Про проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави"

Наказ МОН № 245 від 25.03.08 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 245 від 25 березня 2008 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 312/15003

Про проведення Всеукраїнського
фізкультурно-патріотичного
фестивалю школярів України
"Нащадки козацької слави"

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006 N 1757, постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 N 1594 "Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки" та з метою формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров'я школярів, виховання учнівської молоді на традиціях українського народу наказую:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави" (далі - Положення), що додається.

2. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; Кримському республіканському, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України у двотижневий термін довести Положення до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (Гамов В.Г.):

3.1. Створити Всеукраїнський організаційний комітет з проведення фестивалю "Нащадки козацької слави".

3.2. Здійснювати координацію діяльності навчальних закладів та установ освіти, пов'язаної з проведенням фестивалю.

3.3. Забезпечити проведення фінального туру фестивалю відповідно до Положення.

4. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) передбачити витрати на організацію та проведення фінального туру фестивалю.

5. Організаційним комітетам усіх рівнів висвітлювати проведення зазначеного фестивалю в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України П.Б.Полянського.

Міністр       І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
25.03.2008  N 245

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2008 р.
за N 312/15003

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави"

1. Мета і завдання

1.1. Щорічний Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль школярів України "Нащадки козацької слави" (далі - Фестиваль) має на меті формування здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення здоров'я учнівської молоді, поліпшення національно-патріотичного виховання школярів 6-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.2. Основними завданнями Фестивалю є:

формування всебічно розвинутої особистості, виховання в неї почуттів відповідальності та високої духовності;

підвищення рівня фізичної підготовленості та збільшення рухової активності школярів;

формування стійких мотивацій до самостійних занять фізичною культурою і спортом;

відродження національних традицій та культурної спадщини українського народу.

2. Організація і проведення Фестивалю

2.1. Фестиваль проводиться у три тури:

I тур - районний (міський) - жовтень;

II тур - обласний, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя - квітень;

III тур - Всеукраїнський - травень.

2.2. Загальне керівництво і контроль за проведенням Фестивалю здійснюється Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі - КФВС МОН України).

Організація і проведення І туру Фестивалю покладається на відділи освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів міських рад).

Безпосереднє проведення здійснюють відповідні оргкомітети та суддівські колегії.

Організація і проведення II туру Фестивалю покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з Кримським республіканським, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями з фізичного виховання та спорту КФВС МОН України. Безпосереднє проведення II туру Фестивалю здійснюють відповідні оргкомітети та суддівські колегії.

Безпосереднє проведення III туру Фестивалю покладається на Всеукраїнський оргкомітет, склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, та головну суддівську колегію, склад якої затверджується наказом КФВС МОН України.

До складу оргкомітетів усіх рівнів уходять представники органів управління освітою, управлінь з фізичного виховання та спорту КФВС МОН України, інститутів післядипломної педагогічної освіти, за згодою - регіональних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді та громадських організацій, які виявлять бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні Фестивалю.

3. Учасники Фестивалю

3.1. За результатами комплексних (орієнтовних та обов'язкових) тестів стану фізичної підготовленості, які складають учні відповідно до програми загальноосвітніх навчальних закладів, учитель фізичної культури формує команду навчального закладу. До складу команди входять учні 6-11 класів (на їх бажання), які за станом здоров'я віднесені до основної медичної групи.

3.2. У I турі бере участь збірна команда загальноосвітнього навчального закладу в складі 12 чоловік:

6 клас - 1 хлопець + 1 дівчина;

7 клас - 1 хлопець + 1 дівчина;

8 клас - 1 хлопець + 1 дівчина;

9 клас - 1 хлопець + 1 дівчина;

10 клас - 1 хлопець + 1 дівчина;

11 клас - 1 хлопець + 1 дівчина.

Збірну команду загальноосвітнього навчального закладу супроводжують учитель фізичної культури та представник навчального закладу.

У II турі бере участь команда-переможець I туру.

У III турі бере участь команда-переможець II туру.

3.3. Вік учасників кожного класу може різнитися в межах двох років (наприклад, 1994-1995).

Якщо в навчальному закладі відсутні класи (у зв'язку з переходом на 12-річний термін навчання), то їх дозволяється замінити учнями, молодшими за віком.

У разі невідповідності даних учасника змагань до даних, зазначених у його картці учасника Фестивалю (додаток 1), команда підлягає дискваліфікації.

4. Порядок і термін подачі заявок

4.1. На I тур загальноосвітній навчальний заклад подає до районного (міського) оргкомітету заявку та картки учасників Фестивалю або учнівський квиток.

За результатами I туру подаються заявка та підсумковий протокол проведення I туру Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави " (додаток 2) оргкомітету II туру.

4.2. За результатами II туру Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління з фізичного виховання та спорту КФВС МОН України направляють до КФВС МОН України (управління навчально-спортивної роботи та фізичного виховання серед дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та ДЮСШ) підсумковий протокол проведення II туру Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави" (додаток 3) та підтвердження на участь команди в III турі.

4.3. Представники команд на III тур подають до мандатної комісії такі документи:

картку учасника Фестивалю або учнівський квиток;

копію свідоцтва про народження учасника Фестивалю;

підсумковий протокол проведення II туру Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави";

заявку на участь у III турі Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України "Нащадки козацької слави" у двох примірниках (додаток 4).

5. Програма Фестивалю

5.1. Програма Фестивалю складається з таких видів:

"Човниковий" біг 4 х 9 м (хлопці, дівчата);

стрибок у довжину з місця (хлопці, дівчата);

стрибки через скакалку протягом 30 сек. (дівчата);

перетягування каната (хлопці);

естафета;

конкурс знавців історії українського козацтва:
"Тільки тим історія належить,
Хто за неї бореться й живе...";

презентація команди:
"Не хилися, червона калино, - маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід...";

5.2. Умови виконання окремих видів змагань визначаються Всеукраїнським оргкомітетом та головною суддівською колегією.

5.3. Проведення змагань I туру можливе за підгрупами з наступним проведенням фінальної частини.

6. Визначення та нагородження переможців Фестивалю

6.1. Команда - переможець у змаганнях з "човникового" бігу та зі стрибків у довжину з місця визначається за сумою десяти (5 - хлопців, 5 - дівчат) кращих результатів з дванадцяти.

Переможець у стрибках через скакалку визначається за сумою п'яти кращих результатів із шести учасниць.

Перетягування каната проводиться за олімпійською системою. Місця між командами, які програли, розподіляються за кращим часом спарингу.

Переможець в естафеті визначається за найменшим часом.

Конкурс знавців історії українського козацтва оцінюється по одному балу за кожну правильну відповідь на тридцять запитань. Переможець визначається за найбільшою сумою балів.

Презентація команди оцінюється за 10-бальною шкалою. Переможець визначається за сумою балів п'яти членів журі.

Загальнокомандне місце визначається за найменшою сумою місць, набраних командою в усіх видах програми. Якщо сума місць у двох або більше команд однакова, перевага надається команді, яка має більше 1, 2, 3 і далі місць. У разі рівності й цього показника перевага надається тій команді, яка має більше 1, 2, 3 і далі місць в особистому заліку.

6.2. Переможці та призери I туру нагороджуються дипломами відділу освіти районних державних адміністрацій (міських виконавчих комітетів).

Переможці та призери II туру нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця в загальному заліку III туру, нагороджуються кубками та дипломами КФВС МОН України.

Учасники та команди, які посіли 1, 2, 3 місця в загальному заліку III туру, нагороджуються медалями та дипломами КФВС МОН України.

Учасники команд, які посіли 1, 2, 3 місця в окремих видах змагань, нагороджуються медалями і дипломами КФВС МОН України.

Усі учасники III туру нагороджуються нагрудними значками, вимпелами КФВС МОН України.

7. Фінансові витрати

7.1. Витрати, пов'язані з організацією і проведенням I та II турів Фестивалю, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Витрати на проведення III туру Фестивалю здійснюються за рахунок місцевих бюджетів та КФВС МОН України, а саме:

оплата проїзду учасників та представників команд до місця проведення Фестивалю та в зворотному напрямку, добові - за рахунок сторони, що відряджає;

проживання та харчування учасників Фестивалю, проживання та харчування представників команд - за рахунок сторони, що відряджає;

проїзд, добові, проживання та харчування суддів і членів Всеукраїнського оргкомітету - за рахунок КФВС МОН України;

організація і проведення змагань, придбання кубків, медалей, дипломів для нагородження команд, нагрудних значків, вимпелів, плакатів, друкування інформаційних матеріалів - за рахунок КФВС МОН України.

7.2. Під час проведення I-III турів Фестивалю можливе залучення спонсорських коштів.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти       О.В.Єресько

Завантажити: MON_245.doc (81.50 Кб.)


25.03.2008

Популярні новини
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Учителі не підтримують ідею додаткового навчального року Більшість освітян і батьків не схвалюють проведення додаткового навчального року
Школам пропонують розробляти власні освітні програми Кожен заклад загальної середньої освіти може розробити власну освітню програму
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів