Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н.р.

Лист ІІТЗО №1.4/18-3999 від 14.12.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№1.4/18-3999 від 14 грудня 2011 року

Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Про проведення III етапу
Всеукраїнської учнівської
олімпіади з історії у 2011/2012 н.р.

Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2011/2012 навчальному році" від 15.08.2011 №976, III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відбудеться у січні - лютому 2012 року.

Звертаємо Вашу увагу, що III та IV етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011/2012 н.р. будуть проходити відповідно до нового Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 22.09.2011 №1099, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (далі - Положення).

Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців.

Новелами Положення, що стосуються організації і проведення III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, є:

1. До переліку навчальних предметів, з яких щороку проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, додані російська мова і література, інформаційні технології та педагогіка і психологія.

2. Подано у новій редакції вимоги щодо мови виконання роботи, згідно з якими учасники олімпіад отримують завдання та дають на них відповідь державною мовою. За рішенням журі учасники можуть отримувати завдання та давати відповіді мовою вивчення навчального предмета. (п.1.12).

3. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом (п.2.7).

4. Більш конкретно визначено обов’язки керівників команд - учасників III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад (пп.3.11 – 3.19). Відбулися й зміни щодо кількості керівників команд: команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди.

5. Згідно з п. 3.20 Положення забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх замінюють) та інших осіб в перебіг змагань, проживання та харчування разом з учасниками змагань, участь у перевірці робіт та апеляцій.

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні особливі умови для участі в змаганнях дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цю дитину, має обов’язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

6. Нове Положення містить окремий розділ щодо порядку проведення апеляції (розділ ІV, п.41 – 43).

7. Збільшено з 30 % до 50 % кількість учасників III етапу олімпіад з навчальних предметів, які нагороджуються дипломами I, II, III ступенів за умови, що учасник за сумарним результатом виступів у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав не менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів (п.5.4.). Натомість зменшено до 30% відповідно п.5.6. кількість учасників IV етапу, які нагороджуються дипломами I, II, III ступенів за умови, що учасник за сумарним результатом виступів у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав не  менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів. Норма розподілу дипломів окремо по класах у співвідношенні 1:2:3 залишилася незмінною.

8. Вимоги щодо документації олімпіад з навчальних предметів усіх етапів доповнено нормою, яка зобов’язує зберігати документацію і роботи учасників І етапу олімпіад у загальноосвітніх навчальних закладах, ІІ етапу – у відділах освіти районних (міських) державних адміністрацій, ІІІ етапу – в інститутах післядипломної педагогічної освіти упродовж року з дня закінчення олімпіади (п.6.6.2). Документація фінальних етапів олімпіад та роботи учасників зберігаються протягом року в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти (6.6.1).

9. Більш чітко регламентовано порядок формування журі та повноваження його голови. Пункт щодо складу журі IV етапу олімпіад з навчальних предметів подано в такій редакції: „До складу журі IV етапу олімпіад з навчальних предметів (….) не може входити більше ніж 20% від загального числа членів журі відповідних змагань, працівників однієї установи або навчального закладу (п.7.1.3).

10. Нове Положення містить розділ "Контроль та громадське спостереження за проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів", згідно з яким громадське спостереження за проведенням учнівських змагань можуть здійснювати представники учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів масової інформації, тобто звертатися з пропозиціями, питаннями до апеляційної комісії та отримувати відповідь в установленому чинним законодавством порядку. Суб’єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог чинного законодавства (розділ X, п.10.1- 10.4).

Повідомляємо, що в III етапі учнівської олімпіади з історії згідно з 3.5.1. Положення беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста).

III етап олімпіади з історії буде проходити за завданнями предметно-методичних комісій обласних (в Автономній Республіці Крим – республіканського, у містах Києві, Севастополі – міських) інститутів післядипломної педагогічної освіти та за їхніми графіками.

Завдання мають бути укладені з урахуванням нових тенденцій історичної освіти і забезпечити можливості якнайповнішого розкриття здібностей учнів. Завдання обласного етапу повинні охоплювати тематику матеріалу з історії України та всесвітньої історії, вивченого учнями відповідного класу на час проведення олімпіади.

З метою забезпечення наступності у проведенні III та IV етапів радимо враховувати принципи визначення змісту та структури завдань XVII Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

1. До комплекту буде включено матеріал з історії України та всесвітньої історії з дотриманням пропорції 3:2 у співвідношенні кількості завдань з історії України і всесвітньої історії.

2. Завдання будуть підготовлені відповідно до навчальних програм «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи», «Історія України. 10–11 класи» для класів історичного профілю та «Всесвітня історія. 10–11 класи» для класів історичного профілю редакції 2011 року, розміщених на сайті МОНУ, та програм курсів за вибором  «Визначні постаті України», авт. І.Гирич, (газета «Історія України» №46, 2010 р.) та «Спеціальні (допоміжні) історичні дисципліни», авт.В.Островський, (газета «Історія України» № 31, 2010 р.).

3. Комплект завдань для 11 класу буде охоплювати навчальний матеріал за весь курс шкільної історії, для інших класів відповідно:

10 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 10 класі на час проведення олімпіади ( Історія України – т.1 «Європа і світ на початку XX ст.», т.2 «Україна на початку XX ст.», т.3 «Україна в Першій світовій війні», т.4 «Українська революція 1917– 1918 рр.», т.5 «Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918 – 1920 рр.), т.6 «УСРР у період нової економічної політики (1921–1928 рр.)». Всесвітня історія – т.1 «Промислово розвинуті країни світу на початку XX ст.», т.2 «Національно-визвольна боротьба народів світу», т.3 «Передумови виникнення Першої світової війни», т.4 «Повоєнне облаштування світу», т.5 «Період стабілізації в країнах Західної Європи та США в 20–30 рр. XX ст.», т.6 «Росія – СРСР у 1917–1939рр.», «Країни Центральної та Східної Європи в 20–30 рр. XX ст., т.8 «Сутність авторитаризму тоталітаризму».

9 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 9 класі на час проведення олімпіади (Історія України – т.1 «Формування української модерної нації», т.2 «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії», т.3 «Соціально-економічне життя та український національний рух в першій половині XIX ст.», т. 4 «Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.», т.5 «Модернізація українського суспільства в середині–другій половині XIX ст.», т.6 «Національна ідеологія українофільства. Культурницький і політичний етапи визвольного руху». Всесвітня історія – т.1 «Велика Французька революція», т.2 «Європа та Америка в першій половині  XIX ст.», т.3 «Європа та Америка в добу об’єднання та модернізації суспільства»).

8 клас – за попередні роки та матеріал, що був вивчений у 8 класі на час проведення олімпіади (Історія України – т.1 «Українські землі у XVI ст.», т.2 «Українські землі в першій половині XVI ст.», т.3 «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.». Всесвітня історія – т.1 «Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій», т.2 «Людина Ранньої нової доби», т.3 «Реформація і контрреформація», т. 4 «Західноєвропейські держави в XVI ст. – в першій половині XVII ст.», т.5 «Європейське відродження», т.6 «Культура Західної Європи XVI -– в першій половині XVII ст.», т.7 «Польська держава  і Московське царство»).

5. Завдання будуть стосуватися таких галузей історичної науки як соціально-економічна, політична, культурна, релігійна історія, повсякденне життя, історичне краєзнавство.

6. Традиційно до комплекту будуть включені завдання, пов’язані з історією регіону, де проходитиме олімпіада, з дотриманням обов’язкової умови: ці завдання відображатимуть явища, події, факти, що мають загальноукраїнське значення або ж розглядаються у загальноукраїнському контексті. На допомогу учасникам заключного етапу олімпіади з метою узагальнення та актуалізації знань науковцями Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника підготовлено тематичні матеріали, які будуть надруковані в газеті «Історія України» № 5 за 2012 р.

7. Завдання олімпіади будуть спрямовані як на виявлення поглибленого знання й розуміння учнями низки визначальних історичних подій, явищ, процесів, так і сформованості в них навчальних компетентностей (хронологічної, просторової, інформаційної, мовленнєвої, логічної та аксеологічної).

8. Структура комплекту завдань для відповідного класу буди охоплювати завдання на виявлення рівня розвиненості у учасників олімпіади уміння визначати провідні тенденції історичного процесу; давати порівняльну характеристику періодам історичного поступу; аналізувати текстові та візуальні джерела; встановлювати хронологічні, просторові та причинно-наслідкові зв’язки; розкривати значення, висловлювати власну точку зору, аргументувати свою позицію; визначати роль особистості в історії; володіння категоріями історичного часу, історичного простору та історичного руху, головними історичними поняттями.

9. При формуванні змісту завдань буде застосований антропологічний підхід та  враховано принцип багатокультурності.

10. У змісті завдань знайдуть відображення події історичного календаря 2012 року.

11. Під  час підготовки до IV етапу олімпіади радимо звернутися до програми «Основи критичного мислення» (авт. О.Пометун), газета «Історія України», № 25-27, 2010 р.

Завдання IV етапу олімпіад з історії минулого навчального року, відповіді на завдання практичного туру, аналіз їх виконання учасниками олімпіади  вміщено у фахових виданнях („Історія і суспільствознавство в школах України”, № 6, 2011; газета „Історія України” №1, № 29 -30, №41-42, 2011).

Звіти про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх електронні версії й завдання ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад слід подати до 5 березня 2012 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Урицького, 36)

Директор           О. А. Удод

Освіта.ua
14.12.2011

Популярні новини
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
В Україні розвиватимуть щоденний спорт у школах В Україні набула чинності Концепція розвитку щоденного спорту в закладах освіти
В Україні оновлять підхід до військового виховання У закладах освіти мають бути створені курси, які сформують базові військові навички
Підлітки зможуть отримувати виплати за вакцинацію Президент доручив розробити програму виплат неповнолітнім, які вакцинувалися
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів