Розробка уроку з теми "Суцвіття, їх різноманітність і біологічне значення". Реферат

У рефераті наведено розробку уроку метою якого є: сформувати в учнів поняття про суцвіття, їх типи, біологічну роль, показати різноманітність суцвіть як результат пристосування рослин до різних умов життя

Методи. Бесіда, «мозковий штурм», розповідь, робота з підручником, гербарієм, таблицями.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів:

 • Назвіть органи квіткових рослин.
 • Що таке квітка?
 • Яка будова квітки?
 • Яку функцію виконує оцвітина?
 • Яку роль у квітці виконують маточки й тичинки?
 • Які квітки називаються одностатевими?

Наведіть приклади рослин, що мають одностатеві квітки.

Наведіть приклади рослин, що мають двостатеві квітки.

Порівняйте квітування тюльпана і верби.

Як називається сукупність квіток? Яке їх біологічне значення?

Засвоєння нових знань.

Лабораторна робота № 15

Тема. Будова і різноманітність суцвіть.

Мета. Ознайомитися з будовою й різноманітністю суцвіть, навчитися розрізняти їх.

Об'єкти і обладнання. Колекції або зразки рослин з різними типами суцвіть, лупи, препарувальний набір, таблиці, робочий зошит, підручник.

Теоретичний матеріал. Суцвіття — це сукупність квіток на спільній осі. Розрізняють різні типи суцвіть залежно від розташування квіток на осі. Якщо вісь суцвіття не розгалужується, суцвіття називають простим. До таких належать китиця, колос, початок, щиток, зонтик, завійка, кошик. У складних суцвіттях вісь розгалужується. Із складних суцвіть найчастіше зустрічаються складний зонтик, складний колос, волоть, сережка, завійка, розвилка.

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомитися з будовою і типами простих суцвіть.

1.Розгляньте живі і гербарні зразки рослин з різними типами суцвіть. Знайдіть у суцвіттях осі й окремі квітки. Під керівництвом учителя, користуючись таблицями, підручником, назвіть рослини і типи їх суцвіть.

2.Результати дослідження занесіть до таблиці.

Завдання 2. Ознайомитися з типами складних суцвіть.

Виберіть із запропонованих зразків рослини такі, що мають складні суцвіття. Уважно розгляньте суцвіття і встановіть їх типи.

Одержані результати занесіть до таблиці.

Завдання 3. Заповніть табл. 2.

Назва рослини

Ознаки суцвіть

Прості чи складі

Тип

Схема типів суцвіть

 

 

 

 

 

II. Узагальнення, систематизація і застосування знань.

1. Яка біологічна роль суцвіть?

Поясніть існування різноманітних типів суцвіть.

2. Виберіть правильне визначення суцвіття серед наведених визначень.

Суцвіття — це ...

 • група квіток, розміщених у певному порядку на спільній осі;
 • група клітин;
 • сукупність квіток.

III. Виберіть групу простих суцвіть серед наведених груп:

 • зонтик, волоть, колос;
 • китиця, зонтик, колос, кошик, волоть;
 • початок, щиток, завійка.

IV. Підведення підсумків уроку, оголошення завдань додому.


17.01.2011