Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Протилежність та єдність садизму і мазохізму. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Протилежність та єдність садизму і мазохізму. Реферат

Протилежність та єдність Сада й Захер-Мазоха. Ідея безконечності. Ж. Дельоз (нар. 1925)

Жиль Дельоз - професор філософії Ліонського університету, один з найвидатніших сучасних французьких філософів. Книга Дельоза "Ніцше і філософія" (1962) свідчить про "ніцшеанське відродження" у французькій філософії. При цьому Дельоз показує спільність своїх ідей з ідеями Ж. Батая і П. Клоссовського. У працях ''Відмінність і повторення" (1968), "Логіка смислу" (1969) розкривається близькість Дельоза до психоаналітичних тлумачень Ж. Лакапом людської поведінки. Набули визнання такі книги Дельоза, як "Капіталізм і шизофренія" (1972, 1980), двотомник "Юно" (1983, 1985) та ессе "Фуга" (1986).

Глибинно психологічним за змістом є досить обширне ессе Дельоза "Представлення Захер-Мазоха". Свого часу Р. Крафт-Еббінг визнавав заслугою Мазоха відтворення ним (у літературно-художніх працях) певної клінічної сутності - поведінкових моделей рабства і приниження. І Сад, і Мазох оцінюються Дельозом як "великі антропологи". У Мазоха виводиться жертва, яка шукає собі ката, переконує його, укладає з ним спілку для виконання свого дивного задуму. Мазохіст сам створює для себе деспотичну жінку, він по суті є її вихователем. Так виникає "сходження до ідеалу... під ударами батога". Саме він навіює їй жорстокі слова, з якими вона до нього потім звертається. Жертва говорить вустами свого ката. Це і е ніби справжня діалектика у психології.

У Мазоха використано слов'янський фольклор, виражено українську душу, яка піддається насильству і відчуває в цьому благо. Згадується гоголівське з "Ночі перед Різдвом": "Підведіться ж", - звертається до козаків-посланців Катерина II. "Ні, не встанемо, матінко!" Чи були у Гоголя підстави саме так тлумачити історичну психологію українського народу? Тіло жінки-ката прикрите хутром. Тіло жертви - сама невизначеність. Велику роль тут відіграють фетиші - хутро, взуття, батіг, козацькі шапки. Але Мазох ніколи не доходить до непристойностей, використовуючи мистецтво натяку.

Дсльоз досліджує взаємну доповнюваність Сада і Мазоха, говорить про садомазохістську єдність, що вже детально було досліджено Е. Фроммом. Дельоз зауважує, що будь-яке надмірне збудження певним чином еротизується. Відтак здатність еротизму слугувати світові дзеркалом, відображати все, що в ньому є надмірного, відбирати все насильственне, бажаючи його одухотворення.

Єдність садизму і мазохізму бачать у тому, що садизм виникає завдяки спокутуванню, а мазохізм - у відсутності такого спокутування. Дельоз на противагу Фромму, не бачить тут єдності. "Жінка-кат у мазохізмі не може бути садисткою саме тому, що вона перебуває в мазохізмі, є складовою частиною мазохістської ситуації". Будь-яка особистість потребує в тому чи іншому спотворенні лише стихії цього спотворення. Дельоз питає: чи не є зустріч садизму і мазохізму простою аналогією, їхні процеси та утворення - речами зовсім різними, а їхній спільний орган, їхнє "око" - косим?

Садомазохізм, на думку Дельоза, - це хибний термін, "семіологічний монстр". Мова має йти про синдром, який дисоціюється не симптомами, що не можуть бути зведеними один до одного. Спекуляція і доведення в садизмі протиставляються діалектиці та уяві в мазохізмі; підкреслюється анти-естетизм садизму та естетизм мазохізму, інституціональний смисл одного та договірний смисл іншого. "Понад-Я" і ототожнення переважають у садизмі, "Я" та ідеалізація - в мазохізмі. Мова йде про дві протилежні форми - десексуалізації та ресексуалізації; існує радикальна відмінність садистської апатії від мазохістського холоду, вони не сполучаються один з одним. Ці положення, на думку Дельоза, виражають суттєву різницю між садизмом і мазохізмом, а також різницю літературних прийомів Сада і Мазоха.

Співвідношення садизму і мазохізму має бути зіставлене з головними категоріями психоаналізу - Еросом і Танатосом, що Дельоз, на жаль, обходить стороною. Протилежність Еросу і Танатосу, як її розкрито у психоаналізі, не є прямою протилежністю, а лише ізольованими, автономними началами. Еросу протилежний не Танатос, а переживання цілковитої самодостатності особи. Ерос пов'язаний з соромом саме тому, що він показує повну залежність людини від іншої. У цьому бачать гріх. Але це є гріх проти самодостатності людської істоти. Такий її ідеал. Деякі соромляться їла, адже вона показує залежність від речового світу, хоч і залежність необхідну.

Садизм і мазохізм з цього погляду показують залежність однієї істоти від іншої для само-здійснення, але ці ухили не можна розглядати як замкнені в самих собі. Вони пов'язані феноменологічні)

Смерті протилежне безсмертя, або вічність. Але і в смерті, і в Еросі є начала безконечності. Смерть - безконечне заперечення життя, але разом з цим вона надає йому визначення і смислу. В Еросі істота підноситься над своєю одиничністю і продовжує себе в потомстві, субстанції. Богові та ін. В кожному з цих потягів міститься ідея безконечності.

Література

 1. Абаньяно Н. Введение в экзистенциализм. Санкт-Петербург, 1998.
 2. Абаньяно Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни. Санкт-Петербург, 1998.
 3. Вебер М. Избранное. Образ общества. Москва, 1994.
 4. Вгтдепъбанд В. О Сократе // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1.
 5. Гуссерль Э. Картезианские размышления. Москва, 1998.
 6. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994.
 7. Зиммель Г. Истина и личность // Лики культуры: Альманах. Москва, 1995. Т. 1.
 8. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. Москва. 1990.
 9. Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. Москва. 1997.
 10. Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Киев, 1904.
 11. Риккерт Г. Философия истории. Санкт-Петербург, 1908.
 12. Риккерт Г. О системе ценностей//Логос. 1914. Вып. 1. Т. 1.
 13. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Москва, 1991.


15.02.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!