Про проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2011 році

Лист МОН №1/9-750 від 22.10.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-750 від 22 жовтня 2010 року

Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної освіти

Про проведення Міжнародного математичного
конкурсу "Кенгуру" та Всеукраїнського
фізичного конкурсу "Левеня" у 2011 році

Повідомляємо, що на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 № 149 "Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру" та від 20.08.2002 № 476 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" у 2011 році Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру” буде проведено 17 березня, а Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня" – 10 квітня.

Просимо сприяти проведенню цих заходів у рамках тематичних тижнів фізики та математики у загальноосвітніх навчальних  закладах.

Додаток: Правила організації та проведення конкурсів на 11 арк.

Перший заступник Міністра       Б.М.Жебровський

 

Додаток до листа
Міністерства освіти і науки
від 22.10.2010 № 1/9-750

ПРАВИЛА
організації та проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру –
2011"

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 №149 “Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"” Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" проводиться  в Україні спільно з Міжнародною асоціацією "KANGOUROU SANS FRONTIERES" ("Кенгуру без кордонів") під егідою ЮНЕСКО на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка. Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення в Україні Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру" покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Адреса центрального оргкомітету: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 2401700, e-mail: [email protected]; www.kangaroo.com.ua.

До повноважень Центрального оргкомітету належить:

 • вирішення питань щодо проведення конкурсу, обробки бланків відповідей учасників, відзначення  переможців, оприлюднення результатів;
 • інформування Міжнародної асоціації "Кенгуру без кордонів" та освітян України про результати конкурсу;
 • формування пакету пропозицій до Міжнародної асоціації "Кенгуру без кордонів" для проведення конкурсу "Кенгуру" в наступному році;
 • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двосторонньої угоди;
 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників,  підготовка навчально-методичних посібників.

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цієї школи.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора конкурсу у своїй школі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу Центрального оргкомітету разом з копією переказу благочинної пожертви не пізніше 1 лютого 2011 року.

Конкурс проводиться в шести вікових групах:

 • МАЛЮК 2 - для учнів 2 класів;
 • МАЛЮК 3-4 - для учнів 3 - 4 класів;
 • ШКОЛЯРИК - для учнів 5 - 6 класів;
 • КАДЕТ - для учнів 7 - 8 класів;
 • ЮНІОР - для учнів 9 - 10 класів;
 • ВИПУСКНИК - для учнів 11 класів.

Рекомендована благочинна пожертва складає 10 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 10% зібраних пожертв може призначатися для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об’єднанні навчальних закладів.

3. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в один день 17 березня 2011 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

У разі неможливості проведення конкурсу по області в робочий день обласні оргкомітети за дозволом  Центрального оргкомітету можуть перенести проведення конкурсу на неділю 20 березня.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку.

Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до 17 квітня 2011 року.

Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Усі вчителі, що проводять конкурс у даному навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.

Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу Центрального оргкомітету з поміткою “Кенгуру”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2011 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються до 1 вересня 2011 року у Центральному оргкомітеті, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу Центрального організаційного комітету з проведення конкурсу в Україні.

4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та затверджено Міжнародною асамблеєю асоціації “Кенгуру без кордонів” у м. Тбілісі (Грузія).

Для учнів 2 класів пропонується 15 тестових завдань різного ступеня складності: 5 – трибальних, 5 – чотирибальних, 5 – п’ятибальних.  Для учнів 3 – 4 класів пропонується 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 – трибальних, 8 – чотирибальних, 8 – п’ятибальних, а для інших учасників конкурсу – 30 завдань, з них 10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних.

До кожного завдання подається п’ять варіантів відповідей, серед яких є лише один правильний.

5. Оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник: для учнів 2 класів – 60 балів; для учнів 3 – 4 класів – 96, для учнів 5– 11 класів – 120 балів.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

6. Підбиття  підсумків конкурсу

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Переможцями конкурсу вважаються учні, які нагородженні сертифікатами "Відмінний результат" та "Добрий результат" відповідно до наступного порядку: 1/8 учасників конкурсу відзначається сертифікатом "Відмінний результат та 3/8 учасників конкурсу – сертифікатом "Добрий результат".

Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Центральний оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

7. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру", який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що проводив конкурс, та інформаційний вісник.

Переможці з найактивніших шкіл-учасників будуть запрошені до літніх математичних таборів та 15 з них будуть представляти Україну в міжнародних математичних таборах.

8. Координаційні центри та регіональні координатори

Для роботи Центрального організаційного комітету з регіонами створено регіональні координаційні центри та визначено регіональних координаторів:

АР Крим

Малько Валентина Митрофанівна

Методист з навчальних дисциплін Міського методичного центру управління освіти Сімферопольської міської ради

0954085125

Вінницька область

Кривошея Ігор Михайлович

Керівник центру математичної освіти «Ліга юних математиків» м. Вінниця

0509566566

Волинська область

Мазурик Валерій Володимирович

Заввідділом Волинської обласної Малої академії наук

0963888026

Дніпропетровська область

Поляков Олег Володимирович

Директор Дніпропетровського обласного інтернату фізико-математичного профілю, доцент кафедри математичного аналізу ДНУ

0503400118

Донецька область

Павлов Олександр Леонідович

Директор науково-виробничого центру математичної та комп’ютерної освіти (Центр МІОТ)

0506913263

Закарпатська область

Петечук Василь Михайлович

Заступник директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

0509257190

Житомирська область

Стужук Наталя Львівна

Вчитель математики Коростенської міської гімназії

0662091075

Запорізька область

Кириченко Галина Федорівна

Вчитель математики Запорізької гімназії №28 Запорізької міської ради Запорізької області

0677170096

Івано-Франківська область

Мальована Галина Миколаївна

Вчитель математики Української гімназії №1 міста Івано-Франківська, вчитель-методист

0955151247

Київська область

Ліпчевський Леонід Володимирович

Завідувач навчально-методичним кабінетом математики і фізики Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

0501080124

Кіровоградська область

Сербіна Надія Олексіївна

Вчитель математики НВК "Загальноосвітня школа №25, природничо-математичний ліцей", вчитель-методист.

0682530266

Луганська область

Бардаш Олена Юріївна

Директор Луганського територіального відділення Малої академії наук України

0664824609

Львівська область

Зелез

Мирон Михайлович

Головний спеціаліст Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації

0972098485

Миколаївська область

Веліховська Алла Борисівна

Завідувач науково-методичною лабораторією проблем інноваційного розвитку освіти Миколаївського ОІППО

0978826900

Шарлаєва Ольга Костянтинівна

Вчитель математики Миколаївської гімназії № 2

0505901819

Одеська область

Мітельман Ігор Михайлович

Заступник директора Рішельєвського ліцею міста Одеси, Заслужений учитель України

0487280997

Полтавська область

Семено Лілія Дмитрівна

Методист міського методичного кабінету управління освіти Полтавського міськвиконкому

0979849110

Рівненська область

Остапчук Лілія Степанівна

Методист кафедри математики природничо-математичного ліцею "Елітар"

0685685693

Сумська область

Бардакова Олена Георгіївна

Вчитель математики Сумської гімназії №1, вчитель-методист

0542221745

Тернопільська область

Козбур Галина Євгеніївна

Вчитель математики Тернопільського технічного ліцею Тернопільської міської ради Тернопільської області

0979600864

Харківська область

Стрельченко Неля Наумівна

Вчитель математики Харківського фізико-математичного ліцею №27, вчитель-методист

0669569886

Херсонська область

Тидюк Антоніна Миколаївна

Вчитель математики Херсонської спеціалізованої школи №24

0634733706

Хмельницька область

Сіренький Ігор Олексійович

Методист районного методичного кабінету відділу освіти Полонської райдержадміністрації

0503769740

Черкаська область

Атамась Володимир Васильович

Декан математичного факультету Черкаського національного університету

0671578947

Чернівецька область

Козак Галина Миколаївна

Вчитель математики Чернівецької ЗОШ №24

0506656521

Бешлей Іванна Степанівна

Вчитель математики Чернівецької ЗОШ №6

0507154972

Чернігівська область

Гопаченко Василь Васильович

Директор загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю №12 міста Чернігова

0979192886

м. Київ

Василенко Олена В’ячеславівна

Вчитель математики ліцею Голосіївський №241

0679757752

м. Севастополь

Бормотова Ольга Іванівна

Завідувач кабінету математики Інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету

0665815067


Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 24.05.2000 № 149 та згідно з цими Правилами всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.

Львівське відділення Укрексімбанку
Р/р 260010060560 МФО 325718, код 22360064 (з поміткою “Благочинні пожертви”)
Отримувач - Благодійний фонд "Ліцей"

План заходів щодо організації Міжнародного конкурсу "Кенгуру – 2011" в Україні

Дата

Заходи

Відповідальні

Вересень – жовтень 2010 р.

Формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу "Кенгуру – 2011".

Центральний оргкомітет

14.10.2010 – 18.10.2010 р.

Участь у роботі Міжнародного організаційного комітету конкурсу "Кенгуру" та Генеральної Асамблеї Міжнародної організації "Kangaroo sans frontiers".

Центральний оргкомітет

Листопад – грудень 2010 р.

Організація рекламної кампанії Міжнародного конкурсу "Кенгуру – 2011".

Центральний оргкомітет

Грудень 2010 р.

Наради регіональних організаційних комітетів щодо організації та проведенню Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру – 2011". Проведення рекламної кампанії конкурсу.

Регіональні оргкомітети

Січень – лютий 2011 року

Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у конкурсі "Кенгуру – 2011".

Центральний оргкомітет

Листопад 2010 року – лютий 2011 року

Адаптація пакету завдань, запропонованого Міжнародним оргкомітетом конкурсу до навчальних програм з математики в Україні.

Центральний оргкомітет

До 10.03.11

Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення  конкурсу до регіонів.

Центральний оргкомітет

10.03.11 – 16.03.11

Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення  конкурсу до осередків.

Регіональні оргкомітети

17 березня 2011 року

Проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру – 2011" в Україні.

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети, оргкомітети в осередках проведення конкурсу

19.03.11 – 01.05.11

Опрацювання бланків відповідей учасників конкурсу.

Центральний оргкомітет

01.05.11 – 10.05.11

Підведення підсумків конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів  учасника конкурсу "Кенгуру – 2011" по регіонах.

Центральний оргкомітет

10.05.11 – 24.05.11

Розсилка результатів та сертифікатів учасника конкурсу "Кенгуру – 2011" осередкам проведення конкурсу.

Регіональні оргкомітети

Травень – червень 2011 року

Укладання та підготовка до друку "Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру – 2011".

Центральний оргкомітет

До 01.07.2011 року

Прийом та розгляд апеляцій.

Центральний оргкомітет

02.07.11 – 07.07.11

Проведення Всеукраїнського семінару координаторів конкурсу "Кенгуру" в Україні.

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

Липень – серпень 2011 року

Аналіз задач, запропонованих регіональними організаційними комітетами для формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету  математичного конкурсу "Кенгуру – 2011".

Центральний оргкомітет

Серпень – вересень 2011 року

Розсилка "Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру – 2011" по регіонах та осередках проведення конкурсу.

Центральний оргкомітет, регіональні оргкомітети

Вересень  2011 року

Підготовка підсумкового звіту про проведення конкурсу "Кенгуру – 2011" в Україні.

Центральний оргкомітет


ПРАВИЛА
організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-
2011"

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня"  конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка  з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами  конкурсу.

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення  Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня" покладається на організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня": вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 240-17-02, e-mail: [email protected]; http://levenia.com.ua.

До повноважень оргкомітету належить:

 • пропагування ідеї конкурсу на  території України;
 • забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;
 • проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”;
 • підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка , друк та розсилка координаторам у регіонах бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;
 • перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу;
 • розробка та друк бланків сертифікатів;
 • розсилка результатів конкурсу, бланків сертифікатів координаторам у регіонах;
 • відзначення учасників і переможців конкурсу та регіональних координаторів;
 • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;
 • подання звіту Міністерству освіти та науки про проведення конкурсу в Україні;
 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі  бажаючі  учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своїй школі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

За бажанням учасників учні 9-11 класів можуть обирати завдання для загальноосвітніх чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 15 березня 2011 року.

Конкурс проводиться:

 • для учнів 7 класів;
 • для учнів 8 класів;
 • для учнів 9 класів;
 • для учнів 10 класів;
 • для учнів 11 класів;
 • для учнів 10 класів з поглибленим вивченням фізики;
 • для учнів 11 класів з поглибленим вивченням фізики.

Рекомендований благодійний внесок складає 11 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9 % цих внесків призначається  для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.

3. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в один день 10 квітня 2011 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до 17 березня 2011 року.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Учасники конкурсу для розрахунків можуть використовувати калькулятор.

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.

Конкурс триває 75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками  учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою "Левеня".

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2011 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня 2011 року, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з проведення конкурсу “Левеня”.

4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників конкурсу запропоновані оргкомітетом конкурсу та затверджені експертною радою конкурсу:

 • Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного ступеня складності (10 – трьохбальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних);
 • До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна;
 • На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

5. Критерії оцінювання результатів

Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною.

Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

6. Підбиття підсумків конкурсу

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Сертифікатом "Відмінний результат" нагороджуються 12,5 % учасників конкурсу; сертифікатом "Добрий результат" - 37,5 % учасників конкурсу; сертифікат учасника отримають 50 % учасників конкурсу. Переможцями конкурсу вважаються учні, які нагороджені сертифікатами "Відмінний результат" та "Добрий результат".

Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних здійснює статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається в МОН України та управління освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти.

7. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися  спонсорські кошти на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат переможця або учасника Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня", який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник. Учасники, що покажуть відмінний результат додатково отримають інформаційний вісник "Левеня-2011" вітає переможців".

8. Координаційні центри та регіональні координатори

Для роботи організаційного комітету з регіонами продовжується створення  регіональних координаційних центрів  та визначено регіональних координаторів деяких областей:

Регіон

Прізвище, ім’я та по батькові координатора

Координаційний центр

Контактні телефони

АР Крим

Кривощокова Вікторія Юріївна

Міський методичний центр м. Сімферополь

0502772962

м. Севастополь

Захарченко Ольга Іллівна

ІПО Севастопольського міського гуманітарного університету

0692540560
0954877237

Вінницька область

Блащук Анатолій Петрович

Вінницький ОІППО

0432670895
0961160454

Волинська область

Бурбела Олена Федорівна

Центр науково-технічної творчості Волинського відділення МАН

0332257004
0678364980

Дніпропетровська область

Потапова Тетяна Віталіївна

Дніпропетровський ОІППО

0567708286
0972773244

Донецька область

Охрименко Ніна Анатоліївна

Донецький ОІППО

0623451809
0661771959

Закарпатська область

Гайналій Людмила Іванівна

Закарпатський ІППО

0312236130
0504320551

Житомирська область

Поплавський Микола Дмитрович

Відділ освіти Коростенської РДА

0414241077
0975555193

м. Житомир

Воробей Ірина Олексіївна

м. Житомир управління освіти

0979089725
0412480266

Запорізька область

Крамаренко Наталія Володимирівна

Запорізький ОІППО

0612346711
0684466159

Івано-Франківська область

Куриндаш Наталя Олександрівна

Фізико-технічний ліцей при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

0342523046
0505533144

Київська область

Хоренко Олександр Михайлович

Київський ОІППО

0446350442
0954621226

Кіровоградська область

 • Буряк Юрій Володимирович;
 • Побережний Петро Васильович

Кіровоградський обласний ЗНВК гуманітарно-естетичного профілю Кіровоградський ОІППО ім. Василя Сухомлинського

0522221744
0982289649
0522244594

Луганська область

Звіряка Світлана Усманбаївна

Луганське територіальне відділення МАН Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля

0642500827
0503944893

Львівська область

Алексейчук Володимир Іванович

Львівський фізико-математичний ліцей

0322401702
0984506347

Миколаївська область

Ліскович Олена Володимирівна

Миколаївський ОІППО

0512364039
0667741306

м. Одеса

Кривицька Ольга Володимирівна

ЗОШ № 86 м. Одеси

066 747 49 87
048 244 90 83

Полтавська область

Кучеренко Олег Володимирович

Полтавський ОІППО

066 52 58 290

м. Рівне

Ключник Віктор Васильович

Управління освіти Рівненського міськвиконкому

050 558 86 46

Сумська область

Лабудько Степан Пилипович

Сумський ОІППО

0542332166
0664208721

Тернопільська область

 • Бойко Наталія Зиновіївна
 • Мялковська Ольга Ярославівна
 • Кастранець Лілія Михайлівна
 • Шегера Світлана Василівна
 • Кубашек Стефанія Степанівна
 • Тернопільський Технічний ліцей
 • Борщівський райво
 • Чортківське райво
 • Кременецьке райво
 • Теребовлянське райво
 • 0352432872
 • 0354121327
 • 0355220305
 • 0964578030
 • 0355121596

м.Харків

Божинова Фаїна Яківна

Харківська гімназія №46

050 364 82 02
057 737 56 47

м. Херсон

Кисла Ірина Іванівна

Херсонський ліцей

0552292071
0506643363

Хмельницька область

Гудзь Віктор Володимирович

Хмельницький ОІППО

0382650303
0973541095

Черкаська область

Новосельський Микола Андрійович

Черкаський ОІППО

0472640127

м. Чернівці

Пшенічка Пауль Францович

Чернівецький міський ліцей №1

0676864017

Чернігівська область

Лещенко Оксана Миколаївна

Чернігівський ОІППО

0462224047
0997118035


Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 20.08.2002  №467 та згідно з цими Правилами всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.

Філія АТ "Укрексімбанк"
Р/р 260030260560 МФО 325718 ЄДРПОУ 22360064 (з поміткою "Благочинні внески на проведення конкурсу "Левеня")
Отримувач - Благодійний фонд "Ліцей"


22.10.2010

Популярні новини
МОН планує реформувати шкільну історичну освіту МОН представлені концептуальні засади реформування шкільної історичної освіти
США допоможуть виплатити зарплати українським освітянам До держбюджету України надійшли грантові кошти від США в розмірі 1,25 млрд доларів
Школи можуть заявити про свою суб’єктність, – голова ДСЯО Школи отримали більше можливостей, щоб у межах автономії заявити про свою суб’єктність
МОН оприлюднило перелік підручників, в яких є потреба До переліку включено понад 100 назв підручників та посібників для учнів різних класів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів