Фізіологія психічної діяльності: умовні рефлекси. Реферат

Умовний рефлекс - це реакція організму, що набувається за певних умов у процесі індивідуального розвитку

Біологічна роль умовного рефлексу полягає у розширенні діапазону пристосувальних можливостей організму. Значно доповнюючи безумовний рефлекс, він дозволяє найвищою мірою тонко пристосовуватися до найрізноманітніших умов. Умовний рефлекс утворюється на основі безумовного.

Процес утворення умовних рефлексів вимагає дотримання визначених правил:

  • По-перше, необхідна наявність двох подразників - безумовного й індиферентного, тобто байдужного, котрий повинен набути властивостей умовного. Наприклад, при виробленні у собаки умовного харчового рефлексу безумовним подразником може бути м'ясо, а індиферентний - будь-який подразник: світло, звук, дотик і т. д.
  • По-друге, необхідний визначений порядок їхнього впливу: спочатку повинен діяти індиферентний подразник, а потім безумовний (спочатку дзвоник, потім м'ясо).
  • По-третє, необхідний визначений часовий інтервал між індиферентним і безумовним подразниками (після дзвоника через 10-30 с дати собаці м'ясо), однак спочатку якийсь період вплив подразників повинен бути одночасним, тобто збігатися.
  • По-четверте, сила обох подразників повинна бути оптимальною; подразник, використовуваний у якості умовного, по своїй біологічній активності повинен бути слабкіше безумовного.
  • По-п'яте, необхідно враховувати рівень збудливості кори, тобто "функціональне тло" організму; при цьому особливо варто враховувати збудливість стосовно безумовного подразника. Так, наприклад, при виробленні будь-якого умовного рефлексу потрібно, щоб собака був у бадьорому стані; при виробленні харчового умовного рефлексу він повинен мати і підвищену харчову збудливість.
  • По-шосте, потрібно кілька разів повторити поєднання впливів цих подразників.

Утворення умовного рефлексу можна представити в такий спосіб. Індиферентний подразник, що повинен стати умовним (дзвоник), діє на відповідний рецептор (орган слуху). Він викликає в ньому збудження, що по аферентних шляхах (слуховий нерв) надходить у корковий відділ аналізатора (слухового) і викликає в ньому збудження.

Безумовний подразник (м'ясо) діє на відповідні рецептори (ротової порожнини і мови) і викликає в них збудження, що по аферентних шляхах надходить у підкірковий центр (довгастий мозок) і одночасно в кору великих півкуль мозку, викликаючи в них збудження.

З підкіркового центра збудження, посилене імпульсами з кори, надходить до ефекторів (слинних залоз). Таким чином, у корі головного мозку одночасно виникають два центри збудження. З першого центру збудження розповсюджується (ірадує) по корі. Другий центр, як більш сильний (він викликаний впливом безумовного подразника), "залучає" ірадуючі збудження до себе. Між центрами збудження установлюється визначена взаємодія: збудження рухається від першого центру до другого. Між ними утворюється функціональний зв'язок.

При повторних поєднаннях впливів обох подразників зв'язок стає усе більш міцним. Надалі вплив вже одного індиферентного подразника, що став умовним, викликає рух збудження по "уторованим" шляхах з першого центру до другого, а від нього по еферентних шляхах до робочих органів і викликає їхню специфічну реакцію.

Установлення функціонального зв'язку між двома центрами збудження І. П. Павлов назвав замиканням, а сам зв'язок - тимчасовим.

Існує багато різновидів умовних рефлексів. Їх класифікують по способу утворення, характеру умовного подразника і підкріплення, інтервалу між їхніми впливами.

     

По способу утворення розрізняють класичні й інструментальні умовні рефлекси.

По характеру умовного подразника розрізняють натуральні і штучні умовні рефлекси.

За часом між впливами умовного і безумовного подразників розрізняють співпадаючі, запізнілі і слідові умовні рефлекси.

Утворення умовних рефлексів можливо завдяки особливій властивості мозга - пам'яті.

Пам'ять - це процес збереження тимчасових зв'язків, що утворилися в процесі навчання. Розрізняють два види пам'яті - короткочасну і довгострокову. У початковій стадії навчання фіксація його результатів відбувається в короткочасній пам'яті; цей процес триває близько 1 г. Потім вони передаються в довгострокову пам'ять. Це дозволяє відібрати для запам'ятовування тільки необхідні відомості, що мають життєво важливе значення, і відсіяти випадкову інформацію.

Література

  1. Сопин М. Анатомия человека. – М., 1989.
  2. Хрипкова А. Возрастная физиология. – М., 1976.
  3. Чусов Ю. Физиология человека. – М., 1991.


14.04.2012