Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Адаптація першокурсника у вузі: психологічні проблеми. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Адаптація першокурсника у вузі: психологічні проблеми. Реферат

У рефераті подано відомості про основні проблеми адаптації першокурсника у вузі

Перші кроки вчорашнього школяра на тернистій стежці вищої школи вимагають від нього не тільки старання та загальної підготовки, але й значних якісних змін. Той, хто не готовий до них, нерідко втрачає навіть бажання здобувати вищу освіту. В умовах контрактного навчання, це істотно впливає на гаманець батьків чи самого студента, але й сам ВНЗ втрачає певні кошти для свого розвитку. Тому період адаптації, який ніколи не був простим, набуває ще одного важливого сенсу.

Визначенню основних проблем, які виникають у студента, а також у навчального закладу в період адаптації було присвячено дослідження, яке проводилось в п’яти вищих навчальних закладах міста Сєвєродонецька Луганської області. Проведено опитування всіх студентів перших курсів. Найбільш представницькою (272 з 391 опитаного) виявилась студентська громада Сєвєродонецького технологічного інституту (СТІ). По 30 – 40 першокурсників інституту підвищення кваліфікації, міських філій Екомену та МАУП, а також музичного училища відповіли на анкету. Це дозволило порівняти особливості адаптаційного процесу в різних закладах міста і визначити вплив культури кожної організації.

Предметом уваги дослідників були організаційні та соціально-психологічні проблеми. Серед організаційних виділялись труднощі навчального характеру, які виникають у першокурсників через різницю в особливостях учбового процесу школи і ВНЗ. Насамперед, це брак вмінь: самостійно працювати, конспектувати, розподіляти час, увагу, тощо. Іншою групою проблем були проблеми психологічного характеру.

Перш за все, це стресовий, чи, навіть, кризовий стан, першокурсника. Це його емоційні переживання і спроби зняти тягар емоцій в спілкуванні чи самостійно. Вагомим залишається вплив рівня мотивації до навчання в цьому ВНЗ і за обраним фахом. Саме це є поштовхом до переходу від навичок шкільного навчання до культури студентської праці.

Рівень труднощів, в різних ВНЗ міста істотно відрізнявся. Значні труднощі мали 67,3% першокурсників технологічного інституту (СТІ), в інших, (комерційних) закладах, цей показник був на рівні 41-46%. Не мали ускладнень біля 2% студентів СТІ, в інших закладах таких було в 4-6 разів більше.

Зміст труднощів, за результатами опитування складають, насамперед:

 • адаптація до вимог викладачів -46,29%,
 • освоєння нової системи навчання – 36,32%,
 • великий обсяг самостійної роботи – 35,29%.

Помічено досить істотні розбіжності між оцінками студентів державних та комерційних ВНЗ. Адаптацію до вимог викладачів вважають складною більше половини студентів СТІ та музичного училища. А в філіях комерційних закладів, таких тільки один з трьох, або навіть з п’яти.

Серед емоцій, характерних для періоду адаптації, біля третини першокурсників відмічає внутрішню напругу, невпевненість у власних силах та емоційну насиченість подіями. Спостерігаються труднощі зосередженості, підвищена тривожність та порушення сну. Відбувається перегляд власної самооцінки.

В цей період майже 60% студентів хвилювалися про оцінки. Кожен п’ятий порівнював себе з іншими, один з шести усвідомлював необхідність взяти відповідальність на себе, а кожен четвертий думав, що "якось все владнається". Це свідчить, що якісних змін у звичках із вступом до ВНЗ не відбулося.

До яких же дій вдавалися студенти в цій обстановці?

 • 51,92% шукали вихід із складного становища,
 • 33,25% обговорювали ці проблеми з однокурсниками,
 • 27,88% самостійно шукали раціональні способи засвоєння навчального матеріалу.

В цих відповідях важливо відзначити, що проблему намагались вирішити в процесі комунікації з однокурсниками, до розмов з викладачами та кураторами вдавалося не більше чверті першокурсників, в залежності від закладу. Біля третини консультувалися з батьками. Активний пошук раціональних способів навчання свідчить про певну потребу студентів у здобутті нових раціональних способів праці. Але наскільки активними, у яких напрямках здійснювались ті пошуки і до яких результатів привели, невідомо. Кожен десятий визнав, що нічого не робив. В СТІ таких було значно менше, ніж в філіях.

Мотивація навчання є досить значущим фактором процесу адаптації, тому бажання вчитися саме в цьому навчальному закладі і саме по цій спеціальності підтвердили 31,20% опитаних першокурсників. 23,79% відповідей набрав варіант "Дуже хотів одержати вищу освіту незалежно від учбового закладу". В цьому випадку про бажання оволодіти конкретними фаховими знаннями, для майбутньої роботи, не йшлося. Майже 19% визнають, що хотіли б вчитися в своєму місті, поруч з батьками. Оскільки вибирали ВНЗ та спеціальність під впливом батьків та друзів.

Але найбільше, майже 32% вибрали варіант "Просто розумів, що потрібна вища освіта, диплом". Ще 4,35% вчитися не люблять, але їм потрібен диплом. Тобто, більше 36% першокурсників до навчання відносяться як до необхідності, і тільки 31,20% мають досить глибокі мотиви до здобуття вищої освіти за певним фахом. Але це бажання не завжди підкріплюється рівнем підготовки та навичками до навчання у ВНЗ.

Серед причин, які заважають адаптуватись до навчання називають:

 • власну неорганізованість та лінощі – 44,25%;
 • напругу втому від занять – 34,27%;
 • недостатній інтерес до обраної спеціалізації – 33,50%;
 • невміння розподіляти час – 28, 64%.

Спроба визнати власну провину, це, по суті, форма психологічного захисту, яка ніяких конструктивних наслідків не передбачає. Студент вважає, що якби він не лінувався, то добре б вчився. Справжні причини труднощів, необхідність якісної зміни стилю роботи залишаються неусвідомленими. Відбувається загроза зниження самооцінки особистості, яку суб’єктивно студент не хоче визнати. А причини цього в тому, що його навчальна робота за принципами шкільної освіти виявляється недостатньо ефективною і раціональною у ВНЗ.

Напруга і втома, це наслідок декількох факторів, в тому числі й недостатньої результативності зусиль, які не адекватні новим вимогам навчання, не слід забувати й про невміння розподіляти час.

Що на думку студентів могло б допомогти їм швидко освоїтися у ВНЗ?

 • 39,39% студентів називають лекції до вступу у спеціальність;
 • 32,99% соціально-психологічне консультування;
 • 24,30% організацію культурного дозвілля.

Серед суто навчальних проблем називають огляди літератури за фахом, заняття з організації студентської праці та навчання конспектуванню.

Безсумнівно, все це дуже корисні вміння, які значно поліпшать процес адаптації, але постають питання: як, хто і коли буде цим займатися? Чи залишиться це справою самого першокурсника, чи ляже новою турботою на плечі куратора групи і чи не пора розробити комплексну систему заходів по вирішенню цієї актуальної проблеми?

Висновки.

1. За літературними джерелами і на основі матеріалів власного дослідження встановлено, що між системами шкільної і вищої освіти існують значні відмінності. Ці відмінності вимагають від першокурсників якісної перебудови системи звичок і психологічних вмінь, які складають основу культури навчальної праці.

2. Проблема адаптації студентів першого курсу, в новій системі економічних взаємовідносин між замовником і постачальником навчальних послуг перестає бути латентною функцією навчального закладу, як соціального інституту. Вона переходить до розряду реальних, і вимагає практичного вирішення.

3. Між шкільною і вищою освітою не існує певної структури, яка б виконувала функцію підготовки школяра до ефективної діяльності в ролі студента. В нових економічних умовах, таку функцію має виконувати ВНЗ.

4. Форма підготовки першокурсників до навчання в системі вищої освіти залежить від особливостей і можливостей навчального закладу. Але в функції структури, яка буде вирішувати цю проблему варто внести, крім навчання основам студентської праці ще й надання соціально-психологічної підтримки, індивідуальне та групове консультування.

5. Варто звернути увагу на роль куратора групи, як чинника в процесі адаптації студентів. З цією метою доцільно забезпечити його методичними матеріалами з основ самостійної роботи, та інших елементів, що складають культуру навчальної діяльності студента. Ознайомити з основними засадами психологічної підтримки в стресових ситуаціях.

6. Враховуючи, що студенти в ході адаптації активно використовують комунікативні канали з своїми однолітками, варто залучити органи студентського самоврядування до вирішення проблеми адаптації першокурсників.

7. Звернути увагу на вплив мотиваційного аспекту, рівня бажання вчитися саме в цьому ВНЗ і за цією спеціальністю. Варто розробити систему заходів по формуванню такої культури навчального закладу, яка б створювала б у студента уявлення про місце навчання, як доброзичливе середовище, в якому він зможе реалізувати більшість своїх потреб.

Література

1. Бохонкова Ю. О. Социально - психологическая адаптация студенчества в условиях вуза // Теоретичні і прикладні проблеми психології № 2 (7) 2004 с. 138-149.

2. Казміренко В. П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії. // Практична психологія та соціальна робота №6 2004. с. 76-78.

3. Рєзник Т. І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів - першокурсників // Практична психологія та соціальна робота №1 2002. с. 1-3.


24.03.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!