Osvita.ua Вища освіта Реферати Філософія Діалектика Миколи Кузанського. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Діалектика Миколи Кузанського. Реферат

Основна гносеологічна ідея Кузанського антисхолостична по своїй суті і спирається на твердження, що логічний ряд, тобто зміст знання (docta), не досягає істини, а залишається в межах неведення

В області науки, знання завжди важливіше за незнання, але в області філософії завжди повинно бути зрозуміло, що найглибше знання не усуває незнання. «Знає посправжньому лише той, хто знає своє незнання». В цьому аспекті пізнаванність світу реалізується на фоні непізнаваності Бога.

До непізнаваного розумом Бога веде тільки містична теологія, яка, спираючись на інтуїцію, виходить за межі усякого розумового й розумного пізнання, в ту область, де «темрява є світло, незнання є знання».

Вчені усвідомили, що всі їхні теорії, що описують явища природи та її закони, є продуктом людської свідомості, а не властивістю самої реальності. Усе взаємопов'язано настільки, що пояснення одного вимагає розуміння всього іншого. Усі наукові теорії та моделі є лише наближення до істинного стану речей. Фундаментальні константи всесвіту можна констатувати, але не пояснити.

Сучасна фізика також вказує на неможливість описати явища та об'єкти мікросвіту окремо, а завжди у відношенні зі спостерігачем. На рівні сучасної фізики неможливо говорити про властивості об'єкту як такого — вони мають значення тільки в контексті взаємозв'язку об'єкту й спостерігача, де підхід останнього визначає й те, якою буде відповідь.

Принцип єдності. У світі немає місця, яке було б більш важливим, ніж якесь інше місце — «Всесвіт є сфера, центр якої є скрізь, а меж немає ніде».

На його думку, у Всесвіті все знаходиться у русі, і в його різних частинах панують однакові закони. Рух універсальний, все переходить з одного стану в інший, все прагне до безмежності, і це прагнення по відношенню до людини перетворюється на нескінченний пошук, у процес сходження людини до Вічності.

Світ — це дзеркало Бога, який в усьому присутній у згорненому вигляді. Іншими словами, світ — це теофанія, почуттєво сприймане явище Бога, кожна річ у ньому унікальна й, одночасно взаємопов'язана з усім іншим. Кажучи сучасною мовою, ми зустрічаємось тут зі схолистичними і голографічними уявленнями про світ. Згідно Кузанському, розуміння Всесвіту як подоби Бога, а плинного як відображення Вічності, дає можливість, через осягнення обмеженого світу, сходити до невидимого, до первісного початку.

Принципова єдність — одна з основних ідей сучасної фізики на рівні квантової механіки й термодинаміки відкритих систем. Складові частини матерії взаємопов'язані, споріднені і взаємозалежні, і їх потрібно розглядати як невід'ємні частини одного цілого. Світ не можна розкласти на незалежні одна від одної найдрібніші складові, як це робить класична фізика. Кожен об'єкт мікросвіту — це набір відношень, що зв'язують його зі зовнішнім світом.

Єдність протилежностей. Тотожність. Згідно з Кузанським, протилежності й відмінності збігаються в Богові.

На допомогу розуму, неспроможному «зв'язати протиріччя», приходить розум інтуїція, здатна осягнути нескінченне.

«Нескінченність є поєднання протилежностей».

Принцип єдності протилежностей Кузанський розповсюджує і на світ реальних речей. Кожна річ уміщує в собі протилежні тенденції, але здобуває природу домінуючої протилежності. У світі видимих речей єдність протилежностей пов'язана з їхньою подібністю та злагодженістю, а не тотожністю, тому що абсолютна тотожність можлива лише в Абсолюті.

Сучасна фізика в мікросвіті відкриває єдність протилежностей. На субатомному рівні частки одночасно зруйновні і не зруйновні. Там речовина є енергією, об'єкти — процесами, частки — хвилями, об'єкти мікросвіту знаходяться в якійсь визначеній точці й відсутні там, рухаються й не рухаються. Принцип невизначеності говорить, що якщо розгортається одна з властивостей, то згортається інша. В субатомному світі існують пари взаємопов'язаних понять, які не можуть бути одночасно визначені з однаково високою точністю. Чим більше прагнемо визначити одне, тим більше невизначеним стає інше. Одне поняття доповнює інше, як частина й хвиля, що взаємно доповнюють картини однієї й тієї ж реальності.

Ідея згортання/розгортання. Для Кузанського творіння є розгортання Бога (explicacio Dei), нескінченність стягується в скінченність, абсолютна єдність — у множинність, а вічність — у час.

В Богові згорнуто все (навіть протилежності), всі числа, всі можливості, всі рухи, а також усе, що відбувається та існує в часі та просторі. Максимум згортає й розгортає все.

«У єдиному Богові згорнуто все, оскільки все в ньому, і він розгортає все, оскільки він у всьому».

Всесвіт у цілому є результатом розгортання Бога «зсередини назовні». Повернення світу до Бога є згортання світу, повернення всередину.

Фізичний вакуум уміщує в собі можливість існування всіх можливих часток. Світ побудований із «нічого», наділеного структурою, а сила й речовина — лиш прояви простору й часу. Матеріальні частки — це згустки енергії, збудження поля, де поле мислиться як властивість простору. Поле існує завжди і скрізь, це пустота, із якої все виникає. В якомусь значенні простір розгортається в матерію, яка не може існувати поза рухом і становленням.

З точки зору деяких сучасних фізиків можна говорити про внутрішній, імпліцитний (згорнений) і зовнішній, експліцитний (розгорнений) порядок, де внутрішнє подібне до кожної точки голограми, вміщує всю інформацію в цілому. Згідно такому підходу, свідомість і матерія взаємопов'язані і є проекцією більш високої реальності, яка не є ні матерією, ні свідомістю.

Відносність і взаємозв'язок. Жодна частина Всесвіту не є важливішою, ніж інша, і властивості однієї частини визначені властивостями решти частин.

Всесвіт не має ні краю, ні центру; він кінцевий, але не має меж.

Уявлення про наявність всього в кожному і кожного в усьому, в сучасній фізиці можна виразити словами: кожна частка вміщує в собі всі інші частки.

Основна ідея Картезіанської парадигми — упевненість, що складні системи можна зрозуміти, знаючи їхні частини,— виявилась помилковою.

Подрібнення цілого і послідовний аналіз не дозволяють зрозуміти його природу, а самі складові можуть бути зрозумілі лише з точки зору і в контексті цілого. У світі все взаємопов'язане. Усередині будь-якої системи, космосу — одночасно відбувається безліч процесів, які неможливо охопити, тому що все одночасно впливає й взаємодіє з усім. Процеси, що відбуваються в природі, мають не лінійний, а циклічний характер. Завжди спостерігається зворотній зв'язок, і це дозволяє говорити про самоорганізацію й еволюцію систем. Вивчення світу передбачає міждисциплінарний, еклектичний і синтезуючий цілісний підхід.

Кузанський перш за все неоплатонік і ідеї, які ми зустрічаємо в його працях, не нові. Мова йде про відродження добре забутого старого. Подібне відбувається й сьогодні. Якщо Кузанський відмовляється від схоластики, то сьогодні спостерігається відмова від картезіанської парадигми. Як і в часи Кузанського, так і сьогодні відбувається неповоротне реформування фундаментальних уявлень про світ і людину. Усе рухається, все повертається на кола своя. Нашому часу також потрібне своє відродження й свій гуманізм, відродження прадавніх вчень про єдність, цілісність світу та гуманізм, який зміг би відновити віру в Бога, віру в людину й віру в майбутнє.

Використана література

1. Герасимчук А.А., Тимошенко З.І. Курс лекцій з філософії.– К., 1999.

2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986.

3. Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія – К., 1997.

4. Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001 р.

5. Петрушенко В.Л. Філософія. – Львів,2001.

6. Філософія: Навч.посібник /За ред. Надольного І.Ф. – К., 1997.


05.12.2010

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!