Osvita.ua Вища освіта Реферати Психологія Провідні мотиви в міжособистісній взаємодії підлітків. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Провідні мотиви в міжособистісній взаємодії підлітків. Реферат

Важливою проблемою для підліткового віку є визначення структури мотиваційної сфери, якою керуються підлітки в практичній і в навчальній діяльності

Як відомо, що для підлітків характерна неврівноваженість психічних і нервових процесів, завищена самооцінка, бравада своїми особистісними якостями, завищене почуття дорослості, тому їм притаманні високі рівні прояву мотивів досягнення успіху і уникнення невдач любою ціною в міжособистісній взаємодії не тільки з однолітками, але й з дорослими.

Тому ці види виявлених мотивів стають провідними в міжособистісній взаємодії, в процесі поводження підлітків, в спілкуванні з однолітками, в навчанні та в побутовому житті. Ця проблема мало вивчена і тому є актуальною і важливою для дослідження.

Психологічні особливості мотивації поводження підлітків вивчали Бессонова Т. П., Гурлєва Т. С., Ільїн Є. П., Шеффер Д. та інші, які виявили, що мотиви – це спонукання до діяльності, пов’язані з задоволенням потреб суб’єкта, сукупність зовнішніх та внутрішніх умов, які визначають його активність та спрямованість.

Гіпотеза дослідження полягала в припущенні про те, що для підліткового віку характерна ціла система різних мотивів міжособистісної взаємодії і поводження, але провідними на нашу думку виступають мотиви досягнення успіху та уникнення невдач, які характеризують завищену самооцінку підлітка, його рівень домагань та бажання отримувати більш високі досягнення в міжособистісних взаємовідносинах та спілкуванні.

Основні завдання дослідження полягали в вивченні мотиваційної сфери підлітків, проведенні порівняльного аналізу мотиваційної сфери підлітків з неблагополучних та благополучних сімей, виявленні особливостей мотивів досягнення успіху та уникнення невдач як провідних мотивів міжособистісної взаємодії підлітків.

Застосовувались стандартизовані методики - методика діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху та уникнення невдач (Т. Елерса); методика дослідження мотивації афіліації (А. Мехрабіана в модифікації М. М. Магомет-Елінова); методика виявлення мотиваційної структури навчальної діяльності підлітків (Семіченко В. А.).

Експериментальне дослідження проводилось у місті Слов’янську, в притулку для неповнолітніх. Досліджувалась підліткова група з 30 чоловік 14 – 15 років, серед яких 11 дівчат та 19 хлопців.

Також, з метою виявлення особливостей мотиваційної сфери підлітків з неблагополучних досліджуваними були учні загальноосвітньої школи №10 9 класу – 30 чоловік віком 14-15 років. За результатами опитування ми вважаємо цих дітей умовно з благополучних сімей.

В ході експериментального дослідження нами були отримані наступні дані.

Мотивація досягнення успіху у 67% підлітків з неблагополучних сімей знаходиться на низькому рівні і лише 13% з них мають високий рівень. А у підлітків, які навчаються в загальноосвітній школі та виховуються в благополучних родинах, переважає в сукупності високий (27%) та середній (50%) рівень мотивації досягнення успіху.

Ці дані свідчать про те, що більшість підлітків з благополучних сімей сумлінніше вчаться, ставлять перед собою високі цілі, наполегливо працюють, прагнучи отримати вагомі результати. І навпаки, підлітки з притулку, маючи переважно низький або середній рівень мотивації досягнення, байдужі до своїх успіхів, не схильні наполегливо працювати і досягають скромніших результатів у діяльності.

При дослідженні мотивації уникнення невдач було виявлено, що 80% підлітків з неблагополучних сімей мають високий рівень мотивації уникнення невдач, 10% – середній рівень і також лише 10% – низький рівень.

А ось у підлітків зі школи переважає в цілому середній (57%) та низький (27%) рівень мотивації уникнення невдач, що означає їх прагнення до успіху. Тобто більшість підлітків з благополучних сімей ставлять перед собою мету і, незважаючи на труднощі, прагнуть її досягти.

У свою чергу, за допомогою методики дослідження мотивації афіліації була вивчена виразність двох узагальнених мотивів особистості у даної вибірки підлітків: прагнення до прийняття та страх відкидання. Було виявлено, що майже усі підлітки (93%) з неблагополучних сімей мають виражений страх відкидання, тобто вони відчувають внутрішній дискомфорт, який перешкоджає задоволенню потреби бути в суспільстві інших людей, інколи думають про те, що нікому непотрібні.

А ось 80% підлітків, які виховуються в благополучних сім’ях, відчувають прагнення до прийняття, яке проявляється в намаганні встановлювати або підтримувати стосунки з іншими людьми, контактувати і спілкуватись з ними.

Аналіз результатів дослідження мотиваційної структури навчальної діяльності показав нам, що у 83% підлітків з притулку та у 70% підлітків зі школи вираженими є утилітарні мотиви. Тобто, більшості дітей з двох досліджуваних груп притаманно прагнення зі всього мати безпосередню матеріальну вигоду, користь. Навчально-пізнавальний мотив спонукає до діяльності 57% підлітків зі школи, і нажаль, лише 27% підлітків з притулку.

В мотиваційній структурі навчальної діяльності як у підлітків зі школи (50%), так і у підлітків з притулку (53%), домінують комунікативні та позиційні мотиви. У 73% підлітків зі школи переважають професійно-ціннісні мотиви, і тільки 23% підлітків з притулку цей мотив спонукає до навчальної діяльності.

В структурі навчальної діяльності мотив самовиховання виявляється лише у 20% підлітків з притулку та у 27% підлітків, які навчаються в школі. Це означає, що невелика кількість сучасних дітей має цілі та ідеали, займається самовихованням, саморозвитком та самовдосконаленням.

З метою формування різних видів мотивів поводження у підлітків була проведена психокорекційна робота, яка включала бесіди, рольові ігри, групові дискусії, міні-лекції та психогимнастику.

Нами були зроблені наступні висновки про те, що неблагополучна сім’я негативно впливає на формування мотиваційної сфери підлітків та становлення особистості в цілому. Підлітки в таких сім’ях спрямовані більш на уникнення невдач, ніж на досягнення успіху; в них домінує страх відкидання, який заважає встановлювати стосунки з іншими людьми.

В мотиваційній структурі навчальної діяльності виражені утилітарні, комунікативні та позиційні мотиви, а пізнавальні та професійно-ціннісні мотиви, нажаль, не спонукають до навчальної діяльності підлітків з неблагополучних сімей.

Література

  1. Бессонова Т. П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье // Практична психологія та соціальна робота. 2002. - № 3. – С. 39-42.
  2. Гурлєва Т. С. Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 7. – С. 6-9.
  3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 512 с.
  4. Шэффер Д. Дети и подростки: психология развития. – СПб.: Питер, 2003. – 976 с.


27.01.2012

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!