Osvita.ua Вища освіта Реферати Всесвітня історія Розвиток словацької культури (друга половина XIX - початок XX ст.). Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Розвиток словацької культури (друга половина XIX - початок XX ст.). Реферат

Процес формування національної культури словаків проходив досить повільно й нерівномірно навіть порівняно з сусідніми землями Австро-Угорської імперії

Це значною мірою зумовлювалося динамікою національного руху словаків. Упродовж першої половини XIX ст. його основним завданням було пробудження національної свідомості, боротьба за літературну мову, збереження національної самобутності. У другій половині XIX ст. розвиток словацької культури відбувався різними напрямами.

Одне з чільних місць посідала сфера освіти, розвиток якої в цей період відбувався у складних умовах. Реформи, що проводилися по всій імперії (1848, 1861 р.), не привели до витворення в словацьких землях системи національної освіти. Але якщо однією з характерних рис державної політики в галузі шкільної справи у післяреволюційний період було понімечення, то від кінця 60-х років визначальними стали мадяризаторські тенденції. Державна ідеологія, що відбивалася в понятті "угорська політична нація", фактично оголошувала пріоритетним виховання населення без національних ознак, виключно як громадян Угорського королівства.

Розвиток культури та науки в словацьких землях тісно пов'язаний з діяльністю "Матиці Словацької". За досить короткий строк її існування на кошти "Матиці" було опубліковано значну кількість видань словацькою мовою, у тому числі - хрестоматії, підручники, альманахи тощо. Провадилося збирання історичних документів, гравюр, архівних джерел, що належали діячам Словацького національного Відродження, а також мінералів, національних костюмів, нумізматичних колекцій, бібліотек та ін. В момент розпуску Матиці при ній існували Історичний музей, секції філософії, права, літератури, філології, математики, природничих дисциплін, а бібліотека налічувала понад 10 тис. томів.

Словацька інтелігенція, за умов жорсткої мадяризації, намагалася активізувати просвітницьку діяльність і збільшити кількість наукової та освітньої літератури. Значну роботу в цьому напрямі провадила спілка "Жівени", що видавала однойменний журнал. У Словаччині друкувалися дешеві книги та підручники, які розповсюджувалися серед широких верств населення. Вони торкалися різних тем - господарської, релігійної, моралі, досягнень науки і техніки тощо.

В Угорщині на початку XX ст. значного поширення набула регіональна преса. Влада сприяла цій справі, оскільки більшість видань виходили угорською мовою. Проте словаки налагодили випуск словацькою мовою "Повазьких новин", "Ліптовсько-Оравських новин", "Зволенських новин" тощо.

На початку XX ст. багато наукових праць присвячувалися краєзнавству, що сприяло розвитку національного руху. Проте науково обдаровані словаки не знаходили застосування своїм можливостям удома й мусили емігрувати. Так, відомий конструктор теплових турбін А. Стодола виїхав до Швейцарії, дослідник бездротового телеграфу Й. Мургаш і винахідник принципу парашута Ш. Баніч - до США, астроном М. Штефаник - до Франції.

У 1895 р. засновано Словацьке музейне товариство, що підтримувало краєзнавчі дослідження та сприяло поширенню освіти. Його головою обрали А. Кметя (1841-1908). Товариство видавало збірки і журнал. У 1908 р. в Турчанському Св. Мартіні відкрито будинок товариства.

У словацькій історіографії домінували такі теми, як Великоморавська доба, діяльність М. Чака та Я. Іскри в Словаччині, розвиток словацької національної свідомості. Праці Ф. Сасінка, ТІ. Крішки, Ю. Ботти та інших словацьких істориків характеризувалися високим професійним рівнем. Певні надбання мала й словацька філологія. У 1890 р. Я. Вичек видав "Історію словацької літератури" - перший цілісний синтез словацького письменства. Мовознавством займався С. Цамбел, етнографією - П. Сохань. У царині природничих наук активно працювали А. Кметь і Й. Голуб.

Значний культурний вплив на словаків справляв театр. З великим успіхом ставилися п'єси словацьких драматургів Я. Халупки, Я. Паларіка, Г. Зехентера-Ласкомерського.

Словацькі міста наповнювало музичне життя. У Братиславі та Кошице регулярно проходили концерти й оперні вистави. З'явилися перші професійні музиканти. Зі старшої генерації виділявся Я. Белла, серед молодих композиторів і виконавців - М. Шнейдер-Трнавський, В. Фігуш-Бистрий, М. Мойзес і Ф. Кафенда,

Архітектура на зламі століть вирізнялася художнім стилем, який віддзеркалював почуття життєвої нестабільності й тимчасовості. Найвидатнішим словацьким архітектором цієї доби був Д. Юркович, котрий у своїх творах утілював національні елементи.

Розвивається образотворче мистецтво Словаччини. В різних містах країни проходили художні виставки. У 19Ш р. виникло перше словацьке об'єднання майстрів пензля - Група угорсько-словацьких художників. Видатний словацький маляр Г. Малий заснував у 1911 р. в Братиславі художню школу.

Культурний розвиток у словацьких землях на меж століть відбувався за умов жорсткої мадяризації. Піднесення культурного життя пояснюється завзятістю словаків, їхнім намаганням змінити ситуацію на краще.

Література

 1. История южных и западных славян: В 2 т. Москва, 1998. Т. 2.
 2. История Чехословакии: В 2 т. Москва, 1959. Т. 2.
 3. Історія світової культури. Київ, 1997.
 4. Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1991.
 5. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. Москва, 1988.
 6. Погодин А. Л. Славянский мир. Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 г. Москва, 1915.
 7. Словацкая литература от истоков до конца XIX в. Москва, 1997. 4.1.
 8. Славянские съезди. XIX - XX вв. Москва, 1994.
 9. Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХУШ-ХІХ вв. Москва, 1978.
 10. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. Минск, 1989. Т. 2.
 11. Яровий В. І. Історія західних та південних слов'ян у XX ст. Курс лекцій. Київ, 1996.


04.09.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!