Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Спілкування: види і функції. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Спілкування: види і функції. Реферат

Слід зазначити, що підготовка інформації з використанням життєвого досвіду для студентів практично не має сенсу. Але цей досвід можна використовувати при організації спілкування з інформацією у процесі навчання. Воно може мати наступні форми

1. Спілкування з викладачем. Роль викладача дуже важлива, адже він повинен допомогти студентові повірити у свої сили та можливості, зрозуміти цілі та завдання навчання. В такому разі воно стає більш мотивованим, бо викладач значно посилює мотивацію під час зворотного зв'язку та застосовує засоби формування та закріплення навичок студентів.

У ДН викладач (т'ютор) має дещо поширеніші функції, ніж у традиційному навчанні. Він не виконує авторитарні функції, не є єдиним і найавторитетнішим джерелом інформації. Все вирішується у процесі навчання, враховуються точки зору всіх учасників процесу, але т'ютор керує пізнавальною діяльністю і допомагає кожному навчаємому знайти оптимальну пошукову траєкторію в інформаційному процесі.

Навчання базується на принципах співробітництва і ненав'язливого, товариського керівництва. У ДН ролі т'ютора придатні наступні риси надання загальних відомостей про технологію, використану в процесі навчання:

 • підключення студентів до списку розсилки;
 • організація дистанційних семінарів;
 • організація та керування теледискусіями студентів;
 • забезпечення для учасників груп обмеженого доступу до закритої частини освітнього серверу;
 • організація телекомунікаційних проектів;
 • контроль і оцінка виконаних робіт студентів.

2. Спілкування з колегами. Дослідження показують, що відсоток студентів, які спроможні вчитися самостійно, без спілкування з іншими, досить малий. Виконання групових завдань, робота в групі за методикою соціально-психологічного тренінгу, участь у ситуаційних та ділових іграх значно збільшують мотивацію навчання.

Але при такій роботі необхідний індивідуально-диференційний підхід для врахування ступеня розуміння, дійсно самостійної роботи і завчасного усунення психологічних бар'єрів. Це вимагає постійного індивідуального опитування та тестування, а також організації бесід для аналізу успіхів кожного навчаємого та оцінки ступеня розуміння навчальної інформації та відтворення її.

3. Дискусійний форум є формою взаємодії, яка керується викладачем і побудована на різноманітті точок зору студентів щодо конкретної проблеми. Він дозволяє висловити кожному свою думку. Плідність діалогу студентів в певній мірі залежить від уміння викладача керувати ходом дискусії. При нагоді викладач стає учасником діалогу, щоб надавати зразки мовної культури і доцільно використовувати чати для формування особистості студентів.

4. Навчання у співпраці. При організації самостійної діяльності своє місце знайшли нові інформаційні технології, які можуть стимулювати розкриття внутрішніх резервів кожного студента, формувати соціальні якості особистості (досвід роботи у колективі, виконання різноманітних соціальних ролей, допомога один одному у вирішенні пізнавальних завдань тощо). В першу чергу мова йде про метод проектів та навчання у співпраці.

Переваги спільної діяльності наведені у працях Х. Й. Лійметса, Я. Л. Коломенського, Л. О. Петровської. Результати останньої роботи, присвяченої питанням соціально-психологічного тренінгу, мають особливе значення для організації спільної праці в ДН, оскільки вони передбачають невеликі групи (до 3-4 осіб). Крім того, спілкування викладача із студентом і студента з викладачем через інформацію моделює ситуацію такого тренінгу і може використовувати його закономірності.

Наступні риси позитивно характеризують співпрацю:

 • різке підвищення інтересу до вчення, позитивне відношення до нього;
 • навчання діловому спілкуванню. Робота у співпраці, тобто групова, дозволяє відпрацьовувати вміння розуміти і оцінювати дії інших людей, регулювати свої дії згідно з вимогами інших людей і умовами роботи. З'являються вміння вибирати форми і засоби передачі своїх думок для найбільш оптимального взаєморозуміння;
 • можливість обговорювати навчальну інформацію, відстоювати точку зору, що є важливою умовою засвоєння навчальної інформації.

5. Звітування та домашні завдання. Студент повинен вміти викласти те, що він вивчав, дослідити існуючу власну систему знань, вмінь та навичок, яка буде змінюватись і вдосконалюватися на кожному етапі навчання. Корисно для формування навичок самоаналізу давати викладачу звіт про виконану роботу на протязі процесу вивчення матеріалу.

В основі всього лежить зв'язок між викладачем і навчаємим, а також між навчаємими, засобом його здійснення виступає запитально-відповідева інформація.

Для здійснення зворотного зв'язку:

 • не слід обмежуватися постановкою задач тільки у явному вигляді, треба давати задачі і й у неявному вигляді;
 • не на всі завдання належить вимагати явної відповіді;
 • при розв'язуванні складних навчальних задач доцільно вимагати від навчаємого відповіді не після розв'язання задачі в цілому, а при виконанні окремих його етапів.

Якщо абстрагуватися від форми навчання і тим самим від обмежень у можливості застосування зворотного зв'язку, то тоді можна стверджувати, що частота зворотного зв'язку залежить:

 • від режиму навчання (так, наприклад, при діалоговому навчанні частота зв'язку значно збільшується);
 • від рівня детермінації управління навчальною діяльністю (це питання буде розглянуте при аналізі методів навчання).


07.04.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!