Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Темперамент: поняття та типи. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Темперамент: поняття та типи. Реферат

Поняття про темперамент. Історія розвитку темпераменту. Психологічний характер основних типів темпераменту

Темперамент – індивідуальні своєрідні вроджені форми поведінки, які виявляються в динаміці, тонусі та врівноваженості реакцій на життєві впливи.

Для холеричного темпераменту характерні високий рівень нервово психічної активності т енергії дії, різкі рухи, а також сила імпульсивності та яскрава виразність серйозних переживань. Якщо немає адекватного виховання, у холерика можуть закріпитися такі риси, як нестриманість, гарячковість, нездатність до самоконтролю в емоційних умовах.

Сангвінічному темпераменту притаманні висока нервово психічна активність, різноманітність та багатство міміки і рухів, емоційність. Вразливість і лабільність. Водночас, переживання сангвініка неглибокі, а його рухливість при негативних виховних впливах призводить до втрати необхідної зосередженості й поверховості.

Меланхолійний темперамент пов’язується низьким рівнем нервово-психічної активності, стриманістю та приглушеністю моторики і мовлення, значною емоційною реактивністю, глибиною і стійкістю почуттів при слабкому зовнішньому їх виявленні. Тому за недостатнього виховного впливу в меланхоліка можуть розвинутися підвищена емоційна вразливість, замкненість і відчуженість, схильність до тяжких внутрішніх переживань, які не відповідають об’єктивній дійсності.

Флегматичний темперамент характеризується такими ознаками поведінки, як низький рівень активності та невміння переключатися, повільність і спокій у діях, міміці та мовленні, рівність, сталість, глибина почуттів і настроїв. При неадекватному вихованні у флегматика можуть розвинутися такі негативні риси як млявість, здібність та слабкість емоцій, схильність лише до звичайних дій.

Пластичність – притаманна нервовій система властивість змінюватися під дією подразників та залишати і зберігати сліди їх вияву.

Сенситивність – (чутливість) визначається величиною подразника, що приводить до виникнення реакцій. Характерологічна особливість людини, що виявляється у підвищеній чутливості до подій, які відбуваються з нею – звичайно супроводжуються підвищеною тривожністю, страхом нових ситуацій, людей усякого роду випробувань і т. п.

Сенситивні періоди – вікові періоди, коли умови для розвитку певних психічних властивостей та рис будуть найсприятливішими.

Екстраверсія – інтроверсія – характеристика індивідуально-психологічних відмінностей людини. Крайні полюси якої відповідають переважній спрямованості особистості або на світ зовнішніх об’єктів, або н явища власного суб’єктивного світу, відповідно.

Ригідність – (у психології) – труднощі (аж до повної нездатності) у зміні наміченої суб’єктом програми діяльності та поведінки в умовах, що об’єктивно вимагають їх перебудови.

Лабільність – швидкість виникнення та протікання процесів збудження і гальмування.

Характер

Характер – індивідуальне поєднання істотних, стійких властивостей особистості, що виражають її ставлення до дійсності (до праці, інших людей, до самої себе) і виявляються в її поведінці, вчинках.

Структура характеру – виявляється в тому, як людина ставиться:

  • а) до інших людей, демонструючи уважність, принциповість, прихильність, комунікабельність, миролюбність, лагідність, альтруїзм, дбайливість, тактовність, коректність або протилежні риси;
  • б) до справ, виявляючи сумлінність, допитливість, ініціативність, рішучість, ретельність, точність, серйозність, ентузіазм, зац3ікавленість або протилежні риси;
  • в) до речей, демонструючи при цьому бережливість, економність, акуратність, почуття смаку або протилежні риси;
  • г) до себе виявляючи розумний егоїзм, упевненість у собі, певне самолюбство, почуття власної гідності чи протилежні риси.

Акцентуації рис характеру – крайні варіанти норми як результат підсилення його окремих рис. Акцентуації характеру можуть спричинювати неадекватні дії та вчинки людини.

Типи характеру – виділяють:

  • інтровертний тип – якому властиві замкненість труднощі при спілкуванні та налагодженні контактів з оточуючими;
  • екстравертний тип – якому притаманні жага спілкування та діяльності, балакучість, іноді – поверховість;
  • некерований тип – імпульсивний, конфліктний, категоричний, підозрілий;
  • тип неврастенічної акцентуації – з домінуванням хворобливого самопочуття, дратівливості, підвищеної втомлюваності;
  • сенситивний тип з надмірною чутливістю, лякливістю, сором’язливістю, вразливістю;
  • демонстративний тип – йому властиві егоцентризм, потреба в постійній увазі до себе, співчутті, захопленості ним.

 

Холеричний

в

б

 

Нестриманий та гарячковий

 

 

 

Різкий, прямолінійний у відносинах з людьми

 

 

 

Непосидючий та метушливий

 

 

 

Рішучий та ініціативний

 

 

 

Упертий

 

 

 

Винахідливий у суперечці

 

 

 

Працює періодично

 

 

 

Необразливий, незлопам’ятний

 

 

 

Має швидке, пристрасне мовлення з переривчастими інтонаціями

 

 

 

Агресивний, задерикуватий

 

 

 

 Мас виразну міміку

 

 

 

Здатен швидко приймати рішення та діяти

 

 

 

Має різкі, рвучкі рухи

 

 

 

Схильний до різких спадів настрою

 

 

 

 

Сангвінічний

в

б

 

Енергійний, діловий

 

 

 

Веселий, життєрадісний

 

 

 

Часто не завершує розпочату справу

 

 

 

Здатний швидко сприймати все нове

 

 

 

Легко пристосовується до різних обставин

 

 

 

Легко переживає невдачі та неприємності

 

 

 

З захопленням розпочинає будь-яку нову приємну йому справу

 

 

 

Швидко охолоджується, якщо справа перестає, його цікавити

 

 

 

Швидко включається в роботу, легко переключається з однієї роботи на іншу

 

 

 

Товариський, не відчуває скутості з незнайомими людьми

 

 

 

Працездатний, витривалий

 

 

 

Має емоційне, виразне мовлення, жести та міміку

 

 

 

Зберігає самовладання

 

 

 

Швидко засинає та легко пробуджується

 

 

 

 

Флегматичний

в

б

 

Стриманий, терплячий

 

 

 

Спокійний, урівноважений, холоднокровний

 

 

 

Послідовний, розсудливий, обережний

 

 

 

Мовчазний, не любить говорити зайвого

 

 

 

Спокійне, розмірене мовлення з зупинками

 

 

 

Доводить розпочату справу до кінця

 

 

 

Повільно включається до роботи та переключається на інші види діяльності

 

 

 

У відношеннях з людьми постійний, сталий

 

 

 

Мало сприятливий до заохочення та осуду

 

 

 

Постійний у своїх відносинах та інтересах

 

 

 

Не витрачає зусиль марно

 

 

 

Любить акуратність та порядок у всьому

 

 

 

Інертний, малорухомий

 

 

 

Важко пристосовується до нових обставин

 

 

 

 

Меланхолічний

в

б

 

Сором'язливий, ніяковий

 

 

 

Ніяковіє в нових обставинах

 

 

 

Відсутність контакту з незнайомими особами

 

 

 

Легко переносить самотність, схильний до замкнутості "у собі''

 

 

 

Відчуває пригніченість, розгубленість при невдачах

 

 

 

Працює продуктивно в звичних, спокійних обставинах

 

 

 

Мимоволі пристосовується до характеру співбесідника

 

 

 

Швидко втомлюється

 

 

 

Сентиментальний, вразливий до сліз

 

 

 

Надзвичайно образливий, переживає з незначного приводу

 

 

 

Maє тихе мовлення

 

 

 

Скритний, не ділиться з оточуючими своїми враженнями

 

 

 

Малоактивний, покірний

 

 

 

Низький рівень адаптації до обставин

 

 

 


12.02.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!