Про впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ"

Наказ МОНмолодьспорт, Держагентства з інвестицій та управління національними проектами №1252/147 від 03.11.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1252/147 від 03 листопада 2011 року

Про впровадження в загальноосвітніх
навчальних закладах пілотного проекту
Національного проекту "Відкритий світ"

Згідно до Закону України "Про загальну середню освіту" та на виконання Указів Президента України від 8 вересня 2010 р. №895 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку" та від 27 квітня 2011 р. №504 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 року "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1256 "Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)" та з метою формування сучасного електронно-інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, створення необхідних умов для забезпечення доступу учнів до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, наказуємо:

1. Затвердити Концепцію впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ" (далі - Концепція) згідно з додатком 1;

2. Затвердити Програму впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ" (далі - Програма) згідно з додатком 2.

3. Робочій групі Національного проекту "Відкритий світ" (Курус І.Ф.), утвореної розпорядженням Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами від 20.08.2010 № 9/1-рп у рамках підготовки розроблення техніко–економічного обґрунтування Національного проекту «Відкритий світ» та відповідно до Програми, провести у січні – березні 2012 року реальні (натурні) пілотні дослідження навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному середовищі системи загальної середньої освіти.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Удод О.А.), департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) надати організаційну та науково-методичну підтримку Національному проекту "Відкритий світ" у проведенні зазначених пілотних досліджень у загальноосвітніх навчальних закладах України.

5. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1. до 20.11.2011 р. розглянути та погодити пропозиції робочої групи національного проекту "Відкритий світ" стосовно переліку загальноосвітніх навчальних закладів (далі – пілотні заклади), що відповідають умовам, визначеним в Програмі, забезпеченні відповідною матеріально-технічною базою та підготовленими до рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями педагогічними працівниками;

5.2. надавати практичну допомогу пілотним загальноосвітнім навчальним закладам в ефективному використанні у навчально-виховному процесі наявних засобів інформаційно-комунікаційних технологій у рамках Національного проекту "Відкритий світ";

5.3. забезпечити у процесі впровадження пілотного  проекту "Відкритий світ" ефективну взаємодію між робочою групою Національного проекту "Відкритий світ", органами управління освітою, загальноосвітніми навчальними закладами та батьками учнів відповідно до чинного законодавства;

5.4. про реалізацію пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ" у загальноосвітніх навчальних закладах України до 20.05.2012 р. надіслати звіти до робочої групи Національного проекту "Відкритий світ" (Курус І.Ф.) та департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) у формі та порядку, визначеному у Програмі;

5.5. забезпечити доступ до пілотних закладів представникам Державної установи "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України" для здійснення комплексних наукових досліджень впливу інформаційно-комунікаційних технологій на психофізіологічні та інтелектуальні особистісні якості учня під час здійснення пілотного проекту, відповідно до Державних санітарних правил та норм "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря від 30.12.1998 р. №9.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра МОНмолодьспорту Б.М. Жебровського та першого заступника Голови Держінвестпроекту М.М. Стеблинського.

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту       Д.В. Табачник

Голова Державного агентства з інвестицій
та управління національними проектами України       В.В. Каськів

Додаток 1 до наказу
МОНмолодьспорту та Держінвестпроекту
від 03.11.2011 № 1252/147

Концепція
впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ"

На сучасному етапі широкого впровадження новітніх засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті особливого значення набуває проблема вивчення їх впливу на результати навчально-виховного процесу, психофізіологічний розвиток учнів, формування їх особистісних психічних та інтелектуальних якостей. Моніторинги, проведені в цього приводу, стосуються доведення факту доцільності застосування засобів ІКТ навчання під час здійснення методики викладання окремих навчальних дисциплін. Однак, досвід застосування засобів ІКТ в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, спостереження фахівців і батьків показує, що поруч з позитивними наслідками використання комп’ютерів у процесі навчання і виховання, існують і негативні, що викликає занепокоєння як педагогів, так і батьків дітей.

Наразі найбільш актуальними в умовах широкого використання у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу засобів ІКТ залишаються такі проблеми:

 • пошук i обґрунтування ефективних засобів організації навчально- пізнавальної діяльності учнів;
 • формування мотивації i пізнавального інтересу до навчання;
 • встановлення раціонального, педагогічно виправданого діалогового спілкування учнів із засобами ІКТ на всіх етапах придбання, засвоєння і відтворення учнем відповідної навчальної інформації;
 • організація навчального середовища;
 • упровадження інтерактивних форм навчання;
 • активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх самостійності;
 • організація оперативного контролю i самоконтролю результатів навчально-пізнавальної i творчої діяльності засобами ІКТ з подальшою корекцією процесу навчання та виховання;
 • організація продуктивної взаємодії педагогів i учнів, учнів один з одним, учнів і засобів ІКТ;
 • створення  педагогічно доцільних програмних  засобів різного типу;
 • відповідність дидактично орієнтованих комп’ютерних програм до психофізіологічних та інтелектуальних особливостей школярів;
 • оптимальний режим роботи дітей з комп’ютерами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів;
 • моніторинг ефективності застосування ІКТ, їх вплив на підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Пілотний проект упроваджується на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", указів Президента України від 8 вересня 2010 р. №895 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку", від 27 квітня 2011 р. №504 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. №1256 "Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку (національні проекти)" з метою формування сучасного електронно-інформаційного навчального середовища системи загальної середньої освіти, створення необхідних умов для забезпечення доступу учнів до сучасних ІКТ.

Мета пілотного проекту:

Спрямована на забезпечення рівного доступу до якісних навчальних програм усім дітям шкільного віку, незалежно від місця проживання. Проект дозволить забезпечити загальноосвітні навчальні заклади сучасними педагогічними програмними засобами, сприятиме підвищенню рівня володіння ІКТ педагогічними працівниками, виробленню правил і процедур розроблення, модернізації та використання навчальних та методичних матеріалів на основі ІКТ.

Принципи організації та упровадження пілотного проекту "Відкритий світ":

 • забезпечення оптимального відбору загальноосвітніх навчальних закладів (наявність стійких ліній зв’язку, готовність і обізнаність педагогічних працівників у застосуванні в навчальному процесі сучасних ІКТ, наявність інтерактивних комплексів, надання необхідної допомоги  вчителям – учасникам пілотного проекту - з боку керівників загальноосвітніх навчальних закладів та органів управління освітою);
 • здатність забезпечити на завершальній стадії пілотного проекту умови для проведення порівняльних досліджень рівня навчальних досягнень учнів у класах, що працювали з ІКТ, та учнів з класів, де застосовувалися традиційні педагогічні технології;
 • забезпечення загально-цільового управління і організації педагогічного дослідження, застосування результатів педагогічного дослідження.

Основні напрямки  реалізації принципів:

 • створення комп’ютерно-технологічної бази здійснення педагогічного дослідження на основі використання у навчальному процесі сучасних ІКТ та глобальної мережі Інтернет;
 • одержання інформації щодо науково-педагогічного рівня змісту навчальних курсів на електронних носіях;
 • використання об’єктів і процесів дослідження співвідносних з метою дослідження і репрезентативністю;
 • можливість включення в якості об’єктів педагогічного дослідження навчальні заклади і навчальні процеси, що є типовими для національної системи освіти.

Результатами упровадження пілотного проекту:

- визначення ефективності підключення навчального закладу до освітньої мережі (за допомогою Методики оцінки ефективності підключення навчального закладу до єдиної мережі  широкосмугового доступу (ШСД), розробленої Одеською національною академією зв’язку ім. О.Попова);

- дослідження методики моніторингу результатів застосування ІКТ в навчальному процесі;

- розроблення методичних рекомендацій:

 • про використання ІКТ у навчальному процесі;
 • про створення та впровадження електронних освітніх ресурсів;
 • про функціональні та санітарно-гігієнічні вимоги до комп’ютерної техніки, яка використовуватиметься у проекті, та внесення змін до Державних санітарних правил та норм "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах", затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря від 30.12.1998 р. № 9;

- розроблення та затвердження плану підготовки навчальних закладів для повномасштабної реалізації першого етапу Національного проекту "Відкритий світ", що передбачає забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та інших учасників навчально-виховного процесу доступом до навчання з використанням новітніх ІКТ.

Додаток 2 до наказу
МОНмолодьспорту та Держінвестпроекту
від 03.11.2011 № 1252/147

Програма
впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ"

Головна організація: робоча група Національного проекту "Відкритий світ", утворена згідно розпорядження Голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами від 20.08.2010 № 9/1-рп в рамках підготовки розроблення техніко-економічного обґрунтування Національного проекту "Відкритий світ".

Інституції, що реалізовують проект: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Державне підприємство "Національний проект "Відкритий світ", Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласні управління освіти і науки, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади.

Об’єкт пілотного проекту: навчально-виховний процес з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Термін проведення пілотного проекту: січень – березень 2012 року.

Проблема, на розв’язання якої спрямований проект: вплив використання ІКТ на підвищення рівня навчальних досягнень учнів та на урізноманітнення педагогічних технологій.

Загальна методологія пілотного проекту базується на основних положеннях системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів; положень психолого-педагогічної науки в галузі використання ІКТ у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.

Методи, що застосовуватимуться для розв’язування поставлених завдань:

 • теоретичні (аналіз психолого-педагогічних теорій та концепцій з проблеми дослідження, порівняння вітчизняних та зарубіжних підходів до організації навчально-виховного процесу з широким використанням засобів ІКТ, систематизація і узагальнення теоретичних та експериментальних даних);
 • емпіричні (анкетування і тестування учнів та вчителів, спостереження за навчальною діяльністю).

Мета пілотного проекту:

Виявити ступінь впливу ІКТ на підвищення інтересу учнів до здобуття знань та набуття життєво важливих навиків, підвищення рівня їх навчальних досягнень внаслідок застосування у навчальному процесі ІКТ, ефективність використання різних комп’ютерних пристроїв в освіті.

Завдання пілотного проекту та програма впровадження:

І. Телекомунікаційна складова проекту:

1. Тестування телекомунікаційної складової за Методикою оцінки ефективності підключення навчального закладу до єдиної мережі широкосмугового доступу (далі - ШСД).

У тестуванні беруть участь пілотні заклади Автономної Республіки Крим, Закарпатської та Одеської областей.

2. Тестування ШСД в режимі "Один учень" – "один комп’ютер" (1+1).

У тестуванні беруть участь пілотні заклади м. Києва та Київської області.

3. Тестування пристроїв електронного цифрового підпису в навчальних закладах та Управліннях освіти.

У тестуванні беруть участь пілотні заклади м. Луцьк.

4. Тестування доступу до електронного освітянського ресурсу веб-порталу Національного проекту "Відкритий світ" з використанням мережевих ресурсів ПАТ "Укртелеком".

За розділом тестуються всі пілотні заклади. які беруть участь у пілотному проекті.

ІІ. Організаційна складова пілотного проекту:

1. Визначення освітніх засобів ІКТ, що найбільш ефективно впливають на формування життєвих компетенції учнів.

У тестуванні беруть участь пілотні заклади Донецької, Луганської, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківська областей.

2. Визначення впливу складових засобів ІКТ в освіті на хід i на результати навчального процесу (комп’ютерно-орієнтованих систем навчання, педагогічних програмних засобів різних типів тощо) для подальшого розроблення рекомендацій щодо організації навчального процесу з їх використанням.

У тестуванні беруть участь пілотні заклади Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської областей.

3. Проведення досліджень Державною установою  "Інститут гігієни та медичної екології  ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України" з метою:

 • визначення рівнів електромагнітного випромінювання НЧ; СЧ; ВЧ; ДВЧ; УВЧ–діапазонів та промислової частоти;
 • визначення обґрунтованих гігієнічних вимог до безпечного для здоров`я школярів використання сучасної комп`ютерної техніки в режимі "Один учень" – "один комп’ютер" (1+1).

У тестуванні беруть участь пілотні заклади м. Києва та Київської області.

ІІІ. Дослідження впливу ІКТ на покращення якості освіти:

1. Використання електронних освітніх ресурсів вчителями під час підготовки до занять.

2. Визначення i вимірювання впливу засобів ІКТ на психофізіологічні та інтелектуальні якості дитини.

3. Виявлення впливу на хід i на результати навчального процесу складових засобів ІКТ для подальшого розроблення рекомендацій щодо організації навчального процесу з їх використанням.

4. Визначення кiлькiсних закономірностей, як то:

 • формування в учнів навичок користування засобами ІКТ;
 • засвоєння учнями навчального матеріалу теоретичного характеру при використанні засобів ІКТ;
 • формування експериментальних вмінь та навичок при використанні засобів ІКТ, зокрема,  в навчальному експерименті.

За розділом анкетуються всі навчальні заклади, які беруть участь у пілотному проекті.

ІV. Результатами упровадження пілотного проекту мають стати:

1. Створення моделі реалізації проектних рішень з визначення ефективності підключення пілотних закладів до мереж ШСД.

2. Формування та дослідження організаційної моделі визначення педагогічно доцільної структури та складових навчального середовища, побудованого з використанням засобів ІКТ в освіті.

3. Методична та технічна підтримка пілотних закладів та інноваційної діяльності педагогів при розробці та використанні учбового контенту для 7 класів загальноосвітніх закладів I-III ступенів.

4. Розробка рекомендацій Державною установою "Інститут гігієни та медичної екології  ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України" стосовно визначення обґрунтованих гігієнічних вимог до безпечного для здоров`я школярів використання сучасної комп`ютерної техніки в режимі "Один учень" – "один комп’ютер" (1+1).

5. Надання звітів про реалізацію пілотного проекту Національного проекту "Відкритий світ" у загальноосвітніх навчальних закладах України (форма звіту та порядок заповнення викладені на сайті http://ow.org.ua/testuvannya_eo/).

Освіта.ua
03.11.2011

Популярні новини
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Молодим вчителям призначатимуть педагога-наставника Спеціалісту, якого вперше буде призначено на посаду, призначатимуть досвідченого вчителя
В Україні розвиватимуть щоденний спорт у школах В Україні набула чинності Концепція розвитку щоденного спорту в закладах освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів