його фінансового та інформаційного забезпечення.

2. Мета та завдання конкурсу-фестивалю

2.1. Метою конкурсу-фестивалю є державна підтримка обдарованих дітей та юнацтва, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей української молоді та представників національних меншин України, учнівської молоді з числа закордонних українців, виховання у молодого покоління любові до Вітчизни, толерантності, шанобливого ставлення до культурних надбань українців і представників інших національностей.

2.2. Завдання конкурсу-фестивалю:

- виявлення і підтримка творчих та інтелектуальних здібностей у дітей та юнацтва;

- сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив молодих митців;

- популяризація народної творчості, кращих зразків українського фольклору та фольклору національних меншин України;

- сприяння розвитку української мови і культури та мови і культури національних меншин України, виховання поваги, шанобливого ставлення до української мови та мов національних меншин;

- сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді;

- забезпечення засад взаємодії та співпраці між державними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, установами та навчальними закладами у сфері реалізації молодіжних творчих проектів.

3. Робочі органи конкурсу-фестивалю

3.1. Підготовка та проведення конкурсу-фестивалю забезпечується виконавчою дирекцією конкурсу-фестивалю (далі - Виконавча дирекція).

3.2. Персональний склад Виконавчої дирекції затверджується спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту і Державного комітету України у справах національностей та релігій.

3.3. Виконавча дирекція конкурсу-фестивалю:

- визначає загальну творчу концепцію конкурсу-фестивалю;

- здійснює підготовку, організацію та проведення конкурсу-фестивалю;

- формує склад учасників фіналу конкурсу-фестивалю;

- формує і затверджує персональний склад журі конкурсу-фестивалю;

- розробляє положення про нагороди, спеціальні премії та почесні відзнаки конкурсу-фестивалю;

- розробляє програму фіналу конкурсу-фестивалю, організовує роботу творчих майстерень, виставок дитячої та юнацької творчості, влаштовує зустрічі з митцями, ученими, відомими громадськими діячами тощо;

- готує проект символіки та атрибутики конкурсу-фестивалю та може проводити конкурси на кращу розробку символіки та атрибутики конкурсу-фестивалю.

4. Порядок і умови проведення конкурсу-фестивалю

4.1. Дата і місце проведення.

Конкурс-фестиваль проводиться щороку в січні-травні. Фінал конкурсу-фестивалю проводиться в липні-серпні в Українському дитячому центрі "Молода гвардія" під час відповідної тематичної зміни.

4.2. Конкурс проводиться у номінаціях:

- вокальне мистецтво (народний, академічний, естрадний спів);

- фольклорне мистецтво;

- гра на народних інструментах;

- хореографія (народний танець, український народний танець та ін.);

- декоративно-прикладне мистецтво;

- образотворче мистецтво;

- фотомистецтво (експозиція на тему "Мальовнича Україна");

- конкурс відеофільмів ("Моя родина і Україна");

- комп'ютерний дизайн (створити імідж "Моя Україна").

4.3. До участі у конкурсі-фестивалі запрошуються діти, у тому числі й представники закордонних українців, віком від 9 до 16 років.

4.4. Учасниками можуть бути як окремі виконавці, так і творчі дитячі колективи, які є переможцями республіканських (Автономна Республіка Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя), всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів, конкурсів та виставок, переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика (далі - учасники).

4.5. Учасники подають необхідні матеріали не пізніше 10 травня для участі у відбірковому турі в номінаціях:

- вокальне мистецтво: відео-, аудіокасети або CD із записом не менше 3 пісень (народний, естрадний, академічний спів).

Виступи оцінюються журі за критеріями: чистота інтонування, відповідність репертуару вокально-технічним і віковим особливостям виконавців, володіння навичками вокального мистецтва, якість супроводу, емоційність виступу, культура виконавської майстерності, сценічна культура, естетика зовнішнього вигляду, реалізація художнього задуму на основі усвідомлення музичної форми твору; тривалість виступу для солістів до 10 хвилин, ансамблів - до 25 хвилин;

- фольклорне мистецтво: відеокасети із записом не менше 2 народних обрядів (особливості народного одягу, діалекту); гра на народних інструментах: відео-, аудіокасети або CD із записом не менше 3 музичних творів.

Виступи оцінюються журі за критеріями: творча індивідуальність, узгодженість тексту твору з мелодикою, емоційність виконання, сценічна культура, тривалість виступу до 20 хвилин;

- хореографія: відеокасети із записом не менше 3 народних танців (композицій) у відповідних сценічних костюмах.

Виступи оцінюються журі за критеріями: оригінальність постановки номера, дотримання танцювальної лексики, виконавська та авторська майстерність, музичний і танцювальний матеріал, естетика костюмів і реквізиту, загальне артистичне враження, якість музичного оформлення; тривалість виступу до 20 хвилин;

- образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: відеокасети або кольорові фотоматеріали з описом не менше 5 робіт.

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: художній рівень та індивідуальність виконання, відповідність народним традиціям, композиційна досконалість роботи, її жанрові різновиди, відображення місцевого колориту, багатство індивідуальних творчих прийомів, якість оформлення робіт;

- фотомистецтво: фотоматеріали з описом не менше 5 робіт для експозиції на тему "Мальовнича Україна".

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: власна творча неповторність, композиційна досконалість роботи, повнота розкриття теми, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія;

- конкурс відеофільмів "Моя родина і Україна".

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: власна творча неповторність, повнота розкриття теми твору та художніх образів, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія, досконалість мови, тривалість відеофільму до 10 хвилин;

- комп'ютерний дизайн (позитивний імідж України).

Подані роботи оцінюються журі за критеріями: дизайн графічної редакції, нестандартне мультимедійне рішення, колористика та композиція.

4.6. Відбір учасників фіналу конкурсу-фестивалю проводиться у травні групою фахівців, сформованою Виконавчою дирекцією, на основі відео-, аудіо-, фотоматеріалів, надісланих учасниками на адресу Виконавчої дирекції поточного року. Адреса Виконавчої дирекції щороку повідомляється додатково.

4.7. Переможці відбіркового туру з числа української молоді стають учасниками фіналу конкурсу-фестивалю і отримують пільгові та безкоштовні путівки до "Українського дитячого центру "Молода гвардія" на відповідну тематичну зміну.

4.8. У фіналі конкурсу-фестивалю також беруть участь переможці відбіркового туру з числа представників громадських організацій національних меншин України і закордонних українців на запрошення Виконавчої дирекції.

4.9. Умови проведення фіналу конкурсу-фестивалю:

4.9.1.Конкурс у номінації вокального мистецтва.

Кожен виконавець у номінації вокального мистецтва (народний, естрадний, академічний спів) виконує по 2 номери. Тривалість виступу до 10 хвилин. Один з номерів обов'язково виконується українською мовою.

Обов'язкова наявність якісних фонограм "- 1", "+ 1", записаних у форматі CD, MD.

4.9.2. Конкурс у номінації фольклорного мистецтва.

Конкурсанти виконують по 2 номери народного обряду. Один з номерів - український. Загальний час виконання до 25 хвилин.

4.9.3. Конкурс у номінації гри на народному інструменті.

Учасники виконують по три музичні твори на народних інструментах. Тривалість виконання до 10 хвилин.

4.9.4. Конкурс у номінації хореографічного мистецтва.

Учасники виконують 3-5 номерів. Один з номерів - український народний танець. Тривалість виступу до 30 хвилин. Обов'язкова наявність якісних фонограм, записаних у форматі CD, MD.

4.9.5. Конкурс у номінації декоративно-прикладного мистецтва.

На конкурс подаються вишивки, килими, писанки, предмети декоративного розпису, вироби з лози, соломи, глини, металу та скла, фольклорні ляльки тощо (не менше трьох з кожного напрямку).

4.9.6. Конкурс у номінації образотворчого мистецтва.

Учасники подають на конкурс не менше трьох робіт одного або різних видів жанру (живопис, графіка, скульптура).

4.9.7. Конкурс у номінації фотомистецтва.

Учасники подають на конкурс не менше п'яти робіт на тему "Мій рідний край". Розмір роботи не менше 20 х 30 см.

4.9.8. Конкурс у номінації відеофільму.

Учасники подають на конкурс одну роботу на тему "Моя родина і Україна". Тривалість відеофільму до 25 хвилин, записаний у форматі avi або DVD.

4.9.9. Конкурс у номінації комп'ютерного дизайну.

Учасники подають на конкурс дві роботи створеного комп'ютерного іміджу "Моя Україна". Роботи виконані і записані у форматі JPEG.

4.10. Підбиття підсумків. Нагородження.

4.10.1. Виступи та конкурсні роботи учасників фіналу конкурсу-фестивалю оцінює професійне журі, до складу якого входять видатні діячі культури та мистецтва.

4.10.2. При підбитті підсумків фіналу конкурсу-фестивалю журі керується критеріями, визначеними у пункті 4.5 цього Положення.

4.10.3. Переможці фіналу Міжнародного конкурсу-фестивалю нагороджуються дипломами лауреатів із врученням призів та подарунків. Усі учасники фіналу конкурсу-фестивалю нагороджуються пам'ятними дипломами.

5. Фінансове та інформаційне забезпечення конкурсу-фестивалю

5.1. Джерелами фінансування конкурсу є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

5.2. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу фестивалю здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5.3. Хід проведення конкурсу-фестивалю висвітлюється у засобах масової інформації.

Директор департаменту
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Міністерства освіти і науки
України                                         О.С.Сухолиткий

Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту     І.М.Пекарєв

Директор Департаменту у справах
національностей та інформаційного
забезпечення Державного комітету
України у справах національностей
та релігій                                        Т.І.Пилипенко


02.07.2007

Популярні новини
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
38% шкіл зможуть продовжити звичайну роботу Лише 38 % українських шкіл зможуть з 23 вересня працювати офлайн і не переходити на дистанційне навчання
В Україні запроваджено жовтий рівень епідемічної небезпеки Освітні заклади працюватимуть за умови вакцинації не менше як 80% працівників
Для закладів освіти запрацюють вимоги жовтого рівня карантину Найближчим часом уся територія України перейде на жовтий рівень епідемічної небезпеки
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів