Osvita.ua Вища освіта Реферати Соціологія Підліткові і юнацькі групи: методика соціальної діагностики. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Підліткові і юнацькі групи: методика соціальної діагностики. Реферат

Загальна характеристика соціального діагнозу об’єднань неповнолітніх. Соціальний діагноз в роботі соціального педагога з групами неповнолітніх різної спрямованості. Соціальний діагноз неформальних об’єднань

1. Загальна характеристика соціального діагнозу об’єднань неповнолітніх

Під групою неповнолітніх розуміють сукупність осіб, які взаємодіють один з одним таким чином. Що кожний з них впливає на інших і сам знаходиться під їх впливом. Групи бувають формальні та неформальні. Діагностика підліткових і юнацьких груп має на меті визначення спрямованості групи, її складу, структури взаємостосунків, установок і орієнтації.

До кількісних показників, що діагностуються, відносять: віковий і чисельний склад групи; соціальний і статевий склад; тривалість її існування, частоту і тривалість зустрічей членів; місця зустрічей; рівень групового розвитку на основі само-діагностики; відповідальність за групову діяльність.

До якісних показників, що діагностуються, відносять: підготовленість до спільної діяльності, яка виражається в її ефективності і результативності; характер, цілі, мотиви і спрямованість діяльності; рівень організованості, згуртованості, стійкості, конфліктності, групової прийнятності; внутрішньо-групова структура; типи спілкування і відносин; групові інтереси, потреби і способи їх задоволення, норми і цінності. Кінцевою метою діагнозу груп є визначення способів дії на групу. Процедура діагностики в даному випадку може здійснюватися і психологом за клопотанням соціального педагога.

До числа методів, які може використовувати соціальний педагог, можна віднести спостереження, опитування, соціометричні методики, тести, метод експертних оцінок і т. п. Вибір методів діагностики визначається метою обстеження і обмеженнями (за часом, ресурсами, професійною компетентністю і т. п.).

У діяльності соціального педагога використовується паспортизація підліткових і юнацьких груп. Паспорт неформальної підліткової групи заповнюється в результаті аналізу бесід з її членами, зіставлення інформації, одержаної від різних підлітків. Проводиться як взаємо-доповнення, так і виключення помилкової інформації. І тільки у крайньому випадку можливе застосування методу "включеного спостереження", які припускають, що дослідник по віку і характеру поведінки особливо не виділяється серед членів неформальної групи.

Систематизація паспортів підліткових і юнацьких груп може проводитися не тільки за критерієм спрямованості, але і за їх територіальною приналежністю, місцем проживання чи навчання.

У програму діагностики групи включається комплекс методик, призначених для вивчення особових особливостей лідера (лідерів) даної групи. Лідер часто визначає спрямованість групи, її відкритість зовнішнім контактам, можливість переорієнтації, корекції установок і діяльності групи.

Самостійним напрямом виступає діагностика соціального оточення, в якому живе і діє та або інша група. Увага концентрується на уточненні місця і ролі групи в структурі того або іншого колективу, суспільства загалом. У рамках проведення діагностичних процедур необхідно особливо виділити методи прогнозування поведінки групи. Мета прогнозування - виявити можливі позитивні моменти в роботі з тією або іншою групою.

Послідовність ранжується за наступними позиціями:

 • як змінюються інтереси і потреби;
 • стійкість;
 • майбутнє.

2. Соціальний діагноз в роботі соціального педагога з групами неповнолітніх різної спрямованості

Існує достатньо багато типологій (класифікацій) за спрямованістю діяльності груп неповнолітніх. Зупинимося на двох з них.

Одна з найпоширеніших типологій припускає розподіл існуючого різноманіття груп:

 • на просоціальні, спрямованість яких узгоджується із заохочуваними суспільством цінностями і установками. Позитивні групові норми привносяться з соціального середовища, формуються і зміцнюються в процесі соціально значущої навчальної, трудової і суспільної спільної діяльності;
 • асоціальні, спрямованість яких не узгоджується з цінностями і нормами, що встановились в суспільстві. Члени цих груп ведуть сумісний асоціально-кримінальний спосіб життя і скоюють різні правопорушення. Спільна асоціально-кримінальна діяльність характеризується в цих групах соціальним відчуженням, відособленням, протистоянням;
 • при відповідному рівні розвитку і організованості асоціально-кримінальної діяльності асоціальні групи можуть скоювати злочини, і тоді вони перетворюються на криміногенні, або злочинні, групи, які характеризуються більшою замкнутістю, круговою порукою, злочинною діяльністю, вираженим зіставленням себе іншим групам. Між-особові відносини в таких групах опосередковуються асоціальними або антигромадськими цінностями і ведуть до деперсоналізації особи.

3. Соціальний діагноз неформальних об’єднань

Під терміном "неформальна група" позначають відразу кілька об’єктів, соціальна природа яких є різною:

 • По-перше, це угрупування переважно підліткові, всередині яких організаційні відносини виражені або дуже слабо, аабо, навпаки, дуже сильно із загрозою використання фізичної сили. Самоціллю подібних неформальних спільностей у більшості є спілкування, а головним внутрішнім принципом – групова солідарність. Такі неформальні "тусовки" служать засобом самовизначення, тією групою, завдяки якій неповнолітній знаходить своє місце у відношенні "я-ми-вони".
 • По-друге, до неформалів на сьогодні відносяться учасники різних самодіяльних об’єднань. Серед них – екологічні групи, історико-культурні об’єднання і політичні клуби.
 • По-третє, до неформальних організацій часто відносять тих, хто включений у масові національні та суспільні рухи

Неформальні групи можуть бути організовані як у рамках формальних, так і поза ними. Перші є у рамках певних організацій, другі – існують незалежно від формальних. Вони утворюються на основі просторової близькості (сусіди), спільності інтересів, психофізіологічних характеристик, особистої симпатії. Контакти в таких групах є глибші й ширші, більш значущі для індивідів. Саме такі групи справляють суттєвий вплив на соціалізацію особистості.

Причинами створення неформальних об’єднань є:

 • реакція на недоліки роботи з молоддю;
 • проблеми соціальної структури в державі;
 • наслідки бюрократії та формалізму;
 • прагнення проявити самостійність;
 • прагнення задовольнити потреби й інтереси;
 • необхідність у спілкуванні;
 • особливості молодіжної свідомості й розвитку.

Соціально-педагогічним впливом на спрямованість і діяльність неформальної групи можна виділити: через поведінку лідера, введення в групу осіб, які мають про-соціальну спрямованість, через переорієнтацію діяльності.

Соціальний діагноз неформальних об’єднань здійснюється за наступною технологією:

І етап:

 • ознайомлення з групою, його лідером;
 • постановка мети і завдань;
 • виділення предмету діагностики; вибір основних показників і критеріїв.

ІІ етап:

 • вимірювання і аналіз отриманих кількісних та якісних показників.

ІІІ етап:

 • підсумок, оформлення висновків і постановка соціального діагнозу неформальної групи.

Література

 1. Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2002. - 272с.
 2. Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і методика соціальної роботи. — М., 1994.
 3. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200с.
 4. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. А. Й. Капської. - К., 2000. - 372с.
 5. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. — М., 1993.


25.05.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!