Osvita.ua Вища освіта Реферати Менеджмент Міжнародний поділ праці та фактори виробництва. Реферат
Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції. З питань розміщення інформації звертайтесь за телефоном (044) 200-28-38.

Міжнародний поділ праці та фактори виробництва. Реферат

Світове господарство: визначення; склад; регулювання. Фактори виробництва: склад; класифікація. Міжнародний поділ праці: визначення; форми

Світове господарство: визначення; склад; регулювання

Світове господарство:

 • сукупність національних економік країн світу, що пов’язані між собою мобільними факторами виробництва;
 • глобальна економічна система, що функціонує на принципах ринкової економіки та ґрунтується на міжнародному і наднаціональному господарському поділі праці, інтернаціоналізації та інтеграції виробництва і обігу.

Світовий ринок:

 • сфера стійких товарно-грошових відносин, що базуються на міжнародному поділі праці та інших факторах виробництва.

Відмінність світового господарства від світового ринку полягає у тому, що воно виявляє себе не тільки і не стільки через міжнародний рух товарів, скільки через міжнародний рух факторів виробництва.

Світове господарство включає основні характеристики світового ринку й доповнює його новими суттєвими рисами, пов’язаними з міжнародною мобільністю факторів виробництва:

 • розвиток міжнародного переміщення факторів виробництва у формах вивозу-ввозу капіталу, робочої сили і технології;
 • зростання на цій основі міжнародних форм виробництва на підприємствах, що розміщуються у декількох країнах (транснаціональні корпорації);
 • економічна політика держав, яка передбачає підтримку міжнародного руху товарів і факторів виробництва на двосторонній і багатосторонній основі;
 • виникнення економіки відкритого типу в рамках багатьох держав і міждержавних об’єднань.

Регулюється світове господарство за допомогою заходів:

 • національної економічної політики (надання державних гарантій інвестицій);
 • міждержавної економічної політики (укладання угод про уникнення подвійного оподаткування).

У рамках світового господарства економіка окремих країн стає все більш відкритою і орієнтованою на міжнародне економічне співробітництво.

Історія формування світового господарства починається з міжнародного поділу праці.

Фактори виробництва: склад; класифікація

Фактори виробництва – ресурси, які необхідно витратити для виробництва товару:

 • праця - фізична та розумова діяльність людини, спрямована на досягнення корисного результату;
 • технологія - наукові методи досягнення практичних цілей, включаючи підприємницькі здібності;
 • земля - все, що дала природа у розпорядження людині для її виробничої діяльності (земля, корисні копалини, вода, повітря, ліси та ін.);
 • капітал - накопичений запас засобів у виробничій, грошовій і товарній формах, необхідних для створення матеріальних благ.

Кожний із факторів виробництва має ціну:

 • ціною праці є заробітна плата,
 • технології – ліцензійна або патентна плата,
 • землі — земельна рента,
 • капіталу — банківський відсоток.

Ціна фактора виробництва відображає баланс попиту і пропозиції на нього як в рамках окремої держави, так і у взаємовідношеннях держав одна з одною.

За походженням фактори виробництва поділяються:

 • основні - ті, що дістались країні від природи або стали результатом довготривалого історичного розвитку (географічне положення, природні ресурси, клімат, некваліфікована робоча сила, борги);
 • розвинуті - ті, які країна набула в результаті інтенсивних пошуків и капіталовкладень (сучасні технології, кваліфіковані кадри, сучасна інфраструктура).

За ступенем спеціалізації фактори виробництва поділяються:

 • загальні – ті, які можна застосовувати в різних галузях для створення різної продукції;
 • спеціальні – ті, які можна застосовувати для випуску тільки в одній галузі або для створення однієї або для дуже вузької групи продукції.

За мобільністю фактори виробництва поділяються:

 • специфічні – ті, які характерні тільки для даної галузі і які не в змозі переміщуватися між галузями;
 • мобільні – ті, які вільно переміщуються між галузями.

Міжнародний поділ праці: визначення; форми

Міжнародний поділ праці:

 • процеси, що пов’язані з обміном діяльності та її продуктами між державами;
 • найвища ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих країнах;
 • спосіб організації спільного виробництва, за якого мікроекономічні суб’єкти різних країн спеціалізуються на виготовленні певних товарів та послуг і обмінюються ними.

Форми міжнародного поділу праці:

 • міжнародна спеціалізація;
 • міжнародне виробниче кооперування;
 • міжнародне кооперування праці;
 • міжнародний поділ факторів виробництва.

Міжнародна спеціалізація:

 • форма поділу праці між країнами, в яких зростання концентрації однорідного виробництва відбувається на основі прогресуючої диференціації національних виробництв.

Міжнародне виробниче кооперування:

 • включення країни в міжнародний поділ праці в рамках "вертикальної моделі міжнародного поділу праці", тобто за умови збереження автономності виробничого процесу в національних кордонах.

Міжнародне кооперування праці:

 • стійкий обмін (базується на міжнародному поділі праці) між країнами продуктами, які виробляються ними з найбільшою економічною активністю.

Міжнародний поділ факторів виробництва:

 • концентрація окремих факторів виробництва, що склалася історично і є передумовою до виробництва ними певних товарів, які економічно більш ефективні, ніж в інших країнах.

У другій половині ХХ століття вивіз капіталу за межі національних кордонів спричинив інтернаціоналізацію економіки, набравши форм:

 • інтеграції національних господарств у регіональні комплекси з міждержавним регулюванням;
 • транснаціоналізації або виходу виробничої та комерційної діяльності компаній за національні кордони.
 • Міжнародний поділ праці базується:
 • на предметній спеціалізації;
 • спеціалізації на виробництві продуктів певного роду;
 • спеціалізації на виробництві готових виробів;
 • спеціалізації на виробництві деталей та вузлів;
 • технологічній спеціалізації.


01.02.2011

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!