Про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня - загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Наказ МОН № 936 від 16.10.2008 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 936 від 16.10.2008 р.

Про завершення І (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи на базі
експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня - загальноосвітньої
школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2
м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2007 р. №1055 на базі загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой проводиться дослідно-експериментальна робота за темою "Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини".

Протягом І (підготовчого) етапу проведена цілеспрямована робота з педагогічним колективом щодо його готовності працювати в умовах експерименту. За результатами аналізу діагностичних даних побудовано прогностичну модель школи-комплексу.

З метою продовження дослідно-експериментальної роботи у 2008-2009 навчальному році наказую:

1. Схвалити діяльність педагогічного колективу загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой (директор Блашко І.О.) щодо виконання Програми І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою "Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини".

2. Відповідно до висновків Комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити Звіт (додаток 2) та Програму ІІ (формувального) етапу (2008-2009 рр.) дослідно-експериментальної роботи за вищезазначеною темою (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.):

3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой.

3.2. Заслухати звіт про роботу експериментального навчального закладу у червні 2009 року.

3.3. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і науки України: www.mon.gov.ua.

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим (Лавров В.В.) надавати допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой та забезпечити необхідні умови щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток 2
до наказу МОН України
від 16.10.2008 р. № 936

ЗВІТ
про завершення І (підготовчого) етапу (2007-2008 рр.)
дослідно-експериментальної роботи за темою
"Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб
учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини"
на базі загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 2
м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2007 року №1055 на базі загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 2 м. Джанкой Автономної Республіки Крим проводиться дослідно-експериментальна робота за темою "Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини".

На І (підготовчому) етапі були поставлені такі завдання:

 • формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дослідно-експериментальної роботи;
 • науково-теоретична підготовка педагогічного колективу до проведення дослідно-експериментальної роботи;
 • проведення діагностики стану інтелектуального, естетичного розвитку учнів і вчителів, психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку учнів;
 • виділення учнів з високим рівнем інтелектуального розвитку та художніми здібностями для організації індивідуальної роботи.

Протягом І етапу дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив цілеспрямовано підвищував рівень професійної компетентності шляхом участі у педагогічних радах: "Підвищення рівня навчальних досягнень учнів методами особистістно орієнтованого навчання", "Організація ситуації успіху на уроці й гуртковому занятті. Прийоми й методи", "Співробітництво родини й школи-комплексу в моральному вихованні особистості"; постійно діючому семінарі "Сучасні педагогічні технології" (тема "Сучасні педагогічні освітні технології й специфіка їхнього застосування з метою активізації процесу навчання"); Школа педагогічної майстерності (для керівників гуртків) (тема "Побудова взаємин "педагог - учень" у гуртковій роботі для підвищення ефективності навчання"); психолого-педагогічному семінарі "Формування творчого потенціалу особистості"; семінарі для керівників шкіл "Система спільної роботи педагогічного колективу й адміністрації школи-комплексу з впровадження в навчальний процес активних форм навчання з метою вдосконалення освіченості учнів".

На базі загальноосвітнього навчального закладу працює постійно діючий семінар для керівників гуртків з декоративно-прикладного напряму: розпис, вишивка, м'яка іграшка, декоративне рукоділля; декоративний рисунок, флористика, дизайн інтер'єру; музичного напряму: вокал, танець, академічний вокал, хоровий спів, класичний танець, естрадний вокал, сучасний танець, художня гімнастика; художнє читання, театр; гурток юних інспекторів дорожнього руху, історичне краєзнавство, гурток бізнесу, шкільне самоуправління.

Значну роль у підвищенні професійної компетентності вчителів відіграє робота лабораторій навчально-методичної роботи школи-комплексу, до складу яких входить: 7 предметних об'єднань, 3 творчі групи, постійно діючий семінар "Сучасні педагогічні технології", Школа молодого вчителя, які традиційно працюють у навчальному закладі.

Лабораторією навчально-методичної роботи поставлені такі завдання: підвищення кваліфікації вчителів, удосконалення методик проведення уроків, індивідуальної й групової роботи з невстигаючими та обдарованими учнями. За цей час підвищили кваліфікацію 14 вчителів та 19 керівників гуртків й акомпаніаторів. За підсумками професійної атестації трьом керівникам гуртків присвоєно звання "керівник-методист", а троє вчителів підтвердили педагогічне звання "вчитель-методист".

 • Дані вхідної діагностики педагогічного, учнівського й батьківського колективів дали можливість побудувати прогностичну модель школи-комплексу.
 • За підсумками  діагностики навчальних досягнень учнів, у якій взяли участь у І семестрі - 543 учні, у ІІ семестрі - 538 учнів, отримали такі результати: початковий рівень - 18 учнів у І семестрі, 3 - у ІІ семестрі; середній рівень - 343 учні у І семестрі, 289 - у ІІ семестрі; достатній рівень - 158 учнів у І семестрі, 205 - у ІІ семестрі; високий рівень - 24 учні у І семестрі, 41 - у ІІ семестрі.
 • Це дало можливість зробити висновок, що рівень навченості учнів з усіх предметів зростає за рахунок постійної уваги до підвищення професійної компетентності вчителів навчального закладу.

У 2007-2008 навчальному році 62 учні школи-комплексу були учасниками міських олімпіад, серед яких: 22 учні стали переможцями; 13 учнів брали участь у республіканських олімпіадах: переможцями стали 7 учнів; 1 учень став переможцем всеукраїнської олімпіади.

 • Протягом І етапу у міських конкурсах і фестивалях взяли участь 22 учні навчального закладу, у республіканських - 20 учнів, у всеукраїнських та міжнародних - 19 учнів. Учні школи-комплексу стали лауреатами міжнародного музичного марафону "Бегущие по волнам". Хор хлопчиків став дипломантом республіканського конкурсу, тим самим знову підтвердив свій високий виконавський рівень.
 • Відповідно до завдань експерименту належну увагу педагогічний колектив школи-комплексу надавав роботі з батьками обдарованих дітей, було налагоджено роботу соціально-психологічної служби.

Постійно проводилися суспільно-педагогічні слухання з проведення дослідно-експериментальної роботи: заслухано звіти про виконану роботу на колегії міського відділу освіти, на загальношкільних батьківських зборах. Проведена робота схвалена педагогічним, батьківським колективом й колегією міського відділу освіти.

Відповідно до програми проведення ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи поставлені наступні завдання:

 • розробити концепцію моделі творчої самореалізації особистості;
 • класифікувати і систематизувати банк даних інноваційних педагогічних технологій щодо проведення уроку й гурткового заняття;
 • створити умови для самовираження учнів у різних сферах навчальної й позанавчальної діяльності;
 • провести дослідження за темою: "Розвиток учнів 5-6 класів у процесі творчості і співробітництва на уроках й гурткових заняттях";
 • провести моніторингове дослідження гурткової діяльності учнів школи-комплексу І ступеня;
 • продовжити роботу школи педагогічної майстерності з метою підвищення професійної компетентності вчителів;
 • розпочати роботу зі складання соціально-психологічних картограм класів (картки індивідуального психологічного розвитку учнів, рейтинг причин недостатньої успішності, оцінка емоційних станів, діагностика напряму самореалізації особистості в навчальній й позаурочній діяльності, діагностика психологічного клімату в колективах) для утвердження створеної моделі як оптимальної у гармонійному розвитку дитини.

Директор загальноосвітньої школи-комплексу
І-ІІІ ступенів м. Джанкой
Автономної Республіки Крим       І.О. Блашко

Завантажити: 936.zip (13.84 Кб.)


16.10.2008

Популярні новини
Шкарлет: учителі не можуть бути позбавлені оплати праці Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю
Відповідальність освітян має бути високою, – Шмигаль Для роботи в очному форматі в червоній зоні необхідна 100% вакцинація шкільних колективів
Вакцинація освітян від COVID-19 стане обов’язковою МОЗ затвердить перелік професій, які зобов’язані мати щеплення
38% шкіл зможуть продовжити звичайну роботу Лише 38 % українських шкіл зможуть з 23 вересня працювати офлайн і не переходити на дистанційне навчання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів