1
Стратегічна політика Польщі стосовно України. Реферат 21.03.2011
2
Особливості концепції сталого розвитку у двадцятому столітті. Реферат 21.03.2011
3
Сучасні потреби України та концепція електронного урядування. Реферат 21.03.2011
4
Західна історико-політична традиція: концепції середнього класу. Реферат 21.03.2011
5
Політична ідеологія та культура. Реферат 21.03.2011
6
Політична культура: сутність, типи та функції. Політична свідомість. Реферат 21.03.2011
7
Політична стабільність як важливе коло питань для політологів. Реферат 21.03.2011
8
Політичне прогнозування: сутність та зміст. Реферат 21.03.2011
9
Взаємодія політики та моралі у житті суспільства. Реферат 21.03.2011
10
Основні політико-ідеологічні доктрини світу. Реферат 21.03.2011
11
Громадянське суспільство та правова держава. Реферат 21.03.2011
12
Політичний менеджмент як наука та мистецтво аналізу тенденцій політичного розвитку. Реферат 21.03.2011
13
Політичні технології як запорука успіху в політичній діяльності. Реферат 21.03.2011
14
Політологія: структура та функції, методологія, закони та категорії. Реферат 21.03.2011
15
Політологія: місце в системі наук, об'єкт та предмет вивчення. Реферат 21.03.2011
16
Етапи становлення політичної думки Стародавнього Заходу. Реферат 21.03.2011
17
Основа політичних ідей Стародавнього Сходу. Реферат 21.03.2011
18
Галузь "совєтології": криза і пошуки нових підходів. Реферат 21.03.2011
19
Сильна держава: поняття та критерії визначення. Реферат 21.03.2011
20
Політична глобалістика та шляхи її розвитку. Реферат 21.03.2011