Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Традиція регіонального розвитку на Україні. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Традиція регіонального розвитку на Україні. Реферат

Одним з найважливіших компонентів історичного процесу України за відсутності власної державності є традиція регіонального розвитку. Від оптимального балансу потреб різних регіонів та їхніх взаємин з центром залежить цілісність держави та суспільства

Ідея регіоналізму не суперечить державним і національним інтересам України, а лише доповнює їх. Вона набуває особливої актуальності в умовах пошуку різноманітних шляхів виходу з кризи. Одночасно зростання ролі регіонів в Україні відповідає світовим тенденціям так званого "нового регіоналізму", що відображають процес перетворення регіонів в активних суб’єктів суспільного життя.

Слобожанщина завжди була і є одним з найважливіших регіонів України. В сучасних умовах Харківщина зберегла свій унікальний науково-освітній потенціал, посідаючи за відповідними показниками перше місце серед областей України. Область залишається провідним центром машинобудування, виготовлення енергетичного обладнання. Паливно-енергетичний комплекс нашого краю містить у собі приблизно половину запасів природного газу держави. Харківська область перебуває в авангарді процесу політичного структурування українського суспільства.

В усьому світі Харківщину знають завдяки університету, сучасним моделям танків і літаків, роганському пиву, спортивним рекордам у легкій атлетиці. Існують країни, що не мають і половини того, чим можуть і повинні пишатися харків’яни. Тож досить тупцювати на місці і плакати над життям. Пора ставати на ноги і заробляти самим, розраховуючи лише на власні сили. Усіма цими міркуваннями і керувалися розробники Комплексної програми соціально-економічного розвитку Харківської області до 2010 року, створеної зусиллями кращих фахівців - теоретиків і практиків.

Програма "Харківщина-2010" розроблялась на підставі ідей та пріоритетів, представлених в узагальненій програмі "Україна-2010". Над програмою разом працювали керівники облдержадміністрації, Харківського міськвиконкому, діячі культури, представники вищих навчальних закладів, наукових установ.

В основу Програми "Харківщина-2010" покладено фундаментальну ідею - забезпечення пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини, оцінку стану її реалізації та визначення відповідних прогнозних показників на період до 2010 року.

Водночас ставилося за мету більш чітко визначити місце і роль Харківського регіону в геополітичному та геоекономічному просторі України, з’ясувати основні тенденції і варіанти регіонального розвитку, накреслити конкретні цілі, рамкові умови та пріоритети до 2010 року з урахуванням наявних матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів області, накреслити оптимальні механізми та шляхи їх досягнення. Україна буде зміцнюватися регіонами і Харківський регіон прагне стати "Українським Пітером".

Необхідність розробки програми "Харківщина-2010" за всіма основними напрямками життєдіяльності області в сучасних умовах визначається складними проблемами і негативними процесами в економічному та соціальному розвитку Харківщини:

 • розбалансуванням та гальмуванням в розвитку продуктивних сил, зниженням рівня суспільної продуктивності праці і скороченням обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва (у тому числі товарів народного споживання і послуг);
 • розбалансуванням бюджетів усіх рівнів, зниженням реальних надходжень до них і зростаючим перевищенням витратної частини над дохідною при недостатньому фінансуванні основних соціальних програм;
 • негативними тенденціями в демографічному розвитку області і м. Харкова;
 • невідповідністю рівня та якості інвестиційних процесів сучасним і перспективним вимогам;
 • різко загостреними диспропорціями в соціально-економічному розвитку міст та інших населених пунктів - відставанням в розвитку сфери обслуговування, інфраструктури, природоохоронних об'єктів тощо.

Для усунення такої ситуації необхідно перейти до здійснення чіткої соціально орієнтованої регіональної політики, яка б одночасно задовольняла інтереси держави і окремих регіонів, всіх прошарків населення, створювала в повному обсязі необхідні правові, економічні, соціокультурні умови для гармонічного розвитку людини, задоволення її матеріальних і духовних потреб і інтересів. Це можливо здійснити за допомогою раціонального і ефективного використання природного і виробничого потенціалу та програмних методів управління соціально-економічними процесами.

Метою Програми соціально-економічного розвитку Харківської області до 2010 року, є зростання реального життєвого рівня населення, забезпечення його оптимальної зайнятості на основі подолання кризи економіки, підвищення ефективності роботи господарчого комплексу, раціонального використання ресурсного потенціалу регіону, формування соціально-орієнтованої економічної системи ринкового типу в умовах удосконалення законодавчої бази, державної та регіональної політики.

Основними завданнями комплексної програми виступають:

 • урахування геостратегічного положення Харківської області та міста Харкова;
 • визначення основних життєво необхідних потреб населення області, існуючої спеціалізації промисловості та можливостей її ринкової адаптації;
 • розкриття спрямування міжобласних, міжгалузевих, виробничих, торгових, соціально-економічних та культурних зв'язків з іншими регіонами України, країнами ближнього та дальнього зарубіжжя;
 • оцінка рівня розвитку ринкових відносин, ступеня роздержавлення і приватизації, взаємодії підприємств різних форм власності;
 • урахування сучасного стану розвитку економіки, структури виробництва та їх відповідності потребам населення області;
 • визначення етапів розвитку виробничої та соціально-побутової інфраструктури;
 • оцінка можливостей та структури виробництва товарів для зовнішнього обміну;
 • аналіз екологічних обставин у регіоні та формування ефективної природоохоронної політики;
 • пошук можливостей щодо залучення іноземного капіталу;
 • формування ефективної соціальної політики, яка б забезпечувала працеспроможному населенню робочі місця згідно потреб господарчого комплексу області та соціальний захист;
 • урахування соціально-політичних обставин, рівня розвитку демократичних інститутів;
 • удосконалення системи управління регіональним розвитком.

Механізми державного регулювання спрямовані на стабілізацію та поетапний перехід до прискореного зростання економіки. Ключовою умовою для досягнення стратегічної мети - переходу від спаду до зростання - є активізація структурних перетворень, інвестиційної й підприємницької діяльності, зниження податкового тиску на товаровиробника, а також єдність жорсткої політики у сфері державного регулювання і підсилення лібералізації економічних стосунків.

Виконання Програми, розв’язання пріоритетних проблем соціально-економічного розвитку, взагалі, зорієнтовано переважно на власні сили та можливості регіону. У той же час вона розрахована й на певну державну підтримку, бо призначена забезпечувати реалізацію інтересів держави та регіону. До Програми включено заходи, якими держава у встановленому порядку буде сприяти розвитку регіону шляхом утворення умов ресурсно-фінансового забезпечення та вдосконалення законодавчої бази.

Особливістю Програми є забезпечення пріоритетних соціокультурних чинників розвитку над економічними. Ідеологічна доктрина документу включає в себе такі визнані в усьому світі положення, як опора на власні сили, любов до так званої "малої Батьківщини", орієнтація на скромний, але чесний достаток, толерантність і терпимість до чужого, професіоналізм і моральне вдосконалення. За весь час свого існування людство не виробило іншого способу подолання труднощів, ніж напружена і результативна праця.

Програма є відкритою для обговорення. Сьогодні існують унікальні в нашій історії можливості для творчого самовиявлення, вільної конкуренції ідей та проектів. Через 10 років ті молоді люди, що зараз лише починають знайомитися з майбутньою професією, будуть у розквіті сил і талантів. Саме їм доведеться вирішувати ті проблеми, що вже сформульовані, і ті, що додасть життя. Немає сумніву в тому, що вони будуть успішно розв’язані.


29.02.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!