Osvita.ua Вища освіта Реферати Соціологія Акмеологічна служба: структура і завдання, напрямки діяльності. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Акмеологічна служба: структура і завдання, напрямки діяльності. Реферат

Статус, структура і завдання акмеологічної служби. Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби

Статус, структура і завдання акмеологічної служби

Структурні підрозділи психолого-акмеологічних служб можуть бути різнорівневими, тобто створюватися в конкретних приватних, державних організаціях, об’єднаннях, відомствах, але при цьому можлива і навіть доцільна їх інтеграція в холдінгові або відомчі психолого-акмеологічні служби, які координують діяльність "низинних" підрозділів, забезпечуючи їхню роботу науково та методично. Беручи до уваги той аспект, що в Росії такі служби вже діють протягом 5 років коротко проаналізуємо їхню структуру в системі державної служби Російської Федерації.

Дана психолого-акмеологічна служба передбачає дворівневу організацію:

 • на федеральному рівні – адміністрація Президента РФ, федеральні відомства;
 • на регіональному рівні – адміністрації регіонів.

Створення психолого-акмеологічних служб рекомендовано і на муніципальному рівні. Тобто при самих муніципалітетах або їх функціональних підрозділах. А також і на первинному рівні, безпосередньо в організаціях та установах.

Розглянемо основну мету психолого-акмеологічної служби. Головною метою психолого-акмеологічної служби є акмеологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. Опосередкованою метою психолого-акмеологічної служби є створення психологічно комфортних умов для досягнення успіху в професійній діяльності, а, відповідно і соціокультурне перетворення середовища життєдіяльності людини.

Більш частковими цілями психолого-акмеологічної служби є:

 • забезпечення психолого-акмеологічної підтримки в особистісно-професійному розвитку;
 • психологізація і педагогізація середовища як фактора успішності професійної діяльності спеціаліста;
 • психолого-акмеологічне забезпечення системи підбору розстановки, атестування і підвищення кваліфікації кадрів.

Цілі акмеологічної служби конкретизуються в її завданнях.

До основних завдань психолого-акмеологічної служби відносяться:

 • визначення психологічного змісту діяльності спеціалістів конкретної професійної галузі;
 • вивчення умов і факторів середовища, які впливають на успіх професійної діяльності;
 • дослідження процесу і результатів успішності професійної діяльності держслужбовця (по об’єктивному і суб’єктивному критерію: експертне оцінювання співвідношення виконуємих функціональних обов’язків посадовим і особистісним особливостям спеціаліста, виявлення проблемного психологічного поля);
 • визначення особливостей особистісно-професійного розвитку конкретного спеціаліста, його особистісно-професійного профілю;
 • виявлення резервних можливостей особистості з метою активізації особистісно-професійного потенціалу;
 • технологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку;
 • розробка акмеограм і складання на їх основі програм особистісно-професійного самовдосконалення;
 • проведення моніторингу особистісно-професійного розвитку кадрів;
 • аналіз отриманих даних, їх теоретичне осмислення з метою виявлення закономірностей руху особистості до "акме", ступені "акме" і зони найближчого і найдальшого розвитку.

Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби

Діяльність акмеологічної служби базується на таких трьох компонентах: науковому, прикладному та власне процесуальному. Проаналізуємо зазначені компоненти.

Науковий компонент полягає у розробці теоретичних і методичних основ розвитку особистості в процесі професійної діяльності на рівні психолого-акмеологічних знань, моделювання успішної професійної діяльності спеціаліста в залежності від специфіки професійної діяльності, її психологічного змісту.

Прикладний пов’язаний із відбором, розробкою технологій вивчення особистості в процесі діяльності, складання програм, рекомендацій особистісно-професійного розвитку спеціаліста, його професійної кар’єри.

Процесуальний компонент полягає в реалізації всіх перерахованих вище функцій і напрямків діяльності в практиці роботи служби.

Виходячи із цілей і завдань психолого-акмеологічної служби, визначені та обґрунтовані такі основні напрямки її роботи:

 • інформаційно-аналітичний;
 • організаційно-проектувальний;
 • акмеолого-технологічний;
 • науково-дослідницький.

Інформаційно-аналітичний напрямок роботи психолого-акмеологічної служби пов’язаний із:

 • збором і аналізом різнорівневої інформації про діяльність і взаємодію організацій, її кадровий потенціал;
 • здійсненням різного виду експертних оцінок;
 • проведенням моніторингу (кадрового, рейтингового);
 • здійсненням розробки прогнозів і прогнозованих сценаріїв;
 • виявленням "вогнищ", які провокують напруженість в діяльності і відносинах, понижують ефективність.

Вважається, що цей напрямок є ключовим через те, що отримана інформація використовується для інших напрямків психолого-акмеологічної служби.

Організаційно-проектувальний напрямок призваний забезпечувати вирішення ряду актуальних і специфічних завдань організації.

В рамках даного напрямку здійснюється:

 • супроводження кадрової роботи (підбір, розстановка, атестація персоналу, формування резерву на висування, планування професійної кар’єри);
 • формування корпоративних відносин;
 • розробка проектів соціального розвитку, подолання кризових явищ, ефективного іміджу організації;
 • планування і реалізація діяльності по зв’язкам із громадськістю і засобами інформації.

Акмеолого-технологічний напрямок пов’язаний із такою роботою:

 • подоланням психологічних труднощів у працівників і керівників організації;
 • супроводженням їхнього особистісно-професійного росту (психоконсультування, корекційна та тренінгові робота);
 • вирішення конфліктів.

У рамках даного напрямку здійснюється психологічне і акмеологічне консультування, яке використовується для розвитку професіоналізму спеціалістів і керівників. Робота по даному напрямку є найчастіше індивідуальною.

Науково-дослідницький напрямок передбачає наступне:

 • збагачувати досвід роботи психолого-акмеологічних служб і впроваджувати його в практику;
 • розробляти нові методи, алгоритми і технології вирішення професійних завдань;
 • сприяти росту професійної майстерності спеціалістів та керівників самих акмеологічних служб.

У діяльності акмеологічної служби реалізуються функції: зворотного зв’язку, оціночна, психотерапевтична, комунікативна, прогностична, стимулююча, конструктивна, профілактична, пропедевтична, просвітницька, інформаційна.

Використання отриманих в процесі роботи акмеологічних служб даних доцільне в таких областях:

 • розробки професіограм і акмеограм спеціалістів – обґрунтування функціональних психолого-проесійних вимог до особистості спеціаліста даної сфери;
 • підбір, відбір і атестація кадрів – розробка системи критеріїв, показників і рівнів продуктивності професійної діяльності спеціалістів;
 • ротація кадрів – виявлення рольових позицій кадрів різних рівнів, моніторинг особистісно-професійного рівня;
 • перетворення професійного середовища, оптимізація умов професійної діяльності.

Слід зазначити, що беручи до уваги специфіку завдань, які вирішує акмеологічна служба інформація про роботу психолого-акмеологічних служб може бути як відкритою так і сугубо конфіденційною (закритою).

Конфіденційною вважається інформація, яка торкається статусу і свободи особистості і містить таку інформацію:

 • результати індивідуальної психологічної діагностики;
 • дані, які відображають сутність і зміст особистісних психологічних проблем і труднощів суб’єкту діяльності;
 • будь-яку іншу інформацію, оголошення якої може принести суттєву шкоду особистості чи організації.

Ступінь доступності іншої інформації про роботу психолого-акмеологічної служби визначається керівником організації чи відомства. Слід також брати до уваги, що результати роботи психолого-акмеологічної служби мають хоча і науково обґрунтований, але все-таки рекомендаційних характер. тому робота служб не повинна принижувати інтереси посадових осіб і не знімає з них персональної відповідальності.

Література

 1. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Кадария Ф. Д., Савченко И. П., Шаповалов В. А. Социология молодежи: Учебное пособие / под ред. проф Ю. Г. Волкова. – Ростов-н /Д.: Феникс, 2001.
 2. Головатый Н. Ф. Соціологія молодежи: Курс лекций. – К., 1999.
 3. Головенько В. А. Український молодіжний рух у ХХ столітті. – К., 1997.
 4. Кравченко А. И. Социология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. Учеб. заведений. – М. Издательский центр "Академия", 2002.
 5. Павловский В. В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. – М.: Академический Проект, 2001.
 6. Про становище молоді в Україні. Щорічна доповідь президента України Кабінету Міністрів та Верховній Раді України.
 7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 2003.


22.05.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!