Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Загальна медична психологія
Загрузка...

Загальна медична психологія

Поняття загальної психології, її предмет та структура. Основні історичні аспекти розвитку психології. Предмет і основні завдання медичної психології. Методи психологічного дослідження

Психологія (від грец. „психі” – душа, „логос” – вчення – наука про душу). Психологія – наука про факти, закономірності та механізми функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності. Предметом психології є „душа” або психіка.

Психологія – древня наука. Виникала в VІ-V ст. до н.е. в стародавньому світі (Індія, Китай, Єгипет, древня Греція, Рим, Вавілон). Початкові відомості про психічне життя базувалося на здогадках, інтуїції, власному життєвому досвіді шляхом міркувань та узагальнень.

В період Античності (ІV ст. до н.е.) Аристотель написав трактат „Про душу” – вважається першим науково-психологічним твором, де Аристотель розробив систему психологічних понять. Саме тому Аристотель офіційно вважається засновником психології.

Термін „психологія” був введений вченими Гокленіусом і Кассманом у 1590 році.

Як самостійна галузь науки психологія виникла в 1879 році – рік заснування в Лейпцигу (Німеччина) Вільгельмом Вундтом.

На сучасному етапі душа – це термін, яким позначають сукупність психічних явищ; це психічні прояви людини (мислення, пам'ять, увага і т.д.).

Тобто, коли сучасний вчений говорить про душу, то розуміє під цим терміном психіку.

Сучасна психологія – це розгалужена система наукових галузей, пов’язаних різними сферами практичної діяльності людини.

     

На сьогодні налічується біля 50 психологічних дисциплін (прикладних галузей психології):

 • психологія праці;
 • психологія спорту;
 • медична психологія;
 • юридична психологія;
 • військова психологія;
 • соціальна психологія і інші.

За своєю суттю це є самостійні науки, але всі вони ґрунтуються на загальній психології, яка є фундаментальною галуззю і вивчає загальні закономірності функціонування і розвитку психіки людини.

Отже, загальна психологія є теоретичною базовою наукою, результати дослідження якої використовуються прикладними дисциплінами, а останні в свою чергу збагачують її.

Серед завдань загальної психології центральне місце посідає розробка методологічних основ, теорії і методик вивчення психологічних явищ.

Структура загальної психології

Структура загальної психології за Нємовим:

1. Психологія пізнавальних процесів:

 • відчуття;
 • сприймання;
 • увага;
 • пам'ять;
 • уява;
 • мислення;
 • мова.

2. Психологія особистості:

 • емоції;
 • здібності;
 • темперамент;
 • характер;
 • воля;
 • мотивація.

З допомогою пізнавальних процесів людина отримує і переробляє інформацію про світ; вони беруть участь в формуванні і переробці знань.

Особистісні властивості визначають справи і вчинки людини.

Медична психологія

Медична психологія – прикладна галузь психології, що вивчає закономірності функціонування психіки в умовах виникнення і перебігу хвороб людей, а також відновлення їхнього здоров'я.

Засновником медичної психології вважається Р.Г. Лотце (німецький психолог і філософ ХІХ ст.).

Медична психологія є досить широка галузь психологічного знання, до її складу входять:

 • клінічна психологія;
 • клінічна нейропсихологія;
 • психофармакологія;
 • патопсихологія і інші.

У центрі уваги медичної психології є взаємовідношення хворого із середовищем лікувального закладу (відношення між: лікарем і хворим; медичною сестрою і хворим; лікарем, медичною сестрою і хворим).

Предметом вивчення медичної психології є:

 • особистість хворої людини;
 • особистість медичного працівника (в тому числі і майбутнього);
 • взаємовідносини між хворим і медичним працівником в різних умовах (при відвідуванні вдома, в амбулаторії, в клініці);
 • психологія взаємовідносин медичних працівників в процесі професійної діяльності і в побуті тощо.

Завдання медичної психології:

 • вивчення особливостей змін психіки при соматичних і психічних захворюваннях;
 • дослідження хвороботворних для психіки умов життя і діяльності людини;
 • вивчення особистісних с особливостей, які запобігають захворюванню або сприяють йому.

Найважливішими питаннями медичної психології є: психотерапія, психогігієна і психопрофілактика.

Медичну психологія поділяють на:

1. Загальну медичну психологію, яка займається вивченням особистості хворого, лікаря, середнього і молодшого медичних працівників і їх взаємовідносин.

2. – Спеціальну медичну психологія, яка вивчає ті ж питання стосовно кожної конкретної медичної дисципліни:

 • хірургії;
 • терапії;
 • педіатрії;
 • психіатрії;
 • невропатології і інші.

Методи психологічного дослідження поділяють на основні та допоміжні. Серед основних методів психологічного дослідження найважливішими є спостереження та експеримент.

Спостереження – метод, який полягає в цілеспрямованому, обумовленому завданням умисному сприйнятті психічних явищ та з’ясуванні їх смислу.

Це один з найстаріших методів психологічного дослідження і зазвичай супроводжує всі інші методи дослідження. Спостереження дозволяє побачити поведінку хворого в різних ситуаціях і отримати повну уяву про хворого. Мають велике значення у випадках симуляції, особливо коли хворий не підозрює, що за ним спостерігають.

Експеримент – це організована дослідником взаємодія між піддослідним (чи групою піддослідних) і експериментальною ситуацією з метою встановлення закономірностей цієї взаємодії.

Види експерименту:

 • природний – здійснюється в звичних умовах діяльності людини і побудований так, що піддослідний не підозрює про те, що його досліджують;
 • лабораторний – здійснюється в штучних умовах, в лабораторіях.

Допоміжні методи – методи, які доповнюють основні методи. Найважливішим серед них є:

 • метод клінічної бесіди;
 • тестовий метод;
 • метод вивчення продуктів психічної діяльності хворих.

Метод клінічної бесіди – виявляється в аналізі факторів психічної діяльності людини, зібраних в процесі безпосереднього контакту лікаря з хворим.

Вимоги до клінічної бесіди:

 • слід попередньо намітити ціль і основні питання бесіди;
 • формулювання питань має бути зрозуміло хворому;
 • повинна бути невимушена обстановка, яка буде сприяти щирим відповідям хворого.

В процесі бесіди з хворим лікар збирає анамнестичні відомості і скарги хворого.

Анамнез (з грец. – спомин, нагадування) – це сукупність відомостей про попередній стан хворого, які збирають для встановлення діагнозу.

Головне завдання психологічного анамнезу – отримання відомостей про індивідуально-психологічні властивості особистості хворого, ставлення до хвороби, психологію хворого, наявність психологічних розладів.

Анамнез поділяється на:

1) Анамнез хвороби:

 • коли захворіла людина;
 • коли і чому вернулась за медичною допомогою;
 • як вплинула хвороба на трудові стосунки, на працездатність, на стосунки в сім'ї, на стосунки з друзями;
 • як вплине хвороба на подання життя і т.п.

2) Анамнез життя:

 • розпитування про батьків і родичів, їхні хвороби;
 • перенесені в минулому хвороби
 • як переносились госпіталізації
 • професійний шлях і діяльність, задоволення ними
 • розвиток і стан сімейних і інтимних стосунків і т.п.

Крім того, анамнез поділяється ще на:

 • суб’єктивний анамнез: факти, які інформує про себе сам хворий;
 • об’єктивний анамнез: факти, які сповіщаються родичами, друзями, співпрацівниками хворого.

Ці відомості доповнюють один одного і дають можливість зібрати найповніший матеріал про психічні особливості хворого.

Тестовий метод (тест) – це спеціальне завдання або набір завдань, які дають можливість швидко оцінити психічне явище або рівень його розвитку і піддослідного. Термін „тест” ввів у лексикон вчений Д. Кеттел у 1890 році.

Метод вивчення продуктів психічної діяльності хворих – це метод психологічного дослідження, який спрямований на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності хворої людини.

На основі даного методу про психічне життя по таким матеріалам, як малюнки, технічні винаходи, втори і т.д.

Ці всі методи суттєво допомагають в діагностуванні специфіки захворювання хворої людини тощо.


28.09.2010

Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!